Home Luchtkwaliteit Luchtvervuiling Luchtvervuiling binnen vaak groter dan buiten
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Luchtvervuiling binnen vaak groter dan buiten

22 september 2003

Wie zich binnenskamers veilig waant voor de door smog en uitlaatgassen vervuilde buitenlucht, zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Nieuw Europees onderzoek toont immers aan dat de lucht in woningen en gebouwen soms tweemaal zo ongezond is als de buitenlucht.

Dat is slecht nieuws voor een Europese bevolking die negentig procent van haar tijd tussen vier muren doorbrengt.

Het onderzoek naar luchtvervuiling in gebouwen is uitgevoerd door het Joint Research Centre van de Europese Commissie in het Italiaanse Ispra. De vorsers deden metingen in verscheidene Europese steden, waaronder Antwerpen.

Het resultaat van de studie, die maandag is gepubliceerd door de Europese Commissie, biedt een blik op de potentiële oorzaken van allergieën, astma, hoofdpijn en vermoeidheid. Zo vermoeden de vorsers dat 20 procent van de Europese burgers lijdt aan astma of een andere allergie als gevolg van stoffen die binnenskamers worden ingeademd. Ook suggereren de wetenschappers een verband tussen vervuilende stoffen als asbest, benzeen en tabaksrook en het stijgend aantal kankerpatiënten.

"Jammer genoeg achtervolgen rook en chemische stoffen ons ook achter gesloten deuren", zo reageerde de Belgische eurocommissaris voor Onderzoek Philippe Busquin. "In bepaalde omstandigheden lopen we zelfs risico als we thuis op de sofa zitten, dus niet enkel wanneer we fietsen tijdens de avondspits".

Uit het onderzoek blijkt dat de concentratie van vervuilende stoffen vaak hoger ligt in scholen, kantoren, restaurants of cafés dan op straat of in het park. Dat geldt in het bijzonder voor benzeen en andere aromatische deeltjes. Doorgaans is de gemiddelde blootstelling aan benzeen in een gebouw tweemaal zo groot als in de buitenlucht in een verstedelijkt gebied.

Wat betreft de oorzaken van de luchtvervuiling in huizen en gebouwen verwijzen de vorsers in Ispra onder andere naar nieuwe bouwmaterialen, die chemicaliën met onbekende giftige eigenschappen verspreiden. Ook wijzen de researchers op de kwalijke gevolgen van energiebesparende maatregelen die leiden tot minder ventilatie.

Voor tabaksrook speelt dat laatste echter geen rol. Uit de studie is immers gebleken dat grotere inspanningen inzake luchtverversing de kwaliteit van de lucht in woningen en huizen nauwelijks verbeteren.
Op Europees vlak bestaat nog steeds een gebrek aan betrouwbare informatie over deze vormen van luchtvervuiling.

De wetenschappers van het Joint Research Centre gaan alvast de bestaande meettechnieken en analysemethodes verder ontwikkelen. Ook zal de Europese Commissie de bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten een aantal aanbevelingen doen om de potentiële risico's aan te pakken.

Bron: www.hetbelangvanlimburg.be

Zie ook artikel (engels) van de Europese Commissie

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen