Home Nieuws Gezonde lucht is geen luxe maar noodzaak
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Gezonde lucht is geen luxe maar noodzaak

door Ann Mary Shenouda

De natuur en de mens

De mens heeft zich gedurende enkele miljoenen jaren in de atmosfeer van de aarde ontwikkeld, met bepaalde grenzen ten aanzien van vochtigheid en zonlicht. Het omringende ionenevenwicht is een kenmerk van de atmosfeer en onze fysiologie heeft zich aangepast aan een optimaal functioneren in overeenstemming met de eigenschappen van de natuurlijke omgeving. Wanneer we onze omgeving beginnen te veranderen door gebruik te gaan maken van kunstmatige verlichting, ventilatie of verwarming veranderen we daarmee het natuurlijke klimaat, zelfs in die mate, dat het niet langer overeenstemt met onze fysiologie. Dit gaat gepaart met allerlei gezondheidsproblemen.

Wat zijn luchtionen?

In de natuur heeft een klein deel van de luchtmoleculen een elektrische lading, deze worden luchtionen genoemd en hebben of een positieve lading of een negatieve lading. Anders dan hun naam kunnen positieve ionen als deze overheersen of als het totale aantal ionen tot een laag peil zakt, als gevolg hebben dat ongemak en afgenomen efficiëntie in de menselijke activiteiten kunnen leiden. Andersom kunnen mensen een toegenomen mentale alertheid, doelmatigheid en een verbeterd psychologische toestand ervaren, indien de negatieve ionenconcentratie boven een bepaald niveau ligt (ongeveer 1000 ionen per cm3 lucht).

Luchtmoleculen zijn voortdurend in beweging en een gasvormig lucht-ion dat eenmaal is ontstaan, zal snel met aangrenzende luchtmoleculen of met stofdeeltjes in de lucht botsen en een cluster vormen. Wanneer grote clusters een bepaalde massa te boven gaan, zullen zij onder de invloed van de zwaartekracht op de grond vallen. Daarom zal een lucht-ion concentratie mede bepaald worden door de dichtheid van stofdeeltjes in de lucht. In feite is de lucht-ionenconcentratie nauw gerelateerd aan luchtverontreiniging en is het een indicator voor een niveau van luchtverontreiniging.

Verschillende andere factoren beïnvloeden het aantal en de verhouding van de geladen ionen die binnenshuis aanwezig zijn. Wanneer buitenlucht door metalen kanalen van een airconditioningsysteem wordt gepompt, verliest zij snel haar negatieve ionen en dit effect wordt nog versterkt door recirculatie van de lucht. De negatieve ionen verdwijnen eerder omdat zij lichter en mobieler zijn, zodat een overwicht aan positieve ionen resteert. De meeste plastic oppervlakken zijn positief geladen, waardoor negatieve ionen worden aangetrokken en positieve ionen terug worden gestoten in het vertrek. Als resultaat is er een verstoring van het natuurlijk ionenevenwicht ten gunste van de positieve ionen. Voorbeelden van zulke gevallen is bij positief geladen televisies en computerbeeldschermen.

Serotonine en histamine

Wetenschappers hebben ontdekt dat het neurohormoon serotonine een belangrijke factor is die het mechanisme stuurt waardoor ionen hun invloed uitoefenen. Luchtionen komen tijdens het inademen in de longen en na het doordringen van de membranen belanden deze in de bloedbaan. Eenmaal daar maken positieve ionen serotonine los van bloedplaatjes. Serotonine is betrokken bij stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. Het speelt ook een rol bij de verwerking van pijnprikkels. Te weinig van het hormoon serotonine kan ertoe leiden dat mensen last krijgen van depressies en een te hoog niveau van serotonine kan stress als gevolg hebben.

Histamine is een door het lichaam geproduceerde signaalstof die aangemaakt wordt wanneer een allergie optreedt. Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid histamine in zijn bloed. Het is een hormoon dat invloed heeft op de bloedcirculatie.
Als er teveel histamine in het bloed zit, dan zetten de bloedvaten uit en wordt het weefsel dikker. Het lichaam zet op en geeft een onaangenaam gevoel. Dit geldt voor de huid, slijmvliezen maar ook voor gewrichten. Vooral weefsel dat al is aangetast reageert het sterkst. Het inademen van negatieve ionen zorgt ervoor dat het histamineniveau in het lichaam daalt en kan ertoe leiden dat de allergie minder wordt of zelfs uitblijft.

Het nut van kunstmatige ionisatie

Bij wereldwijde onderzoeken is gebleken dat negatieve ion-therapie erg succesvol is bij de behandeling van astma, hooikoorts en bronchitis, zonder ongewenste bijwerkingen. Geen enkele hoeveelheid negatieve ionen is schadelijk voor de mens. Het succes van negatieve ion-therapie kan op twee gronden verklaard worden. In de eerste plaats zuivert kunstmatige negatieve ionisatie de lucht van rook, stuifmeel en bacteriën door het neer laten staan van stofdeeltjes uit de lucht en daarmee worden de veroorzakende klachten van hooikoorts en astma uitgeschakeld. In de tweede plaats verminderen negatieve ionen het niveau van serotonine in het lichaam. Bovendien neutraliseren negatieve ionen de positieve ionen in de omgeving welke een directe aanleiding kunnen zijn voor astma. Verscheidene wereldwijde kantooronderzoeken hebben aangetoond dat mensen die werken in een omgeving zonder negatieve ionen of met een overvloed aan positieve ionen klagen over hoofdpijn, migraine, gebrek aan concentratie, bedomptheid en algemeen onbehagen.

Ongeveer 30% van de Nederlandse bevolking is gevoelig voor verandering van het weer. Deze personen zullen op hete, droge winden en op positieve luchtionen met het serotonine-hormoon reageren. Personen die lijden aan astma, bronchitis, reuma en migraine zijn vaak gevoelig voor veranderende weersomstandigheden en veranderende atmosferische ionenniveau's. Deze 30% heeft negatieve ionen nodig en zal de effecten van een ionisator binnen een paar minuten merken. Nog eens 30% van de bevolking voelt zich beter wanneer de omringende negatieve ionenconcentratie wordt verhoogd. Dan is er nog 40% van de bevolking die geen effecten van negatieve bemerkt, alleen iemand die geen ionisatie nodig heeft zal er niet door worden geschaad. Bovendien kunnen negatieve ionen, zelfs als iemand subjectief niets merkt, toch fysiologische effecten bij hem of haar teweeg brengen. Het is dan ook voor iedereen, of hij het nu merkt of niet, heilzaam om gezonde lucht in te ademen.

Voor het assortiment luchtreinigers van Airsain zie: Overzicht lucht reinigers

Voor het assortiment ionisatoren van Airsain zie: Overzicht ionisatoren

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen