Woorden met c
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Woordenboek
C


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter C

CADR

De Clean Air Delivery Rate (CADR) van een luchtreiniger geeft aan hoeveel 100% schone lucht de unit produceert in een bepaalde periode gebaseerd op zowel de luchtstroom als de efficiëntie van de luchtreiniger. Het CADR programma wordt ondersteund door de Vereniging van Home Appliances Manufacturers (AHAM), een onafhankelijke organisatie die borg staat voor nauwkeurig en onafhankelijk onderzoek.
Links: Luchtreiniger

CADR waarde (Clean Air Delivery Rate)

Waarde die aan een luchtreiniger wordt toegewezen gebaseerd op onafhankelijke tests, uitgevoerd door de Association of Home Appliance Manufacturers. De CADR waarde is een indicatie van het volume gefilterde lucht voor een luchtreiniger.

Calc off

Calc-off is een ontkalkingsmiddel in poedervorm. Geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag in luchtbevochtigers
Links: Boneco, AiroSwiss

Camper ontvochtiger

Een ontvochtiger voor in de camper is in staat om dagelijks enkele liters vocht te verwijderen en heeft bovendien bescheiden afmetingen. Zowel in het seizoen als buiten het seizoen blijft een camper droog als het vocht regelmatig afgevoerd wordt met een luchtontvochtiger. De camper blijft bespaard van houtrot en muffe luchtjes door schimmelgroei indien de luchtvochtigheid in de camper laag blijft.

Caravan ontvochtiger

Vocht kan een caravan ernstig aantasten. Vooral de houten materialen in vloeren en wanden hebben sterk te lijden in een vochtige omgeving. Om het vocht effectief uit een caravan te verwijderen is de werking van een compacte luchtontvochtiger voldoende. Een kleine ontvochtiger is al in staat om dagelijks enkele liters vocht uit de caravan te verwijderen. De kwaliteit en daardoor ook het gebruiksplezier van een caravan blijven verzekerd als men het vocht de baas blijft. Een geschikte ontvochtiger voor de caravan heeft bescheiden afmetingen.

Carbonfilter

Carbonfilters bevatten koolstof en worden in luchtreinigers geplaatst voor het verwijderen geuren. Het carbonfilter is een vervangbaar filter in een luchtreiniger. Meestal is het een afzonderlijk luchtfilter, maar soms ook onderdeel van een filterset. Dit is afhankelijk van het merk en type luchtreiniger. De koolstofdeeltjes absorberen kwalijke geuren uit de lucht. Na verloop van tijd is het koolstof uitgewerkt en moet het filter vernieuwd worden.

Carrier

Carrier is wereldwijd marktleider op het gebied van airconditioning en andere vormen van luchtbehandeling. AirSain heeft een ruim assortiment Carrier airco's: airco binnenunits en airco buitenunits, single split airconitioners, multi split airconditioners, airco's voor montage aan de wand of op de vloer en cassette airco's. Tevens verkoop van Carrier mobiele airco's.

Cassette airco

Cassette airconditioners zijn single split airco-systemen die zeer geschikt zijn voor montage in een verlaagd plafond, systeemplafond en elk ander plafond waarbij slechts een beperkte inbouwhoogte beschikbaar is. Doordat de binnenunit slechts enkele centimeters uit het plafond steekt is deze airco-unit maar beperkt zichtbaar.

AIRSAIN VOOR UW CASSETTE AIRCONDITIONER!

Links: Delonghi

Catechine

Catechine heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen. Het is een stof dat uit planten wordt gewonnen. Catechine doodt bacteriën die zich vastzetten op andere stoffen. Het wordt o.a. gebruikt in het voorfilter van enkele Daikin luchtreinigers.

Centrale verwarming

Verwarmingssysteem waarbij een verwarmingsketel heet water door een leidingstelsel met radiatoren stuwt met als doel de omgeving te verwarmen. Intensief gebruik van centrale verwarming in de winter droogt de lucht uit, de luchtvochtigheid is dan erg laag. Zowel voor u als bewoner en uw inboedel is het raadzaam om het vochtgehalte in huis op peil te houden.

CFK

Cfk's zijn kunstmatige stoffen. Deze koolwaterstoffen bestaan uit chloor (Cl), fluor (F) en koolstof (C). De Chloorfluorkoolstof verbindingen werden in het verleden vooral gebruikt in spuitbussen en in koelkasten. Ze zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Het drijfgas tast de ozonlaag aan.

Chemische luchtverontreinigingen

Chemische luchtverontreinigingen komen o.a. vrij tijdens industriële processen, door uitstoot van gemotoriseerd verkeer, bij opwekking van energie en bij verschillende landbouwactiviteiten. Verschillende chemische componenten zijn ook van nature in de atmosfeer aanwezig. Voorbeelden van chemische luchtverontreinigingen zijn: koolstofmonoxide, zwaveldioxide, stikstofoxide, methaan, VOC (Vluchtige Organische Componenten), ozon, benzeen, ammoniak.

Chronische bronchitis

Chronische bronchitis is een aandoening van de longen, waarbij ontstekingen en irritatie van het longweefsel een belangrijke rol spelen. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen langdurig geïrriteerd. Je hebt hierbij last van een chronische hoest en voortdurende slijmproductie. Deze vorm valt onder de noemer COPD. Bronchitus wordt veroorzaakt door bacteriën of virussen. Bronchitus kan ook ontstaan door luchtwegirritatie veroorzaakt door allergie en blootstelling aan bijvoorbeeld tabaksrook. Bij chronische bronchitis zijn de wanden van de bronchiën langdurig ontstoken. Men spreekt van chronische bronchitis als de longklachten minimaal drie maanden aan stuk per jaar aanwezig zijn. Patiënten met chronische bronchitis kunnen ook kortademig zijn.

ClearMist technologie

Technologie die gebruikt wordt in de stoombevochtiger van de AiroSwiss S450. De ClearMist technologie is veilig voor kinderen doordat de uitstoot van stoom handwarm is en tevens hygiënisch,

CO

CO staat voor koolstofmonoxide. Het komt van nature in het milieu voor als gevolg van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en ontgassing van moerassen. Ook bij onvolledige verbranding komt het gas vrij. Koolstofmonoxide is giftig, reukloos en kleurloos waardoor erg gevaarlijk.

CO detectie

CO detectie wordt o.a. uitgevoerd door installateurs en brandweer. Tijdens detectie wordt gebruik gemaakt van nauwkeurige CO-meters. De CO-detecties vinden plaats bij calamiteiten zoals brand, waarbij uitgebreide rookanalyses worden uitgevoerd. CO-detectie wordt ook ingezet om verwarmingsapparatuur te controleren op een goede werking.

CO detector

Een CO detector speurt naar verhoogde concentraties koolmonoxide-gas in het binnenklimaat. Bij een hoge concentratie CO in de lucht waarschuwt de detector middels een scherp geluidssignaal. Bewoners worden tijdig gewaarschuwd voor gevaarlijk hoge concentraties CO-gas in de lucht.

CO melder

Een CO melder analyseert de concentratie Koolmonoxide in de lucht en waarschuwt bij gevaarlijke CO-waarden. Een CO-melder waarschuwt tijdig ter voorkoming van CO-vergiftiging. CO-melders worden centraal in kamers gemonteerd, met name in slaapkamers.

CO meter

Een andere benaming voor CO meter is koolmonoxidemeter. Dit meetinstrument analyseert de binnenlucht op aanwezigheid van het giftige koolmonoxidegas. Hoge concentraties CO zijn levensbedreigend. Het giftige gas is niet waarneembaar zonder CO-meter. De CO-meter speurt naar hoge concentraties koolmonoxide zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan.

CO vergiftiging

CO-gas is beter bekend als koolmonoxide-gas. Dit kleurloze, giftige gas komt o.a. vrij bij onvolledige verbranding van hout, koolstof en fossiele brandstoffen. In een binnenruimte kan de concentratie koolmonoxide in de lucht stijgen als een ruimte met een boiler, cv-ketel, geiser of kachel slecht geventileerd is. Bij slecht onderhoud aan de verwarmingsapparaten bestaat daarnaast een hoger risico op CO-vergiftiging. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is dus regelmatig onderhoud aan verwarmingsapparatuur vereist. Een koolmonoxidemelder waarschuwt tijdig om CO-vergiftiging te voorkomen.

CO2

Koolstofdioxide, ook wel koolzuurgas genoemd (chemische formule CO2), komt van nature voor in de atmosfeer en is kleurloos en reukloos. CO2 Koolstofdioxide opgelost in water vormt het koolzuur dat in frisdranken aanwezig is.

CO2 concentratie

De CO2 concentratie in lucht geeft aan hoeveel deeltjes CO2 er in de lucht aanwezig zijn ten op zichte van andere deeltjes. De CO2 concentratie wordt uitgedrukt in ppm: parts per million. De concentratie koolstofdioxide in binnenlucht is een goede indicator voor de luchtkwaliteit. Wanneer de concentratie CO2 in een binnenruimte boven vastgestelde waarden stijgt, moet extra geventileerd worden om een goede luchtkwaliteit te behouden

CO2 detector

Een CO2 detector waarschuwt met lichtsignalen voor een hoge CO2-waarde in het binnenmilieu. Met een aantal led-lampjes wordt de kwaliteit van ventilatie in een binnenruimte aangegeven. Verschillende led-indicatoren branden bijvoorbeeld bij: onvoldoende ventilatie, matige ventilatie en goede ventilatie. De CO2-waarde is een goede indicator voor de kwaliteit van ventilatie in o.a. woningen, vergaderruimten, klaslokalen, kinderdagverblijven en andere ruimten waar zich veel mensen bevinden.
Links: CO2 meter, Atal

CO2 indicator

CO2 indicatoren meten de concentratie koolstofdioxide in de lucht en geven de waarde weer op een display en/of waarschuwen bij hoge concentraties middels gekleurde led lampjes. Een CO2 indicator geeft aan als een binnenruimte extra ventilatie nodig heeft.

CO2 melder

CO2 melders worden ingezet om te waarschuwen voor ondermaatse ventilatie in een binnenruimte. De concentratie koolstofdioxide in de lucht is hoog wanneer sprake is van onvoldoende luchtverversing. CO2 melders worden bijvoorbeeld geïnstalleerd in woningen, kinderdagverblijven, scholen, vergaderruimten, conferentiezalen.

CO2 meter

Een C02 meter meet de hoeveelheid koolstofdioxide dat in de lucht aanwezig is. C02 meters van Atal, Envix en Extech worden ingezet om de hoeveelheid CO2 in binnenlucht te meten. De CO2-waarde in het binnenklimaat is een belangrijke indicatie voor de mate van ventilatie. Is het C02-gehalte na meten te hoog? Er is dan behoefte aan extra ventilatie. Vooral in afgesloten ruimtes met meerdere mensen kan het CO2-gehalte snel stijgen. CO2-meters worden vaak geplaatst in klaslokalen, vergaderruimten, opvangzalen en kinderdagverblijven.
Links: Atal, CO2 detector

CO2 sensor

Een CO2-sensor meet het gehalte koolstofdioxide in de lucht. Indien de CO2-concentratie te hoog is, dient de ruimte extra geventileerd te worden. Diverse moderne ventilatiesystemen zijn CO2-gestuurd. De CO2-sensor detecteert de hoeveelheid kooldioxide en stuurt bij hoge meetwaarden de automatisch te openen ramen aan. CO2-meters zijn ook als losse melders verkrijgbaar. Vooral scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en vergaderruimten worden vaak voorzien van een dergelijke CO2-melder. De kooldioxide-sensor draagt bij aan een goed binnenklimaat

CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot is voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie. Industrie en gemotoriseerd verkeer zijn belangrijke veroorzakers van de hoge CO2 uitstoot. In Europees verband zijn afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen, het gas draagt immers bij aan het broeikaseffect.

CO2 waarde

De CO2-waarde in de lucht toont de concentratie Koolstofdioxide in omgevingslucht aan. De CO2-waarde wordt uitgedrukt in ppm: parts per million. De CO2-waarde is een indicatie voor de kwaliteit van ventilatie in het binnenklimaat. Bij hoge CO2-gehalten is sprake van onvoldoende ventilatie waarbij een ongezond binnenklimaat is ontstaan. Een doorlopende analyse van de CO2-waarde in de binnenlucht wordt uitgevoerd door een CO2-detector. Dit apparaatje meet voortdurend de hoeveelheid Koolstofdioxide in de lucht en waarschuwt met kleine lichtsignalen als de CO2-waarde te hoog oploopt.
Links: CO2-meter, Atal, Envix

Compressor ontvochtiger

Een compressor ontvochtiger is een type luchtontvochtiger met een werkingsprincipe dat lijkt op de techniek van een koelkast. Vochtige omgevingslucht wordt door een ventilator aangezogen en versneld afgekoeld. Het vocht uit de lucht condenseert in de ontvochtiger en wordt afgevoerd naar een opvangtank, of het verlaat de ontvochtiger via een vaste afvoerleiding. De gekoelde, gedroogde lucht wordt daarna opgewarmd tot kamertemperatuur, en opnieuw in de binnenruimte verdeeld.

Concentratieproblemen

Bij concentratieproblemen heeft men moeite met concentreren en de gedachte op één onderwerp te houden. Concentratieproblemen kunnen o.a. veroorzaakt worden door vermoeidheid, stemmingen, een slechte luchtkwaliteit en te droge lucht in huis.

Condens

Condens ontstaat bij afkoeling van waterdamp. Water in dampvorm wordt vloeibaar als de lucht afkoelt of als het in contact komt met koude materialen. Waterdamp komt o.a. vrij bij het douchen, koken, transpireren en ademen. Het water op bijvoorbeeld een beslagen spiegel noemt men condens. Teveel condens kan leiden tot o.a. beslagen ramen, houtrot van kozijnen, loslatend behang of stuckwerk, vochtplekken, schimmelvorming, muffe lucht, en een hoge vochtigheid in huis.

Condensafvoer

De afvoerleiding voor condenswater in een luchtontvochtiger of airconditioner wordt kortweg condensafvoer genoemd. Omdat in een dergelijk apparaat de lucht in hoog tempo wordt afgekoeld, condenseert het vocht dat in de lucht aanwezig is. Dit condensvocht wordt opgevangen in een watertank of rechtstreeks afgevoerd met een condensafvoerleiding.

Condensatie

Condensatie ontstaat als waterdamp of lucht met een bepaalde hoeveelheid vocht afkoelt. Water in dampvorm wordt vloeibaar als de lucht afkoelt of als het in contact komt met koude materialen. Waterdamp komt o.a. vrij bij het douchen, koken, transpireren en ademen. Het water op bijvoorbeeld een beslagen spiegel noemt men condens. Teveel condens kan leiden tot o.a. beslagen ramen, houtrot van kozijnen, loslatend behang of stuckwerk, vochtplekken, schimmelvorming, muffe lucht, en een hoge luchtvochtigheid in huis. Condensatie wordt voorkomen door vocht aan de lucht te ontrekken met een luchtontvochtiger.

Condensatiedroger

Condensatiedrogers verwijderen vocht uit de lucht door middel van koeling. Vochtige lucht wordt aangezogen en versneld afgekoeld door een gekoelde kern. Het aanwezige vocht condenseert en wordt direct opgevangen in een watertank of afgevoerd via een vaste afvoerleiding. Na ontvochtiging wordt de lucht opgewarmd en in de binnenruimte geblazen. Indien een condensatiedroger voorzien wordt van een heet gas module, vindt zeer effectieve ontvochtiging ook bij lage omgevingstemperaturen plaats.

AIRSAIN VOOR UW CONDENSATIEDROGER!

Condenseren

De overgangsfase van een damp naar vloeistof wordt condenseren genoemd. Als waterdamp condenseert ontstaan waterdruppels, ook wel condensvocht genoemd. Condensatie van waterdamp vindt plaats wanneer damp afkoelt. Een praktisch voorbeeld: bij het nemen van een douche komt een grote hoeveelheid waterdamp vrij. Deze warme damp komt in contact met koude oppervlakken in de badkamer, bijvoorbeeld spiegels en tegelwanden. Op spiegels en tegels ontstaat na een korte tijd condens, ook wel bekend als het beslaan van spiegels/tegels. De warme damp is op dat moment gecondenseerd en blijft als condensvocht achter op de koude ondergrond.

Condensproblemen

Condensproblemen in een binnenruimte worden veroorzaakt door een hoge vochtigheidsgraad. In een vochtige woning is het condensvocht voornamelijk zichtbaar op ramen, kozijnen, muren en plafonds. Bij langdurige inwerking van condensvocht ontstaan condensproblemen zoals schimmels, houtrot, loslatend behang en stucwerk. Om lastige condensproblemen aan te pakken is extra ventilatie en effectieve luchtontvochtiging nodig.

Condensvocht

Vocht dat ontstaat tijdens condensatie. Als waterdamp condenseert ontstaat condensvocht. Dit vocht is zichtbaar op ramen, spiegels en op kozijnen. Door langdurige inwerking van condensvocht ontstaan vochtplekken en schimmels. Houten kozijnen worden door condensvocht aangetast. Een luchtontvochtiger onttrekt waterdamp aan de lucht en vangt het condensvocht op in een waterreservoir.

Condensvorming

Neerslaan van vocht op o.a. ramen, deuren, en kasten. Condensatie treedt op als warme lucht zover afkoelt dat het vocht niet meer kan worden vastgehouden. Het vocht condenseert dan op koude materialen in de ruimte. Condensvorming leidt uiteindelijk tot vochtproblemen. Door de inwerking van condensvocht ontstaat schimmel, houtrot en aantasting van behang en stucwerk. Om vochtproblemen door condensvocht te voorkomen verlaagt een luchtontvochtiger snel de luchtvochtigheid. Het vocht in de lucht krijgt bij ontvochtiging niet de kans om als condens op materialen neer te slaan.

Condenswater

Condenswater komt vrij tijdens het condenseren van waterdamp. Luchtontvochtigers koelen in zeer korte tijd vochtige omgevingslucht waardoor de aanwezige waterdamp omgezet wordt in water. Dit zogenaamde condenswater wordt opgevangen in een reservoir of wordt automatisch afgevoerd met behulp van een afvoerleiding.

Conjuctivitis

Conjuctivitis is een ontsteking van het slijmvlies van de ogen. Kenmerken zijn o.a. rode ogen, een brandend gevoel in de ogen of jeukende ogen, traanogen. Conjuctivitis kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door vuildeeltjes in de ogen of door bacteriën, maar ook door allergie of droge lucht.

Convectiewarmte

Convectiewarmte is warmteoverdracht door luchtstroming. Deze luchtstroming ontstaat omdat verschillen in temperatuur een dichtheidsverschil veroorzaken. Koude deeltjes bewegen minder en bevinden zich dicht op elkaar. Warme deeltjes zijn in beweging, zitten verder uit elkaar en zijn daardoor lichter. Warmteconvectie is een moeilijke term voor het verschijnsel dat warme lucht stijgt en koude lucht daalt.

Cooldownsysteem

Systeem in mobiele Zibro airconditioners voor het verhogen van de energie-efficiëntie. Het Cooldown systeem laat vocht uit de lucht condenseren in de mobiele airco. Het vocht wordt uit de lucht verwijderd en het verkregen condensvocht draagt vervolgens bij aan de koeling van de condensor. Het rendement van de airconditioner wordt op deze wijze verhoogt. Na afkoeling wordt het condensvocht afgevoerd met behulp van een afvoerslang.
Links: Zibro

COPD

COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, een chronische obstructieve longaandoening. COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten longemfyseem en chronische bronchitis. Het betekent dat de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen die blijvende schade veroorzaken. De ziekte is ongeneeslijk met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk.

Coronavirus

Het nieuwe coronavirus van 2019/2020 heet coronavirus-2 (SARS-CoV-2), terwijl de bijbehorende ziekte COVID-19 wordt genoemd. SARS-CoV-2 werd eind 2019 geïdentificeerd in China en is een nieuw type coronavirus dat nog niet eerder bij mensen is geïdentificeerd. Coronavirussen zijn virussen die tussen dieren circuleren, maar van enkele is ook bekend dat ze de mens beïnvloeden. Nadat ze dieren geïnfecteerd hebben, kunnen ze uiteindelijk worden overgedragen op mensen. Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingsklachten, koorts, hoest en kortademigheid. In meer ernstige gevallen kan een infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood veroorzaken. Enkele standaardaanbevelingen om verspreiding van infecties te voorkomen zijn onder meer 1,5 meter afstand van elkaar houden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken.

Corrosie

Proces waarbij metalen onder invloeden van buitenaf zoals vocht, zuurstof, regen en sneeuw gaan oxideren(roesten). Een bekende vorm van corrosie is roesten van ijzer door inwerking van zuurstof en vocht uit de lucht. Corrosie van materialen in opslag als gevolg van vocht, wordt tegengegaan met luchtontvochtiging. Een luchtontvochtiger verlaagt de luchtvochtigheid zodat roesten sterk vertraagt of zelfs gestopt wordt.

COVID-19

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door coronavirus-2 (SARS-CoV-2), het nieuwe coronavirus van 2019/2020. SARS-CoV-2 werd eind 2019 geïdentificeerd in China en is een nieuw type coronavirus dat nog niet eerder bij mensen is geïdentificeerd. Coronavirussen zijn virussen die tussen dieren circuleren, maar van enkele is ook bekend dat ze de mens beïnvloeden. Nadat ze dieren geïnfecteerd hebben, kunnen ze uiteindelijk worden overgedragen op mensen. Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingsklachten, koorts, hoest en kortademigheid. In meer ernstige gevallen kan een infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood veroorzaken. Enkele standaardaanbevelingen om verspreiding van infecties te voorkomen zijn onder meer 1,5 meter afstand van elkaar houden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.

Coway

Fabrikant van o.a. luchtreinigers en consumentenelektronica uit Zuid-Korea.

Cresta

Fabrikant van o.a. hygrometers en consumentenelektronica.

CV

CV is de veelgebruikte afkorting voor centrale verwarming. Vooral in een winterseizoen worden CV-installaties intensief gebruikt voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Tijdens het verwarmen verliest binnenlucht in hoog tempo vocht. Hierdoor ontstaat droge lucht in huis of op de werkplek. Als de CV-installatie weer aan gaat, voorkomt een luchtbevochtiger uitdroging van de binnenlucht.

Home
Woordenboek
C


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter C

CADR

De Clean Air Delivery Rate (CADR) van een luchtreiniger geeft aan hoeveel 100% schone lucht de unit produceert in een bepaalde periode gebaseerd op zowel de luchtstroom als de efficiëntie van de luchtreiniger. Het CADR programma wordt ondersteund door de Vereniging van Home Appliances Manufacturers (AHAM), een onafhankelijke organisatie die borg staat voor nauwkeurig en onafhankelijk onderzoek.
Links: Luchtreiniger

CADR waarde (Clean Air Delivery Rate)

Waarde die aan een luchtreiniger wordt toegewezen gebaseerd op onafhankelijke tests, uitgevoerd door de Association of Home Appliance Manufacturers. De CADR waarde is een indicatie van het volume gefilterde lucht voor een luchtreiniger.

Calc off

Calc-off is een ontkalkingsmiddel in poedervorm. Geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag in luchtbevochtigers
Links: Boneco, AiroSwiss

Camper ontvochtiger

Een ontvochtiger voor in de camper is in staat om dagelijks enkele liters vocht te verwijderen en heeft bovendien bescheiden afmetingen. Zowel in het seizoen als buiten het seizoen blijft een camper droog als het vocht regelmatig afgevoerd wordt met een luchtontvochtiger. De camper blijft bespaard van houtrot en muffe luchtjes door schimmelgroei indien de luchtvochtigheid in de camper laag blijft.

Caravan ontvochtiger

Vocht kan een caravan ernstig aantasten. Vooral de houten materialen in vloeren en wanden hebben sterk te lijden in een vochtige omgeving. Om het vocht effectief uit een caravan te verwijderen is de werking van een compacte luchtontvochtiger voldoende. Een kleine ontvochtiger is al in staat om dagelijks enkele liters vocht uit de caravan te verwijderen. De kwaliteit en daardoor ook het gebruiksplezier van een caravan blijven verzekerd als men het vocht de baas blijft. Een geschikte ontvochtiger voor de caravan heeft bescheiden afmetingen.

Carbonfilter

Carbonfilters bevatten koolstof en worden in luchtreinigers geplaatst voor het verwijderen geuren. Het carbonfilter is een vervangbaar filter in een luchtreiniger. Meestal is het een afzonderlijk luchtfilter, maar soms ook onderdeel van een filterset. Dit is afhankelijk van het merk en type luchtreiniger. De koolstofdeeltjes absorberen kwalijke geuren uit de lucht. Na verloop van tijd is het koolstof uitgewerkt en moet het filter vernieuwd worden.

Carrier

Carrier is wereldwijd marktleider op het gebied van airconditioning en andere vormen van luchtbehandeling. AirSain heeft een ruim assortiment Carrier airco's: airco binnenunits en airco buitenunits, single split airconitioners, multi split airconditioners, airco's voor montage aan de wand of op de vloer en cassette airco's. Tevens verkoop van Carrier mobiele airco's.

Cassette airco

Cassette airconditioners zijn single split airco-systemen die zeer geschikt zijn voor montage in een verlaagd plafond, systeemplafond en elk ander plafond waarbij slechts een beperkte inbouwhoogte beschikbaar is. Doordat de binnenunit slechts enkele centimeters uit het plafond steekt is deze airco-unit maar beperkt zichtbaar.

AIRSAIN VOOR UW CASSETTE AIRCONDITIONER!

Links: Delonghi

Catechine

Catechine heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen. Het is een stof dat uit planten wordt gewonnen. Catechine doodt bacteriën die zich vastzetten op andere stoffen. Het wordt o.a. gebruikt in het voorfilter van enkele Daikin luchtreinigers.

Centrale verwarming

Verwarmingssysteem waarbij een verwarmingsketel heet water door een leidingstelsel met radiatoren stuwt met als doel de omgeving te verwarmen. Intensief gebruik van centrale verwarming in de winter droogt de lucht uit, de luchtvochtigheid is dan erg laag. Zowel voor u als bewoner en uw inboedel is het raadzaam om het vochtgehalte in huis op peil te houden.

CFK

Cfk's zijn kunstmatige stoffen. Deze koolwaterstoffen bestaan uit chloor (Cl), fluor (F) en koolstof (C). De Chloorfluorkoolstof verbindingen werden in het verleden vooral gebruikt in spuitbussen en in koelkasten. Ze zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Het drijfgas tast de ozonlaag aan.

Chemische luchtverontreinigingen

Chemische luchtverontreinigingen komen o.a. vrij tijdens industriële processen, door uitstoot van gemotoriseerd verkeer, bij opwekking van energie en bij verschillende landbouwactiviteiten. Verschillende chemische componenten zijn ook van nature in de atmosfeer aanwezig. Voorbeelden van chemische luchtverontreinigingen zijn: koolstofmonoxide, zwaveldioxide, stikstofoxide, methaan, VOC (Vluchtige Organische Componenten), ozon, benzeen, ammoniak.

Chronische bronchitis

Chronische bronchitis is een aandoening van de longen, waarbij ontstekingen en irritatie van het longweefsel een belangrijke rol spelen. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen langdurig geïrriteerd. Je hebt hierbij last van een chronische hoest en voortdurende slijmproductie. Deze vorm valt onder de noemer COPD. Bronchitus wordt veroorzaakt door bacteriën of virussen. Bronchitus kan ook ontstaan door luchtwegirritatie veroorzaakt door allergie en blootstelling aan bijvoorbeeld tabaksrook. Bij chronische bronchitis zijn de wanden van de bronchiën langdurig ontstoken. Men spreekt van chronische bronchitis als de longklachten minimaal drie maanden aan stuk per jaar aanwezig zijn. Patiënten met chronische bronchitis kunnen ook kortademig zijn.

ClearMist technologie

Technologie die gebruikt wordt in de stoombevochtiger van de AiroSwiss S450. De ClearMist technologie is veilig voor kinderen doordat de uitstoot van stoom handwarm is en tevens hygiënisch,

CO

CO staat voor koolstofmonoxide. Het komt van nature in het milieu voor als gevolg van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en ontgassing van moerassen. Ook bij onvolledige verbranding komt het gas vrij. Koolstofmonoxide is giftig, reukloos en kleurloos waardoor erg gevaarlijk.

CO detectie

CO detectie wordt o.a. uitgevoerd door installateurs en brandweer. Tijdens detectie wordt gebruik gemaakt van nauwkeurige CO-meters. De CO-detecties vinden plaats bij calamiteiten zoals brand, waarbij uitgebreide rookanalyses worden uitgevoerd. CO-detectie wordt ook ingezet om verwarmingsapparatuur te controleren op een goede werking.

CO detector

Een CO detector speurt naar verhoogde concentraties koolmonoxide-gas in het binnenklimaat. Bij een hoge concentratie CO in de lucht waarschuwt de detector middels een scherp geluidssignaal. Bewoners worden tijdig gewaarschuwd voor gevaarlijk hoge concentraties CO-gas in de lucht.

CO melder

Een CO melder analyseert de concentratie Koolmonoxide in de lucht en waarschuwt bij gevaarlijke CO-waarden. Een CO-melder waarschuwt tijdig ter voorkoming van CO-vergiftiging. CO-melders worden centraal in kamers gemonteerd, met name in slaapkamers.

CO meter

Een andere benaming voor CO meter is koolmonoxidemeter. Dit meetinstrument analyseert de binnenlucht op aanwezigheid van het giftige koolmonoxidegas. Hoge concentraties CO zijn levensbedreigend. Het giftige gas is niet waarneembaar zonder CO-meter. De CO-meter speurt naar hoge concentraties koolmonoxide zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan.

CO vergiftiging

CO-gas is beter bekend als koolmonoxide-gas. Dit kleurloze, giftige gas komt o.a. vrij bij onvolledige verbranding van hout, koolstof en fossiele brandstoffen. In een binnenruimte kan de concentratie koolmonoxide in de lucht stijgen als een ruimte met een boiler, cv-ketel, geiser of kachel slecht geventileerd is. Bij slecht onderhoud aan de verwarmingsapparaten bestaat daarnaast een hoger risico op CO-vergiftiging. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is dus regelmatig onderhoud aan verwarmingsapparatuur vereist. Een koolmonoxidemelder waarschuwt tijdig om CO-vergiftiging te voorkomen.

CO2

Koolstofdioxide, ook wel koolzuurgas genoemd (chemische formule CO2), komt van nature voor in de atmosfeer en is kleurloos en reukloos. CO2 Koolstofdioxide opgelost in water vormt het koolzuur dat in frisdranken aanwezig is.

CO2 concentratie

De CO2 concentratie in lucht geeft aan hoeveel deeltjes CO2 er in de lucht aanwezig zijn ten op zichte van andere deeltjes. De CO2 concentratie wordt uitgedrukt in ppm: parts per million. De concentratie koolstofdioxide in binnenlucht is een goede indicator voor de luchtkwaliteit. Wanneer de concentratie CO2 in een binnenruimte boven vastgestelde waarden stijgt, moet extra geventileerd worden om een goede luchtkwaliteit te behouden

CO2 detector

Een CO2 detector waarschuwt met lichtsignalen voor een hoge CO2-waarde in het binnenmilieu. Met een aantal led-lampjes wordt de kwaliteit van ventilatie in een binnenruimte aangegeven. Verschillende led-indicatoren branden bijvoorbeeld bij: onvoldoende ventilatie, matige ventilatie en goede ventilatie. De CO2-waarde is een goede indicator voor de kwaliteit van ventilatie in o.a. woningen, vergaderruimten, klaslokalen, kinderdagverblijven en andere ruimten waar zich veel mensen bevinden.
Links: CO2 meter, Atal

CO2 indicator

CO2 indicatoren meten de concentratie koolstofdioxide in de lucht en geven de waarde weer op een display en/of waarschuwen bij hoge concentraties middels gekleurde led lampjes. Een CO2 indicator geeft aan als een binnenruimte extra ventilatie nodig heeft.

CO2 melder

CO2 melders worden ingezet om te waarschuwen voor ondermaatse ventilatie in een binnenruimte. De concentratie koolstofdioxide in de lucht is hoog wanneer sprake is van onvoldoende luchtverversing. CO2 melders worden bijvoorbeeld geïnstalleerd in woningen, kinderdagverblijven, scholen, vergaderruimten, conferentiezalen.

CO2 meter

Een C02 meter meet de hoeveelheid koolstofdioxide dat in de lucht aanwezig is. C02 meters van Atal, Envix en Extech worden ingezet om de hoeveelheid CO2 in binnenlucht te meten. De CO2-waarde in het binnenklimaat is een belangrijke indicatie voor de mate van ventilatie. Is het C02-gehalte na meten te hoog? Er is dan behoefte aan extra ventilatie. Vooral in afgesloten ruimtes met meerdere mensen kan het CO2-gehalte snel stijgen. CO2-meters worden vaak geplaatst in klaslokalen, vergaderruimten, opvangzalen en kinderdagverblijven.
Links: Atal, CO2 detector

CO2 sensor

Een CO2-sensor meet het gehalte koolstofdioxide in de lucht. Indien de CO2-concentratie te hoog is, dient de ruimte extra geventileerd te worden. Diverse moderne ventilatiesystemen zijn CO2-gestuurd. De CO2-sensor detecteert de hoeveelheid kooldioxide en stuurt bij hoge meetwaarden de automatisch te openen ramen aan. CO2-meters zijn ook als losse melders verkrijgbaar. Vooral scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en vergaderruimten worden vaak voorzien van een dergelijke CO2-melder. De kooldioxide-sensor draagt bij aan een goed binnenklimaat

CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot is voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie. Industrie en gemotoriseerd verkeer zijn belangrijke veroorzakers van de hoge CO2 uitstoot. In Europees verband zijn afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen, het gas draagt immers bij aan het broeikaseffect.

CO2 waarde

De CO2-waarde in de lucht toont de concentratie Koolstofdioxide in omgevingslucht aan. De CO2-waarde wordt uitgedrukt in ppm: parts per million. De CO2-waarde is een indicatie voor de kwaliteit van ventilatie in het binnenklimaat. Bij hoge CO2-gehalten is sprake van onvoldoende ventilatie waarbij een ongezond binnenklimaat is ontstaan. Een doorlopende analyse van de CO2-waarde in de binnenlucht wordt uitgevoerd door een CO2-detector. Dit apparaatje meet voortdurend de hoeveelheid Koolstofdioxide in de lucht en waarschuwt met kleine lichtsignalen als de CO2-waarde te hoog oploopt.
Links: CO2-meter, Atal, Envix

Compressor ontvochtiger

Een compressor ontvochtiger is een type luchtontvochtiger met een werkingsprincipe dat lijkt op de techniek van een koelkast. Vochtige omgevingslucht wordt door een ventilator aangezogen en versneld afgekoeld. Het vocht uit de lucht condenseert in de ontvochtiger en wordt afgevoerd naar een opvangtank, of het verlaat de ontvochtiger via een vaste afvoerleiding. De gekoelde, gedroogde lucht wordt daarna opgewarmd tot kamertemperatuur, en opnieuw in de binnenruimte verdeeld.

Concentratieproblemen

Bij concentratieproblemen heeft men moeite met concentreren en de gedachte op één onderwerp te houden. Concentratieproblemen kunnen o.a. veroorzaakt worden door vermoeidheid, stemmingen, een slechte luchtkwaliteit en te droge lucht in huis.

Condens

Condens ontstaat bij afkoeling van waterdamp. Water in dampvorm wordt vloeibaar als de lucht afkoelt of als het in contact komt met koude materialen. Waterdamp komt o.a. vrij bij het douchen, koken, transpireren en ademen. Het water op bijvoorbeeld een beslagen spiegel noemt men condens. Teveel condens kan leiden tot o.a. beslagen ramen, houtrot van kozijnen, loslatend behang of stuckwerk, vochtplekken, schimmelvorming, muffe lucht, en een hoge vochtigheid in huis.

Condensafvoer

De afvoerleiding voor condenswater in een luchtontvochtiger of airconditioner wordt kortweg condensafvoer genoemd. Omdat in een dergelijk apparaat de lucht in hoog tempo wordt afgekoeld, condenseert het vocht dat in de lucht aanwezig is. Dit condensvocht wordt opgevangen in een watertank of rechtstreeks afgevoerd met een condensafvoerleiding.

Condensatie

Condensatie ontstaat als waterdamp of lucht met een bepaalde hoeveelheid vocht afkoelt. Water in dampvorm wordt vloeibaar als de lucht afkoelt of als het in contact komt met koude materialen. Waterdamp komt o.a. vrij bij het douchen, koken, transpireren en ademen. Het water op bijvoorbeeld een beslagen spiegel noemt men condens. Teveel condens kan leiden tot o.a. beslagen ramen, houtrot van kozijnen, loslatend behang of stuckwerk, vochtplekken, schimmelvorming, muffe lucht, en een hoge luchtvochtigheid in huis. Condensatie wordt voorkomen door vocht aan de lucht te ontrekken met een luchtontvochtiger.

Condensatiedroger

Condensatiedrogers verwijderen vocht uit de lucht door middel van koeling. Vochtige lucht wordt aangezogen en versneld afgekoeld door een gekoelde kern. Het aanwezige vocht condenseert en wordt direct opgevangen in een watertank of afgevoerd via een vaste afvoerleiding. Na ontvochtiging wordt de lucht opgewarmd en in de binnenruimte geblazen. Indien een condensatiedroger voorzien wordt van een heet gas module, vindt zeer effectieve ontvochtiging ook bij lage omgevingstemperaturen plaats.

AIRSAIN VOOR UW CONDENSATIEDROGER!

Condenseren

De overgangsfase van een damp naar vloeistof wordt condenseren genoemd. Als waterdamp condenseert ontstaan waterdruppels, ook wel condensvocht genoemd. Condensatie van waterdamp vindt plaats wanneer damp afkoelt. Een praktisch voorbeeld: bij het nemen van een douche komt een grote hoeveelheid waterdamp vrij. Deze warme damp komt in contact met koude oppervlakken in de badkamer, bijvoorbeeld spiegels en tegelwanden. Op spiegels en tegels ontstaat na een korte tijd condens, ook wel bekend als het beslaan van spiegels/tegels. De warme damp is op dat moment gecondenseerd en blijft als condensvocht achter op de koude ondergrond.

Condensproblemen

Condensproblemen in een binnenruimte worden veroorzaakt door een hoge vochtigheidsgraad. In een vochtige woning is het condensvocht voornamelijk zichtbaar op ramen, kozijnen, muren en plafonds. Bij langdurige inwerking van condensvocht ontstaan condensproblemen zoals schimmels, houtrot, loslatend behang en stucwerk. Om lastige condensproblemen aan te pakken is extra ventilatie en effectieve luchtontvochtiging nodig.

Condensvocht

Vocht dat ontstaat tijdens condensatie. Als waterdamp condenseert ontstaat condensvocht. Dit vocht is zichtbaar op ramen, spiegels en op kozijnen. Door langdurige inwerking van condensvocht ontstaan vochtplekken en schimmels. Houten kozijnen worden door condensvocht aangetast. Een luchtontvochtiger onttrekt waterdamp aan de lucht en vangt het condensvocht op in een waterreservoir.

Condensvorming

Neerslaan van vocht op o.a. ramen, deuren, en kasten. Condensatie treedt op als warme lucht zover afkoelt dat het vocht niet meer kan worden vastgehouden. Het vocht condenseert dan op koude materialen in de ruimte. Condensvorming leidt uiteindelijk tot vochtproblemen. Door de inwerking van condensvocht ontstaat schimmel, houtrot en aantasting van behang en stucwerk. Om vochtproblemen door condensvocht te voorkomen verlaagt een luchtontvochtiger snel de luchtvochtigheid. Het vocht in de lucht krijgt bij ontvochtiging niet de kans om als condens op materialen neer te slaan.

Condenswater

Condenswater komt vrij tijdens het condenseren van waterdamp. Luchtontvochtigers koelen in zeer korte tijd vochtige omgevingslucht waardoor de aanwezige waterdamp omgezet wordt in water. Dit zogenaamde condenswater wordt opgevangen in een reservoir of wordt automatisch afgevoerd met behulp van een afvoerleiding.

Conjuctivitis

Conjuctivitis is een ontsteking van het slijmvlies van de ogen. Kenmerken zijn o.a. rode ogen, een brandend gevoel in de ogen of jeukende ogen, traanogen. Conjuctivitis kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door vuildeeltjes in de ogen of door bacteriën, maar ook door allergie of droge lucht.

Convectiewarmte

Convectiewarmte is warmteoverdracht door luchtstroming. Deze luchtstroming ontstaat omdat verschillen in temperatuur een dichtheidsverschil veroorzaken. Koude deeltjes bewegen minder en bevinden zich dicht op elkaar. Warme deeltjes zijn in beweging, zitten verder uit elkaar en zijn daardoor lichter. Warmteconvectie is een moeilijke term voor het verschijnsel dat warme lucht stijgt en koude lucht daalt.

Cooldownsysteem

Systeem in mobiele Zibro airconditioners voor het verhogen van de energie-efficiëntie. Het Cooldown systeem laat vocht uit de lucht condenseren in de mobiele airco. Het vocht wordt uit de lucht verwijderd en het verkregen condensvocht draagt vervolgens bij aan de koeling van de condensor. Het rendement van de airconditioner wordt op deze wijze verhoogt. Na afkoeling wordt het condensvocht afgevoerd met behulp van een afvoerslang.
Links: Zibro

COPD

COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, een chronische obstructieve longaandoening. COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten longemfyseem en chronische bronchitis. Het betekent dat de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen die blijvende schade veroorzaken. De ziekte is ongeneeslijk met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk.

Coronavirus

Het nieuwe coronavirus van 2019/2020 heet coronavirus-2 (SARS-CoV-2), terwijl de bijbehorende ziekte COVID-19 wordt genoemd. SARS-CoV-2 werd eind 2019 geïdentificeerd in China en is een nieuw type coronavirus dat nog niet eerder bij mensen is geïdentificeerd. Coronavirussen zijn virussen die tussen dieren circuleren, maar van enkele is ook bekend dat ze de mens beïnvloeden. Nadat ze dieren geïnfecteerd hebben, kunnen ze uiteindelijk worden overgedragen op mensen. Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingsklachten, koorts, hoest en kortademigheid. In meer ernstige gevallen kan een infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood veroorzaken. Enkele standaardaanbevelingen om verspreiding van infecties te voorkomen zijn onder meer 1,5 meter afstand van elkaar houden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken.

Corrosie

Proces waarbij metalen onder invloeden van buitenaf zoals vocht, zuurstof, regen en sneeuw gaan oxideren(roesten). Een bekende vorm van corrosie is roesten van ijzer door inwerking van zuurstof en vocht uit de lucht. Corrosie van materialen in opslag als gevolg van vocht, wordt tegengegaan met luchtontvochtiging. Een luchtontvochtiger verlaagt de luchtvochtigheid zodat roesten sterk vertraagt of zelfs gestopt wordt.

COVID-19

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door coronavirus-2 (SARS-CoV-2), het nieuwe coronavirus van 2019/2020. SARS-CoV-2 werd eind 2019 geïdentificeerd in China en is een nieuw type coronavirus dat nog niet eerder bij mensen is geïdentificeerd. Coronavirussen zijn virussen die tussen dieren circuleren, maar van enkele is ook bekend dat ze de mens beïnvloeden. Nadat ze dieren geïnfecteerd hebben, kunnen ze uiteindelijk worden overgedragen op mensen. Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingsklachten, koorts, hoest en kortademigheid. In meer ernstige gevallen kan een infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood veroorzaken. Enkele standaardaanbevelingen om verspreiding van infecties te voorkomen zijn onder meer 1,5 meter afstand van elkaar houden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.

Coway

Fabrikant van o.a. luchtreinigers en consumentenelektronica uit Zuid-Korea.

Cresta

Fabrikant van o.a. hygrometers en consumentenelektronica.

CV

CV is de veelgebruikte afkorting voor centrale verwarming. Vooral in een winterseizoen worden CV-installaties intensief gebruikt voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Tijdens het verwarmen verliest binnenlucht in hoog tempo vocht. Hierdoor ontstaat droge lucht in huis of op de werkplek. Als de CV-installatie weer aan gaat, voorkomt een luchtbevochtiger uitdroging van de binnenlucht.
VOCHTIGE LUCHT
DROGE LUCHT
FIJNSTOF EN ALLERGIE
VENTILATIE
METEN
VERWARMING
DESINFECTIE STERILISATIE
AIRCONDITIONERS
GEUR OF STANK
VLIEGENVANGER

OKTOBER 2021

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  
Home
C


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter C

CADR

De Clean Air Delivery Rate (CADR) van een luchtreiniger geeft aan hoeveel 100% schone lucht de unit produceert in een bepaalde periode gebaseerd op zowel de luchtstroom als de efficiëntie van de luchtreiniger. Het CADR programma wordt ondersteund door de Vereniging van Home Appliances Manufacturers (AHAM), een onafhankelijke organisatie die borg staat voor nauwkeurig en onafhankelijk onderzoek.
Links: Luchtreiniger

CADR waarde (Clean Air Delivery Rate)

Waarde die aan een luchtreiniger wordt toegewezen gebaseerd op onafhankelijke tests, uitgevoerd door de Association of Home Appliance Manufacturers. De CADR waarde is een indicatie van het volume gefilterde lucht voor een luchtreiniger.

Calc off

Calc-off is een ontkalkingsmiddel in poedervorm. Geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag in luchtbevochtigers
Links: Boneco, AiroSwiss

Camper ontvochtiger

Een ontvochtiger voor in de camper is in staat om dagelijks enkele liters vocht te verwijderen en heeft bovendien bescheiden afmetingen. Zowel in het seizoen als buiten het seizoen blijft een camper droog als het vocht regelmatig afgevoerd wordt met een luchtontvochtiger. De camper blijft bespaard van houtrot en muffe luchtjes door schimmelgroei indien de luchtvochtigheid in de camper laag blijft.

Caravan ontvochtiger

Vocht kan een caravan ernstig aantasten. Vooral de houten materialen in vloeren en wanden hebben sterk te lijden in een vochtige omgeving. Om het vocht effectief uit een caravan te verwijderen is de werking van een compacte luchtontvochtiger voldoende. Een kleine ontvochtiger is al in staat om dagelijks enkele liters vocht uit de caravan te verwijderen. De kwaliteit en daardoor ook het gebruiksplezier van een caravan blijven verzekerd als men het vocht de baas blijft. Een geschikte ontvochtiger voor de caravan heeft bescheiden afmetingen.

Carbonfilter

Carbonfilters bevatten koolstof en worden in luchtreinigers geplaatst voor het verwijderen geuren. Het carbonfilter is een vervangbaar filter in een luchtreiniger. Meestal is het een afzonderlijk luchtfilter, maar soms ook onderdeel van een filterset. Dit is afhankelijk van het merk en type luchtreiniger. De koolstofdeeltjes absorberen kwalijke geuren uit de lucht. Na verloop van tijd is het koolstof uitgewerkt en moet het filter vernieuwd worden.

Carrier

Carrier is wereldwijd marktleider op het gebied van airconditioning en andere vormen van luchtbehandeling. AirSain heeft een ruim assortiment Carrier airco's: airco binnenunits en airco buitenunits, single split airconitioners, multi split airconditioners, airco's voor montage aan de wand of op de vloer en cassette airco's. Tevens verkoop van Carrier mobiele airco's.

Cassette airco

Cassette airconditioners zijn single split airco-systemen die zeer geschikt zijn voor montage in een verlaagd plafond, systeemplafond en elk ander plafond waarbij slechts een beperkte inbouwhoogte beschikbaar is. Doordat de binnenunit slechts enkele centimeters uit het plafond steekt is deze airco-unit maar beperkt zichtbaar.

AIRSAIN VOOR UW CASSETTE AIRCONDITIONER!

Links: Delonghi

Catechine

Catechine heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen. Het is een stof dat uit planten wordt gewonnen. Catechine doodt bacteriën die zich vastzetten op andere stoffen. Het wordt o.a. gebruikt in het voorfilter van enkele Daikin luchtreinigers.

Centrale verwarming

Verwarmingssysteem waarbij een verwarmingsketel heet water door een leidingstelsel met radiatoren stuwt met als doel de omgeving te verwarmen. Intensief gebruik van centrale verwarming in de winter droogt de lucht uit, de luchtvochtigheid is dan erg laag. Zowel voor u als bewoner en uw inboedel is het raadzaam om het vochtgehalte in huis op peil te houden.

CFK

Cfk's zijn kunstmatige stoffen. Deze koolwaterstoffen bestaan uit chloor (Cl), fluor (F) en koolstof (C). De Chloorfluorkoolstof verbindingen werden in het verleden vooral gebruikt in spuitbussen en in koelkasten. Ze zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Het drijfgas tast de ozonlaag aan.

Chemische luchtverontreinigingen

Chemische luchtverontreinigingen komen o.a. vrij tijdens industriële processen, door uitstoot van gemotoriseerd verkeer, bij opwekking van energie en bij verschillende landbouwactiviteiten. Verschillende chemische componenten zijn ook van nature in de atmosfeer aanwezig. Voorbeelden van chemische luchtverontreinigingen zijn: koolstofmonoxide, zwaveldioxide, stikstofoxide, methaan, VOC (Vluchtige Organische Componenten), ozon, benzeen, ammoniak.

Chronische bronchitis

Chronische bronchitis is een aandoening van de longen, waarbij ontstekingen en irritatie van het longweefsel een belangrijke rol spelen. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen langdurig geïrriteerd. Je hebt hierbij last van een chronische hoest en voortdurende slijmproductie. Deze vorm valt onder de noemer COPD. Bronchitus wordt veroorzaakt door bacteriën of virussen. Bronchitus kan ook ontstaan door luchtwegirritatie veroorzaakt door allergie en blootstelling aan bijvoorbeeld tabaksrook. Bij chronische bronchitis zijn de wanden van de bronchiën langdurig ontstoken. Men spreekt van chronische bronchitis als de longklachten minimaal drie maanden aan stuk per jaar aanwezig zijn. Patiënten met chronische bronchitis kunnen ook kortademig zijn.

ClearMist technologie

Technologie die gebruikt wordt in de stoombevochtiger van de AiroSwiss S450. De ClearMist technologie is veilig voor kinderen doordat de uitstoot van stoom handwarm is en tevens hygiënisch,

CO

CO staat voor koolstofmonoxide. Het komt van nature in het milieu voor als gevolg van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en ontgassing van moerassen. Ook bij onvolledige verbranding komt het gas vrij. Koolstofmonoxide is giftig, reukloos en kleurloos waardoor erg gevaarlijk.

CO detectie

CO detectie wordt o.a. uitgevoerd door installateurs en brandweer. Tijdens detectie wordt gebruik gemaakt van nauwkeurige CO-meters. De CO-detecties vinden plaats bij calamiteiten zoals brand, waarbij uitgebreide rookanalyses worden uitgevoerd. CO-detectie wordt ook ingezet om verwarmingsapparatuur te controleren op een goede werking.

CO detector

Een CO detector speurt naar verhoogde concentraties koolmonoxide-gas in het binnenklimaat. Bij een hoge concentratie CO in de lucht waarschuwt de detector middels een scherp geluidssignaal. Bewoners worden tijdig gewaarschuwd voor gevaarlijk hoge concentraties CO-gas in de lucht.

CO melder

Een CO melder analyseert de concentratie Koolmonoxide in de lucht en waarschuwt bij gevaarlijke CO-waarden. Een CO-melder waarschuwt tijdig ter voorkoming van CO-vergiftiging. CO-melders worden centraal in kamers gemonteerd, met name in slaapkamers.

CO meter

Een andere benaming voor CO meter is koolmonoxidemeter. Dit meetinstrument analyseert de binnenlucht op aanwezigheid van het giftige koolmonoxidegas. Hoge concentraties CO zijn levensbedreigend. Het giftige gas is niet waarneembaar zonder CO-meter. De CO-meter speurt naar hoge concentraties koolmonoxide zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan.

CO vergiftiging

CO-gas is beter bekend als koolmonoxide-gas. Dit kleurloze, giftige gas komt o.a. vrij bij onvolledige verbranding van hout, koolstof en fossiele brandstoffen. In een binnenruimte kan de concentratie koolmonoxide in de lucht stijgen als een ruimte met een boiler, cv-ketel, geiser of kachel slecht geventileerd is. Bij slecht onderhoud aan de verwarmingsapparaten bestaat daarnaast een hoger risico op CO-vergiftiging. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is dus regelmatig onderhoud aan verwarmingsapparatuur vereist. Een koolmonoxidemelder waarschuwt tijdig om CO-vergiftiging te voorkomen.

CO2

Koolstofdioxide, ook wel koolzuurgas genoemd (chemische formule CO2), komt van nature voor in de atmosfeer en is kleurloos en reukloos. CO2 Koolstofdioxide opgelost in water vormt het koolzuur dat in frisdranken aanwezig is.

CO2 concentratie

De CO2 concentratie in lucht geeft aan hoeveel deeltjes CO2 er in de lucht aanwezig zijn ten op zichte van andere deeltjes. De CO2 concentratie wordt uitgedrukt in ppm: parts per million. De concentratie koolstofdioxide in binnenlucht is een goede indicator voor de luchtkwaliteit. Wanneer de concentratie CO2 in een binnenruimte boven vastgestelde waarden stijgt, moet extra geventileerd worden om een goede luchtkwaliteit te behouden

CO2 detector

Een CO2 detector waarschuwt met lichtsignalen voor een hoge CO2-waarde in het binnenmilieu. Met een aantal led-lampjes wordt de kwaliteit van ventilatie in een binnenruimte aangegeven. Verschillende led-indicatoren branden bijvoorbeeld bij: onvoldoende ventilatie, matige ventilatie en goede ventilatie. De CO2-waarde is een goede indicator voor de kwaliteit van ventilatie in o.a. woningen, vergaderruimten, klaslokalen, kinderdagverblijven en andere ruimten waar zich veel mensen bevinden.
Links: CO2 meter, Atal

CO2 indicator

CO2 indicatoren meten de concentratie koolstofdioxide in de lucht en geven de waarde weer op een display en/of waarschuwen bij hoge concentraties middels gekleurde led lampjes. Een CO2 indicator geeft aan als een binnenruimte extra ventilatie nodig heeft.

CO2 melder

CO2 melders worden ingezet om te waarschuwen voor ondermaatse ventilatie in een binnenruimte. De concentratie koolstofdioxide in de lucht is hoog wanneer sprake is van onvoldoende luchtverversing. CO2 melders worden bijvoorbeeld geïnstalleerd in woningen, kinderdagverblijven, scholen, vergaderruimten, conferentiezalen.

CO2 meter

Een C02 meter meet de hoeveelheid koolstofdioxide dat in de lucht aanwezig is. C02 meters van Atal, Envix en Extech worden ingezet om de hoeveelheid CO2 in binnenlucht te meten. De CO2-waarde in het binnenklimaat is een belangrijke indicatie voor de mate van ventilatie. Is het C02-gehalte na meten te hoog? Er is dan behoefte aan extra ventilatie. Vooral in afgesloten ruimtes met meerdere mensen kan het CO2-gehalte snel stijgen. CO2-meters worden vaak geplaatst in klaslokalen, vergaderruimten, opvangzalen en kinderdagverblijven.
Links: Atal, CO2 detector

CO2 sensor

Een CO2-sensor meet het gehalte koolstofdioxide in de lucht. Indien de CO2-concentratie te hoog is, dient de ruimte extra geventileerd te worden. Diverse moderne ventilatiesystemen zijn CO2-gestuurd. De CO2-sensor detecteert de hoeveelheid kooldioxide en stuurt bij hoge meetwaarden de automatisch te openen ramen aan. CO2-meters zijn ook als losse melders verkrijgbaar. Vooral scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en vergaderruimten worden vaak voorzien van een dergelijke CO2-melder. De kooldioxide-sensor draagt bij aan een goed binnenklimaat

CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot is voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie. Industrie en gemotoriseerd verkeer zijn belangrijke veroorzakers van de hoge CO2 uitstoot. In Europees verband zijn afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen, het gas draagt immers bij aan het broeikaseffect.

CO2 waarde

De CO2-waarde in de lucht toont de concentratie Koolstofdioxide in omgevingslucht aan. De CO2-waarde wordt uitgedrukt in ppm: parts per million. De CO2-waarde is een indicatie voor de kwaliteit van ventilatie in het binnenklimaat. Bij hoge CO2-gehalten is sprake van onvoldoende ventilatie waarbij een ongezond binnenklimaat is ontstaan. Een doorlopende analyse van de CO2-waarde in de binnenlucht wordt uitgevoerd door een CO2-detector. Dit apparaatje meet voortdurend de hoeveelheid Koolstofdioxide in de lucht en waarschuwt met kleine lichtsignalen als de CO2-waarde te hoog oploopt.
Links: CO2-meter, Atal, Envix

Compressor ontvochtiger

Een compressor ontvochtiger is een type luchtontvochtiger met een werkingsprincipe dat lijkt op de techniek van een koelkast. Vochtige omgevingslucht wordt door een ventilator aangezogen en versneld afgekoeld. Het vocht uit de lucht condenseert in de ontvochtiger en wordt afgevoerd naar een opvangtank, of het verlaat de ontvochtiger via een vaste afvoerleiding. De gekoelde, gedroogde lucht wordt daarna opgewarmd tot kamertemperatuur, en opnieuw in de binnenruimte verdeeld.

Concentratieproblemen

Bij concentratieproblemen heeft men moeite met concentreren en de gedachte op één onderwerp te houden. Concentratieproblemen kunnen o.a. veroorzaakt worden door vermoeidheid, stemmingen, een slechte luchtkwaliteit en te droge lucht in huis.

Condens

Condens ontstaat bij afkoeling van waterdamp. Water in dampvorm wordt vloeibaar als de lucht afkoelt of als het in contact komt met koude materialen. Waterdamp komt o.a. vrij bij het douchen, koken, transpireren en ademen. Het water op bijvoorbeeld een beslagen spiegel noemt men condens. Teveel condens kan leiden tot o.a. beslagen ramen, houtrot van kozijnen, loslatend behang of stuckwerk, vochtplekken, schimmelvorming, muffe lucht, en een hoge vochtigheid in huis.

Condensafvoer

De afvoerleiding voor condenswater in een luchtontvochtiger of airconditioner wordt kortweg condensafvoer genoemd. Omdat in een dergelijk apparaat de lucht in hoog tempo wordt afgekoeld, condenseert het vocht dat in de lucht aanwezig is. Dit condensvocht wordt opgevangen in een watertank of rechtstreeks afgevoerd met een condensafvoerleiding.

Condensatie

Condensatie ontstaat als waterdamp of lucht met een bepaalde hoeveelheid vocht afkoelt. Water in dampvorm wordt vloeibaar als de lucht afkoelt of als het in contact komt met koude materialen. Waterdamp komt o.a. vrij bij het douchen, koken, transpireren en ademen. Het water op bijvoorbeeld een beslagen spiegel noemt men condens. Teveel condens kan leiden tot o.a. beslagen ramen, houtrot van kozijnen, loslatend behang of stuckwerk, vochtplekken, schimmelvorming, muffe lucht, en een hoge luchtvochtigheid in huis. Condensatie wordt voorkomen door vocht aan de lucht te ontrekken met een luchtontvochtiger.

Condensatiedroger

Condensatiedrogers verwijderen vocht uit de lucht door middel van koeling. Vochtige lucht wordt aangezogen en versneld afgekoeld door een gekoelde kern. Het aanwezige vocht condenseert en wordt direct opgevangen in een watertank of afgevoerd via een vaste afvoerleiding. Na ontvochtiging wordt de lucht opgewarmd en in de binnenruimte geblazen. Indien een condensatiedroger voorzien wordt van een heet gas module, vindt zeer effectieve ontvochtiging ook bij lage omgevingstemperaturen plaats.

AIRSAIN VOOR UW CONDENSATIEDROGER!

Condenseren

De overgangsfase van een damp naar vloeistof wordt condenseren genoemd. Als waterdamp condenseert ontstaan waterdruppels, ook wel condensvocht genoemd. Condensatie van waterdamp vindt plaats wanneer damp afkoelt. Een praktisch voorbeeld: bij het nemen van een douche komt een grote hoeveelheid waterdamp vrij. Deze warme damp komt in contact met koude oppervlakken in de badkamer, bijvoorbeeld spiegels en tegelwanden. Op spiegels en tegels ontstaat na een korte tijd condens, ook wel bekend als het beslaan van spiegels/tegels. De warme damp is op dat moment gecondenseerd en blijft als condensvocht achter op de koude ondergrond.

Condensproblemen

Condensproblemen in een binnenruimte worden veroorzaakt door een hoge vochtigheidsgraad. In een vochtige woning is het condensvocht voornamelijk zichtbaar op ramen, kozijnen, muren en plafonds. Bij langdurige inwerking van condensvocht ontstaan condensproblemen zoals schimmels, houtrot, loslatend behang en stucwerk. Om lastige condensproblemen aan te pakken is extra ventilatie en effectieve luchtontvochtiging nodig.

Condensvocht

Vocht dat ontstaat tijdens condensatie. Als waterdamp condenseert ontstaat condensvocht. Dit vocht is zichtbaar op ramen, spiegels en op kozijnen. Door langdurige inwerking van condensvocht ontstaan vochtplekken en schimmels. Houten kozijnen worden door condensvocht aangetast. Een luchtontvochtiger onttrekt waterdamp aan de lucht en vangt het condensvocht op in een waterreservoir.

Condensvorming

Neerslaan van vocht op o.a. ramen, deuren, en kasten. Condensatie treedt op als warme lucht zover afkoelt dat het vocht niet meer kan worden vastgehouden. Het vocht condenseert dan op koude materialen in de ruimte. Condensvorming leidt uiteindelijk tot vochtproblemen. Door de inwerking van condensvocht ontstaat schimmel, houtrot en aantasting van behang en stucwerk. Om vochtproblemen door condensvocht te voorkomen verlaagt een luchtontvochtiger snel de luchtvochtigheid. Het vocht in de lucht krijgt bij ontvochtiging niet de kans om als condens op materialen neer te slaan.

Condenswater

Condenswater komt vrij tijdens het condenseren van waterdamp. Luchtontvochtigers koelen in zeer korte tijd vochtige omgevingslucht waardoor de aanwezige waterdamp omgezet wordt in water. Dit zogenaamde condenswater wordt opgevangen in een reservoir of wordt automatisch afgevoerd met behulp van een afvoerleiding.

Conjuctivitis

Conjuctivitis is een ontsteking van het slijmvlies van de ogen. Kenmerken zijn o.a. rode ogen, een brandend gevoel in de ogen of jeukende ogen, traanogen. Conjuctivitis kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door vuildeeltjes in de ogen of door bacteriën, maar ook door allergie of droge lucht.

Convectiewarmte

Convectiewarmte is warmteoverdracht door luchtstroming. Deze luchtstroming ontstaat omdat verschillen in temperatuur een dichtheidsverschil veroorzaken. Koude deeltjes bewegen minder en bevinden zich dicht op elkaar. Warme deeltjes zijn in beweging, zitten verder uit elkaar en zijn daardoor lichter. Warmteconvectie is een moeilijke term voor het verschijnsel dat warme lucht stijgt en koude lucht daalt.

Cooldownsysteem

Systeem in mobiele Zibro airconditioners voor het verhogen van de energie-efficiëntie. Het Cooldown systeem laat vocht uit de lucht condenseren in de mobiele airco. Het vocht wordt uit de lucht verwijderd en het verkregen condensvocht draagt vervolgens bij aan de koeling van de condensor. Het rendement van de airconditioner wordt op deze wijze verhoogt. Na afkoeling wordt het condensvocht afgevoerd met behulp van een afvoerslang.
Links: Zibro

COPD

COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, een chronische obstructieve longaandoening. COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten longemfyseem en chronische bronchitis. Het betekent dat de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen die blijvende schade veroorzaken. De ziekte is ongeneeslijk met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk.

Coronavirus

Het nieuwe coronavirus van 2019/2020 heet coronavirus-2 (SARS-CoV-2), terwijl de bijbehorende ziekte COVID-19 wordt genoemd. SARS-CoV-2 werd eind 2019 geïdentificeerd in China en is een nieuw type coronavirus dat nog niet eerder bij mensen is geïdentificeerd. Coronavirussen zijn virussen die tussen dieren circuleren, maar van enkele is ook bekend dat ze de mens beïnvloeden. Nadat ze dieren geïnfecteerd hebben, kunnen ze uiteindelijk worden overgedragen op mensen. Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingsklachten, koorts, hoest en kortademigheid. In meer ernstige gevallen kan een infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood veroorzaken. Enkele standaardaanbevelingen om verspreiding van infecties te voorkomen zijn onder meer 1,5 meter afstand van elkaar houden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken.

Corrosie

Proces waarbij metalen onder invloeden van buitenaf zoals vocht, zuurstof, regen en sneeuw gaan oxideren(roesten). Een bekende vorm van corrosie is roesten van ijzer door inwerking van zuurstof en vocht uit de lucht. Corrosie van materialen in opslag als gevolg van vocht, wordt tegengegaan met luchtontvochtiging. Een luchtontvochtiger verlaagt de luchtvochtigheid zodat roesten sterk vertraagt of zelfs gestopt wordt.

COVID-19

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door coronavirus-2 (SARS-CoV-2), het nieuwe coronavirus van 2019/2020. SARS-CoV-2 werd eind 2019 geïdentificeerd in China en is een nieuw type coronavirus dat nog niet eerder bij mensen is geïdentificeerd. Coronavirussen zijn virussen die tussen dieren circuleren, maar van enkele is ook bekend dat ze de mens beïnvloeden. Nadat ze dieren geïnfecteerd hebben, kunnen ze uiteindelijk worden overgedragen op mensen. Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingsklachten, koorts, hoest en kortademigheid. In meer ernstige gevallen kan een infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood veroorzaken. Enkele standaardaanbevelingen om verspreiding van infecties te voorkomen zijn onder meer 1,5 meter afstand van elkaar houden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.

Coway

Fabrikant van o.a. luchtreinigers en consumentenelektronica uit Zuid-Korea.

Cresta

Fabrikant van o.a. hygrometers en consumentenelektronica.

CV

CV is de veelgebruikte afkorting voor centrale verwarming. Vooral in een winterseizoen worden CV-installaties intensief gebruikt voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Tijdens het verwarmen verliest binnenlucht in hoog tempo vocht. Hierdoor ontstaat droge lucht in huis of op de werkplek. Als de CV-installatie weer aan gaat, voorkomt een luchtbevochtiger uitdroging van de binnenlucht.

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap