Home Nieuws Clean Air for All
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Clean Air for All

Clean Air for All

Brussel, 16 september 2008

De EU viert de 7de Europese mobiliteitsweek onder het motto ‘Clean Air for All’

Naar verwachting zullen in heel Europa en in de rest van de wereld meer dan 200 miljoen mensen deelnemen aan de Europese mobiliteitsweek (16-22 september), het grootste evenement ter wereld op het gebied van duurzaam stedelijk vervoer. Onder het motto ‘Clean Air for All’ worden lokale autoriteiten aangemoedigd om initiatieven te organiseren die het verband leggen tussen mobiliteit en luchtkwaliteit en om permanente maatregelen te nemen teneinde schadelijke emissies terug te dringen, zoals het invoeren van lage-emissiezones of het aanbieden van parkeergelegenheid met pendelbussen naar het stadscentrum.

“Zoals in de voorbije jaren scharen de Commissie en haar personeel zich enthousiast achter de Europese mobiliteitsweek. Duurzaam vervoer is iets waar ieder van ons kan toe bijdragen. Ik beschouw het dan ook als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om duidelijke informatie te verschaffen aan het personeel over de mogelijkheden om hun gewoonten te veranderen. Voorts zal ik permanent overleg plegen met de autoriteiten en de belanghebbenden om het algemene aanbod aan duurzame alternatieve vervoerswijzen te verbeteren”, verklaarde Siim Kallas, vice-voorzitter van de Commissie en bevoegd voor administratieve zaken, audit en fraudebestrijding.

“Elk jaar nemen meer mensen deel aan dit initiatief. Hieruit blijkt duidelijk hoeveel belang de Europese burgers aan stedelijk vervoer hechten. Ze maken zich terecht zorgen over de kwaliteit van de lucht die ze inademen, want luchtverontreiniging heeft een belangrijke invloed op hun gezondheid. In tweederde van alle Europese steden worden de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden. Aangezien het vervoer de belangrijkste bron van deze verontreiniging is, moeten we de emissies van het vervoer trachten te beperken, zodat onze steden schoner worden en aangenamer om in te leven”, aldus Stavros Dimas, commissaris voor vervoer.

Clean Air for All

Het vervoer is de grootste vervuiler in Europese steden. Uit een recent verslag van het Europees Milieuagentschap blijkt dat het vervoer de belangrijkste bron van stikstofoxiden (NOx) en de tweede belangrijkste bron van fijn stof (PM10 en PM2.5) is in de EU. In de meeste EU-lidstaten nemen de schadelijke emissies van het vervoer af, maar de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden blijft een probleem. Onder het motto van dit jaar, ‘Clean Air for All’, worden lokale autoriteiten aangemoedigd om de luchtkwaliteit op lokaal niveau te verbeteren door de schadelijke emissies van het vervoer te beperken. Voorts worden de burgers ertoe aangespoord hun vervoersgedrag te veranderen en steun te verlenen aan maatregelen om de faciliteiten voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers te verbeteren.

Blijvende impact

Het doel van de mobiliteitsweek is het vervoersgedrag van de mensen te veranderen door milieuvriendelijke alternatieven voor de auto aan te bieden. Het publiek kan kennis maken met alternatieve vervoersvormen en lokale autoriteiten krijgen de gelegenheid nieuwe diensten en infrastructuur te testen. De deelnemende steden wordt verzocht minstens ??n permanente praktische maatregel te nemen, waardoor de blijvende impact van de mobiliteitsweek gegarandeerd is. Recente voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de volledige terugbetaling als het openbaar meer dan tien minuten te laat is in Frankfurt, en de website van de stad Edinburgh (www.educatedtravel.info/) waarop mensen hun vervoersopties kunnen nagaan, met name als ze naar een nieuwe school, hogeschool of universiteit gaan. Veel deelnemende steden organiseren een autovrije dag als hoogtepunt van de Europese mobiliteitsweek.

Het goede voorbeeld geven

De Europese Commissie moedigt haar personeel actief aan om gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Zij heeft in 2008 de Prix Parking V?lo d’Or van de Brusselse non-profitorganisatie Pro V?lo gekregen voor haar fietsuitleendienst, waarbij personeelsleden een fiets kunnen lenen voor werkgerelateerde verplaatsingen. Tijdens de mobiliteitsweek zal ook een publiciteitscampagne worden gevoerd om mensen bewuster te maken van de voordelen van carpooling, het openbaar vervoer en de fiets. Er worden begeleide fietstochten door Brussel georganiseerd en personeelsleden die met de fiets naar het werk komen, krijgen een gratis ontbijt.

Steeds meer deelnemers

Sinds de start van dit evenement in 2002 is het aantal deelnemende steden verzesvoudigd. Vorig jaar nam een recordaantal van meer dan 2 000 steden in 36 landen deel. Dit jaar zullen naar verwachting meer dan 200 miljoen mensen deelnemen. Grote en kleine steden in bijna alle lidstaten en in de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) hebben evenementen gepland om hun inwoners bewust te maken van alternatieve vervoersopties. Ook in andere delen van de wereld, zoals Brazili?, Canada, Colombia, Japan en Zuid-Korea, nemen een aantal lokale autoriteiten aan dit evenement deel.

De Europese mobiliteitsweek wordt geco?rdineerd door drie niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met milieuproblemen in de stad: Eurocities, Energie-Citys en Climate Alliance. Het Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie verleent financi?le steun en organiseert de jaarlijkse European Mobility Week Awards voor het beste programma activiteiten en maatregelen.

Nadere informatie is te vinden op de website van de Europese mobiliteitsweek:
www.mobilityweek.eu
Voor meer informatie over luchtkwaliteit en emissies: www.ec.europa.eu en www.eea.europa.eu

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen