Home Luchtkwaliteit Huis CO2 meter kopen CO2 meten voor goede ventilatie
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

CO2 meter kopen CO2 meten voor goede ventilatie

AIRSAIN VOOR UW CO2 METER!

Ventilatie meten in huis, kantoor, school

CO2 detectie in scholen en andere openbare gebouwen

CO2 detectie voor behoud van een gezond binnenklimaat. Er is toenemende aandacht voor de luchtkwaliteit in scholen, peuterspeelzalen en gebouwen voor kinderopvang. CO2 meters worden ingezet om de kwaliteit van de lucht in deze ruimtes te bepalen. Mensen ademen zuurstof in en ademen kooldioxide, ofwel CO2 uit. Het CO2 gehalte in een ruimte wordt gezien als indicator voor de hoeveelheid aanvoer van verse lucht.

CO2 meter voor meten ventilatie

Een CO2 meter toetst of de hoeveelheid ventilatie voldoende is. De CO2 detector is een meetsysteem voor CO2 dat continu de gesteldheid van het binnenklimaat aangeeft. Moet een ruimte gelucht worden of niet? De waarde die een CO2 sensor meet, wordt uitgedrukt in ppm (parts per million) CO2 sensoren geven dus de verhouding CO2 in de lucht weer. Algemeen wordt gesteld dat gemeten CO2 waarden van 0 – 800 ppm veilige waarden zijn. De ruimte wordt voldoende voorzien van verse lucht. Afvalstoffen zoals CO2 worden voldoende afgevoerd.

Indien de CO2 meter een CO2 waarde aangeeft van 800 – 1200 ppm wil dit zeggen dat oplettendheid vereist is. De luchtkwaliteit is nog net voldoende, maar extra ventilatie is gewenst.

CO2 meter geeft te hoge waarde aan, luchtkwaliteit niet gezond vanwege onvoldoende ventilatie

Als bovengrens voor een toelaatbare waarde voor CO2 gehalte in een binnenruimte wordt 1200 ppm gesteld. Als de CO2 meter een hogere waarde aangeeft, is extra ventilatie vereist. Er heerst een ongezonde luchtkwaliteit in de ruimte bij hogere CO2 waarden dan 1200 ppm. Een CO2 sensor is uitgerust met lichtsignalen zodat bij dit CO2 gehalte letterlijk een rood alarm wordt gegeven.

CO2 meters voorkomen gezondheidsklachten

CO2 sensoren zijn ideale waarschuwers voor het ontstaan van een ongezond binnenklimaat. Een verhoogde waarde voor CO2 wordt snel verkregen als veel personen in een zelfde ruimte aanwezig zijn. Als een ruimte dan onvoldoende geventileerd wordt, ontstaan ongezonde omstandigheden. Bij een verhoogde CO2 waarde, en dus onvoldoende ventilatie, krijgen mensen last van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Vooral op scholen met volle klaslokalen blijkt na ophangen van een CO2 detector dat men vaak onvoldoende aandacht aan ventilatie schenkt. Dit gaat ten koste van het welzijn en prestaties van leerlingen en docenten.

CO2 meters online kopen, direct ventilatie meten

Een CO2 meter voor het meten van de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht kunt u bij ons eenvoudig kopen via internet. Voor meer informatie over CO2meters of bestellen zie: CO2 meters Atal, Envix, Extech en SenseAir

 

CO2 meters voor het meten van ventilatie in huis, kantoor, school voor een fris binnenklimaat

 

Zie ook

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen