Woorden met i
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Woordenboek
I


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter I

IAQA

IAQA is een internationale non-profit organisatie en promoot normen, protocollen en procedures voor bedrijven die zich bezig houden met binnenluchtkwaliteit. IAQA is de afkorting voor Indoor Air Quality Association.

Ideale luchtvochtigheid

Als men spreekt over de ideale luchtvochtigheid, bedoelt men doorgaans de meest gunstige luchtvochtigheid voor mensen in het binnenklimaat. De ideale luchtvochtigheid ligt in dat geval tussen 40% en 60% (Relatieve luchtvochtigheid). Voor een groot aantal productieprocessen en opslagcondities liggen de waarden van een ideale luchtvochtigheid hoger of juist lager. Elke bedrijfstak kent haar eigen ideale vochtomstandigheden voor productie, verwerking, bewerking, en opslag van uiteenlopende producten en materialen.

IGu

IGu is een fabrikant van UV anti-insectenlampen. Deze zogenaamde vangreflectoren trekken ongewenste, vliegende insecten aan en elimineren deze op hygiënische wijze. IGu UV-vliegenlampen worden gemonteerd in woningen, horecabedrijven, detailhandel en industrie. Er zijn diverse modellen IGu insectenverdelgers verkrijgbaar.

Immuunsysteem

Lichaamseigen afweermechanisme tegen virussen, veranderde eigen cellen, bacteriën en indringers van buitenaf.
Links: Afweersysteem

Inbouw luchtbevochtiger

Inbouw luchtbevochtigers worden volledig in het interieur weggewerkt. Klimaatkamers en vochtkamers zijn belangrijke toepassingen van inbouw luchtbevochtiging. Naast de uitblaasopening dient ook het waterreservoir van de luchtbevochtiger eenvoudig bereikbaar te zijn. Er zijn ook luchtbevochtigers te koop met automatische wateraanvoer en een automatische spoelinrichting.

Inbouw luchtontvochtiger

De inbouw luchtontvochtiger wordt in de constructie van een gebouw verwerkt. Alleen het voorpaneel van de ontvochtiger is zichtbaar vanuit de binnenruimte. Inbouw luchtontvochtigers worden geplaatst in ruimten waar hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld in musea en zwembaden.

Inbouw luchtreiniger

Een inbouw luchtreiniger wordt in de constructie van een gebouw verwerkt. De inbouw luchtreiniger wordt ook soms aangesloten op de luchtbehandelingsinstallatie van een gebouw. Inbouw luchtreinigers worden geplaatst in ruimten waar hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld in horecagelegendheden, in behandelruimten in gezondheidszorg en wellness en in kantoren.

Indoor Air Quality

De term Indoor Air Quality omvat alle facetten die van invloed zijn op de binnenluchtkwaliteit zoals: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtverontreinigingen, ventilatie, afzuiging. Een goede Indoor Air Quality is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden in woningen, kantoren of andere gebouwen.

Industrieel bevochtigen

Wanneer luchtbevochtiging op grote schaal wordt toegepast, spreekt men over industrieel bevochtigen. Doorgaans moeten grote bedrijfsruimten of opslagruimten van voldoende vocht worden voorzien zodat de luchtvochtigheid op peil blijft. Dit vraagt om krachtige luchtbevochtigers. Voor het bevochtigen van kleine tot middelgrote industriële ruimten kiest men vaak voor mobiele bevochtigers. Voor het bevochtigen van grote ruimten is een grootschalige luchtbevochtigingsinstallatie vereist.

Industrieel ontvochtigen

Lucht ontvochtigen in bedrijven, opslagruimten en overslag. Luchtontvochtiging op grote schaal wordt verkregen met krachtige luchtontvochtigers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mobiele luchtdrogers en grote, vaste ontvochtigers. De vaste luchtontvochtigers worden permanent geïnstalleerd aan muren en plafonds/daken. Indien de industrïele luchtontvochtiger voorzien is van een ontdooi-inrichting, kan ook bij lage temperaturen de lucht optimaal gedroogd worden. Ideaal voor het ontvochtigen van gekoelde opslagruimten en productieruimten. Mobiele ontvochtigers voor industrieel gebruik zijn flexibel inzetbaar. Dit type luchtdroger wordt vaak ingezet bij behoefte aan tijdelijke klimatisering en bij calamiteiten.

Industriele emissie

Tot industriële emissie behoort de uitstoot van onder andere CO2, fijnstof en vluchtige organische componenten. Om emissie door industriële bedrijven te verminderen is emissiehandel in het leven geroepen.

Industriele luchtbevochtiging

Professionele bevochtiging van zeer grote binnenruimten zoals fabriekshallen en magazijnen, maar ook grote kantoorverdiepingen. Krachtige luchtbevochtigers verspreiden voldoende waterdamp in de lucht om de luchtvochtigheid op niveau te houden. Industriële bevochtiging voorkomt droogteschade bij produkten, materialen en inboedel. Op de werkplek voorkomt een goede luchtvochtigheid gezondheidsproblemen bij de werknemers.

Industriele luchtontvochtiging

Onder industriële luchtontvochtiging verstaan we professionele ontvochtiging voor bedrijfsmatige ruimten. Industriële luchtontvochtigers bezitten een hoge ontvochtigingscapaciteit en zijn robuust ontworpen. Industrieel ontvochtigen vindt plaats in o.a. productieruimten, opslagruimten, werkplaatsen, technische ruimten, musea, archieven, maakindustrie. Diverse professionele ontvochtigers met verschillende afmetingen van de merken Fral, Klimaluft en Cotes zijn snel verkrijgbaar. De capaciteit voor luchtontvochtiging van de grootste luchtdroger bedraagt maar liefst 2960 liter per dag, geschikt voor het drogen van de lucht in ruimten tot 11500 m2.

Voor meer informatie of bestellen van industriële luchtontvochtigers zie: Industriële luchtontvochtiging

Infrarood kachel

Een infrarood kachel verwarmt de ruimte op een aangename wijze. Niet de lucht wordt verwarmt, maar de objecten in de kamer. Vloeren, wanden en meubelen nemen de warmte op. Ook wordt u zelf direct verwarmd. Het is een comfortabele verwarming, vergelijkbaar met opwarming door de zon. Infrarood verwarmen droogt de lucht niet uit waardoor het binnenklimaat mild blijft.

Infrarood verwarming

Een infrarood verwarming verwarmt niet de lucht in de omgeving van het verwarmingstoestel, maar direct het lichaam en omringende materialen. De lucht in een infrarood cabine is daarom niet zo heet als de omgevingslucht in een sauna. Speciaal voor gebruik in huis zijn er kleine infrarood verwarmingstoestellen verkrijgbaar. Deze mobiele infrarood kachels hebben een stijlvolle afwerking.

Infrarood warmte

Infrarood warmte zorgt rechtstreeks voor verwarming van het lichaam en omringende materialen. Het warmte-gevoel is te vergelijken met de opwarming door de zon. Een infrarood verwarmingstoestel verwarmt niet de lucht, maar draagt de warmte rechtstreeks over op het lichaam. Van infrarood warmte wordt gebruik gemaakt in infrarood cabines, door infrarood lampen voor spierontspanning en door infrarood verwarmingstoestellen.

Ingebouwde hygrostaat

Diverse luchtbevochtigers en luchtontvochtigers zijn voorzien van een ingebouwde hygrostaat. Een instelbare hygrostaat kan ingesteld worden op de gewenste luchtvochtigheid. Een luchtbevochtiger schakelt automatisch uit als de ingestelde luchtvochtigheid bereikt is. Wordt het te droog? De bevochtiger schakelt zichzelf weer in. Een luchtontvochtiger met ingebouwde hygrostaat stopt met drogen als de luchtvochtigheid volgens de ingestelde waarde voldoende laag is. Ontvochtiging start automatisch als opnieuw vochtige omstandigheden ontstaan.

Insecten bestrijden

Insecten bestrijden is noodzakelijk voor het behouden van goede hygiëne. Niet alleen in huis, maar vooral ook in horecabedrijven en voedingsmiddelenbedrijven dient overlast door insecten te worden voorkomen. Hier staat immers niet alleen de hygiëne op het spel, maar ook de voedselveiligheid. Voor het bestrijden van insecten in huis zijn talrijke bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar en compacte insectenverdelgers. In bedrijven is professionele insectenbestrijding vereist. Goede apparatuur en een gedegen plan van aanpak.

Insectenbestrijding

Insectenbestrijding omvat alle onderdelen die ervoor zorgen dat overlast van insecten verdwijnt. Voor het bestrijden van insecten kunnen diverse methoden worden ingezet. Een aloude methode is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de zogenaamde insecticiden. Insecten vangen met behulp van lokstoffen en vervolgens opvangen is ook een vorm van insectenbestrijding. Speciaal voor het vangen van vliegende insecten worden insectenlampen ingezet, ook wel bekend als vliegenlampen. De vliegende insecten worden doorgaans door UV-licht aangetrokken.

Insectenlamp

Vliegenlampen zijn geschikt voor het vangen van vliegen in woonhuizen, horeca, industrie, detailhandel en openbare gebouwen. Een vliegenlamp trekt vliegen aan met UV-licht. De vliegen worden onschadelijk gemaakt door een elektrisch rooster of lijmbord. Een vliegenlamp met lijmbord wordt gebruikt in een ruimte waar etenswaren worden opgeslagen, bereid of geconsumeerd. In een voor het publiek toegankelijke ruimte kan een vliegenlamp met een mooi design worden gebruikt.  Een industriële vliegenlamp met maximale veiligheid wordt ingezet in de voedsel verwerkende industrie. In een ruimte waar het bovenstaande niet van toepassing is, kan een vliegenlamp met een elektrisch rooster worden gebruikt. Er bestaat echter wel een kleine kans dat deeltjes van de vlieg in de lucht terecht komen tijdens het uiteenspatten van de vlieg wanneer deze in contact komt met het spanningsrooster.

Insectenvanger

Insectenvangers voorkomen overlast door vliegende insecten zoals vliegen, muggen en motten. Er zijn diverse soorten insectenvangers verkrijgbaar. De meest bekende insectenvangers zijn de diverse UV-vliegenlampen.

Insectenverdelger

Een insectenverdelger bestrijdt op hygiënische wijze overlast van vliegende insecten. Een insectenverdelger bestaat uit een aantrekkingsmechanisme en een vangmechanisme. Insecten worden aangetrokken door UV-licht of lokstoffen. Eenmaal in de insectenverdelger terechtgekomen, kunnen de insecten niet meer ontsnappen. De insecten worden onschadelijk gemaakt met behulp van een elektrisch grid of kleefplaten. Insectenverdelgers dragen bij aan hygiëne in restaurants, bars, keukens en grootkeukens, bedrijven voor voedselbereiding (HACCP) en op elke andere lokatie waar insecten niet gewenst zijn.

Insectenzuiger

Milieuvriendelijke insectenverdelger die insecten aantrekt met behulp van u.v.-ledlampen. De insecten worden vervolgens op innovatieve wijze in de insectenzuiger vastgehouden.

Insecticiden

Chemische (gif)stoffen die gebruikt worden om insecten(-larven) te verdelgen, voortplanting te voorkomen en gewassen te beschermen.

Instelbare hygrostaat

Een hygrostaat is een instrument dat de luchtvochtigheid meet en vervolgens een luchtbevochtiger of luchtontvochtiger kan inschakelen of uitschakelen. Met een instelbare hygrostaat kiest u zelf de luchtvochtigheid waarbij u het apparaat laat starten met bevochtiging of ontvochtiging. Automatisch bevochtigen of ontvochtigen vraagt op deze wijze weinig aandacht. De optimale omstandigheden in het binnenklimaat worden behouden onder toezicht van de hygrostaat. Bovendien draagt een instelbare hygrostaat bij aan energiezuinige bevochtiging of ontvochtiging. Het apparaat wordt immers uitgeschakeld als de omstandigheden optimaal zijn.

Instelbare luchtvochtigheid

Veel luchtbevochtigers en luchtontvochtigers zijn uitgerust met een hygrostaat voor instelbare luchtvochtigheid. Het apparaat meet zelf de luchtvochtigheid en past de werking hierop aan. Luchtbehandelingsapparaten zonder instelbare luchtvochtigheid kunnen aangesloten worden op een stekkerhygrostaat. Op dit apparaatje kan de luchtvochtigheid worden ingesteld waarna de bevochtiger of ontvochtiger automatisch wordt ingeschakeld - of uitgeschakeld - als de gewenste luchtvochtigheid bereikt is.

Intrekkend vocht

Van intrekkend vocht is sprake als vocht van buiten door een muur naar binnen trekt. De vochtproblemen ontstaan vaak in een gevel aan de regenkant en in kelderwanden. Er zijn verschillende oorzaken voor intrekkend vocht, bijvoorbeeld slecht voegwerk van een muur, onvoldoende impregnatie en de aanwezigheid van vochtbruggen. Wanneer geen passende acties worden genomen stijgt de luchtvochtigheid in het binnenklimaat en onstaat vochtschade in de vorm van schimmels, condensproblemen, loslatend behang of stucwerk en vochtplekken.

Inverter Airco

Een inverter airco stemt de te leveren koelcapaciteit en/of verwarmingscapaciteit voortdurend traploos af op de door u ingestelde temperatuur. Een inverter gestuurd airco-systeem reageert direct op kleine verschillen tussen de ingestelde en de werkelijke temperatuur. Een belangrijk voordeel van invertertechniek is dat het veelvuldig aanslaan en afslaan van de compressor wordt voorkomen. Hierdoor zijn pieken in stroomverbruik overbodig om een ruimte aangenaam koel te houden. Een inverter airco verbruikt veel minder stroom dan conventionele airconditioners en grote verschillen in temperaturen blijven uit.
Links: Delonghi

Ionen

Ionen zijn elektrisch geladen atomen of moleculen. Een ion kan een negatieve lading hebben of een positieve lading. Ionisatoren en luchtreinigers (met ionisatie) verspreiden geladen ionen in de lucht om grondige luchtreiniging tot stand te brengen. De geladen ionen maken kleine verontreinigingen in de lucht onschadelijk. Grotere vuildeeltjes in de lucht worden verwijderd met luchtfilters.

Ionengenerator

Ionengeneratoren maken geuren onschadelijk door het verspreiden van grote hoeveelheden reinigende ionen. Geuren in de lucht worden door oxidatie afgebroken. Een ionengenerator is verkrijgbaar als draagbare geurverwijderaar, geschikt voor het ontgeuren van openbare ruimten, zwembadruimten, toiletgebouwen, woningen, appartementen enz.

Ionenmeter

Meetinstrument dat zeer nauwkeurig het aantal ionen meet en registreert.

Ionic Silver Cube

De Ionic Silver Cube wordt onder andere gebruikt in de luchtbevochtigers Stadler Form Tom en Stylies Aquarius voor het bacterievrij houden van het water. De Ionic Silver Cube geeft voortdurend een lage concentratie zilverionen af wanneer het in contact komt met het water. Het water in de bevochtiger blijft vrij van virussen en bacteriën.

Ionic Silver Stick

De Ionic Silver Stick (zilver ionisatie staafje, ook ISS genoemd) geeft gedoseerd zilverionen af aan het water in een luchtbevochtiger. De zilverionen worden aan het water toegevoegd vanwege de desinfecterende eigenschappen. Het water blijft vrij van bacteriën, virussen en algen. De Ionic Silver Stick start direct met afgifte van zilverionen zodra het in contact komt met water in het reservoir.

Ionisatie

Door ionisatie vind er luchtreiniging plaats. Negatieve ionen worden verspreidt in de lucht. Door ionisatie krijgen vuildeeltjes in de lucht zoals fijnstof, pollen en bestanddelen van rook een elektrische lading. De geladen verontreinigingen slaan neer en/of worden aangetrokken door de positief geladen collector van de ionisator. De verontreinigingen zijn onschadelijk gemaakt en uit het binnenklimaat verwijderd.

Ionisatie luchtreiniger

Een ionisatie luchtreiniger verspreidt grote hoeveelheden luchtzuiverende negatieve ionen in de binnenlucht. Deze ionen maken verontreinigingen in de lucht onschadelijk en laten deze uiteenvallen en/of neerslaan op de grond. Er zijn luchtreinigers die enkel op basis van ionisatie werkzaam zijn. Andere ionisatie luchtreinigers bezitten eveneens luchtfilters waardoor een dubbele luchtzuiverende werking ontstaat.

Ionisatienaald

Een ionisatienaald is een onderdeel van een ionisator/luchtreiniger. De ionisatienaald van een ionisator zorgt voor verspreiding van negatieve ionen in de lucht. De negatief geladen ionen hechten zich aan positief geladen verontreinigingen zoals fijnstof waarna deze stofdeeltjes neerslaan. Ionisatie is een wijze van luchtreiniging en verrijking van binnenlucht.
Links: Ionisator

Ionisator

Een ionisator is een apparaat voor luchtreiniging in het binnenklimaat. De ionisator verspreidt negatieve ionen in de lucht. Door ionisatie krijgen vuildeeltjes in de lucht zoals fijnstof, pollen en bestanddelen van rook een elektrische lading. De geladen verontreinigingen slaan neer en/of worden aangetrokken door de positief geladen collector van de ionisator. De verontreinigingen zijn onschadelijk gemaakt en uit het binnenklimaat verwijderd.

IP Codering vliegenlamp

Een IP codering staat voor "International Protection" Deze codering zegt iets over de beveiliging van het elektrisch produkt, tegen invloeden van buitenaf. De classificatie bestaat uit 2 cijfers. Het eerste cijfer geeft de bescherming aan tegen voorwerpen en stof en het tweede cijfer geeft de bescherming tegen water aan.
Links: vliegenlamp

Isotronic

Merknaam van produkten voor ongediertebestrijding en insectenbestrijding. Isotronic insectenvanger is voorzien van uv-led lampen voor het aantrekken van vliegende insecten.

ISS

ISS is de afkorting voor Ionic Silver Stick. Een Ionic Silver Stick (zilver ionisatie staafje) geeft gedoseerd zilverionen af aan het water in een luchtbevochtiger. De zilverionen worden aan het water toegevoegd vanwege de desinfecterende eigenschappen. Het water blijft vrij van bacteriën, virussen en algen. De ISS start direct met afgifte van zilverionen zodra het staafje in contact komt met water in het reservoir.

Home
Woordenboek
I


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter I

IAQA

IAQA is een internationale non-profit organisatie en promoot normen, protocollen en procedures voor bedrijven die zich bezig houden met binnenluchtkwaliteit. IAQA is de afkorting voor Indoor Air Quality Association.

Ideale luchtvochtigheid

Als men spreekt over de ideale luchtvochtigheid, bedoelt men doorgaans de meest gunstige luchtvochtigheid voor mensen in het binnenklimaat. De ideale luchtvochtigheid ligt in dat geval tussen 40% en 60% (Relatieve luchtvochtigheid). Voor een groot aantal productieprocessen en opslagcondities liggen de waarden van een ideale luchtvochtigheid hoger of juist lager. Elke bedrijfstak kent haar eigen ideale vochtomstandigheden voor productie, verwerking, bewerking, en opslag van uiteenlopende producten en materialen.

IGu

IGu is een fabrikant van UV anti-insectenlampen. Deze zogenaamde vangreflectoren trekken ongewenste, vliegende insecten aan en elimineren deze op hygiënische wijze. IGu UV-vliegenlampen worden gemonteerd in woningen, horecabedrijven, detailhandel en industrie. Er zijn diverse modellen IGu insectenverdelgers verkrijgbaar.

Immuunsysteem

Lichaamseigen afweermechanisme tegen virussen, veranderde eigen cellen, bacteriën en indringers van buitenaf.
Links: Afweersysteem

Inbouw luchtbevochtiger

Inbouw luchtbevochtigers worden volledig in het interieur weggewerkt. Klimaatkamers en vochtkamers zijn belangrijke toepassingen van inbouw luchtbevochtiging. Naast de uitblaasopening dient ook het waterreservoir van de luchtbevochtiger eenvoudig bereikbaar te zijn. Er zijn ook luchtbevochtigers te koop met automatische wateraanvoer en een automatische spoelinrichting.

Inbouw luchtontvochtiger

De inbouw luchtontvochtiger wordt in de constructie van een gebouw verwerkt. Alleen het voorpaneel van de ontvochtiger is zichtbaar vanuit de binnenruimte. Inbouw luchtontvochtigers worden geplaatst in ruimten waar hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld in musea en zwembaden.

Inbouw luchtreiniger

Een inbouw luchtreiniger wordt in de constructie van een gebouw verwerkt. De inbouw luchtreiniger wordt ook soms aangesloten op de luchtbehandelingsinstallatie van een gebouw. Inbouw luchtreinigers worden geplaatst in ruimten waar hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld in horecagelegendheden, in behandelruimten in gezondheidszorg en wellness en in kantoren.

Indoor Air Quality

De term Indoor Air Quality omvat alle facetten die van invloed zijn op de binnenluchtkwaliteit zoals: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtverontreinigingen, ventilatie, afzuiging. Een goede Indoor Air Quality is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden in woningen, kantoren of andere gebouwen.

Industrieel bevochtigen

Wanneer luchtbevochtiging op grote schaal wordt toegepast, spreekt men over industrieel bevochtigen. Doorgaans moeten grote bedrijfsruimten of opslagruimten van voldoende vocht worden voorzien zodat de luchtvochtigheid op peil blijft. Dit vraagt om krachtige luchtbevochtigers. Voor het bevochtigen van kleine tot middelgrote industriële ruimten kiest men vaak voor mobiele bevochtigers. Voor het bevochtigen van grote ruimten is een grootschalige luchtbevochtigingsinstallatie vereist.

Industrieel ontvochtigen

Lucht ontvochtigen in bedrijven, opslagruimten en overslag. Luchtontvochtiging op grote schaal wordt verkregen met krachtige luchtontvochtigers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mobiele luchtdrogers en grote, vaste ontvochtigers. De vaste luchtontvochtigers worden permanent geïnstalleerd aan muren en plafonds/daken. Indien de industrïele luchtontvochtiger voorzien is van een ontdooi-inrichting, kan ook bij lage temperaturen de lucht optimaal gedroogd worden. Ideaal voor het ontvochtigen van gekoelde opslagruimten en productieruimten. Mobiele ontvochtigers voor industrieel gebruik zijn flexibel inzetbaar. Dit type luchtdroger wordt vaak ingezet bij behoefte aan tijdelijke klimatisering en bij calamiteiten.

Industriele emissie

Tot industriële emissie behoort de uitstoot van onder andere CO2, fijnstof en vluchtige organische componenten. Om emissie door industriële bedrijven te verminderen is emissiehandel in het leven geroepen.

Industriele luchtbevochtiging

Professionele bevochtiging van zeer grote binnenruimten zoals fabriekshallen en magazijnen, maar ook grote kantoorverdiepingen. Krachtige luchtbevochtigers verspreiden voldoende waterdamp in de lucht om de luchtvochtigheid op niveau te houden. Industriële bevochtiging voorkomt droogteschade bij produkten, materialen en inboedel. Op de werkplek voorkomt een goede luchtvochtigheid gezondheidsproblemen bij de werknemers.

Industriele luchtontvochtiging

Onder industriële luchtontvochtiging verstaan we professionele ontvochtiging voor bedrijfsmatige ruimten. Industriële luchtontvochtigers bezitten een hoge ontvochtigingscapaciteit en zijn robuust ontworpen. Industrieel ontvochtigen vindt plaats in o.a. productieruimten, opslagruimten, werkplaatsen, technische ruimten, musea, archieven, maakindustrie. Diverse professionele ontvochtigers met verschillende afmetingen van de merken Fral, Klimaluft en Cotes zijn snel verkrijgbaar. De capaciteit voor luchtontvochtiging van de grootste luchtdroger bedraagt maar liefst 2960 liter per dag, geschikt voor het drogen van de lucht in ruimten tot 11500 m2.

Voor meer informatie of bestellen van industriële luchtontvochtigers zie: Industriële luchtontvochtiging

Infrarood kachel

Een infrarood kachel verwarmt de ruimte op een aangename wijze. Niet de lucht wordt verwarmt, maar de objecten in de kamer. Vloeren, wanden en meubelen nemen de warmte op. Ook wordt u zelf direct verwarmd. Het is een comfortabele verwarming, vergelijkbaar met opwarming door de zon. Infrarood verwarmen droogt de lucht niet uit waardoor het binnenklimaat mild blijft.

Infrarood verwarming

Een infrarood verwarming verwarmt niet de lucht in de omgeving van het verwarmingstoestel, maar direct het lichaam en omringende materialen. De lucht in een infrarood cabine is daarom niet zo heet als de omgevingslucht in een sauna. Speciaal voor gebruik in huis zijn er kleine infrarood verwarmingstoestellen verkrijgbaar. Deze mobiele infrarood kachels hebben een stijlvolle afwerking.

Infrarood warmte

Infrarood warmte zorgt rechtstreeks voor verwarming van het lichaam en omringende materialen. Het warmte-gevoel is te vergelijken met de opwarming door de zon. Een infrarood verwarmingstoestel verwarmt niet de lucht, maar draagt de warmte rechtstreeks over op het lichaam. Van infrarood warmte wordt gebruik gemaakt in infrarood cabines, door infrarood lampen voor spierontspanning en door infrarood verwarmingstoestellen.

Ingebouwde hygrostaat

Diverse luchtbevochtigers en luchtontvochtigers zijn voorzien van een ingebouwde hygrostaat. Een instelbare hygrostaat kan ingesteld worden op de gewenste luchtvochtigheid. Een luchtbevochtiger schakelt automatisch uit als de ingestelde luchtvochtigheid bereikt is. Wordt het te droog? De bevochtiger schakelt zichzelf weer in. Een luchtontvochtiger met ingebouwde hygrostaat stopt met drogen als de luchtvochtigheid volgens de ingestelde waarde voldoende laag is. Ontvochtiging start automatisch als opnieuw vochtige omstandigheden ontstaan.

Insecten bestrijden

Insecten bestrijden is noodzakelijk voor het behouden van goede hygiëne. Niet alleen in huis, maar vooral ook in horecabedrijven en voedingsmiddelenbedrijven dient overlast door insecten te worden voorkomen. Hier staat immers niet alleen de hygiëne op het spel, maar ook de voedselveiligheid. Voor het bestrijden van insecten in huis zijn talrijke bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar en compacte insectenverdelgers. In bedrijven is professionele insectenbestrijding vereist. Goede apparatuur en een gedegen plan van aanpak.

Insectenbestrijding

Insectenbestrijding omvat alle onderdelen die ervoor zorgen dat overlast van insecten verdwijnt. Voor het bestrijden van insecten kunnen diverse methoden worden ingezet. Een aloude methode is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de zogenaamde insecticiden. Insecten vangen met behulp van lokstoffen en vervolgens opvangen is ook een vorm van insectenbestrijding. Speciaal voor het vangen van vliegende insecten worden insectenlampen ingezet, ook wel bekend als vliegenlampen. De vliegende insecten worden doorgaans door UV-licht aangetrokken.

Insectenlamp

Vliegenlampen zijn geschikt voor het vangen van vliegen in woonhuizen, horeca, industrie, detailhandel en openbare gebouwen. Een vliegenlamp trekt vliegen aan met UV-licht. De vliegen worden onschadelijk gemaakt door een elektrisch rooster of lijmbord. Een vliegenlamp met lijmbord wordt gebruikt in een ruimte waar etenswaren worden opgeslagen, bereid of geconsumeerd. In een voor het publiek toegankelijke ruimte kan een vliegenlamp met een mooi design worden gebruikt.  Een industriële vliegenlamp met maximale veiligheid wordt ingezet in de voedsel verwerkende industrie. In een ruimte waar het bovenstaande niet van toepassing is, kan een vliegenlamp met een elektrisch rooster worden gebruikt. Er bestaat echter wel een kleine kans dat deeltjes van de vlieg in de lucht terecht komen tijdens het uiteenspatten van de vlieg wanneer deze in contact komt met het spanningsrooster.

Insectenvanger

Insectenvangers voorkomen overlast door vliegende insecten zoals vliegen, muggen en motten. Er zijn diverse soorten insectenvangers verkrijgbaar. De meest bekende insectenvangers zijn de diverse UV-vliegenlampen.

Insectenverdelger

Een insectenverdelger bestrijdt op hygiënische wijze overlast van vliegende insecten. Een insectenverdelger bestaat uit een aantrekkingsmechanisme en een vangmechanisme. Insecten worden aangetrokken door UV-licht of lokstoffen. Eenmaal in de insectenverdelger terechtgekomen, kunnen de insecten niet meer ontsnappen. De insecten worden onschadelijk gemaakt met behulp van een elektrisch grid of kleefplaten. Insectenverdelgers dragen bij aan hygiëne in restaurants, bars, keukens en grootkeukens, bedrijven voor voedselbereiding (HACCP) en op elke andere lokatie waar insecten niet gewenst zijn.

Insectenzuiger

Milieuvriendelijke insectenverdelger die insecten aantrekt met behulp van u.v.-ledlampen. De insecten worden vervolgens op innovatieve wijze in de insectenzuiger vastgehouden.

Insecticiden

Chemische (gif)stoffen die gebruikt worden om insecten(-larven) te verdelgen, voortplanting te voorkomen en gewassen te beschermen.

Instelbare hygrostaat

Een hygrostaat is een instrument dat de luchtvochtigheid meet en vervolgens een luchtbevochtiger of luchtontvochtiger kan inschakelen of uitschakelen. Met een instelbare hygrostaat kiest u zelf de luchtvochtigheid waarbij u het apparaat laat starten met bevochtiging of ontvochtiging. Automatisch bevochtigen of ontvochtigen vraagt op deze wijze weinig aandacht. De optimale omstandigheden in het binnenklimaat worden behouden onder toezicht van de hygrostaat. Bovendien draagt een instelbare hygrostaat bij aan energiezuinige bevochtiging of ontvochtiging. Het apparaat wordt immers uitgeschakeld als de omstandigheden optimaal zijn.

Instelbare luchtvochtigheid

Veel luchtbevochtigers en luchtontvochtigers zijn uitgerust met een hygrostaat voor instelbare luchtvochtigheid. Het apparaat meet zelf de luchtvochtigheid en past de werking hierop aan. Luchtbehandelingsapparaten zonder instelbare luchtvochtigheid kunnen aangesloten worden op een stekkerhygrostaat. Op dit apparaatje kan de luchtvochtigheid worden ingesteld waarna de bevochtiger of ontvochtiger automatisch wordt ingeschakeld - of uitgeschakeld - als de gewenste luchtvochtigheid bereikt is.

Intrekkend vocht

Van intrekkend vocht is sprake als vocht van buiten door een muur naar binnen trekt. De vochtproblemen ontstaan vaak in een gevel aan de regenkant en in kelderwanden. Er zijn verschillende oorzaken voor intrekkend vocht, bijvoorbeeld slecht voegwerk van een muur, onvoldoende impregnatie en de aanwezigheid van vochtbruggen. Wanneer geen passende acties worden genomen stijgt de luchtvochtigheid in het binnenklimaat en onstaat vochtschade in de vorm van schimmels, condensproblemen, loslatend behang of stucwerk en vochtplekken.

Inverter Airco

Een inverter airco stemt de te leveren koelcapaciteit en/of verwarmingscapaciteit voortdurend traploos af op de door u ingestelde temperatuur. Een inverter gestuurd airco-systeem reageert direct op kleine verschillen tussen de ingestelde en de werkelijke temperatuur. Een belangrijk voordeel van invertertechniek is dat het veelvuldig aanslaan en afslaan van de compressor wordt voorkomen. Hierdoor zijn pieken in stroomverbruik overbodig om een ruimte aangenaam koel te houden. Een inverter airco verbruikt veel minder stroom dan conventionele airconditioners en grote verschillen in temperaturen blijven uit.
Links: Delonghi

Ionen

Ionen zijn elektrisch geladen atomen of moleculen. Een ion kan een negatieve lading hebben of een positieve lading. Ionisatoren en luchtreinigers (met ionisatie) verspreiden geladen ionen in de lucht om grondige luchtreiniging tot stand te brengen. De geladen ionen maken kleine verontreinigingen in de lucht onschadelijk. Grotere vuildeeltjes in de lucht worden verwijderd met luchtfilters.

Ionengenerator

Ionengeneratoren maken geuren onschadelijk door het verspreiden van grote hoeveelheden reinigende ionen. Geuren in de lucht worden door oxidatie afgebroken. Een ionengenerator is verkrijgbaar als draagbare geurverwijderaar, geschikt voor het ontgeuren van openbare ruimten, zwembadruimten, toiletgebouwen, woningen, appartementen enz.

Ionenmeter

Meetinstrument dat zeer nauwkeurig het aantal ionen meet en registreert.

Ionic Silver Cube

De Ionic Silver Cube wordt onder andere gebruikt in de luchtbevochtigers Stadler Form Tom en Stylies Aquarius voor het bacterievrij houden van het water. De Ionic Silver Cube geeft voortdurend een lage concentratie zilverionen af wanneer het in contact komt met het water. Het water in de bevochtiger blijft vrij van virussen en bacteriën.

Ionic Silver Stick

De Ionic Silver Stick (zilver ionisatie staafje, ook ISS genoemd) geeft gedoseerd zilverionen af aan het water in een luchtbevochtiger. De zilverionen worden aan het water toegevoegd vanwege de desinfecterende eigenschappen. Het water blijft vrij van bacteriën, virussen en algen. De Ionic Silver Stick start direct met afgifte van zilverionen zodra het in contact komt met water in het reservoir.

Ionisatie

Door ionisatie vind er luchtreiniging plaats. Negatieve ionen worden verspreidt in de lucht. Door ionisatie krijgen vuildeeltjes in de lucht zoals fijnstof, pollen en bestanddelen van rook een elektrische lading. De geladen verontreinigingen slaan neer en/of worden aangetrokken door de positief geladen collector van de ionisator. De verontreinigingen zijn onschadelijk gemaakt en uit het binnenklimaat verwijderd.

Ionisatie luchtreiniger

Een ionisatie luchtreiniger verspreidt grote hoeveelheden luchtzuiverende negatieve ionen in de binnenlucht. Deze ionen maken verontreinigingen in de lucht onschadelijk en laten deze uiteenvallen en/of neerslaan op de grond. Er zijn luchtreinigers die enkel op basis van ionisatie werkzaam zijn. Andere ionisatie luchtreinigers bezitten eveneens luchtfilters waardoor een dubbele luchtzuiverende werking ontstaat.

Ionisatienaald

Een ionisatienaald is een onderdeel van een ionisator/luchtreiniger. De ionisatienaald van een ionisator zorgt voor verspreiding van negatieve ionen in de lucht. De negatief geladen ionen hechten zich aan positief geladen verontreinigingen zoals fijnstof waarna deze stofdeeltjes neerslaan. Ionisatie is een wijze van luchtreiniging en verrijking van binnenlucht.
Links: Ionisator

Ionisator

Een ionisator is een apparaat voor luchtreiniging in het binnenklimaat. De ionisator verspreidt negatieve ionen in de lucht. Door ionisatie krijgen vuildeeltjes in de lucht zoals fijnstof, pollen en bestanddelen van rook een elektrische lading. De geladen verontreinigingen slaan neer en/of worden aangetrokken door de positief geladen collector van de ionisator. De verontreinigingen zijn onschadelijk gemaakt en uit het binnenklimaat verwijderd.

IP Codering vliegenlamp

Een IP codering staat voor "International Protection" Deze codering zegt iets over de beveiliging van het elektrisch produkt, tegen invloeden van buitenaf. De classificatie bestaat uit 2 cijfers. Het eerste cijfer geeft de bescherming aan tegen voorwerpen en stof en het tweede cijfer geeft de bescherming tegen water aan.
Links: vliegenlamp

Isotronic

Merknaam van produkten voor ongediertebestrijding en insectenbestrijding. Isotronic insectenvanger is voorzien van uv-led lampen voor het aantrekken van vliegende insecten.

ISS

ISS is de afkorting voor Ionic Silver Stick. Een Ionic Silver Stick (zilver ionisatie staafje) geeft gedoseerd zilverionen af aan het water in een luchtbevochtiger. De zilverionen worden aan het water toegevoegd vanwege de desinfecterende eigenschappen. Het water blijft vrij van bacteriën, virussen en algen. De ISS start direct met afgifte van zilverionen zodra het staafje in contact komt met water in het reservoir.
AIRCONDITIONERS
VOCHTIGE LUCHT
VENTILATIE
FIJNSTOF EN ALLERGIE
DROGE LUCHT
DESINFECTIE STERILISATIE
METEN
GEUR OF STANK
VLIEGENVANGER
VERWARMING

SEPTEMBER 2021

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  
Home
I


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter I

IAQA

IAQA is een internationale non-profit organisatie en promoot normen, protocollen en procedures voor bedrijven die zich bezig houden met binnenluchtkwaliteit. IAQA is de afkorting voor Indoor Air Quality Association.

Ideale luchtvochtigheid

Als men spreekt over de ideale luchtvochtigheid, bedoelt men doorgaans de meest gunstige luchtvochtigheid voor mensen in het binnenklimaat. De ideale luchtvochtigheid ligt in dat geval tussen 40% en 60% (Relatieve luchtvochtigheid). Voor een groot aantal productieprocessen en opslagcondities liggen de waarden van een ideale luchtvochtigheid hoger of juist lager. Elke bedrijfstak kent haar eigen ideale vochtomstandigheden voor productie, verwerking, bewerking, en opslag van uiteenlopende producten en materialen.

IGu

IGu is een fabrikant van UV anti-insectenlampen. Deze zogenaamde vangreflectoren trekken ongewenste, vliegende insecten aan en elimineren deze op hygiënische wijze. IGu UV-vliegenlampen worden gemonteerd in woningen, horecabedrijven, detailhandel en industrie. Er zijn diverse modellen IGu insectenverdelgers verkrijgbaar.

Immuunsysteem

Lichaamseigen afweermechanisme tegen virussen, veranderde eigen cellen, bacteriën en indringers van buitenaf.
Links: Afweersysteem

Inbouw luchtbevochtiger

Inbouw luchtbevochtigers worden volledig in het interieur weggewerkt. Klimaatkamers en vochtkamers zijn belangrijke toepassingen van inbouw luchtbevochtiging. Naast de uitblaasopening dient ook het waterreservoir van de luchtbevochtiger eenvoudig bereikbaar te zijn. Er zijn ook luchtbevochtigers te koop met automatische wateraanvoer en een automatische spoelinrichting.

Inbouw luchtontvochtiger

De inbouw luchtontvochtiger wordt in de constructie van een gebouw verwerkt. Alleen het voorpaneel van de ontvochtiger is zichtbaar vanuit de binnenruimte. Inbouw luchtontvochtigers worden geplaatst in ruimten waar hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld in musea en zwembaden.

Inbouw luchtreiniger

Een inbouw luchtreiniger wordt in de constructie van een gebouw verwerkt. De inbouw luchtreiniger wordt ook soms aangesloten op de luchtbehandelingsinstallatie van een gebouw. Inbouw luchtreinigers worden geplaatst in ruimten waar hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld in horecagelegendheden, in behandelruimten in gezondheidszorg en wellness en in kantoren.

Indoor Air Quality

De term Indoor Air Quality omvat alle facetten die van invloed zijn op de binnenluchtkwaliteit zoals: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtverontreinigingen, ventilatie, afzuiging. Een goede Indoor Air Quality is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden in woningen, kantoren of andere gebouwen.

Industrieel bevochtigen

Wanneer luchtbevochtiging op grote schaal wordt toegepast, spreekt men over industrieel bevochtigen. Doorgaans moeten grote bedrijfsruimten of opslagruimten van voldoende vocht worden voorzien zodat de luchtvochtigheid op peil blijft. Dit vraagt om krachtige luchtbevochtigers. Voor het bevochtigen van kleine tot middelgrote industriële ruimten kiest men vaak voor mobiele bevochtigers. Voor het bevochtigen van grote ruimten is een grootschalige luchtbevochtigingsinstallatie vereist.

Industrieel ontvochtigen

Lucht ontvochtigen in bedrijven, opslagruimten en overslag. Luchtontvochtiging op grote schaal wordt verkregen met krachtige luchtontvochtigers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mobiele luchtdrogers en grote, vaste ontvochtigers. De vaste luchtontvochtigers worden permanent geïnstalleerd aan muren en plafonds/daken. Indien de industrïele luchtontvochtiger voorzien is van een ontdooi-inrichting, kan ook bij lage temperaturen de lucht optimaal gedroogd worden. Ideaal voor het ontvochtigen van gekoelde opslagruimten en productieruimten. Mobiele ontvochtigers voor industrieel gebruik zijn flexibel inzetbaar. Dit type luchtdroger wordt vaak ingezet bij behoefte aan tijdelijke klimatisering en bij calamiteiten.

Industriele emissie

Tot industriële emissie behoort de uitstoot van onder andere CO2, fijnstof en vluchtige organische componenten. Om emissie door industriële bedrijven te verminderen is emissiehandel in het leven geroepen.

Industriele luchtbevochtiging

Professionele bevochtiging van zeer grote binnenruimten zoals fabriekshallen en magazijnen, maar ook grote kantoorverdiepingen. Krachtige luchtbevochtigers verspreiden voldoende waterdamp in de lucht om de luchtvochtigheid op niveau te houden. Industriële bevochtiging voorkomt droogteschade bij produkten, materialen en inboedel. Op de werkplek voorkomt een goede luchtvochtigheid gezondheidsproblemen bij de werknemers.

Industriele luchtontvochtiging

Onder industriële luchtontvochtiging verstaan we professionele ontvochtiging voor bedrijfsmatige ruimten. Industriële luchtontvochtigers bezitten een hoge ontvochtigingscapaciteit en zijn robuust ontworpen. Industrieel ontvochtigen vindt plaats in o.a. productieruimten, opslagruimten, werkplaatsen, technische ruimten, musea, archieven, maakindustrie. Diverse professionele ontvochtigers met verschillende afmetingen van de merken Fral, Klimaluft en Cotes zijn snel verkrijgbaar. De capaciteit voor luchtontvochtiging van de grootste luchtdroger bedraagt maar liefst 2960 liter per dag, geschikt voor het drogen van de lucht in ruimten tot 11500 m2.

Voor meer informatie of bestellen van industriële luchtontvochtigers zie: Industriële luchtontvochtiging

Infrarood kachel

Een infrarood kachel verwarmt de ruimte op een aangename wijze. Niet de lucht wordt verwarmt, maar de objecten in de kamer. Vloeren, wanden en meubelen nemen de warmte op. Ook wordt u zelf direct verwarmd. Het is een comfortabele verwarming, vergelijkbaar met opwarming door de zon. Infrarood verwarmen droogt de lucht niet uit waardoor het binnenklimaat mild blijft.

Infrarood verwarming

Een infrarood verwarming verwarmt niet de lucht in de omgeving van het verwarmingstoestel, maar direct het lichaam en omringende materialen. De lucht in een infrarood cabine is daarom niet zo heet als de omgevingslucht in een sauna. Speciaal voor gebruik in huis zijn er kleine infrarood verwarmingstoestellen verkrijgbaar. Deze mobiele infrarood kachels hebben een stijlvolle afwerking.

Infrarood warmte

Infrarood warmte zorgt rechtstreeks voor verwarming van het lichaam en omringende materialen. Het warmte-gevoel is te vergelijken met de opwarming door de zon. Een infrarood verwarmingstoestel verwarmt niet de lucht, maar draagt de warmte rechtstreeks over op het lichaam. Van infrarood warmte wordt gebruik gemaakt in infrarood cabines, door infrarood lampen voor spierontspanning en door infrarood verwarmingstoestellen.

Ingebouwde hygrostaat

Diverse luchtbevochtigers en luchtontvochtigers zijn voorzien van een ingebouwde hygrostaat. Een instelbare hygrostaat kan ingesteld worden op de gewenste luchtvochtigheid. Een luchtbevochtiger schakelt automatisch uit als de ingestelde luchtvochtigheid bereikt is. Wordt het te droog? De bevochtiger schakelt zichzelf weer in. Een luchtontvochtiger met ingebouwde hygrostaat stopt met drogen als de luchtvochtigheid volgens de ingestelde waarde voldoende laag is. Ontvochtiging start automatisch als opnieuw vochtige omstandigheden ontstaan.

Insecten bestrijden

Insecten bestrijden is noodzakelijk voor het behouden van goede hygiëne. Niet alleen in huis, maar vooral ook in horecabedrijven en voedingsmiddelenbedrijven dient overlast door insecten te worden voorkomen. Hier staat immers niet alleen de hygiëne op het spel, maar ook de voedselveiligheid. Voor het bestrijden van insecten in huis zijn talrijke bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar en compacte insectenverdelgers. In bedrijven is professionele insectenbestrijding vereist. Goede apparatuur en een gedegen plan van aanpak.

Insectenbestrijding

Insectenbestrijding omvat alle onderdelen die ervoor zorgen dat overlast van insecten verdwijnt. Voor het bestrijden van insecten kunnen diverse methoden worden ingezet. Een aloude methode is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de zogenaamde insecticiden. Insecten vangen met behulp van lokstoffen en vervolgens opvangen is ook een vorm van insectenbestrijding. Speciaal voor het vangen van vliegende insecten worden insectenlampen ingezet, ook wel bekend als vliegenlampen. De vliegende insecten worden doorgaans door UV-licht aangetrokken.

Insectenlamp

Vliegenlampen zijn geschikt voor het vangen van vliegen in woonhuizen, horeca, industrie, detailhandel en openbare gebouwen. Een vliegenlamp trekt vliegen aan met UV-licht. De vliegen worden onschadelijk gemaakt door een elektrisch rooster of lijmbord. Een vliegenlamp met lijmbord wordt gebruikt in een ruimte waar etenswaren worden opgeslagen, bereid of geconsumeerd. In een voor het publiek toegankelijke ruimte kan een vliegenlamp met een mooi design worden gebruikt.  Een industriële vliegenlamp met maximale veiligheid wordt ingezet in de voedsel verwerkende industrie. In een ruimte waar het bovenstaande niet van toepassing is, kan een vliegenlamp met een elektrisch rooster worden gebruikt. Er bestaat echter wel een kleine kans dat deeltjes van de vlieg in de lucht terecht komen tijdens het uiteenspatten van de vlieg wanneer deze in contact komt met het spanningsrooster.

Insectenvanger

Insectenvangers voorkomen overlast door vliegende insecten zoals vliegen, muggen en motten. Er zijn diverse soorten insectenvangers verkrijgbaar. De meest bekende insectenvangers zijn de diverse UV-vliegenlampen.

Insectenverdelger

Een insectenverdelger bestrijdt op hygiënische wijze overlast van vliegende insecten. Een insectenverdelger bestaat uit een aantrekkingsmechanisme en een vangmechanisme. Insecten worden aangetrokken door UV-licht of lokstoffen. Eenmaal in de insectenverdelger terechtgekomen, kunnen de insecten niet meer ontsnappen. De insecten worden onschadelijk gemaakt met behulp van een elektrisch grid of kleefplaten. Insectenverdelgers dragen bij aan hygiëne in restaurants, bars, keukens en grootkeukens, bedrijven voor voedselbereiding (HACCP) en op elke andere lokatie waar insecten niet gewenst zijn.

Insectenzuiger

Milieuvriendelijke insectenverdelger die insecten aantrekt met behulp van u.v.-ledlampen. De insecten worden vervolgens op innovatieve wijze in de insectenzuiger vastgehouden.

Insecticiden

Chemische (gif)stoffen die gebruikt worden om insecten(-larven) te verdelgen, voortplanting te voorkomen en gewassen te beschermen.

Instelbare hygrostaat

Een hygrostaat is een instrument dat de luchtvochtigheid meet en vervolgens een luchtbevochtiger of luchtontvochtiger kan inschakelen of uitschakelen. Met een instelbare hygrostaat kiest u zelf de luchtvochtigheid waarbij u het apparaat laat starten met bevochtiging of ontvochtiging. Automatisch bevochtigen of ontvochtigen vraagt op deze wijze weinig aandacht. De optimale omstandigheden in het binnenklimaat worden behouden onder toezicht van de hygrostaat. Bovendien draagt een instelbare hygrostaat bij aan energiezuinige bevochtiging of ontvochtiging. Het apparaat wordt immers uitgeschakeld als de omstandigheden optimaal zijn.

Instelbare luchtvochtigheid

Veel luchtbevochtigers en luchtontvochtigers zijn uitgerust met een hygrostaat voor instelbare luchtvochtigheid. Het apparaat meet zelf de luchtvochtigheid en past de werking hierop aan. Luchtbehandelingsapparaten zonder instelbare luchtvochtigheid kunnen aangesloten worden op een stekkerhygrostaat. Op dit apparaatje kan de luchtvochtigheid worden ingesteld waarna de bevochtiger of ontvochtiger automatisch wordt ingeschakeld - of uitgeschakeld - als de gewenste luchtvochtigheid bereikt is.

Intrekkend vocht

Van intrekkend vocht is sprake als vocht van buiten door een muur naar binnen trekt. De vochtproblemen ontstaan vaak in een gevel aan de regenkant en in kelderwanden. Er zijn verschillende oorzaken voor intrekkend vocht, bijvoorbeeld slecht voegwerk van een muur, onvoldoende impregnatie en de aanwezigheid van vochtbruggen. Wanneer geen passende acties worden genomen stijgt de luchtvochtigheid in het binnenklimaat en onstaat vochtschade in de vorm van schimmels, condensproblemen, loslatend behang of stucwerk en vochtplekken.

Inverter Airco

Een inverter airco stemt de te leveren koelcapaciteit en/of verwarmingscapaciteit voortdurend traploos af op de door u ingestelde temperatuur. Een inverter gestuurd airco-systeem reageert direct op kleine verschillen tussen de ingestelde en de werkelijke temperatuur. Een belangrijk voordeel van invertertechniek is dat het veelvuldig aanslaan en afslaan van de compressor wordt voorkomen. Hierdoor zijn pieken in stroomverbruik overbodig om een ruimte aangenaam koel te houden. Een inverter airco verbruikt veel minder stroom dan conventionele airconditioners en grote verschillen in temperaturen blijven uit.
Links: Delonghi

Ionen

Ionen zijn elektrisch geladen atomen of moleculen. Een ion kan een negatieve lading hebben of een positieve lading. Ionisatoren en luchtreinigers (met ionisatie) verspreiden geladen ionen in de lucht om grondige luchtreiniging tot stand te brengen. De geladen ionen maken kleine verontreinigingen in de lucht onschadelijk. Grotere vuildeeltjes in de lucht worden verwijderd met luchtfilters.

Ionengenerator

Ionengeneratoren maken geuren onschadelijk door het verspreiden van grote hoeveelheden reinigende ionen. Geuren in de lucht worden door oxidatie afgebroken. Een ionengenerator is verkrijgbaar als draagbare geurverwijderaar, geschikt voor het ontgeuren van openbare ruimten, zwembadruimten, toiletgebouwen, woningen, appartementen enz.

Ionenmeter

Meetinstrument dat zeer nauwkeurig het aantal ionen meet en registreert.

Ionic Silver Cube

De Ionic Silver Cube wordt onder andere gebruikt in de luchtbevochtigers Stadler Form Tom en Stylies Aquarius voor het bacterievrij houden van het water. De Ionic Silver Cube geeft voortdurend een lage concentratie zilverionen af wanneer het in contact komt met het water. Het water in de bevochtiger blijft vrij van virussen en bacteriën.

Ionic Silver Stick

De Ionic Silver Stick (zilver ionisatie staafje, ook ISS genoemd) geeft gedoseerd zilverionen af aan het water in een luchtbevochtiger. De zilverionen worden aan het water toegevoegd vanwege de desinfecterende eigenschappen. Het water blijft vrij van bacteriën, virussen en algen. De Ionic Silver Stick start direct met afgifte van zilverionen zodra het in contact komt met water in het reservoir.

Ionisatie

Door ionisatie vind er luchtreiniging plaats. Negatieve ionen worden verspreidt in de lucht. Door ionisatie krijgen vuildeeltjes in de lucht zoals fijnstof, pollen en bestanddelen van rook een elektrische lading. De geladen verontreinigingen slaan neer en/of worden aangetrokken door de positief geladen collector van de ionisator. De verontreinigingen zijn onschadelijk gemaakt en uit het binnenklimaat verwijderd.

Ionisatie luchtreiniger

Een ionisatie luchtreiniger verspreidt grote hoeveelheden luchtzuiverende negatieve ionen in de binnenlucht. Deze ionen maken verontreinigingen in de lucht onschadelijk en laten deze uiteenvallen en/of neerslaan op de grond. Er zijn luchtreinigers die enkel op basis van ionisatie werkzaam zijn. Andere ionisatie luchtreinigers bezitten eveneens luchtfilters waardoor een dubbele luchtzuiverende werking ontstaat.

Ionisatienaald

Een ionisatienaald is een onderdeel van een ionisator/luchtreiniger. De ionisatienaald van een ionisator zorgt voor verspreiding van negatieve ionen in de lucht. De negatief geladen ionen hechten zich aan positief geladen verontreinigingen zoals fijnstof waarna deze stofdeeltjes neerslaan. Ionisatie is een wijze van luchtreiniging en verrijking van binnenlucht.
Links: Ionisator

Ionisator

Een ionisator is een apparaat voor luchtreiniging in het binnenklimaat. De ionisator verspreidt negatieve ionen in de lucht. Door ionisatie krijgen vuildeeltjes in de lucht zoals fijnstof, pollen en bestanddelen van rook een elektrische lading. De geladen verontreinigingen slaan neer en/of worden aangetrokken door de positief geladen collector van de ionisator. De verontreinigingen zijn onschadelijk gemaakt en uit het binnenklimaat verwijderd.

IP Codering vliegenlamp

Een IP codering staat voor "International Protection" Deze codering zegt iets over de beveiliging van het elektrisch produkt, tegen invloeden van buitenaf. De classificatie bestaat uit 2 cijfers. Het eerste cijfer geeft de bescherming aan tegen voorwerpen en stof en het tweede cijfer geeft de bescherming tegen water aan.
Links: vliegenlamp

Isotronic

Merknaam van produkten voor ongediertebestrijding en insectenbestrijding. Isotronic insectenvanger is voorzien van uv-led lampen voor het aantrekken van vliegende insecten.

ISS

ISS is de afkorting voor Ionic Silver Stick. Een Ionic Silver Stick (zilver ionisatie staafje) geeft gedoseerd zilverionen af aan het water in een luchtbevochtiger. De zilverionen worden aan het water toegevoegd vanwege de desinfecterende eigenschappen. Het water blijft vrij van bacteriën, virussen en algen. De ISS start direct met afgifte van zilverionen zodra het staafje in contact komt met water in het reservoir.

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 19 september 2021 Sitemap

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 19 september 2021 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 19 september 2021 Sitemap