Home Nieuws Aanpak gezonde lucht in steden dreigt te stranden
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Aanpak gezonde lucht in steden dreigt te stranden

Aanpak gezonde lucht in steden dreigt te stranden

Voer de milieuzone voor bestelauto’s snel in, want dat is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Dat vindt Stichting Natuur en Milieu als reactie op de bekendmaking van het ministerie van VROM vandaag dat het weren van oude, vieze bestelauto’s uit de stad tot 2013 wordt uitgesteld. Natuur en Milieu roept de Kamer op het uitstel alsnog ongedaan te maken.

De reden voor het uitstel is bizar. Een milieuzone voor bestelauto’s leidt tot veel minder schadelijk fijn stof in de lucht. Uit onderzoek van TNO blijkt nu dat nieuwe bestelauto’s weliswaar minder fijn stof veroorzaken, maar meer NO2 (stikstofdioxide). NO heeft geen direct effect op de gezondheid, maar kent wel een norm waaraan we vanuit Europa moeten voldoen. ‘Dat is echter geen reden om dan maar de milieuzones in de ijskast te zetten,’ vindt Mirjam de Rijk. ‘Gemeenten moeten nu extra maatregelen nemen om de uitstoot van NO2 te beperken.’

Het pakket om de luchtkwaliteit te verbeteren (NSL) bevat honderden concrete plannen die kunnen worden aangescherpt, zoals elektrisch vervoer, aardgasbussen, de kilometerprijs, 80 kilometerzones, een stringent parkeerbeleid en meer openbaar vervoer.’

Voor de gezondheid van de stadsbewoners is minder fijn stof in de lucht cruciaal. Veertig procent van de fijn stofuitstoot in de steden is afkomstig van bestelauto’s waarvan er in Nederland zo’n 900.000 rondrijden. De evaluatie van de milieuzones voor het vrachtverkeer laat zien dat de milieuzone een bijzonder effectief instrument is om deze uitstoot terug te dringen.

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen