Home Nieuws Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel

Overschrijding grenswaarde van fijnstof in Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel is voornemens een nieuwe brede school te bouwen direct aan de A9. De zogenaamde brede school zou de ruim 400 leerlingen moeten huisvesten samen met Catalpa, crèche voor 0-4 jarigen met +/ 120 baby’s en peuters. De bouw van de school moet na de zomervakantie van start gaan zodat de leerlingen in 2011 kunnen overgaan in het nieuwe gebouw.
Donderdag aanstaande is de stemming van de gemeenteraad van Ouder-Amstel over de budgetoverschrijding. Als de raad akkoord gaat met de plannen dan is dat meteen het startschot voor aanvragen van de vergunning. En neemt de boosheid toe. De wethouders blijven volhouden dat er in de afgelopen jaren geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen die maken dat zij op hun besluit hoeven terug te komen. Ook de fracties in de gemeenteraad: D66, CDA en PvdA blijven nog altijd ongevoelig voor de nieuwe rapporten met nieuwe feiten waaruit continue blijkt dat het zeer ongezond is om binnen 300 meter van een snelweg te verblijven.

BONS (Bezorgde Ouders Nieuwe School) maakt zich op voor een juridische strijd. Zij vertegenwoordigen 61% van de ouders die tegen de bouw van de nieuwe school op de beoogde locatie zijn. Een bezorgde moeder legt uit waarom de boosheid toeneemt: “De gemeente is geenszins van plan om iets met de kritieken op het plan te doen. Al verschillende malen is geprobeerd de wethouders en de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Het is voor de ouders maar moeilijk te begrijpen dat de gemeente de economische belangen boven de gezondheid van de kinderen stelt.

BONS stelt het nog scherper:”De gemeente gaat volledig voorbij aan het feit dat een ruime meerderheid van de ouders van kinderen van de Jan Hekmanschool tegen de locatie van de nieuw te bouwen school is. Bovendien is gebleken dat in de metingen van 2008 een overschrijding van de norm te zien op een meetpunt nabij de nieuwe locatie (Jan Benningweg). De waarde van de meting is vastgesteld op 40,4 (de normgrens is 40). Dit tezamen met de nieuwe ontwikkeling omtrent de verbreding van de A9 met in plaats van twee stroken maar liefst vier rijstroken en de bouw van een benzinepompstation maakt dat het een onacceptabele locatie voor een school.

Irene van der Zwan (lid ouderraad Catalpa) is ook boos over de starre houding van de gemeente. Catalpa zal in het nieuwe gebouw op slechts 60 meter van de snelweg gevestigd worden. Irene: “Afgelopen week heeft wethouder Den Blanken namens het College van B en W het woord gevoerd in de Commissievergadering. Hij heeft over de vestiging van Catalpa onder meer gezegd dat deze goed past bij het Brede Schoolconcept, dat de locatiekeuze als geheel verantwoord is en dat er momenteel geen andere mogelijkheden zijn voor Catalpa dan de aangeboden locatie”.

Onbegrijpelijk voor ouders dat de gemeente een dergelijke locatiekeuze verantwoord vindt en dat marktleider in de kinderopvang, Catalpa, een dergelijke locatie accepteert. Zeker omdat gezondheids-specialisten zoals de GGD, TNO en RIVM een locatie binnen 300 meter niet wenselijk vinden en binnen 100 meter zelfs sterk afraden wegens gezondheidsredenen.

De ouders voelen zich ook in de steek gelaten door de fractie van D66. In eerste instantie leek D66 de zorg van de ouders te delen en drong bij B&W aan op een dialoog om samen tot een compromis te komen in een zogenaamde ‘bezinningsperiode”. Maar inmiddels heeft D66 al laten doorschemeren dat het voor het plan zal stemmen. Toch vreemd. In het programma van D66 staat immers het volgende: “Met preventie kan veel gezondheidswinst worden behaald en kunnen de kosten van gezondheidzorg beperkt worden. Preventie betekent ook: zorgen voor een gezonde leefomgeving, schone lucht, voldoende ruimte”. D66 lijkt niet van het feit doordrongen dat lang verblijf aan de A9 de longen van kinderen in de opgroei zal aantasten wat kan lijden tot 15% minder longinhoud, astma, bronchitis en zelfs tot longemfyseem. En al helemaal niet wat dit de maatschappij gaat kosten.
Een blik in De Nationale Gezondheidskompas (uitgevoerd door RIVM) leert ons dat de kosten per patiënt toenemen met de leeftijd van ruim 200 (0-14-jarigen) tot bijna 1.400 euro (85+). Voor alle leeftijden geldt dat medicatie de belangrijkste kostenpost is. En dan hebben we het niet over het

Ook de PvdA meet met twee maten. Zo heeft de PvdA ingestemd met het rookverbod om werknemers en bezoekers in de horeca te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook, want zo vermeld de PvdA op haar site: “Gezondheid is immers het hoogste goed”. De PvdA vind het dan blijkbaar wel goed om baby’s, peuters en kinderen te huisvesten aan de snelweg waarbij deze groep continue de schadelijke roetdeeltjes zal inademen.

En zo ook CDA. Zij melden op hun website: “Om mee te kunnen doen in de samenleving is gezond zijn en blijven een belangrijke voorwaarde. Daarom is preventie ook van groot belang”.

Het is duidelijk; de websites van de verschillende partijen geven aan dat gezondheid belangrijk is en dat zij allen gaan voor preventie in de gezondheidszorg want daar is grote winst te behalen. Hoe dubbel is het dan om te kiezen voor economisch belang daar waar de gezondheid van de kinderen in het geding is.

En dan het gemeentebestuur. Al vele malen is geprobeerd om een dialoog aan te gaan, maar zonder resultaat. Wij zijn van mening dat een klein dorp als Ouderkerk aan de Amstel niet zit te wachten op een enorm gebouw wat een zogenaamde Brede School moet worden. Als de gemeente afstapt van het idee Brede School dan zijn er ineens tal van locaties beschikbaar, ver weg van de snelweg.

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen