Woorden met w
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Woordenboek
W


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter W

Wandmontage luchtontvochtigers

Luchtontvochtigers voor wandmontage worden met stevige draagarmen aan de muur bevestigd. Het zijn vooral de krachtige, industriële luchtontvochtigers die aan de bovenzijde van een wand bevestigd worden. Het verkrijgen van goede luchtcirculatie en het vrijhouden van vloeroppervlakte zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor een wandmontage luchtontvochtiger. Dit type ontvochtiger wordt voornamelijk geïnstalleerd in opslagruimten, productieruimten, archiefruimten en zwembadruimten.

Wandventilator

Een wandventilator kan met de voet aan een muur worden bevestigd. Het voordeel van een wandventilator is dat het apparaat geen vloerruimte in beslag neemt. Het nadeel van een wandventilator is dat deze op een vaste positie wordt opgehangen en niet verplaatsbaar is.

Warmtepomp

Een warmtepomp ontrekt warmte aan een omgeving en transporteert deze warmte naar een andere omgeving. Warmtepompen worden o.a. ingezet om woningen en kantoren op een alternatieve wijze te verwarmen en/of te koelen. Verschillende typen warmtepompen zijn:

- lucht-lucht warmtepomp: warmte wordt aan buitenlucht of ventilatielucht onttrokken en aan binnenlucht afgegeven met behulp van een blazer.

-water-water warmtepomp: warmte wordt onttrokken aan de bodem (grondwater) of oppervlaktewater.

-lucht-water warmtepomp: warmte wordt aan de buitenlucht onttrokken, verzameld en bijvoorbeeld afgegeven aan radiatoren.

Bij een omgekeerde werking is een warmtepomp in staat om te koelen.

Warmteterugwinning

In veel nieuwbouwhuizen wordt warmteterugwinning toegepast. Een warmteterugwinsysteem geeft via een warmtewisselaar de warmte van de uitgaande lucht af aan de binnenkomende verse buitenlucht. Dit systeem geeft een energiebesparing omdat tijdens ventilatie de warmte van de lucht behouden blijft voor het binnenklimaat. Warmteterugwinning wordt onder meer toegepast bij gebalanceerde ventilatie.

Wasruimte ontvochtiger

Om wasgoed versneld te drogen worden wasruimten voorzien van luchtontvochtiging. Men kan kiezen voor een ontvochtiger met opvangtank voor condenswater of voor een ontvochtiger met een vaste afvoerleiding. Als de ontvochtiger uitgerust is met een afvoerslang, kan het aan de lucht onttrokken water automatisch afgevoerd worden in een afvoerputje. Het wasgoed droogt aanzienlijk sneller als de luchtvochtigheid in de wasruimte laag blijft. Een wasruimte ontvochtiger is extra welkom als de luchtvochtigheid buiten ook hoog is. Zonder ontvochtiger droogt het wasgoed dan immers zeer langzaam.

Water

Water is een geurloze, kleurloze materie die opgebouwd is uit 2 waterstofatomen en één zuurstofatoom. Water komt in diverse vormen voor. Naast de vloeibare vorm komt water in de vaste vorm voor, namelijk ijs. Water in gasvorm is waterdamp. Diverse luchtbevochtigers verdelen water in de lucht in verschillende vormen. Een stoombevochtiger verdeeld waterdamp in de lucht, terwijl een ultrasoon bevochtiger waternevel verspreid.

Waterafvoer

Afvoermechanisme voor het verwijderen van water of condensvocht. Een luchtontvochtiger met afvoerleiding voert automatisch het uit de lucht onttrokken vocht af. Een professionele ontvochtiger wordt doorgaans voorzien van vaste afvoerleidingen. Een kleine luchtontvochtiger heeft meestal een waterreservoir voor het opvangen van vocht. Soms is een flexibele afvoerslang bijgesloten om het onttrokken vocht in een afvoer te laten lopen.

Waterbehandeling

Water dat in luchtbehandelingsapparaten wordt gebruikt ondergaat eerst een waterbehandeling. Een bekende stap is het ontkalken van water. Bij ultrasone luchtbevochtiging ontstaat na een verloop van tijd een witte neerslag op vloeren en meubilair als de kalkvormende deeltjes niet uit het water verwijderd worden. Voor effectieve verwijdering van de kalkdeeltjes worden antikalk filters gebruikt. Deze filters zijn eenvoudig te verwisselen. Indien de filters volgens voorgeschreven frequentie worden gewisseld, zal geen sprake zijn van kalkvorming. In andere luchtbehandelingsapparaten kan waterbehandeling ook bestaan uit UV-reiniging.

Waterdamp

Waterdamp is water in gasvorm. Wanneer water aan de kook wordt gebracht ontstaat waterdamp. Waterdamp komt onder andere ook vrij bij het douchen, transpireren en ademen. Deze vorm van waterdamp is een mengsel van waterdeeltjes in lucht. Als waterdamp afkoelt ontstaat condens. Tijdens condensatie worden waterdruppels zichtbaar op alle materialen met een lage temperatuur. Bij een hoge luchtvochtigheid in huis is condens zichtbaar op ramen, tegelwanden, spiegels en kozijnen. Te veel waterdamp in de lucht - een te hoge luchtvochtigheid - veroorzaakt vochtproblemen in huis. Door condensatie van waterdamp ontstaat overlast van schimmels op wanden, plafonds, deuren en kozijnen. Te weinig waterdamp in de lucht - een te lage luchtvochtigheid - is geen gezonde situatie. Droge lucht veroorzaakt problemen met de gezondheid zoals hoofdpijn, keelpijn, neusirritatie en droge ogen. Droge lucht veroorzaakt ook krimpschade aan vloeren, kozijnen en andere houten voorwerpen zoals meubels en muziekinstrumenten.

Waterfresh

WaterFresh is een middel dat wordt toegevoegd aan het water in Brune luchtbevochtigers. Waterfresh wordt gedoseerd om het water vrij te houden van micro-organismen. Tevens voorkomt waterfresh de groei van algen en vermindert kalkafzetting in een Brune luchtbevochtiger.

Waterhardheid

De waterhardheid wordt uitgedrukt in °dH: Duitse Hardheid. De waterhardheid geeft aan hoeveel calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, bicarbonaten en sulfaten het water bevat. Water met een hoge hardheid veroorzaakt problemen in apparaten door kalkafzetting. Dit zogenaamde ketelsteen is moeilijk te verwijderen en kan een goede werking van apparatuur bemoeilijken.

Waterneveling

Waterneveling is een goede manier om de luchtvochtigheid snel te verhogen. Ultrasone luchtbevochtigers zijn krachtige watervernevelaars. In korte tijd worden zeer veel kleine waterdeeltjes in de binnenlucht verspreid. Bij waterneveling dient wel een antikalk filter te worden gebruikt om witte neerslag op vloeren en meubelen te voorkomen. Door waterneveling is een hoge luchtvochtigheid haalbaar.

Waterniveau indicator

Luchtbevochtigers met een waterniveau indicator waarschuwen als de watertank bijna leeg is middels een LED signaal, of schakelen zichzelf zelfs uit. Als de waterniveau indicator de bevochtiger uitschakelt, wordt geen extra energie verbruikt als het waterreservoir leeg is.

Waterontharder

Een waterontharder vermindert kalkvorming in apparaten. Calcium en Magnesium ionen in leidingwater veroorzaken een moeilijk te verwijderen afzetting in apparaten die water verbruiken, bijvoorbeeld luchtbevochtigers. Een waterontharder gaat verbindingen aan met de kalkvormende ionen waardoor de hardnekkige aanslag sterk vermindert. De kalkaanslag wordt ook wel ketelsteen genoemd.

Wateroverlast

Wateroverlast ontstaat door overstromingen, lekkages en door bluswater bij brand. Doordat een grote hoeveelheid water vrijkomt ontstaat vochtschade. Nadat het water weggepompt is blijft een binnenruimte nog lang vochtig. De hoge luchtvochtigheid veroorzaakt schimmelgroei, houtrot en muffe geuren. Reconditioneringsbedrijven zijn gespecialiseerd in het herstellen van vochtschade door wateroverlast. Deze bedrijven maken o.a. gebruik van luchtdrogers, ventilatoren en krachtige luchtreinigers.

Waterreservoir

Reservoir dat water opvangt in o.a. luchtontvochtigers. Het water wordt door een ontvochtiger aan de lucht onttrokken zodat een lagere luchtvochtigheid wordt verkregen. Ook luchtbevochtigers bezitten een waterreservoir. Dit reservoir bevat zuiver leidingwater dat juist in de lucht verspreid wordt zodat de luchtvochtigheid stijgt.

Waterschade

Waterschade ontstaat na overstromingen, lekkages en brand. Bij overstromingen treedt vies water de woning binnen. Behalve vochtproblemen ontstaat problemen met stank die maar moeilijk te herstellen zijn. In geval van lekkage ontstaat waterschade die vaak beter te herstellen is. Bij lekkage van een waterleiding blijven stankproblemen achterwege mits de waterschade adequaat wordt aangepakt. Dit is niet het geval als sprake is van bijvoorbeeld een kapotte afvoerleiding. Waterschade na brand ontstaat door het vrijkomen van grote hoeveelheden bluswater. Na afvoeren van water wordt met luchtontvochtigers de materialen en inboedel gedroogd.

Waterverdamper

Een luchtbevochtiger die water verdampt noemt men kortweg een waterverdamper. Door water versneld te verdampen wordt de luchtvochtigheid gelijkmatig verhoogd. Deze zogenaamde koud water verdampers gebruiken hiervoor een schijvenset of bevochtigingsfilters. Stoombevochtigers zijn ook waterverdampers. Dit type bevochtiger verhit het water waardoor verdamping plaatsvindt. Vanzelfsprekend is het energieverbruik van stoombevochtigers hoger. De radiatorbakjes aan de verwarming noemt men traditioneel ook waterverdampers. De verwarmingsbakjes hebben echter nauwelijks effect op de luchtvochtigheid in huis.

Weerhistorie

Als alle weermetingen voor een lange periode vastgelegd worden, beschikt men over een weerhistorie. Vooral temperaturen worden voor een langere periode bewaard.

Weerprognose

Weerprognose is een andere benaming voor weersverwachting. Door bestuderen van het weerverloop kan een nauwkeurige verwachting worden uitgegeven.

Weerstation

Een weerstation is een compact meetinstrument dat de huidige weersomstandigheden overzichtelijk weergeeft. Indien het weerstation uitgerust is met weersvoorspelling laat deze ook de verwachting voor de komende tijd zien. Weerstations zijn tegenwoordig bijna allemaal digitaal. Met behulp van draadloze technologie worden de meetwaarden van buiten doorgezonden naar het basisstation dat zich binnen bevindt. Een weerstation meet onder andere: temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid. Uitgebreide weerstations meten ook windsnelheid en hoeveelheid neerslag. Er is keuze tussen digitale weerstations en analoge weerstations. Een weerstation is compact en handig voor in huis en op de werkplek.

Weersverwachting

Wat wordt het weer? Met de juiste weersverwachting bent u altijd op de hoogte van de komende weersomstandigheden. De weersverwachting laat zien of er regen wordt verwacht, storm, bewolkt, vrieskou of juist zonnige omstandigheden.

Weersvoorspeller

Een weersvoorspeller is onderdeel van een weerstation. De weersvoorspeller berekent de weersverwachting op basis van het verloop van de laatste metingen. Digitale weersvoorspellers zijn ideaal voor gebruik in huis en in kantoor.

Weersvoorspelling

De weersvoorspelling laat zien welke weersomstandigheden op korte termijn verwacht worden. Voorspellingen op de lange termijn zijn minder nauwkeurig dan korte termijn voorspellingen. Een weersvoorspelling voor thuis noemt men ook wel een weerstation. De weersvoorspeller meet o.a. het verloop van temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid en verwerkt deze metingen in een voorspelling.

Werkplaatskachel

Werkplaatskachels zijn robuuste, verplaatsbare kachels en bezitten een hoog verwarmingsvermogen. Een werkplaatskachel is compact en daarom makkelijk op te stellen in een hoek van een ruimte. Werkplaatskachels zijn geschikt voor bijverwarming in werkplaatsen, schuren, garages, loodsen en op bouwplaatsen.

Werktemperatuur

De werktemperatuur van een apparaat is in de meeste gevallen een werkingsgebied. De werktemperatuur bestaat dan uit een minimale temperatuur en een maximale temperatuur. Het apparaat is inzetbaar bij alle temperaturen die tussen deze twee vastgestelde temperaturen ligt. De werktemperatuur van een ontvochtiger kan verruimd worden door montage van een Heet gas module. Na installatie van deze module kan de luchtontvochtiger ook bij lage temperaturen worden ingezet. Dit is noodzakelijk om effectieve ontvochtiging tot stand te brengen in bijvoorbeeld koelruimten en niet verwarmde bedrijfsruimten.

WHO

WHO staat voor: World Health Organization. De wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel om wereldwijd de gezondheid van mensen te bevorderen. De WHO is de toonaangevende organisatie op het gebied van o.a. onderzoek, wetgeving en technische ondersteuning in de wereldwijde gezondheidszorg.

Winix

Merk van o.a. luchtreinigers, ontvochtigers en keramische verwarming. Winix ontwikkelt en ontwerpt onder de merknaam Winix en andere bekende wereldmerken.

Wintersmog

Bij wintersmog, industriële smog, speelt de vorming van ozon nauwelijks een rol omdat daarvoor de temperatuur in de winter te laag is. In de winter vermengen vooral de stoffen zwaveldioxide en fijnstof met elkaar. Net als bij zomersmog zijn helder en windluw weer ideale omstandigheden voor het ontstaan ervan. De vuile lucht, vaak afkomstig uit Oost-Europa, blijft dan in Nederland hangen.

Witte neerslag

Tijdens verneveling van water ontstaat een witte neerslag op meubelen en vloeren als het water niet ontkalkt wordt. Een ultrasone luchtbevochtiger is een type bevochtiger dat vocht rechtstreeks in de lucht verneveld. Voordat de waternevel in de lucht wordt geblazen, zal het antikalk patroon de kalkvormende deeltjes uit het water verwijderen. Om vorming van witte neerslag te voorkomen dient het antikalk patroon of antikalkfilter in een luchtbevochtiger tijdig te worden vervangen. De meeste luchtbevochtigers vormen geen witte neerslag omdat het vocht niet rechtstreeks wordt verneveld, maar in de ruimte wordt gebracht door verdamping. Tijdens verdamping van water ontstaat geen witte neerslag.

Woestijnklimaat

In een woestijnklimaat zijn temperatuurverschillen tussen dag en nacht mogelijk van 50 tot 60ºC. Het klimaat is erg droog. Vanwege de droogte en warmte is het een slecht leefklimaat voor mensen en de meeste planten en dieren.

Home
Woordenboek
W


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter W

Wandmontage luchtontvochtigers

Luchtontvochtigers voor wandmontage worden met stevige draagarmen aan de muur bevestigd. Het zijn vooral de krachtige, industriële luchtontvochtigers die aan de bovenzijde van een wand bevestigd worden. Het verkrijgen van goede luchtcirculatie en het vrijhouden van vloeroppervlakte zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor een wandmontage luchtontvochtiger. Dit type ontvochtiger wordt voornamelijk geïnstalleerd in opslagruimten, productieruimten, archiefruimten en zwembadruimten.

Wandventilator

Een wandventilator kan met de voet aan een muur worden bevestigd. Het voordeel van een wandventilator is dat het apparaat geen vloerruimte in beslag neemt. Het nadeel van een wandventilator is dat deze op een vaste positie wordt opgehangen en niet verplaatsbaar is.

Warmtepomp

Een warmtepomp ontrekt warmte aan een omgeving en transporteert deze warmte naar een andere omgeving. Warmtepompen worden o.a. ingezet om woningen en kantoren op een alternatieve wijze te verwarmen en/of te koelen. Verschillende typen warmtepompen zijn:

- lucht-lucht warmtepomp: warmte wordt aan buitenlucht of ventilatielucht onttrokken en aan binnenlucht afgegeven met behulp van een blazer.

-water-water warmtepomp: warmte wordt onttrokken aan de bodem (grondwater) of oppervlaktewater.

-lucht-water warmtepomp: warmte wordt aan de buitenlucht onttrokken, verzameld en bijvoorbeeld afgegeven aan radiatoren.

Bij een omgekeerde werking is een warmtepomp in staat om te koelen.

Warmteterugwinning

In veel nieuwbouwhuizen wordt warmteterugwinning toegepast. Een warmteterugwinsysteem geeft via een warmtewisselaar de warmte van de uitgaande lucht af aan de binnenkomende verse buitenlucht. Dit systeem geeft een energiebesparing omdat tijdens ventilatie de warmte van de lucht behouden blijft voor het binnenklimaat. Warmteterugwinning wordt onder meer toegepast bij gebalanceerde ventilatie.

Wasruimte ontvochtiger

Om wasgoed versneld te drogen worden wasruimten voorzien van luchtontvochtiging. Men kan kiezen voor een ontvochtiger met opvangtank voor condenswater of voor een ontvochtiger met een vaste afvoerleiding. Als de ontvochtiger uitgerust is met een afvoerslang, kan het aan de lucht onttrokken water automatisch afgevoerd worden in een afvoerputje. Het wasgoed droogt aanzienlijk sneller als de luchtvochtigheid in de wasruimte laag blijft. Een wasruimte ontvochtiger is extra welkom als de luchtvochtigheid buiten ook hoog is. Zonder ontvochtiger droogt het wasgoed dan immers zeer langzaam.

Water

Water is een geurloze, kleurloze materie die opgebouwd is uit 2 waterstofatomen en één zuurstofatoom. Water komt in diverse vormen voor. Naast de vloeibare vorm komt water in de vaste vorm voor, namelijk ijs. Water in gasvorm is waterdamp. Diverse luchtbevochtigers verdelen water in de lucht in verschillende vormen. Een stoombevochtiger verdeeld waterdamp in de lucht, terwijl een ultrasoon bevochtiger waternevel verspreid.

Waterafvoer

Afvoermechanisme voor het verwijderen van water of condensvocht. Een luchtontvochtiger met afvoerleiding voert automatisch het uit de lucht onttrokken vocht af. Een professionele ontvochtiger wordt doorgaans voorzien van vaste afvoerleidingen. Een kleine luchtontvochtiger heeft meestal een waterreservoir voor het opvangen van vocht. Soms is een flexibele afvoerslang bijgesloten om het onttrokken vocht in een afvoer te laten lopen.

Waterbehandeling

Water dat in luchtbehandelingsapparaten wordt gebruikt ondergaat eerst een waterbehandeling. Een bekende stap is het ontkalken van water. Bij ultrasone luchtbevochtiging ontstaat na een verloop van tijd een witte neerslag op vloeren en meubilair als de kalkvormende deeltjes niet uit het water verwijderd worden. Voor effectieve verwijdering van de kalkdeeltjes worden antikalk filters gebruikt. Deze filters zijn eenvoudig te verwisselen. Indien de filters volgens voorgeschreven frequentie worden gewisseld, zal geen sprake zijn van kalkvorming. In andere luchtbehandelingsapparaten kan waterbehandeling ook bestaan uit UV-reiniging.

Waterdamp

Waterdamp is water in gasvorm. Wanneer water aan de kook wordt gebracht ontstaat waterdamp. Waterdamp komt onder andere ook vrij bij het douchen, transpireren en ademen. Deze vorm van waterdamp is een mengsel van waterdeeltjes in lucht. Als waterdamp afkoelt ontstaat condens. Tijdens condensatie worden waterdruppels zichtbaar op alle materialen met een lage temperatuur. Bij een hoge luchtvochtigheid in huis is condens zichtbaar op ramen, tegelwanden, spiegels en kozijnen. Te veel waterdamp in de lucht - een te hoge luchtvochtigheid - veroorzaakt vochtproblemen in huis. Door condensatie van waterdamp ontstaat overlast van schimmels op wanden, plafonds, deuren en kozijnen. Te weinig waterdamp in de lucht - een te lage luchtvochtigheid - is geen gezonde situatie. Droge lucht veroorzaakt problemen met de gezondheid zoals hoofdpijn, keelpijn, neusirritatie en droge ogen. Droge lucht veroorzaakt ook krimpschade aan vloeren, kozijnen en andere houten voorwerpen zoals meubels en muziekinstrumenten.

Waterfresh

WaterFresh is een middel dat wordt toegevoegd aan het water in Brune luchtbevochtigers. Waterfresh wordt gedoseerd om het water vrij te houden van micro-organismen. Tevens voorkomt waterfresh de groei van algen en vermindert kalkafzetting in een Brune luchtbevochtiger.

Waterhardheid

De waterhardheid wordt uitgedrukt in °dH: Duitse Hardheid. De waterhardheid geeft aan hoeveel calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, bicarbonaten en sulfaten het water bevat. Water met een hoge hardheid veroorzaakt problemen in apparaten door kalkafzetting. Dit zogenaamde ketelsteen is moeilijk te verwijderen en kan een goede werking van apparatuur bemoeilijken.

Waterneveling

Waterneveling is een goede manier om de luchtvochtigheid snel te verhogen. Ultrasone luchtbevochtigers zijn krachtige watervernevelaars. In korte tijd worden zeer veel kleine waterdeeltjes in de binnenlucht verspreid. Bij waterneveling dient wel een antikalk filter te worden gebruikt om witte neerslag op vloeren en meubelen te voorkomen. Door waterneveling is een hoge luchtvochtigheid haalbaar.

Waterniveau indicator

Luchtbevochtigers met een waterniveau indicator waarschuwen als de watertank bijna leeg is middels een LED signaal, of schakelen zichzelf zelfs uit. Als de waterniveau indicator de bevochtiger uitschakelt, wordt geen extra energie verbruikt als het waterreservoir leeg is.

Waterontharder

Een waterontharder vermindert kalkvorming in apparaten. Calcium en Magnesium ionen in leidingwater veroorzaken een moeilijk te verwijderen afzetting in apparaten die water verbruiken, bijvoorbeeld luchtbevochtigers. Een waterontharder gaat verbindingen aan met de kalkvormende ionen waardoor de hardnekkige aanslag sterk vermindert. De kalkaanslag wordt ook wel ketelsteen genoemd.

Wateroverlast

Wateroverlast ontstaat door overstromingen, lekkages en door bluswater bij brand. Doordat een grote hoeveelheid water vrijkomt ontstaat vochtschade. Nadat het water weggepompt is blijft een binnenruimte nog lang vochtig. De hoge luchtvochtigheid veroorzaakt schimmelgroei, houtrot en muffe geuren. Reconditioneringsbedrijven zijn gespecialiseerd in het herstellen van vochtschade door wateroverlast. Deze bedrijven maken o.a. gebruik van luchtdrogers, ventilatoren en krachtige luchtreinigers.

Waterreservoir

Reservoir dat water opvangt in o.a. luchtontvochtigers. Het water wordt door een ontvochtiger aan de lucht onttrokken zodat een lagere luchtvochtigheid wordt verkregen. Ook luchtbevochtigers bezitten een waterreservoir. Dit reservoir bevat zuiver leidingwater dat juist in de lucht verspreid wordt zodat de luchtvochtigheid stijgt.

Waterschade

Waterschade ontstaat na overstromingen, lekkages en brand. Bij overstromingen treedt vies water de woning binnen. Behalve vochtproblemen ontstaat problemen met stank die maar moeilijk te herstellen zijn. In geval van lekkage ontstaat waterschade die vaak beter te herstellen is. Bij lekkage van een waterleiding blijven stankproblemen achterwege mits de waterschade adequaat wordt aangepakt. Dit is niet het geval als sprake is van bijvoorbeeld een kapotte afvoerleiding. Waterschade na brand ontstaat door het vrijkomen van grote hoeveelheden bluswater. Na afvoeren van water wordt met luchtontvochtigers de materialen en inboedel gedroogd.

Waterverdamper

Een luchtbevochtiger die water verdampt noemt men kortweg een waterverdamper. Door water versneld te verdampen wordt de luchtvochtigheid gelijkmatig verhoogd. Deze zogenaamde koud water verdampers gebruiken hiervoor een schijvenset of bevochtigingsfilters. Stoombevochtigers zijn ook waterverdampers. Dit type bevochtiger verhit het water waardoor verdamping plaatsvindt. Vanzelfsprekend is het energieverbruik van stoombevochtigers hoger. De radiatorbakjes aan de verwarming noemt men traditioneel ook waterverdampers. De verwarmingsbakjes hebben echter nauwelijks effect op de luchtvochtigheid in huis.

Weerhistorie

Als alle weermetingen voor een lange periode vastgelegd worden, beschikt men over een weerhistorie. Vooral temperaturen worden voor een langere periode bewaard.

Weerprognose

Weerprognose is een andere benaming voor weersverwachting. Door bestuderen van het weerverloop kan een nauwkeurige verwachting worden uitgegeven.

Weerstation

Een weerstation is een compact meetinstrument dat de huidige weersomstandigheden overzichtelijk weergeeft. Indien het weerstation uitgerust is met weersvoorspelling laat deze ook de verwachting voor de komende tijd zien. Weerstations zijn tegenwoordig bijna allemaal digitaal. Met behulp van draadloze technologie worden de meetwaarden van buiten doorgezonden naar het basisstation dat zich binnen bevindt. Een weerstation meet onder andere: temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid. Uitgebreide weerstations meten ook windsnelheid en hoeveelheid neerslag. Er is keuze tussen digitale weerstations en analoge weerstations. Een weerstation is compact en handig voor in huis en op de werkplek.

Weersverwachting

Wat wordt het weer? Met de juiste weersverwachting bent u altijd op de hoogte van de komende weersomstandigheden. De weersverwachting laat zien of er regen wordt verwacht, storm, bewolkt, vrieskou of juist zonnige omstandigheden.

Weersvoorspeller

Een weersvoorspeller is onderdeel van een weerstation. De weersvoorspeller berekent de weersverwachting op basis van het verloop van de laatste metingen. Digitale weersvoorspellers zijn ideaal voor gebruik in huis en in kantoor.

Weersvoorspelling

De weersvoorspelling laat zien welke weersomstandigheden op korte termijn verwacht worden. Voorspellingen op de lange termijn zijn minder nauwkeurig dan korte termijn voorspellingen. Een weersvoorspelling voor thuis noemt men ook wel een weerstation. De weersvoorspeller meet o.a. het verloop van temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid en verwerkt deze metingen in een voorspelling.

Werkplaatskachel

Werkplaatskachels zijn robuuste, verplaatsbare kachels en bezitten een hoog verwarmingsvermogen. Een werkplaatskachel is compact en daarom makkelijk op te stellen in een hoek van een ruimte. Werkplaatskachels zijn geschikt voor bijverwarming in werkplaatsen, schuren, garages, loodsen en op bouwplaatsen.

Werktemperatuur

De werktemperatuur van een apparaat is in de meeste gevallen een werkingsgebied. De werktemperatuur bestaat dan uit een minimale temperatuur en een maximale temperatuur. Het apparaat is inzetbaar bij alle temperaturen die tussen deze twee vastgestelde temperaturen ligt. De werktemperatuur van een ontvochtiger kan verruimd worden door montage van een Heet gas module. Na installatie van deze module kan de luchtontvochtiger ook bij lage temperaturen worden ingezet. Dit is noodzakelijk om effectieve ontvochtiging tot stand te brengen in bijvoorbeeld koelruimten en niet verwarmde bedrijfsruimten.

WHO

WHO staat voor: World Health Organization. De wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel om wereldwijd de gezondheid van mensen te bevorderen. De WHO is de toonaangevende organisatie op het gebied van o.a. onderzoek, wetgeving en technische ondersteuning in de wereldwijde gezondheidszorg.

Winix

Merk van o.a. luchtreinigers, ontvochtigers en keramische verwarming. Winix ontwikkelt en ontwerpt onder de merknaam Winix en andere bekende wereldmerken.

Wintersmog

Bij wintersmog, industriële smog, speelt de vorming van ozon nauwelijks een rol omdat daarvoor de temperatuur in de winter te laag is. In de winter vermengen vooral de stoffen zwaveldioxide en fijnstof met elkaar. Net als bij zomersmog zijn helder en windluw weer ideale omstandigheden voor het ontstaan ervan. De vuile lucht, vaak afkomstig uit Oost-Europa, blijft dan in Nederland hangen.

Witte neerslag

Tijdens verneveling van water ontstaat een witte neerslag op meubelen en vloeren als het water niet ontkalkt wordt. Een ultrasone luchtbevochtiger is een type bevochtiger dat vocht rechtstreeks in de lucht verneveld. Voordat de waternevel in de lucht wordt geblazen, zal het antikalk patroon de kalkvormende deeltjes uit het water verwijderen. Om vorming van witte neerslag te voorkomen dient het antikalk patroon of antikalkfilter in een luchtbevochtiger tijdig te worden vervangen. De meeste luchtbevochtigers vormen geen witte neerslag omdat het vocht niet rechtstreeks wordt verneveld, maar in de ruimte wordt gebracht door verdamping. Tijdens verdamping van water ontstaat geen witte neerslag.

Woestijnklimaat

In een woestijnklimaat zijn temperatuurverschillen tussen dag en nacht mogelijk van 50 tot 60ºC. Het klimaat is erg droog. Vanwege de droogte en warmte is het een slecht leefklimaat voor mensen en de meeste planten en dieren.
VOCHTIGE LUCHT
DROGE LUCHT
FIJNSTOF EN ALLERGIE
VENTILATIE
METEN
VERWARMING
DESINFECTIE STERILISATIE
AIRCONDITIONERS
GEUR OF STANK
VLIEGENVANGER

OKTOBER 2021

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  
Home
W


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter W

Wandmontage luchtontvochtigers

Luchtontvochtigers voor wandmontage worden met stevige draagarmen aan de muur bevestigd. Het zijn vooral de krachtige, industriële luchtontvochtigers die aan de bovenzijde van een wand bevestigd worden. Het verkrijgen van goede luchtcirculatie en het vrijhouden van vloeroppervlakte zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor een wandmontage luchtontvochtiger. Dit type ontvochtiger wordt voornamelijk geïnstalleerd in opslagruimten, productieruimten, archiefruimten en zwembadruimten.

Wandventilator

Een wandventilator kan met de voet aan een muur worden bevestigd. Het voordeel van een wandventilator is dat het apparaat geen vloerruimte in beslag neemt. Het nadeel van een wandventilator is dat deze op een vaste positie wordt opgehangen en niet verplaatsbaar is.

Warmtepomp

Een warmtepomp ontrekt warmte aan een omgeving en transporteert deze warmte naar een andere omgeving. Warmtepompen worden o.a. ingezet om woningen en kantoren op een alternatieve wijze te verwarmen en/of te koelen. Verschillende typen warmtepompen zijn:

- lucht-lucht warmtepomp: warmte wordt aan buitenlucht of ventilatielucht onttrokken en aan binnenlucht afgegeven met behulp van een blazer.

-water-water warmtepomp: warmte wordt onttrokken aan de bodem (grondwater) of oppervlaktewater.

-lucht-water warmtepomp: warmte wordt aan de buitenlucht onttrokken, verzameld en bijvoorbeeld afgegeven aan radiatoren.

Bij een omgekeerde werking is een warmtepomp in staat om te koelen.

Warmteterugwinning

In veel nieuwbouwhuizen wordt warmteterugwinning toegepast. Een warmteterugwinsysteem geeft via een warmtewisselaar de warmte van de uitgaande lucht af aan de binnenkomende verse buitenlucht. Dit systeem geeft een energiebesparing omdat tijdens ventilatie de warmte van de lucht behouden blijft voor het binnenklimaat. Warmteterugwinning wordt onder meer toegepast bij gebalanceerde ventilatie.

Wasruimte ontvochtiger

Om wasgoed versneld te drogen worden wasruimten voorzien van luchtontvochtiging. Men kan kiezen voor een ontvochtiger met opvangtank voor condenswater of voor een ontvochtiger met een vaste afvoerleiding. Als de ontvochtiger uitgerust is met een afvoerslang, kan het aan de lucht onttrokken water automatisch afgevoerd worden in een afvoerputje. Het wasgoed droogt aanzienlijk sneller als de luchtvochtigheid in de wasruimte laag blijft. Een wasruimte ontvochtiger is extra welkom als de luchtvochtigheid buiten ook hoog is. Zonder ontvochtiger droogt het wasgoed dan immers zeer langzaam.

Water

Water is een geurloze, kleurloze materie die opgebouwd is uit 2 waterstofatomen en één zuurstofatoom. Water komt in diverse vormen voor. Naast de vloeibare vorm komt water in de vaste vorm voor, namelijk ijs. Water in gasvorm is waterdamp. Diverse luchtbevochtigers verdelen water in de lucht in verschillende vormen. Een stoombevochtiger verdeeld waterdamp in de lucht, terwijl een ultrasoon bevochtiger waternevel verspreid.

Waterafvoer

Afvoermechanisme voor het verwijderen van water of condensvocht. Een luchtontvochtiger met afvoerleiding voert automatisch het uit de lucht onttrokken vocht af. Een professionele ontvochtiger wordt doorgaans voorzien van vaste afvoerleidingen. Een kleine luchtontvochtiger heeft meestal een waterreservoir voor het opvangen van vocht. Soms is een flexibele afvoerslang bijgesloten om het onttrokken vocht in een afvoer te laten lopen.

Waterbehandeling

Water dat in luchtbehandelingsapparaten wordt gebruikt ondergaat eerst een waterbehandeling. Een bekende stap is het ontkalken van water. Bij ultrasone luchtbevochtiging ontstaat na een verloop van tijd een witte neerslag op vloeren en meubilair als de kalkvormende deeltjes niet uit het water verwijderd worden. Voor effectieve verwijdering van de kalkdeeltjes worden antikalk filters gebruikt. Deze filters zijn eenvoudig te verwisselen. Indien de filters volgens voorgeschreven frequentie worden gewisseld, zal geen sprake zijn van kalkvorming. In andere luchtbehandelingsapparaten kan waterbehandeling ook bestaan uit UV-reiniging.

Waterdamp

Waterdamp is water in gasvorm. Wanneer water aan de kook wordt gebracht ontstaat waterdamp. Waterdamp komt onder andere ook vrij bij het douchen, transpireren en ademen. Deze vorm van waterdamp is een mengsel van waterdeeltjes in lucht. Als waterdamp afkoelt ontstaat condens. Tijdens condensatie worden waterdruppels zichtbaar op alle materialen met een lage temperatuur. Bij een hoge luchtvochtigheid in huis is condens zichtbaar op ramen, tegelwanden, spiegels en kozijnen. Te veel waterdamp in de lucht - een te hoge luchtvochtigheid - veroorzaakt vochtproblemen in huis. Door condensatie van waterdamp ontstaat overlast van schimmels op wanden, plafonds, deuren en kozijnen. Te weinig waterdamp in de lucht - een te lage luchtvochtigheid - is geen gezonde situatie. Droge lucht veroorzaakt problemen met de gezondheid zoals hoofdpijn, keelpijn, neusirritatie en droge ogen. Droge lucht veroorzaakt ook krimpschade aan vloeren, kozijnen en andere houten voorwerpen zoals meubels en muziekinstrumenten.

Waterfresh

WaterFresh is een middel dat wordt toegevoegd aan het water in Brune luchtbevochtigers. Waterfresh wordt gedoseerd om het water vrij te houden van micro-organismen. Tevens voorkomt waterfresh de groei van algen en vermindert kalkafzetting in een Brune luchtbevochtiger.

Waterhardheid

De waterhardheid wordt uitgedrukt in °dH: Duitse Hardheid. De waterhardheid geeft aan hoeveel calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, bicarbonaten en sulfaten het water bevat. Water met een hoge hardheid veroorzaakt problemen in apparaten door kalkafzetting. Dit zogenaamde ketelsteen is moeilijk te verwijderen en kan een goede werking van apparatuur bemoeilijken.

Waterneveling

Waterneveling is een goede manier om de luchtvochtigheid snel te verhogen. Ultrasone luchtbevochtigers zijn krachtige watervernevelaars. In korte tijd worden zeer veel kleine waterdeeltjes in de binnenlucht verspreid. Bij waterneveling dient wel een antikalk filter te worden gebruikt om witte neerslag op vloeren en meubelen te voorkomen. Door waterneveling is een hoge luchtvochtigheid haalbaar.

Waterniveau indicator

Luchtbevochtigers met een waterniveau indicator waarschuwen als de watertank bijna leeg is middels een LED signaal, of schakelen zichzelf zelfs uit. Als de waterniveau indicator de bevochtiger uitschakelt, wordt geen extra energie verbruikt als het waterreservoir leeg is.

Waterontharder

Een waterontharder vermindert kalkvorming in apparaten. Calcium en Magnesium ionen in leidingwater veroorzaken een moeilijk te verwijderen afzetting in apparaten die water verbruiken, bijvoorbeeld luchtbevochtigers. Een waterontharder gaat verbindingen aan met de kalkvormende ionen waardoor de hardnekkige aanslag sterk vermindert. De kalkaanslag wordt ook wel ketelsteen genoemd.

Wateroverlast

Wateroverlast ontstaat door overstromingen, lekkages en door bluswater bij brand. Doordat een grote hoeveelheid water vrijkomt ontstaat vochtschade. Nadat het water weggepompt is blijft een binnenruimte nog lang vochtig. De hoge luchtvochtigheid veroorzaakt schimmelgroei, houtrot en muffe geuren. Reconditioneringsbedrijven zijn gespecialiseerd in het herstellen van vochtschade door wateroverlast. Deze bedrijven maken o.a. gebruik van luchtdrogers, ventilatoren en krachtige luchtreinigers.

Waterreservoir

Reservoir dat water opvangt in o.a. luchtontvochtigers. Het water wordt door een ontvochtiger aan de lucht onttrokken zodat een lagere luchtvochtigheid wordt verkregen. Ook luchtbevochtigers bezitten een waterreservoir. Dit reservoir bevat zuiver leidingwater dat juist in de lucht verspreid wordt zodat de luchtvochtigheid stijgt.

Waterschade

Waterschade ontstaat na overstromingen, lekkages en brand. Bij overstromingen treedt vies water de woning binnen. Behalve vochtproblemen ontstaat problemen met stank die maar moeilijk te herstellen zijn. In geval van lekkage ontstaat waterschade die vaak beter te herstellen is. Bij lekkage van een waterleiding blijven stankproblemen achterwege mits de waterschade adequaat wordt aangepakt. Dit is niet het geval als sprake is van bijvoorbeeld een kapotte afvoerleiding. Waterschade na brand ontstaat door het vrijkomen van grote hoeveelheden bluswater. Na afvoeren van water wordt met luchtontvochtigers de materialen en inboedel gedroogd.

Waterverdamper

Een luchtbevochtiger die water verdampt noemt men kortweg een waterverdamper. Door water versneld te verdampen wordt de luchtvochtigheid gelijkmatig verhoogd. Deze zogenaamde koud water verdampers gebruiken hiervoor een schijvenset of bevochtigingsfilters. Stoombevochtigers zijn ook waterverdampers. Dit type bevochtiger verhit het water waardoor verdamping plaatsvindt. Vanzelfsprekend is het energieverbruik van stoombevochtigers hoger. De radiatorbakjes aan de verwarming noemt men traditioneel ook waterverdampers. De verwarmingsbakjes hebben echter nauwelijks effect op de luchtvochtigheid in huis.

Weerhistorie

Als alle weermetingen voor een lange periode vastgelegd worden, beschikt men over een weerhistorie. Vooral temperaturen worden voor een langere periode bewaard.

Weerprognose

Weerprognose is een andere benaming voor weersverwachting. Door bestuderen van het weerverloop kan een nauwkeurige verwachting worden uitgegeven.

Weerstation

Een weerstation is een compact meetinstrument dat de huidige weersomstandigheden overzichtelijk weergeeft. Indien het weerstation uitgerust is met weersvoorspelling laat deze ook de verwachting voor de komende tijd zien. Weerstations zijn tegenwoordig bijna allemaal digitaal. Met behulp van draadloze technologie worden de meetwaarden van buiten doorgezonden naar het basisstation dat zich binnen bevindt. Een weerstation meet onder andere: temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid. Uitgebreide weerstations meten ook windsnelheid en hoeveelheid neerslag. Er is keuze tussen digitale weerstations en analoge weerstations. Een weerstation is compact en handig voor in huis en op de werkplek.

Weersverwachting

Wat wordt het weer? Met de juiste weersverwachting bent u altijd op de hoogte van de komende weersomstandigheden. De weersverwachting laat zien of er regen wordt verwacht, storm, bewolkt, vrieskou of juist zonnige omstandigheden.

Weersvoorspeller

Een weersvoorspeller is onderdeel van een weerstation. De weersvoorspeller berekent de weersverwachting op basis van het verloop van de laatste metingen. Digitale weersvoorspellers zijn ideaal voor gebruik in huis en in kantoor.

Weersvoorspelling

De weersvoorspelling laat zien welke weersomstandigheden op korte termijn verwacht worden. Voorspellingen op de lange termijn zijn minder nauwkeurig dan korte termijn voorspellingen. Een weersvoorspelling voor thuis noemt men ook wel een weerstation. De weersvoorspeller meet o.a. het verloop van temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid en verwerkt deze metingen in een voorspelling.

Werkplaatskachel

Werkplaatskachels zijn robuuste, verplaatsbare kachels en bezitten een hoog verwarmingsvermogen. Een werkplaatskachel is compact en daarom makkelijk op te stellen in een hoek van een ruimte. Werkplaatskachels zijn geschikt voor bijverwarming in werkplaatsen, schuren, garages, loodsen en op bouwplaatsen.

Werktemperatuur

De werktemperatuur van een apparaat is in de meeste gevallen een werkingsgebied. De werktemperatuur bestaat dan uit een minimale temperatuur en een maximale temperatuur. Het apparaat is inzetbaar bij alle temperaturen die tussen deze twee vastgestelde temperaturen ligt. De werktemperatuur van een ontvochtiger kan verruimd worden door montage van een Heet gas module. Na installatie van deze module kan de luchtontvochtiger ook bij lage temperaturen worden ingezet. Dit is noodzakelijk om effectieve ontvochtiging tot stand te brengen in bijvoorbeeld koelruimten en niet verwarmde bedrijfsruimten.

WHO

WHO staat voor: World Health Organization. De wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel om wereldwijd de gezondheid van mensen te bevorderen. De WHO is de toonaangevende organisatie op het gebied van o.a. onderzoek, wetgeving en technische ondersteuning in de wereldwijde gezondheidszorg.

Winix

Merk van o.a. luchtreinigers, ontvochtigers en keramische verwarming. Winix ontwikkelt en ontwerpt onder de merknaam Winix en andere bekende wereldmerken.

Wintersmog

Bij wintersmog, industriële smog, speelt de vorming van ozon nauwelijks een rol omdat daarvoor de temperatuur in de winter te laag is. In de winter vermengen vooral de stoffen zwaveldioxide en fijnstof met elkaar. Net als bij zomersmog zijn helder en windluw weer ideale omstandigheden voor het ontstaan ervan. De vuile lucht, vaak afkomstig uit Oost-Europa, blijft dan in Nederland hangen.

Witte neerslag

Tijdens verneveling van water ontstaat een witte neerslag op meubelen en vloeren als het water niet ontkalkt wordt. Een ultrasone luchtbevochtiger is een type bevochtiger dat vocht rechtstreeks in de lucht verneveld. Voordat de waternevel in de lucht wordt geblazen, zal het antikalk patroon de kalkvormende deeltjes uit het water verwijderen. Om vorming van witte neerslag te voorkomen dient het antikalk patroon of antikalkfilter in een luchtbevochtiger tijdig te worden vervangen. De meeste luchtbevochtigers vormen geen witte neerslag omdat het vocht niet rechtstreeks wordt verneveld, maar in de ruimte wordt gebracht door verdamping. Tijdens verdamping van water ontstaat geen witte neerslag.

Woestijnklimaat

In een woestijnklimaat zijn temperatuurverschillen tussen dag en nacht mogelijk van 50 tot 60ºC. Het klimaat is erg droog. Vanwege de droogte en warmte is het een slecht leefklimaat voor mensen en de meeste planten en dieren.

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 19 oktober 2021 Sitemap

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 19 oktober 2021 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 19 oktober 2021 Sitemap