Nieuws Oktober 2008 Clean Air for All
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Nieuws
Oktober 2008
Clean Air for All

Direct Online Advies  Reiniger of ionisator?

Clean Air for All, 6 oktober 2008

Clean Air for All

Brussel, 16 september 2008

De EU viert de 7de Europese mobiliteitsweek onder het motto ‘Clean Air for All’

Naar verwachting zullen in heel Europa en in de rest van de wereld meer dan 200 miljoen mensen deelnemen aan de Europese mobiliteitsweek (16-22 september), het grootste evenement ter wereld op het gebied van duurzaam stedelijk vervoer. Onder het motto ‘Clean Air for All’ worden lokale autoriteiten aangemoedigd om initiatieven te organiseren die het verband leggen tussen mobiliteit en luchtkwaliteit en om permanente maatregelen te nemen teneinde schadelijke emissies terug te dringen, zoals het invoeren van lage-emissiezones of het aanbieden van parkeergelegenheid met pendelbussen naar het stadscentrum.

“Zoals in de voorbije jaren scharen de Commissie en haar personeel zich enthousiast achter de Europese mobiliteitsweek. Duurzaam vervoer is iets waar ieder van ons kan toe bijdragen. Ik beschouw het dan ook als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om duidelijke informatie te verschaffen aan het personeel over de mogelijkheden om hun gewoonten te veranderen. Voorts zal ik permanent overleg plegen met de autoriteiten en de belanghebbenden om het algemene aanbod aan duurzame alternatieve vervoerswijzen te verbeteren”, verklaarde Siim Kallas, vice-voorzitter van de Commissie en bevoegd voor administratieve zaken, audit en fraudebestrijding.

“Elk jaar nemen meer mensen deel aan dit initiatief. Hieruit blijkt duidelijk hoeveel belang de Europese burgers aan stedelijk vervoer hechten. Ze maken zich terecht zorgen over de kwaliteit van de lucht die ze inademen, want luchtverontreiniging heeft een belangrijke invloed op hun gezondheid. In tweederde van alle Europese steden worden de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden. Aangezien het vervoer de belangrijkste bron van deze verontreiniging is, moeten we de emissies van het vervoer trachten te beperken, zodat onze steden schoner worden en aangenamer om in te leven”, aldus Stavros Dimas, commissaris voor vervoer.

Clean Air for All

Het vervoer is de grootste vervuiler in Europese steden. Uit een recent verslag van het Europees Milieuagentschap blijkt dat het vervoer de belangrijkste bron van stikstofoxiden (NOx) en de tweede belangrijkste bron van fijn stof (PM10 en PM2.5) is in de EU. In de meeste EU-lidstaten nemen de schadelijke emissies van het vervoer af, maar de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden blijft een probleem. Onder het motto van dit jaar, ‘Clean Air for All’, worden lokale autoriteiten aangemoedigd om de luchtkwaliteit op lokaal niveau te verbeteren door de schadelijke emissies van het vervoer te beperken. Voorts worden de burgers ertoe aangespoord hun vervoersgedrag te veranderen en steun te verlenen aan maatregelen om de faciliteiten voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers te verbeteren.

Blijvende impact

Het doel van de mobiliteitsweek is het vervoersgedrag van de mensen te veranderen door milieuvriendelijke alternatieven voor de auto aan te bieden. Het publiek kan kennis maken met alternatieve vervoersvormen en lokale autoriteiten krijgen de gelegenheid nieuwe diensten en infrastructuur te testen. De deelnemende steden wordt verzocht minstens ??n permanente praktische maatregel te nemen, waardoor de blijvende impact van de mobiliteitsweek gegarandeerd is. Recente voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de volledige terugbetaling als het openbaar meer dan tien minuten te laat is in Frankfurt, en de website van de stad Edinburgh (www.educatedtravel.info/) waarop mensen hun vervoersopties kunnen nagaan, met name als ze naar een nieuwe school, hogeschool of universiteit gaan. Veel deelnemende steden organiseren een autovrije dag als hoogtepunt van de Europese mobiliteitsweek.

Het goede voorbeeld geven

De Europese Commissie moedigt haar personeel actief aan om gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Zij heeft in 2008 de Prix Parking V?lo d’Or van de Brusselse non-profitorganisatie Pro V?lo gekregen voor haar fietsuitleendienst, waarbij personeelsleden een fiets kunnen lenen voor werkgerelateerde verplaatsingen. Tijdens de mobiliteitsweek zal ook een publiciteitscampagne worden gevoerd om mensen bewuster te maken van de voordelen van carpooling, het openbaar vervoer en de fiets. Er worden begeleide fietstochten door Brussel georganiseerd en personeelsleden die met de fiets naar het werk komen, krijgen een gratis ontbijt.

Steeds meer deelnemers

Sinds de start van dit evenement in 2002 is het aantal deelnemende steden verzesvoudigd. Vorig jaar nam een recordaantal van meer dan 2 000 steden in 36 landen deel. Dit jaar zullen naar verwachting meer dan 200 miljoen mensen deelnemen. Grote en kleine steden in bijna alle lidstaten en in de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) hebben evenementen gepland om hun inwoners bewust te maken van alternatieve vervoersopties. Ook in andere delen van de wereld, zoals Brazili?, Canada, Colombia, Japan en Zuid-Korea, nemen een aantal lokale autoriteiten aan dit evenement deel.

De Europese mobiliteitsweek wordt geco?rdineerd door drie niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met milieuproblemen in de stad: Eurocities, Energie-Citys en Climate Alliance. Het Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie verleent financi?le steun en organiseert de jaarlijkse European Mobility Week Awards voor het beste programma activiteiten en maatregelen.

Nadere informatie is te vinden op de website van de Europese mobiliteitsweek:
www.mobilityweek.eu
Voor meer informatie over luchtkwaliteit en emissies: www.ec.europa.eu en www.eea.europa.eu


Home
Nieuws
Oktober 2008
Clean Air for All

Direct Online Advies  Reiniger of ionisator?

Clean Air for All, 6 oktober 2008

Clean Air for All

Brussel, 16 september 2008

De EU viert de 7de Europese mobiliteitsweek onder het motto ‘Clean Air for All’

Naar verwachting zullen in heel Europa en in de rest van de wereld meer dan 200 miljoen mensen deelnemen aan de Europese mobiliteitsweek (16-22 september), het grootste evenement ter wereld op het gebied van duurzaam stedelijk vervoer. Onder het motto ‘Clean Air for All’ worden lokale autoriteiten aangemoedigd om initiatieven te organiseren die het verband leggen tussen mobiliteit en luchtkwaliteit en om permanente maatregelen te nemen teneinde schadelijke emissies terug te dringen, zoals het invoeren van lage-emissiezones of het aanbieden van parkeergelegenheid met pendelbussen naar het stadscentrum.

“Zoals in de voorbije jaren scharen de Commissie en haar personeel zich enthousiast achter de Europese mobiliteitsweek. Duurzaam vervoer is iets waar ieder van ons kan toe bijdragen. Ik beschouw het dan ook als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om duidelijke informatie te verschaffen aan het personeel over de mogelijkheden om hun gewoonten te veranderen. Voorts zal ik permanent overleg plegen met de autoriteiten en de belanghebbenden om het algemene aanbod aan duurzame alternatieve vervoerswijzen te verbeteren”, verklaarde Siim Kallas, vice-voorzitter van de Commissie en bevoegd voor administratieve zaken, audit en fraudebestrijding.

“Elk jaar nemen meer mensen deel aan dit initiatief. Hieruit blijkt duidelijk hoeveel belang de Europese burgers aan stedelijk vervoer hechten. Ze maken zich terecht zorgen over de kwaliteit van de lucht die ze inademen, want luchtverontreiniging heeft een belangrijke invloed op hun gezondheid. In tweederde van alle Europese steden worden de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden. Aangezien het vervoer de belangrijkste bron van deze verontreiniging is, moeten we de emissies van het vervoer trachten te beperken, zodat onze steden schoner worden en aangenamer om in te leven”, aldus Stavros Dimas, commissaris voor vervoer.

Clean Air for All

Het vervoer is de grootste vervuiler in Europese steden. Uit een recent verslag van het Europees Milieuagentschap blijkt dat het vervoer de belangrijkste bron van stikstofoxiden (NOx) en de tweede belangrijkste bron van fijn stof (PM10 en PM2.5) is in de EU. In de meeste EU-lidstaten nemen de schadelijke emissies van het vervoer af, maar de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden blijft een probleem. Onder het motto van dit jaar, ‘Clean Air for All’, worden lokale autoriteiten aangemoedigd om de luchtkwaliteit op lokaal niveau te verbeteren door de schadelijke emissies van het vervoer te beperken. Voorts worden de burgers ertoe aangespoord hun vervoersgedrag te veranderen en steun te verlenen aan maatregelen om de faciliteiten voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers te verbeteren.

Blijvende impact

Het doel van de mobiliteitsweek is het vervoersgedrag van de mensen te veranderen door milieuvriendelijke alternatieven voor de auto aan te bieden. Het publiek kan kennis maken met alternatieve vervoersvormen en lokale autoriteiten krijgen de gelegenheid nieuwe diensten en infrastructuur te testen. De deelnemende steden wordt verzocht minstens ??n permanente praktische maatregel te nemen, waardoor de blijvende impact van de mobiliteitsweek gegarandeerd is. Recente voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de volledige terugbetaling als het openbaar meer dan tien minuten te laat is in Frankfurt, en de website van de stad Edinburgh (www.educatedtravel.info/) waarop mensen hun vervoersopties kunnen nagaan, met name als ze naar een nieuwe school, hogeschool of universiteit gaan. Veel deelnemende steden organiseren een autovrije dag als hoogtepunt van de Europese mobiliteitsweek.

Het goede voorbeeld geven

De Europese Commissie moedigt haar personeel actief aan om gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Zij heeft in 2008 de Prix Parking V?lo d’Or van de Brusselse non-profitorganisatie Pro V?lo gekregen voor haar fietsuitleendienst, waarbij personeelsleden een fiets kunnen lenen voor werkgerelateerde verplaatsingen. Tijdens de mobiliteitsweek zal ook een publiciteitscampagne worden gevoerd om mensen bewuster te maken van de voordelen van carpooling, het openbaar vervoer en de fiets. Er worden begeleide fietstochten door Brussel georganiseerd en personeelsleden die met de fiets naar het werk komen, krijgen een gratis ontbijt.

Steeds meer deelnemers

Sinds de start van dit evenement in 2002 is het aantal deelnemende steden verzesvoudigd. Vorig jaar nam een recordaantal van meer dan 2 000 steden in 36 landen deel. Dit jaar zullen naar verwachting meer dan 200 miljoen mensen deelnemen. Grote en kleine steden in bijna alle lidstaten en in de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) hebben evenementen gepland om hun inwoners bewust te maken van alternatieve vervoersopties. Ook in andere delen van de wereld, zoals Brazili?, Canada, Colombia, Japan en Zuid-Korea, nemen een aantal lokale autoriteiten aan dit evenement deel.

De Europese mobiliteitsweek wordt geco?rdineerd door drie niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met milieuproblemen in de stad: Eurocities, Energie-Citys en Climate Alliance. Het Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie verleent financi?le steun en organiseert de jaarlijkse European Mobility Week Awards voor het beste programma activiteiten en maatregelen.

Nadere informatie is te vinden op de website van de Europese mobiliteitsweek:
www.mobilityweek.eu
Voor meer informatie over luchtkwaliteit en emissies: www.ec.europa.eu en www.eea.europa.eu

NIEUWS

april 2019 (1) maart 2019 (1) februari 2019 (1) januari 2019 (2) december 2018 (1) november 2018 (1) oktober 2018 (1) augustus 2018 (1) juli 2018 (1) mei 2018 (1) april 2018 (1) maart 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (2) december 2017 (2) november 2017 (2) oktober 2017 (3) september 2017 (2) augustus 2017 (2) juli 2017 (3) juni 2017 (4) mei 2017 (3) april 2017 (3) maart 2017 (5) februari 2017 (2) januari 2017 (3) december 2016 (4) november 2016 (4) oktober 2016 (5) september 2016 (3) augustus 2016 (5) juli 2016 (3) juni 2016 (4) mei 2016 (3) april 2016 (3) maart 2016 (4) januari 2016 (4) december 2015 (3) november 2015 (1) oktober 2015 (5) september 2015 (2) augustus 2015 (4) juni 2015 (2) mei 2015 (3) april 2015 (2) maart 2015 (3) februari 2015 (4) januari 2015 (3) december 2014 (3) oktober 2014 (3) september 2014 (3) augustus 2014 (3) juli 2014 (2) juni 2014 (2) mei 2014 (3) april 2014 (4) maart 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (4) december 2013 (3) november 2013 (3) oktober 2013 (2) september 2013 (3) augustus 2013 (4) juli 2013 (1) juni 2013 (3) mei 2013 (3) april 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (1) december 2012 (2) oktober 2012 (3) september 2012 (3) augustus 2012 (3) juli 2012 (2) juni 2012 (1) mei 2012 (3) april 2012 (2) maart 2012 (3) februari 2012 (5) januari 2012 (4) december 2011 (1) november 2011 (2) oktober 2011 (4) september 2011 (1) augustus 2011 (3) juli 2011 (2) juni 2011 (3) mei 2011 (3) april 2011 (8) maart 2011 (1) februari 2011 (5) januari 2011 (9) december 2010 (4) november 2010 (7) oktober 2010 (6) september 2010 (6) augustus 2010 (5) juli 2010 (3) juni 2010 (4) mei 2010 (3) april 2010 (4) maart 2010 (7) februari 2010 (3) januari 2010 (2) december 2009 (2) oktober 2009 (7) augustus 2009 (19) juli 2009 (10) juni 2009 (11) mei 2009 (3) april 2009 (12) maart 2009 (2) februari 2009 (6) januari 2009 (10) december 2008 (5) november 2008 (6) oktober 2008 (7) september 2008 (3) augustus 2008 (3) juli 2008 (7) juni 2008 (4) mei 2008 (2) april 2008 (4) maart 2008 (7) februari 2008 (3) december 2007 (2) november 2007 (4) oktober 2007 (14) september 2007 (17) augustus 2007 (2) april 2007 (1) juli 2006 (1) mei 2006 (1) september 2005 (1) november 2003 (1)

MEI 2019

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  

Direct Online Advies  Reiniger of ionisator?

Clean Air for All, 6 oktober 2008

Clean Air for All

Brussel, 16 september 2008

De EU viert de 7de Europese mobiliteitsweek onder het motto ‘Clean Air for All’

Naar verwachting zullen in heel Europa en in de rest van de wereld meer dan 200 miljoen mensen deelnemen aan de Europese mobiliteitsweek (16-22 september), het grootste evenement ter wereld op het gebied van duurzaam stedelijk vervoer. Onder het motto ‘Clean Air for All’ worden lokale autoriteiten aangemoedigd om initiatieven te organiseren die het verband leggen tussen mobiliteit en luchtkwaliteit en om permanente maatregelen te nemen teneinde schadelijke emissies terug te dringen, zoals het invoeren van lage-emissiezones of het aanbieden van parkeergelegenheid met pendelbussen naar het stadscentrum.

“Zoals in de voorbije jaren scharen de Commissie en haar personeel zich enthousiast achter de Europese mobiliteitsweek. Duurzaam vervoer is iets waar ieder van ons kan toe bijdragen. Ik beschouw het dan ook als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om duidelijke informatie te verschaffen aan het personeel over de mogelijkheden om hun gewoonten te veranderen. Voorts zal ik permanent overleg plegen met de autoriteiten en de belanghebbenden om het algemene aanbod aan duurzame alternatieve vervoerswijzen te verbeteren”, verklaarde Siim Kallas, vice-voorzitter van de Commissie en bevoegd voor administratieve zaken, audit en fraudebestrijding.

“Elk jaar nemen meer mensen deel aan dit initiatief. Hieruit blijkt duidelijk hoeveel belang de Europese burgers aan stedelijk vervoer hechten. Ze maken zich terecht zorgen over de kwaliteit van de lucht die ze inademen, want luchtverontreiniging heeft een belangrijke invloed op hun gezondheid. In tweederde van alle Europese steden worden de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden. Aangezien het vervoer de belangrijkste bron van deze verontreiniging is, moeten we de emissies van het vervoer trachten te beperken, zodat onze steden schoner worden en aangenamer om in te leven”, aldus Stavros Dimas, commissaris voor vervoer.

Clean Air for All

Het vervoer is de grootste vervuiler in Europese steden. Uit een recent verslag van het Europees Milieuagentschap blijkt dat het vervoer de belangrijkste bron van stikstofoxiden (NOx) en de tweede belangrijkste bron van fijn stof (PM10 en PM2.5) is in de EU. In de meeste EU-lidstaten nemen de schadelijke emissies van het vervoer af, maar de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden blijft een probleem. Onder het motto van dit jaar, ‘Clean Air for All’, worden lokale autoriteiten aangemoedigd om de luchtkwaliteit op lokaal niveau te verbeteren door de schadelijke emissies van het vervoer te beperken. Voorts worden de burgers ertoe aangespoord hun vervoersgedrag te veranderen en steun te verlenen aan maatregelen om de faciliteiten voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers te verbeteren.

Blijvende impact

Het doel van de mobiliteitsweek is het vervoersgedrag van de mensen te veranderen door milieuvriendelijke alternatieven voor de auto aan te bieden. Het publiek kan kennis maken met alternatieve vervoersvormen en lokale autoriteiten krijgen de gelegenheid nieuwe diensten en infrastructuur te testen. De deelnemende steden wordt verzocht minstens ??n permanente praktische maatregel te nemen, waardoor de blijvende impact van de mobiliteitsweek gegarandeerd is. Recente voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de volledige terugbetaling als het openbaar meer dan tien minuten te laat is in Frankfurt, en de website van de stad Edinburgh (www.educatedtravel.info/) waarop mensen hun vervoersopties kunnen nagaan, met name als ze naar een nieuwe school, hogeschool of universiteit gaan. Veel deelnemende steden organiseren een autovrije dag als hoogtepunt van de Europese mobiliteitsweek.

Het goede voorbeeld geven

De Europese Commissie moedigt haar personeel actief aan om gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Zij heeft in 2008 de Prix Parking V?lo d’Or van de Brusselse non-profitorganisatie Pro V?lo gekregen voor haar fietsuitleendienst, waarbij personeelsleden een fiets kunnen lenen voor werkgerelateerde verplaatsingen. Tijdens de mobiliteitsweek zal ook een publiciteitscampagne worden gevoerd om mensen bewuster te maken van de voordelen van carpooling, het openbaar vervoer en de fiets. Er worden begeleide fietstochten door Brussel georganiseerd en personeelsleden die met de fiets naar het werk komen, krijgen een gratis ontbijt.

Steeds meer deelnemers

Sinds de start van dit evenement in 2002 is het aantal deelnemende steden verzesvoudigd. Vorig jaar nam een recordaantal van meer dan 2 000 steden in 36 landen deel. Dit jaar zullen naar verwachting meer dan 200 miljoen mensen deelnemen. Grote en kleine steden in bijna alle lidstaten en in de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) hebben evenementen gepland om hun inwoners bewust te maken van alternatieve vervoersopties. Ook in andere delen van de wereld, zoals Brazili?, Canada, Colombia, Japan en Zuid-Korea, nemen een aantal lokale autoriteiten aan dit evenement deel.

De Europese mobiliteitsweek wordt geco?rdineerd door drie niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met milieuproblemen in de stad: Eurocities, Energie-Citys en Climate Alliance. Het Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie verleent financi?le steun en organiseert de jaarlijkse European Mobility Week Awards voor het beste programma activiteiten en maatregelen.

Nadere informatie is te vinden op de website van de Europese mobiliteitsweek:
www.mobilityweek.eu
Voor meer informatie over luchtkwaliteit en emissies: www.ec.europa.eu en www.eea.europa.eu

Contact

Airsain Nederland
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2019 Airsain Nederland. All rights reserved. 25 mei 2019 Sitemap

Contact

Airsain Nederland
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2019 Airsain Nederland. All rights reserved. 25 mei 2019 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

Airsain Nederland
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur

© Copyright 2019 Airsain Nederland. All rights reserved. 25 mei 2019 Sitemap