Home Nieuws Vlaanderen heeft te weinig open ruimte en gezonde lucht
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Vlaanderen heeft te weinig open ruimte en gezonde lucht

Vlaanderen heeft te weinig open ruimte en gezonde lucht

In het manifest “OpenRuimte AdemRuimte” klagen 35 Vlaamse organisaties, gesteund door de academische, medische en culturele wereld, het gebrekkige ruimtelijke beleid in Vlaanderen aan. Ze wijzen op de negatieve gevolgen ervan op milieu en gezondheid.

Bijkomend verkeer
“Elke dag verdwijnt 7,5 hectare open ruimte onder asfalt, steen en beton. De Vlaamse overheid lijkt het overzicht te hebben verloren. Hierdoor dreigt de situatie in Vlaanderen onleefbaar te worden”. Dat meldt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) vandaag in een persbericht.

Open ruimte en gezonde lucht zijn blijkbaar een schaars goed in Vlaanderen, is de boodschap van het manifest. Heel wat projecten zullen in de toekomst voor bijkomend verkeer zorgen. Dat betekent meer lawaai, meer fijn stof en meer CO2-uitstoot. “De Vlaamse overheid lijkt het spoor bijster”. Door alles eenzijdig in te zetten op logistiek en transport dreigt de toestand onleefbaar te worden. “Het wordt de hoogste tijd dat de Vlaamse overheid zich gaat bezinnen”, zo zegt Jan Turf van BBL.

Groene energie
De initiatiefnemers hebben niet minder dan 23 projecten in kaart gebracht die het volgende gemeen hebben: ze tasten allemaal de schaarse open ruimte in Vlaanderen verder aan, versnipperen het landschap en zorgen voor bijkomend verkeer, met milieu- en gezondheidsproblemen tot gevolg. Daarom pleit OpenRuimte AdemRuimte voor beraad. “Ook op bestuursvlak is er sprake van versnippering, niemand lijkt nog een kijk te hebben op het geheel. En zeker niet op de gevolgen voor mobiliteit, gezondheid en milieu”, aldus het manifest.

“Eenzijdig inzetten op logistiek is niet alleen ecologisch, maar ook economisch fout. Een alternatief voor deze logistieke keuze bestaat door in te zetten op economische activiteiten die toenemende welvaart koppelen aan een lagere milieudruk. Help klassieke industrieën te innoveren en zet in op doorgedreven energiebesparing en groene energieproductie”, luidt het.

Debat aanwakkeren
De komende maanden willen de initiatiefnemers in heel Vlaanderen het debat aanwakkeren en politici tot nadenken stemmen. De aankomende verkiezingen zijn daarvoor het beste moment, luidt het. “In het volgend regeerakkoord moet duidelijk staan dat het behoud van de schaarse Vlaamse open ruimte voorrang heeft”, zo zegt Jan Turf. “We moeten kiezen voor zuinig ruimtegebruik en voor het terugdringen van de verkeersgroei. Vlaanderen kan die keuzes zelf maken”.

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen