Home Nieuws Handhavingsdag Milieuzone Tilburg
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Handhavingsdag Milieuzone Tilburg

Handhavingsdag Milieuzone Tilburg

Op de Hart van Brabantlaan zijn donderdagochtend 11 juni eenennegentig (91) passerende vrachtwagens staande gehouden. Medewerkers van de afdeling Stadstoezicht controleerden samen met de politie of vrachtwagens in de Tilburgse binnenstad voldoen aan de criteria die voor de milieuzone gelden. De ‘Handhavingsdag milieuzonering’ is een gezamenlijke actie van Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Breda. In deze steden is in 2007 een milieuzone ingesteld. Het gaat om een extra actie naast de normale controles.

Wethouder Marieke Moorman: “In het centrum van Tilburg mogen alleen nog schone vrachtwagens rijden. Een evaluatie van de milieuzones die in opdracht van VROM en Senter Novem is gehouden, laat zien dat een milieuzone een bijzonder effectief middel is om in stadscentra de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar het betekent wel dat we goed moeten controleren of de vrachtwagens die daar rijden ook echt aan de eisen voldoen of een ontheffing hebben. ”Eigenaren van vrachtauto’s die incidenteel in het stadscentrum komen of die op basis van uitzonderlijke omstandigheden niet aan de toelatingscriteria kunnen voldoen, kunnen een ontheffing krijgen. Alle overige eigenaren moeten aan de criteria voldoen. Op overtreding staat een boete van € 150,-.

Geslaagde actie

Donderdagochtend reden 74 vrachtwagens de milieuzone binnen. Van 07.00 tot 12.00 uur telden de controleurs 57 schone vrachtwagens op de Hart van Brabantlaan en omgeving. Zij kregen een vaantje met de tekst ´De mijne is schoner´. 17 vrachtwagens voldeden niet aan de criteria om een milieuzone in te mogen rijden. Zij kregen dan ook een boete. Het was een geslaagde gezamenlijke actie die er toe moet leiden dat de regels van de milieuzone goed worden nageleefd. Met als belangrijkste doel een schonere lucht.
De actie is uitgevoerd onder belangstelling van een aantal bewoners van de Hart van Brabantlaan. Zij gaven spontaan aan blij te zijn met deze vorm van controle en wezen de controleurs op de zwarte vensterbanken. Deze illustreren duidelijk de invloed van uitlaatgassen van het verkeer op de luchtkwaliteit. Ook de meeste chauffeurs hadden begrip voor de actie.

Nieuwe verkeersborden

De huidige verkeersborden voor de milieuzone worden vervangen door een verkeersbord dat officieel in de wetgeving is opgenomen. Alle gemeenten met een milieuzone passen hun verkeersborden aan. Het is de bedoeling dat de borden 1 juli vervangen zijn.

Geen milieuzone bestelauto´s

De invoering van een milieuzone voor bestelauto’s wordt voorlopig uitgesteld. Dit heeft minister Cramer van VROM bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat de categorie bestelauto’s die de stadscentra niet meer in zouden mogen, niet veel vervuilender zijn dan nieuwere types. Deze nieuwere types stoten nog steeds behoorlijk wat stikstofdioxide (NO2) uit. Over een paar jaar wordt bekeken of dergelijke zones er alsnog kunnen komen.

Sloopregeling

Inmiddels is wel de nationale sloopregeling in werking. Bezitters van een oude bestelauto krijgen maximaal 1.750 euro als zij hun auto laten slopen en inruilen voor een nieuwere. Voor oude personenauto’s geldt een premie van maximaal 1.000 euro.

 

Meer informatie

Meer informatie over de milieuzone Tilburg is te vinden op www.tilburg.nl/milieuzones.
Meer informatie over de sloopregeling is te vinden op www.nationalesloopregeling.nl.

 

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen