Nieuws Mei 2009 Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Nieuws
Mei 2009
Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel

Direct Online Advies  Reiniger of ionisator?

Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel, 19 mei 2009

Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel

ouderkerk_amstel21De gemeente Ouder-Amstel is voornemens een nieuwe brede school te bouwen direct aan de A9. De zogenaamde brede school zou de ruim 400 leerlingen moeten huisvesten samen met Catalpa, crèche voor 0-4 jarigen met +/- 120 baby’s en peuters. De bouw van de school moet na de zomervakantie van start gaan zodat de leerlingen in 2011 kunnen overgaan in het nieuwe gebouw.
Donderdag aanstaande is de stemming van de gemeenteraad van Ouder-Amstel over de budgetoverschrijding. Als de raad akkoord gaat met de plannen dan is dat meteen het startschot voor aanvragen van de vergunning. En neemt de boosheid toe. De wethouders blijven volhouden dat er in de afgelopen jaren geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen die maken dat zij op hun besluit hoeven terug te komen. Ook de fracties in de gemeenteraad: D66, CDA en PvdA blijven nog altijd ongevoelig voor de nieuwe rapporten met nieuwe feiten waaruit continue blijkt dat het zeer ongezond is om binnen 300 meter van een snelweg te verblijven.

BONS (Bezorgde Ouders Nieuwe School) maakt zich op voor een juridische strijd. Zij vertegenwoordigen 61% van de ouders die tegen de bouw van de nieuwe school op de beoogde locatie zijn. Een bezorgde moeder legt uit waarom de boosheid toeneemt: “De gemeente is geenszins van plan om iets met de kritieken op het plan te doen. Al verschillende malen is geprobeerd de wethouders en de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Het is voor de ouders maar moeilijk te begrijpen dat de gemeente de economische belangen boven de gezondheid van de kinderen stelt.

BONS stelt het nog scherper:”De gemeente gaat volledig voorbij aan het feit dat een ruime meerderheid van de ouders van kinderen van de Jan Hekmanschool tegen de locatie van de nieuw te bouwen school is. Bovendien is gebleken dat in de metingen van 2008 een overschrijding van de norm te zien op een meetpunt nabij de nieuwe locatie (Jan Benningweg). De waarde van de meting is vastgesteld op 40,4 (de normgrens is 40). Dit tezamen met de nieuwe ontwikkeling omtrent de verbreding van de A9 met in plaats van twee stroken maar liefst vier rijstroken en de bouw van een benzinepompstation maakt dat het een onacceptabele locatie voor een school.

Irene van der Zwan (lid ouderraad Catalpa) is ook boos over de starre houding van de gemeente. Catalpa zal in het nieuwe gebouw op slechts 60 meter van de snelweg gevestigd worden. Irene: “Afgelopen week heeft wethouder Den Blanken namens het College van B en W het woord gevoerd in de Commissievergadering. Hij heeft over de vestiging van Catalpa onder meer gezegd dat deze goed past bij het Brede Schoolconcept, dat de locatiekeuze als geheel verantwoord is en dat er momenteel geen andere mogelijkheden zijn voor Catalpa dan de aangeboden locatie”.

Onbegrijpelijk voor ouders dat de gemeente een dergelijke locatiekeuze verantwoord vindt en dat marktleider in de kinderopvang, Catalpa, een dergelijke locatie accepteert. Zeker omdat gezondheids-specialisten zoals de GGD, TNO en RIVM een locatie binnen 300 meter niet wenselijk vinden en binnen 100 meter zelfs sterk afraden wegens gezondheidsredenen.

De ouders voelen zich ook in de steek gelaten door de fractie van D66. In eerste instantie leek D66 de zorg van de ouders te delen en drong bij B&W aan op een dialoog om samen tot een compromis te komen in een zogenaamde ‘bezinningsperiode”. Maar inmiddels heeft D66 al laten doorschemeren dat het voor het plan zal stemmen. Toch vreemd. In het programma van D66 staat immers het volgende: “Met preventie kan veel gezondheidswinst worden behaald en kunnen de kosten van gezondheidzorg beperkt worden. Preventie betekent ook: zorgen voor een gezonde leefomgeving, schone lucht, voldoende ruimte”. D66 lijkt niet van het feit doordrongen dat lang verblijf aan de A9 de longen van kinderen in de opgroei zal aantasten wat kan lijden tot 15% minder longinhoud, astma, bronchitis en zelfs tot longemfyseem. En al helemaal niet wat dit de maatschappij gaat kosten.
Een blik in De Nationale Gezondheidskompas (uitgevoerd door RIVM) leert ons dat de kosten per patiënt toenemen met de leeftijd van ruim 200 (0-14-jarigen) tot bijna 1.400 euro (85+). Voor alle leeftijden geldt dat medicatie de belangrijkste kostenpost is. En dan hebben we het niet over het

Ook de PvdA meet met twee maten. Zo heeft de PvdA ingestemd met het rookverbod om werknemers en bezoekers in de horeca te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook, want zo vermeld de PvdA op haar site: “Gezondheid is immers het hoogste goed”. De PvdA vind het dan blijkbaar wel goed om baby’s, peuters en kinderen te huisvesten aan de snelweg waarbij deze groep continue de schadelijke roetdeeltjes zal inademen.

En zo ook CDA. Zij melden op hun website: “Om mee te kunnen doen in de samenleving is gezond zijn en blijven een belangrijke voorwaarde. Daarom is preventie ook van groot belang”.

Het is duidelijk; de websites van de verschillende partijen geven aan dat gezondheid belangrijk is en dat zij allen gaan voor preventie in de gezondheidszorg want daar is grote winst te behalen. Hoe dubbel is het dan om te kiezen voor economisch belang daar waar de gezondheid van de kinderen in het geding is.

En dan het gemeentebestuur. Al vele malen is geprobeerd om een dialoog aan te gaan, maar zonder resultaat. Wij zijn van mening dat een klein dorp als Ouderkerk aan de Amstel niet zit te wachten op een enorm gebouw wat een zogenaamde Brede School moet worden. Als de gemeente afstapt van het idee Brede School dan zijn er ineens tal van locaties beschikbaar, ver weg van de snelweg.


Home
Nieuws
Mei 2009
Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel

Direct Online Advies  Reiniger of ionisator?

Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel, 19 mei 2009

Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel

ouderkerk_amstel21De gemeente Ouder-Amstel is voornemens een nieuwe brede school te bouwen direct aan de A9. De zogenaamde brede school zou de ruim 400 leerlingen moeten huisvesten samen met Catalpa, crèche voor 0-4 jarigen met +/- 120 baby’s en peuters. De bouw van de school moet na de zomervakantie van start gaan zodat de leerlingen in 2011 kunnen overgaan in het nieuwe gebouw.
Donderdag aanstaande is de stemming van de gemeenteraad van Ouder-Amstel over de budgetoverschrijding. Als de raad akkoord gaat met de plannen dan is dat meteen het startschot voor aanvragen van de vergunning. En neemt de boosheid toe. De wethouders blijven volhouden dat er in de afgelopen jaren geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen die maken dat zij op hun besluit hoeven terug te komen. Ook de fracties in de gemeenteraad: D66, CDA en PvdA blijven nog altijd ongevoelig voor de nieuwe rapporten met nieuwe feiten waaruit continue blijkt dat het zeer ongezond is om binnen 300 meter van een snelweg te verblijven.

BONS (Bezorgde Ouders Nieuwe School) maakt zich op voor een juridische strijd. Zij vertegenwoordigen 61% van de ouders die tegen de bouw van de nieuwe school op de beoogde locatie zijn. Een bezorgde moeder legt uit waarom de boosheid toeneemt: “De gemeente is geenszins van plan om iets met de kritieken op het plan te doen. Al verschillende malen is geprobeerd de wethouders en de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Het is voor de ouders maar moeilijk te begrijpen dat de gemeente de economische belangen boven de gezondheid van de kinderen stelt.

BONS stelt het nog scherper:”De gemeente gaat volledig voorbij aan het feit dat een ruime meerderheid van de ouders van kinderen van de Jan Hekmanschool tegen de locatie van de nieuw te bouwen school is. Bovendien is gebleken dat in de metingen van 2008 een overschrijding van de norm te zien op een meetpunt nabij de nieuwe locatie (Jan Benningweg). De waarde van de meting is vastgesteld op 40,4 (de normgrens is 40). Dit tezamen met de nieuwe ontwikkeling omtrent de verbreding van de A9 met in plaats van twee stroken maar liefst vier rijstroken en de bouw van een benzinepompstation maakt dat het een onacceptabele locatie voor een school.

Irene van der Zwan (lid ouderraad Catalpa) is ook boos over de starre houding van de gemeente. Catalpa zal in het nieuwe gebouw op slechts 60 meter van de snelweg gevestigd worden. Irene: “Afgelopen week heeft wethouder Den Blanken namens het College van B en W het woord gevoerd in de Commissievergadering. Hij heeft over de vestiging van Catalpa onder meer gezegd dat deze goed past bij het Brede Schoolconcept, dat de locatiekeuze als geheel verantwoord is en dat er momenteel geen andere mogelijkheden zijn voor Catalpa dan de aangeboden locatie”.

Onbegrijpelijk voor ouders dat de gemeente een dergelijke locatiekeuze verantwoord vindt en dat marktleider in de kinderopvang, Catalpa, een dergelijke locatie accepteert. Zeker omdat gezondheids-specialisten zoals de GGD, TNO en RIVM een locatie binnen 300 meter niet wenselijk vinden en binnen 100 meter zelfs sterk afraden wegens gezondheidsredenen.

De ouders voelen zich ook in de steek gelaten door de fractie van D66. In eerste instantie leek D66 de zorg van de ouders te delen en drong bij B&W aan op een dialoog om samen tot een compromis te komen in een zogenaamde ‘bezinningsperiode”. Maar inmiddels heeft D66 al laten doorschemeren dat het voor het plan zal stemmen. Toch vreemd. In het programma van D66 staat immers het volgende: “Met preventie kan veel gezondheidswinst worden behaald en kunnen de kosten van gezondheidzorg beperkt worden. Preventie betekent ook: zorgen voor een gezonde leefomgeving, schone lucht, voldoende ruimte”. D66 lijkt niet van het feit doordrongen dat lang verblijf aan de A9 de longen van kinderen in de opgroei zal aantasten wat kan lijden tot 15% minder longinhoud, astma, bronchitis en zelfs tot longemfyseem. En al helemaal niet wat dit de maatschappij gaat kosten.
Een blik in De Nationale Gezondheidskompas (uitgevoerd door RIVM) leert ons dat de kosten per patiënt toenemen met de leeftijd van ruim 200 (0-14-jarigen) tot bijna 1.400 euro (85+). Voor alle leeftijden geldt dat medicatie de belangrijkste kostenpost is. En dan hebben we het niet over het

Ook de PvdA meet met twee maten. Zo heeft de PvdA ingestemd met het rookverbod om werknemers en bezoekers in de horeca te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook, want zo vermeld de PvdA op haar site: “Gezondheid is immers het hoogste goed”. De PvdA vind het dan blijkbaar wel goed om baby’s, peuters en kinderen te huisvesten aan de snelweg waarbij deze groep continue de schadelijke roetdeeltjes zal inademen.

En zo ook CDA. Zij melden op hun website: “Om mee te kunnen doen in de samenleving is gezond zijn en blijven een belangrijke voorwaarde. Daarom is preventie ook van groot belang”.

Het is duidelijk; de websites van de verschillende partijen geven aan dat gezondheid belangrijk is en dat zij allen gaan voor preventie in de gezondheidszorg want daar is grote winst te behalen. Hoe dubbel is het dan om te kiezen voor economisch belang daar waar de gezondheid van de kinderen in het geding is.

En dan het gemeentebestuur. Al vele malen is geprobeerd om een dialoog aan te gaan, maar zonder resultaat. Wij zijn van mening dat een klein dorp als Ouderkerk aan de Amstel niet zit te wachten op een enorm gebouw wat een zogenaamde Brede School moet worden. Als de gemeente afstapt van het idee Brede School dan zijn er ineens tal van locaties beschikbaar, ver weg van de snelweg.

NIEUWS

juni 2020 (1) april 2020 (1) maart 2020 (1) februari 2020 (2) januari 2020 (1) december 2019 (2) november 2019 (2) oktober 2019 (2) september 2019 (2) augustus 2019 (3) juli 2019 (2) mei 2019 (2) april 2019 (2) maart 2019 (1) februari 2019 (2) januari 2019 (2) december 2018 (1) november 2018 (1) oktober 2018 (1) augustus 2018 (1) juli 2018 (1) mei 2018 (1) april 2018 (2) maart 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (2) december 2017 (2) november 2017 (2) oktober 2017 (2) september 2017 (2) augustus 2017 (2) juli 2017 (1) juni 2017 (2) mei 2017 (2) april 2017 (3) maart 2017 (4) februari 2017 (2) januari 2017 (3) december 2016 (4) november 2016 (4) oktober 2016 (5) september 2016 (3) augustus 2016 (5) juli 2016 (2) juni 2016 (3) mei 2016 (3) april 2016 (3) maart 2016 (4) januari 2016 (4) december 2015 (3) november 2015 (1) oktober 2015 (4) september 2015 (2) augustus 2015 (3) juni 2015 (2) mei 2015 (3) april 2015 (2) maart 2015 (2) februari 2015 (4) januari 2015 (3) december 2014 (3) oktober 2014 (3) september 2014 (3) augustus 2014 (3) juli 2014 (2) juni 2014 (2) mei 2014 (3) april 2014 (4) maart 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (3) december 2013 (3) november 2013 (2) oktober 2013 (2) september 2013 (3) augustus 2013 (3) juli 2013 (1) juni 2013 (3) mei 2013 (3) april 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (1) december 2012 (2) oktober 2012 (3) september 2012 (3) augustus 2012 (3) juli 2012 (2) juni 2012 (1) mei 2012 (3) april 2012 (2) maart 2012 (3) februari 2012 (5) januari 2012 (4) december 2011 (1) november 2011 (2) oktober 2011 (4) september 2011 (1) augustus 2011 (3) juli 2011 (2) juni 2011 (3) mei 2011 (3) april 2011 (8) maart 2011 (1) februari 2011 (5) januari 2011 (9) december 2010 (4) november 2010 (6) oktober 2010 (6) september 2010 (6) augustus 2010 (5) juli 2010 (3) juni 2010 (4) mei 2010 (3) april 2010 (4) maart 2010 (7) februari 2010 (3) januari 2010 (2) december 2009 (2) oktober 2009 (7) augustus 2009 (19) juli 2009 (10) juni 2009 (11) mei 2009 (3) april 2009 (12) maart 2009 (2) februari 2009 (6) januari 2009 (10) december 2008 (5) november 2008 (6) oktober 2008 (7) september 2008 (3) augustus 2008 (3) juli 2008 (7) juni 2008 (4) mei 2008 (2) april 2008 (4) maart 2008 (7) februari 2008 (3) december 2007 (2) november 2007 (4) oktober 2007 (14) september 2007 (17) augustus 2007 (2) april 2007 (1) juli 2006 (1) mei 2006 (1) september 2005 (1) november 2003 (1)

JUNI 2020

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  

Direct Online Advies  Reiniger of ionisator?

Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel, 19 mei 2009

Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel

ouderkerk_amstel21De gemeente Ouder-Amstel is voornemens een nieuwe brede school te bouwen direct aan de A9. De zogenaamde brede school zou de ruim 400 leerlingen moeten huisvesten samen met Catalpa, crèche voor 0-4 jarigen met +/- 120 baby’s en peuters. De bouw van de school moet na de zomervakantie van start gaan zodat de leerlingen in 2011 kunnen overgaan in het nieuwe gebouw.
Donderdag aanstaande is de stemming van de gemeenteraad van Ouder-Amstel over de budgetoverschrijding. Als de raad akkoord gaat met de plannen dan is dat meteen het startschot voor aanvragen van de vergunning. En neemt de boosheid toe. De wethouders blijven volhouden dat er in de afgelopen jaren geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen die maken dat zij op hun besluit hoeven terug te komen. Ook de fracties in de gemeenteraad: D66, CDA en PvdA blijven nog altijd ongevoelig voor de nieuwe rapporten met nieuwe feiten waaruit continue blijkt dat het zeer ongezond is om binnen 300 meter van een snelweg te verblijven.

BONS (Bezorgde Ouders Nieuwe School) maakt zich op voor een juridische strijd. Zij vertegenwoordigen 61% van de ouders die tegen de bouw van de nieuwe school op de beoogde locatie zijn. Een bezorgde moeder legt uit waarom de boosheid toeneemt: “De gemeente is geenszins van plan om iets met de kritieken op het plan te doen. Al verschillende malen is geprobeerd de wethouders en de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Het is voor de ouders maar moeilijk te begrijpen dat de gemeente de economische belangen boven de gezondheid van de kinderen stelt.

BONS stelt het nog scherper:”De gemeente gaat volledig voorbij aan het feit dat een ruime meerderheid van de ouders van kinderen van de Jan Hekmanschool tegen de locatie van de nieuw te bouwen school is. Bovendien is gebleken dat in de metingen van 2008 een overschrijding van de norm te zien op een meetpunt nabij de nieuwe locatie (Jan Benningweg). De waarde van de meting is vastgesteld op 40,4 (de normgrens is 40). Dit tezamen met de nieuwe ontwikkeling omtrent de verbreding van de A9 met in plaats van twee stroken maar liefst vier rijstroken en de bouw van een benzinepompstation maakt dat het een onacceptabele locatie voor een school.

Irene van der Zwan (lid ouderraad Catalpa) is ook boos over de starre houding van de gemeente. Catalpa zal in het nieuwe gebouw op slechts 60 meter van de snelweg gevestigd worden. Irene: “Afgelopen week heeft wethouder Den Blanken namens het College van B en W het woord gevoerd in de Commissievergadering. Hij heeft over de vestiging van Catalpa onder meer gezegd dat deze goed past bij het Brede Schoolconcept, dat de locatiekeuze als geheel verantwoord is en dat er momenteel geen andere mogelijkheden zijn voor Catalpa dan de aangeboden locatie”.

Onbegrijpelijk voor ouders dat de gemeente een dergelijke locatiekeuze verantwoord vindt en dat marktleider in de kinderopvang, Catalpa, een dergelijke locatie accepteert. Zeker omdat gezondheids-specialisten zoals de GGD, TNO en RIVM een locatie binnen 300 meter niet wenselijk vinden en binnen 100 meter zelfs sterk afraden wegens gezondheidsredenen.

De ouders voelen zich ook in de steek gelaten door de fractie van D66. In eerste instantie leek D66 de zorg van de ouders te delen en drong bij B&W aan op een dialoog om samen tot een compromis te komen in een zogenaamde ‘bezinningsperiode”. Maar inmiddels heeft D66 al laten doorschemeren dat het voor het plan zal stemmen. Toch vreemd. In het programma van D66 staat immers het volgende: “Met preventie kan veel gezondheidswinst worden behaald en kunnen de kosten van gezondheidzorg beperkt worden. Preventie betekent ook: zorgen voor een gezonde leefomgeving, schone lucht, voldoende ruimte”. D66 lijkt niet van het feit doordrongen dat lang verblijf aan de A9 de longen van kinderen in de opgroei zal aantasten wat kan lijden tot 15% minder longinhoud, astma, bronchitis en zelfs tot longemfyseem. En al helemaal niet wat dit de maatschappij gaat kosten.
Een blik in De Nationale Gezondheidskompas (uitgevoerd door RIVM) leert ons dat de kosten per patiënt toenemen met de leeftijd van ruim 200 (0-14-jarigen) tot bijna 1.400 euro (85+). Voor alle leeftijden geldt dat medicatie de belangrijkste kostenpost is. En dan hebben we het niet over het

Ook de PvdA meet met twee maten. Zo heeft de PvdA ingestemd met het rookverbod om werknemers en bezoekers in de horeca te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook, want zo vermeld de PvdA op haar site: “Gezondheid is immers het hoogste goed”. De PvdA vind het dan blijkbaar wel goed om baby’s, peuters en kinderen te huisvesten aan de snelweg waarbij deze groep continue de schadelijke roetdeeltjes zal inademen.

En zo ook CDA. Zij melden op hun website: “Om mee te kunnen doen in de samenleving is gezond zijn en blijven een belangrijke voorwaarde. Daarom is preventie ook van groot belang”.

Het is duidelijk; de websites van de verschillende partijen geven aan dat gezondheid belangrijk is en dat zij allen gaan voor preventie in de gezondheidszorg want daar is grote winst te behalen. Hoe dubbel is het dan om te kiezen voor economisch belang daar waar de gezondheid van de kinderen in het geding is.

En dan het gemeentebestuur. Al vele malen is geprobeerd om een dialoog aan te gaan, maar zonder resultaat. Wij zijn van mening dat een klein dorp als Ouderkerk aan de Amstel niet zit te wachten op een enorm gebouw wat een zogenaamde Brede School moet worden. Als de gemeente afstapt van het idee Brede School dan zijn er ineens tal van locaties beschikbaar, ver weg van de snelweg.

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2020 Airsain Nederland. All rights reserved. 3 juni 2020 Sitemap

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2020 Airsain Nederland. All rights reserved. 3 juni 2020 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur

© Copyright 2020 Airsain Nederland. All rights reserved. 3 juni 2020 Sitemap