Woorden met k
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Woordenboek
K


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter K

Kachel

Verwarmingsapparaat dat warmte opwekt door het verbranden van materialen en brandstoffen zoals hout, steenkool, olie en aardgas. Elektrische kachels zijn stekkerklare heaters. Er zijn diverse soorten elektrische kachels verkrijgbaar: oliekachels, ventilatorkachels en keramische kachels.
Links: Verwarming

Kalkaanslag

Kalkaanslag ontstaat als de vaste kalkdeeltjes in water achterblijven op een oppervlakte terwijl het water verdampt. De vorming van kalkaanslag tijdens luchtbevochtiging is te voorkomen door gebruik van antikalkfilters. Voornamelijk ultrasone luchtbevochtigers zijn uitgerust met een antikalkfilter. Andere bevochtigers zoals luchtwassers of koudwater bevochtigers verhogen de luchtvochtigheid probleemloos zonder vorming van kalknaanslag in de ruimte.

Kalkaanslag verwijderen

In elektrische apparaten waarin water wordt verwerkt, treedt na verloop van tijd kalkvorming op. De harde kalkaanslag is moeizaam te verwijderen zonder geschikte middelen. Voor het verwijderen van kalkaanslag in luchtbevochtigers zijn diverse antikalk-middelen verkrijgbaar. Tijdens verwijdering van de kalkaanslag dient het reinigingsmiddel even in te werken, waarna de kalkresten handmatig uit de bevochtiger verwijderd kunnen worden. De hoeveelheid kalkaanslag dat in een bevochtiger gevormd wordt, is afhankelijk van de waterhardheid en de intensiteit van gebruik.

Kalkgehalte in water

Hoeveelheid kalk in water, uitgedrukt in dH. 1 dH betekent dat er 17,8 gram kalkdeeltjes aanwezig zijn in elke 1000 liter water. Rekensom voor 6 dH, bij een gemiddeld jaarverbruik van 150 m3: (17,8 x 6 =) 106,8 gram kalk x 150 m3 water: 16.02 kg kalk. Water met een hoog kalkgehalte is extra belastend voor apparaten zoals wasmachines en luchtbevochtigers. In een dergelijk apparaat vindt versnelde kalkafzetting plaats waardoor onderdelen sneller een kalklaag bevatten. De kalklaag kan een verstoorde werking of zelfs beschadiging van het apparaat veroorzaken. Indien voor luchtbevochtiging water met een hoog kalkgehalte voor wordt gebruikt, zal sneller een witte aanslag te zien zijn na bevochtigen.

Kamer ontvochtiger

Voor het verwijderen van vocht in een woonkamer of slaapkamer is een stille luchtontvochtiger gewenst. Een kamer ontvochtiger heeft bovendien bescheiden afmetingen en een elegante vormgeving. De capaciteit van de ontvochtiger moet toereikend zijn voor de inhoud van de kamer waar ontvochtiging nodig is. Een luchtontvochtiger voor gebruik in een slaapkamer heeft doorgaans een lagere ontvochtigingscapaciteit omdat de kamer meestal kleiner is.

Kattenallergie

Een allergie voor katten uit zich in traditionele allergieklachten zoals niezen, traanogen, loopneus, benauwdheid, hoofdpijn en vermoeidheid. De allergenen die verantwoordelijk zijn voor de kattenallergie bevinden zich in de huidschilfers, het speeksel en de urine van katten.

Kelder ontvochtiger

De ideale ontvochtiger voor gebruik in een kelder heeft een hoge ontvochtigingscapaciteit en een ruime opvangtank voor condenswater. Om het vochtgehalte in een kelder in de hand te houden moet dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid vocht worden verwijderd. Over het algemeen bevat lucht in een kelder meer vocht per kubieke meter dan bijvoorbeeld lucht in een woonkamer of slaapkamer. Om deze reden dient een kelder ontvochtiger over een lichte overcapaciteit te beschikken.

Kelder vochtgeuren

De kenmerkende vochtgeur in een kelder wordt veroorzaakt door schimmels en bacteriën. Door de vochtige en koele omstandigheden in een kelder vertonen de wanden in veel gevallen schimmelplekken. Goede ontvochtiging is noodzakelijk om de vorming van schimmels tegen te gaan. Als sprake is van een lekke kelder moet men aandacht besteden aan de kelderafdichting.

Kelderzwam

In een vochtige ruimte kan kelderzwam groeien. Deze schimmelsoort tast houten balken aan. Houten balken kunnen vochtig worden door lekkages, optrekkend vocht of doorslaand vocht. Met name in kruipruimtes worden houten balken door kelderzwam aangetast.

Keramische verwarming

Een keramische verwarming verspreidt warmte via keramische verwarmingselementen. De keramische verwarming heeft het voordeel ten opzichte van een straalkachel dat de verwarmingselementen minder heet worden. Dit maakt de keramische kachel tot een veilige vorm van verwarming. Omdat stofdeeltjes niet kunnen verbranden op het warmte-element is de keramische verwarming bovendien niet belastend voor de luchtwegen.

Ketelsteen

Ketelsteen is een andere benaming voor kalkaanslag. Ketelsteen ontstaat als de vaste kalkdeeltjes in water achterblijven op een oppervlakte terwijl het water verdampt. De vorming van ketelsteen tijdens luchtbevochtiging is te voorkomen door gebruik van antikalkfilters. Voornamelijk ultrasone luchtbevochtigers zijn uitgerust met een antikalkfilter. Andere bevochtigers zoals luchtwassers of koudwater bevochtigers vormen geen ketelsteen in de ruimte omdat bevochtiging tot stand komt door verdamping.

Kleefplaat

Een kleefplaat is een kartonnen plaat met lijmlaag waarop vliegende insecten blijven kleven. De vliegende insecten worden door uv-licht aangetrokken waarna ze op de kleefplaat gaan zitten. Dit type insectenverdelger wordt ook wel een vliegenlamp genoemd. De kleefplaten in een vliegenlamp zijn eenvoudig en hygiënisch verwisselbaar. kleefplaten worden ook wel lijmborden en glueborden genoemd.

Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing is de term voor het kunstmatig aanpassen van de omstandigheden van binnenlucht. Klimaatbeheersing is meer dan airconditioning alleen. Koelen, ventileren, verwarmen, bevochtigen, ontvochtigen, het zijn onderdelen van een uitgebreid clima systeem.

Klimaatinstallaties

Klimaatinstallaties zorgen voor een aangenaam binnenklimaat in gebouwen. Een klimaatinstallatie bestaat doorgaans uit een aantal onderdelen met elk een specifieke functie zoals koeling, verwarming, luchtreiniging, ventilatie, luchtbevochtiging, ionisatie of ontvochtiging.

Klimaatregeling

Een klimaatregeling regelt de omstandigheden in het binnenklimaat. Door het monitoren van o.a. temperatuur en luchtvochtigheid wordt een luchtbehandelingssysteem aangestuurd. De omstandigheden van de binnenlucht worden automatisch gecontroleerd en aangepast volgens de ingestelde waarden.

Klimaattechniek

Klimaattechnische ondernemingen houden zich bezig met het sturen en optimaliseren van de klimaatomstandigheden in een woning of ander type gebouw. Een in klimaattechniek gespecialiseerd bedrijf houdt zich bezig met koeling, verwarming, bevochtiging, ontvochtiging, luchtverversing, luchtafzuiging, luchtreiniging, ionisatie en stankbestrijding. Deze facetten zijn belangrijk voor het verkrijgen en behouden van een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Koelmiddel

Een koelmiddel is een vloeistof dat dient voor warmtetransport in o.a. airconditioners, koelkasten en diepvriezers. Voorbeelden van koelmiddelen zijn: R134a, R404a, R507, R407c, R410a, R417a. Moderne airconditioners zijn steeds vaker afgevuld met ecologisch koelmiddel R290.

Koelmiddel ecologisch

Een ecologisch koelmiddel is minder belastend voor het milieu dan een regulier koelmiddel. Niet alle airconditioners zijn geschikt voor afvullen met het milieuvriendelijke koelmiddel. De fabrikanten moeten de airconditioners aanpassen en uitvoerig testen voordat ecologisch koelmiddel probleemloos kan worden gebruikt. Voorbeelden van ecologische koelmiddelen zijn: R410A en R290 (Propaan).

Koelvloeistof

Een koelvloeistof is een vloeistof dat dient voor warmtetransport in o.a. auto's, airconditioners, koelkasten en diepvriezers. Voorbeelden van koelmiddelen zijn: R134a, R404a, R507, R407c, R410a, R417a. Moderne airconditioners zijn steeds vaker afgevuld met ecologisch koelmiddel R290.

Kookgeur

De geur die vrijkomt tijdens het koken wordt kookgeur genoemd. De kookluchtjes verspreiden razendsnel door het huis en zijn nog een lange tijd na het koken te ruiken. Kookgeuren in huis worden als vervelend ervaren. Als de afzuiging onvoldoende is, blijven de geuren de hele avond in huis aanwezig. Voor het verwijderen van kookluchtjes zijn er diverse luchtreinigers verkrijgbaar.

Koolmonoxidemelder

Een Koolmonoxidemelder analyseert de concentratie Koolmonoxide in de lucht en waarschuwt bij gevaarlijke CO-waarden. Een Koolmonoxidemelder waarschuwt tijdig ter voorkoming van CO-vergiftiging. CO-melders worden centraal in kamers gemonteerd, met name in slaapkamers.

Koolmonoxidemeter

Een koolmonoxidemeter analyseert de lucht op aanwezigheid van het koolmonoxidegas. Dit giftige gas kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging als de concentratie in het binnenmilieu te hoog oploopt. Koolmonoxidemeters meten het gehalte CO in de lucht en geven dit weer in ppm (parts per million). Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbanding van fossiele brandstoffen. Hiervan kan sprake zijn bij slecht functionerende verwarmingsapparaten zoals geisers en boilers. CO-meters worden o.a. gebruikt door installateurs en brandweer.

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, giftig gas. Het gas komt o.a. vrij bij onvolledige verbranding van hout, koolstof en fossiele brandstoffen. Koolmonoxide kan ophopen als een ruimte met een boiler, cv-ketel, geiser of kachel slecht geventileerd is. De concentratie CO in de lucht wordt dan te hoog zodat er risico op vergiftiging bestaat. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is ook regelmatig onderhoud aan verwarmingsapparatuur vereist. Een koolmonoxidemelder waarschuwt als de CO-concentratie in de lucht te hoog wordt.

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide wordt ook wel kooldioxide of koolzuurgas genoemd (chemische formule CO2) CO2 komt van nature voor in de atmosfeer en is kleurloos en reukloos. CO2 Koolstofdioxide opgelost in water vormt koolzuur, dat veel gebruikt wordt in frisdranken.
Links: Co2, Atal, Envix

Koolstofdioxidemeter

Met een koolstofdioxidemeter meet men de hoeveelheid CO2 in het binnenklimaat. Hoge meetwaarden koolstofdioxide wijzen op onvoldoende ventilatie in een binnenruimte. De koolstofdioxidemeter geeft aan wanneer een ruimte extra gelucht dient te worden.

Koolstoffilter

Het koolstoffilter (geurfilter) absorbeert ongewenste geuren. De meeste luchtreinigers zijn voorzien van een koolstoffilter.

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide wordt ook koolmonoxide genoemd (chemische formule CO) Het gas komt van nature voor in het milieu als gevolg van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en ontgassing van moerassen. Ook bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen komt CO vrij. Koolstofmonoxide is reukloos, kleurloos en giftig. Door deze eigenschappen is CO gas erg gevaarlijk.

Koudebrug

Een koudebrug is een zwak punt in de constructie van een woning of ander gebouw waarbij versneld warmteverlies optreedt. Bijvoorbeeld de verbinding tussen een raam en een muur vormt een koudebrug als hier onvoldoende geïsoleerd wordt. Koudebruggen staan aan de basis van vochtproblemen in huis. Door het temperatuurverschil condenseert het vocht dat in de binnenlucht aanwezig is. Schimmels, vochtplekken, zoutuitslag en houtrot zijn mogelijke gevolgen van een koudebrug.

Koudemiddel

Een koudemiddel is een chemische stof welke warmte aan de omgeving onttrekt door verdamping. Het koudemiddel in airconditioners neemt warmte uit de omgeving op en gebruikt deze warmte om te verdampen. Dit gebeurt in de verdamper, ofwel in de binnenunit van de airconditioner. In de condensor (buitenunit) van de airconditioner wordt het koudemiddel gekoeld waardoor de ontstane damp opnieuw vloeibaar wordt. Door verdamping en condensatie van het koudemiddel ontstaat een warmtetransport naar buiten zodat de omgevingslucht in een binnenruimte afkoelt. Deze koelcyclus wordt eindeloos herhaald zodat de ruimte aangenaam koel blijft.

Koudwaterbevochtiger

Een koudwaterbevochtiger is een type luchtbevochtiger waarmee gelijkmatige bevochtiging wordt verkregen. Het verdampingsfilter in de koudwaterbevochtiger neemt constant water op uit het waterreservoir. Droge lucht wordt met behulp van een ventilator aangezogen en door het verdampingsfilter gevoerd. De lucht neemt vocht op uit het verdampingsfilter en wordt opnieuw in de ruimte verspreid. Met koudwaterbevochtiging wordt de luchtvochtigheid verhoogd op basis van natuurlijke verdamping van water.

Kriebelhoest

Hoest zonder slijm. Ook wel droge hoest genoemd. Te veel (fijn)stof of roken kan een oorzaak zijn van kriebelhoest. Daarnaast veroorzaakt droge lucht ook bij veel mensen een aanhoudende kriebelhoest. Kriebelhoest kan afnemen door aandacht te geven aan de luchtkwaliteit in het binnenklimaat. Luchtreinigers verwijderen o.a. stof, fijnstof, pollen, schimmels en andere verontreinigingen die luchtwegirritatie veroorzaken. Met een luchtbevochtiger verhoogt u de luchtvochtigheid zodat keelirritatie als gevolg van droge lucht tot het verleden behoort.

Home
Woordenboek
K


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter K

Kachel

Verwarmingsapparaat dat warmte opwekt door het verbranden van materialen en brandstoffen zoals hout, steenkool, olie en aardgas. Elektrische kachels zijn stekkerklare heaters. Er zijn diverse soorten elektrische kachels verkrijgbaar: oliekachels, ventilatorkachels en keramische kachels.
Links: Verwarming

Kalkaanslag

Kalkaanslag ontstaat als de vaste kalkdeeltjes in water achterblijven op een oppervlakte terwijl het water verdampt. De vorming van kalkaanslag tijdens luchtbevochtiging is te voorkomen door gebruik van antikalkfilters. Voornamelijk ultrasone luchtbevochtigers zijn uitgerust met een antikalkfilter. Andere bevochtigers zoals luchtwassers of koudwater bevochtigers verhogen de luchtvochtigheid probleemloos zonder vorming van kalknaanslag in de ruimte.

Kalkaanslag verwijderen

In elektrische apparaten waarin water wordt verwerkt, treedt na verloop van tijd kalkvorming op. De harde kalkaanslag is moeizaam te verwijderen zonder geschikte middelen. Voor het verwijderen van kalkaanslag in luchtbevochtigers zijn diverse antikalk-middelen verkrijgbaar. Tijdens verwijdering van de kalkaanslag dient het reinigingsmiddel even in te werken, waarna de kalkresten handmatig uit de bevochtiger verwijderd kunnen worden. De hoeveelheid kalkaanslag dat in een bevochtiger gevormd wordt, is afhankelijk van de waterhardheid en de intensiteit van gebruik.

Kalkgehalte in water

Hoeveelheid kalk in water, uitgedrukt in dH. 1 dH betekent dat er 17,8 gram kalkdeeltjes aanwezig zijn in elke 1000 liter water. Rekensom voor 6 dH, bij een gemiddeld jaarverbruik van 150 m3: (17,8 x 6 =) 106,8 gram kalk x 150 m3 water: 16.02 kg kalk. Water met een hoog kalkgehalte is extra belastend voor apparaten zoals wasmachines en luchtbevochtigers. In een dergelijk apparaat vindt versnelde kalkafzetting plaats waardoor onderdelen sneller een kalklaag bevatten. De kalklaag kan een verstoorde werking of zelfs beschadiging van het apparaat veroorzaken. Indien voor luchtbevochtiging water met een hoog kalkgehalte voor wordt gebruikt, zal sneller een witte aanslag te zien zijn na bevochtigen.

Kamer ontvochtiger

Voor het verwijderen van vocht in een woonkamer of slaapkamer is een stille luchtontvochtiger gewenst. Een kamer ontvochtiger heeft bovendien bescheiden afmetingen en een elegante vormgeving. De capaciteit van de ontvochtiger moet toereikend zijn voor de inhoud van de kamer waar ontvochtiging nodig is. Een luchtontvochtiger voor gebruik in een slaapkamer heeft doorgaans een lagere ontvochtigingscapaciteit omdat de kamer meestal kleiner is.

Kattenallergie

Een allergie voor katten uit zich in traditionele allergieklachten zoals niezen, traanogen, loopneus, benauwdheid, hoofdpijn en vermoeidheid. De allergenen die verantwoordelijk zijn voor de kattenallergie bevinden zich in de huidschilfers, het speeksel en de urine van katten.

Kelder ontvochtiger

De ideale ontvochtiger voor gebruik in een kelder heeft een hoge ontvochtigingscapaciteit en een ruime opvangtank voor condenswater. Om het vochtgehalte in een kelder in de hand te houden moet dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid vocht worden verwijderd. Over het algemeen bevat lucht in een kelder meer vocht per kubieke meter dan bijvoorbeeld lucht in een woonkamer of slaapkamer. Om deze reden dient een kelder ontvochtiger over een lichte overcapaciteit te beschikken.

Kelder vochtgeuren

De kenmerkende vochtgeur in een kelder wordt veroorzaakt door schimmels en bacteriën. Door de vochtige en koele omstandigheden in een kelder vertonen de wanden in veel gevallen schimmelplekken. Goede ontvochtiging is noodzakelijk om de vorming van schimmels tegen te gaan. Als sprake is van een lekke kelder moet men aandacht besteden aan de kelderafdichting.

Kelderzwam

In een vochtige ruimte kan kelderzwam groeien. Deze schimmelsoort tast houten balken aan. Houten balken kunnen vochtig worden door lekkages, optrekkend vocht of doorslaand vocht. Met name in kruipruimtes worden houten balken door kelderzwam aangetast.

Keramische verwarming

Een keramische verwarming verspreidt warmte via keramische verwarmingselementen. De keramische verwarming heeft het voordeel ten opzichte van een straalkachel dat de verwarmingselementen minder heet worden. Dit maakt de keramische kachel tot een veilige vorm van verwarming. Omdat stofdeeltjes niet kunnen verbranden op het warmte-element is de keramische verwarming bovendien niet belastend voor de luchtwegen.

Ketelsteen

Ketelsteen is een andere benaming voor kalkaanslag. Ketelsteen ontstaat als de vaste kalkdeeltjes in water achterblijven op een oppervlakte terwijl het water verdampt. De vorming van ketelsteen tijdens luchtbevochtiging is te voorkomen door gebruik van antikalkfilters. Voornamelijk ultrasone luchtbevochtigers zijn uitgerust met een antikalkfilter. Andere bevochtigers zoals luchtwassers of koudwater bevochtigers vormen geen ketelsteen in de ruimte omdat bevochtiging tot stand komt door verdamping.

Kleefplaat

Een kleefplaat is een kartonnen plaat met lijmlaag waarop vliegende insecten blijven kleven. De vliegende insecten worden door uv-licht aangetrokken waarna ze op de kleefplaat gaan zitten. Dit type insectenverdelger wordt ook wel een vliegenlamp genoemd. De kleefplaten in een vliegenlamp zijn eenvoudig en hygiënisch verwisselbaar. kleefplaten worden ook wel lijmborden en glueborden genoemd.

Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing is de term voor het kunstmatig aanpassen van de omstandigheden van binnenlucht. Klimaatbeheersing is meer dan airconditioning alleen. Koelen, ventileren, verwarmen, bevochtigen, ontvochtigen, het zijn onderdelen van een uitgebreid clima systeem.

Klimaatinstallaties

Klimaatinstallaties zorgen voor een aangenaam binnenklimaat in gebouwen. Een klimaatinstallatie bestaat doorgaans uit een aantal onderdelen met elk een specifieke functie zoals koeling, verwarming, luchtreiniging, ventilatie, luchtbevochtiging, ionisatie of ontvochtiging.

Klimaatregeling

Een klimaatregeling regelt de omstandigheden in het binnenklimaat. Door het monitoren van o.a. temperatuur en luchtvochtigheid wordt een luchtbehandelingssysteem aangestuurd. De omstandigheden van de binnenlucht worden automatisch gecontroleerd en aangepast volgens de ingestelde waarden.

Klimaattechniek

Klimaattechnische ondernemingen houden zich bezig met het sturen en optimaliseren van de klimaatomstandigheden in een woning of ander type gebouw. Een in klimaattechniek gespecialiseerd bedrijf houdt zich bezig met koeling, verwarming, bevochtiging, ontvochtiging, luchtverversing, luchtafzuiging, luchtreiniging, ionisatie en stankbestrijding. Deze facetten zijn belangrijk voor het verkrijgen en behouden van een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Koelmiddel

Een koelmiddel is een vloeistof dat dient voor warmtetransport in o.a. airconditioners, koelkasten en diepvriezers. Voorbeelden van koelmiddelen zijn: R134a, R404a, R507, R407c, R410a, R417a. Moderne airconditioners zijn steeds vaker afgevuld met ecologisch koelmiddel R290.

Koelmiddel ecologisch

Een ecologisch koelmiddel is minder belastend voor het milieu dan een regulier koelmiddel. Niet alle airconditioners zijn geschikt voor afvullen met het milieuvriendelijke koelmiddel. De fabrikanten moeten de airconditioners aanpassen en uitvoerig testen voordat ecologisch koelmiddel probleemloos kan worden gebruikt. Voorbeelden van ecologische koelmiddelen zijn: R410A en R290 (Propaan).

Koelvloeistof

Een koelvloeistof is een vloeistof dat dient voor warmtetransport in o.a. auto's, airconditioners, koelkasten en diepvriezers. Voorbeelden van koelmiddelen zijn: R134a, R404a, R507, R407c, R410a, R417a. Moderne airconditioners zijn steeds vaker afgevuld met ecologisch koelmiddel R290.

Kookgeur

De geur die vrijkomt tijdens het koken wordt kookgeur genoemd. De kookluchtjes verspreiden razendsnel door het huis en zijn nog een lange tijd na het koken te ruiken. Kookgeuren in huis worden als vervelend ervaren. Als de afzuiging onvoldoende is, blijven de geuren de hele avond in huis aanwezig. Voor het verwijderen van kookluchtjes zijn er diverse luchtreinigers verkrijgbaar.

Koolmonoxidemelder

Een Koolmonoxidemelder analyseert de concentratie Koolmonoxide in de lucht en waarschuwt bij gevaarlijke CO-waarden. Een Koolmonoxidemelder waarschuwt tijdig ter voorkoming van CO-vergiftiging. CO-melders worden centraal in kamers gemonteerd, met name in slaapkamers.

Koolmonoxidemeter

Een koolmonoxidemeter analyseert de lucht op aanwezigheid van het koolmonoxidegas. Dit giftige gas kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging als de concentratie in het binnenmilieu te hoog oploopt. Koolmonoxidemeters meten het gehalte CO in de lucht en geven dit weer in ppm (parts per million). Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbanding van fossiele brandstoffen. Hiervan kan sprake zijn bij slecht functionerende verwarmingsapparaten zoals geisers en boilers. CO-meters worden o.a. gebruikt door installateurs en brandweer.

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, giftig gas. Het gas komt o.a. vrij bij onvolledige verbranding van hout, koolstof en fossiele brandstoffen. Koolmonoxide kan ophopen als een ruimte met een boiler, cv-ketel, geiser of kachel slecht geventileerd is. De concentratie CO in de lucht wordt dan te hoog zodat er risico op vergiftiging bestaat. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is ook regelmatig onderhoud aan verwarmingsapparatuur vereist. Een koolmonoxidemelder waarschuwt als de CO-concentratie in de lucht te hoog wordt.

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide wordt ook wel kooldioxide of koolzuurgas genoemd (chemische formule CO2) CO2 komt van nature voor in de atmosfeer en is kleurloos en reukloos. CO2 Koolstofdioxide opgelost in water vormt koolzuur, dat veel gebruikt wordt in frisdranken.
Links: Co2, Atal, Envix

Koolstofdioxidemeter

Met een koolstofdioxidemeter meet men de hoeveelheid CO2 in het binnenklimaat. Hoge meetwaarden koolstofdioxide wijzen op onvoldoende ventilatie in een binnenruimte. De koolstofdioxidemeter geeft aan wanneer een ruimte extra gelucht dient te worden.

Koolstoffilter

Het koolstoffilter (geurfilter) absorbeert ongewenste geuren. De meeste luchtreinigers zijn voorzien van een koolstoffilter.

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide wordt ook koolmonoxide genoemd (chemische formule CO) Het gas komt van nature voor in het milieu als gevolg van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en ontgassing van moerassen. Ook bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen komt CO vrij. Koolstofmonoxide is reukloos, kleurloos en giftig. Door deze eigenschappen is CO gas erg gevaarlijk.

Koudebrug

Een koudebrug is een zwak punt in de constructie van een woning of ander gebouw waarbij versneld warmteverlies optreedt. Bijvoorbeeld de verbinding tussen een raam en een muur vormt een koudebrug als hier onvoldoende geïsoleerd wordt. Koudebruggen staan aan de basis van vochtproblemen in huis. Door het temperatuurverschil condenseert het vocht dat in de binnenlucht aanwezig is. Schimmels, vochtplekken, zoutuitslag en houtrot zijn mogelijke gevolgen van een koudebrug.

Koudemiddel

Een koudemiddel is een chemische stof welke warmte aan de omgeving onttrekt door verdamping. Het koudemiddel in airconditioners neemt warmte uit de omgeving op en gebruikt deze warmte om te verdampen. Dit gebeurt in de verdamper, ofwel in de binnenunit van de airconditioner. In de condensor (buitenunit) van de airconditioner wordt het koudemiddel gekoeld waardoor de ontstane damp opnieuw vloeibaar wordt. Door verdamping en condensatie van het koudemiddel ontstaat een warmtetransport naar buiten zodat de omgevingslucht in een binnenruimte afkoelt. Deze koelcyclus wordt eindeloos herhaald zodat de ruimte aangenaam koel blijft.

Koudwaterbevochtiger

Een koudwaterbevochtiger is een type luchtbevochtiger waarmee gelijkmatige bevochtiging wordt verkregen. Het verdampingsfilter in de koudwaterbevochtiger neemt constant water op uit het waterreservoir. Droge lucht wordt met behulp van een ventilator aangezogen en door het verdampingsfilter gevoerd. De lucht neemt vocht op uit het verdampingsfilter en wordt opnieuw in de ruimte verspreid. Met koudwaterbevochtiging wordt de luchtvochtigheid verhoogd op basis van natuurlijke verdamping van water.

Kriebelhoest

Hoest zonder slijm. Ook wel droge hoest genoemd. Te veel (fijn)stof of roken kan een oorzaak zijn van kriebelhoest. Daarnaast veroorzaakt droge lucht ook bij veel mensen een aanhoudende kriebelhoest. Kriebelhoest kan afnemen door aandacht te geven aan de luchtkwaliteit in het binnenklimaat. Luchtreinigers verwijderen o.a. stof, fijnstof, pollen, schimmels en andere verontreinigingen die luchtwegirritatie veroorzaken. Met een luchtbevochtiger verhoogt u de luchtvochtigheid zodat keelirritatie als gevolg van droge lucht tot het verleden behoort.
VOCHTIGE LUCHT
DROGE LUCHT
FIJNSTOF EN ALLERGIE
VENTILATIE
METEN
VERWARMING
DESINFECTIE STERILISATIE
AIRCONDITIONERS
GEUR OF STANK
VLIEGENVANGER

OKTOBER 2021

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  
Home
K


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter K

Kachel

Verwarmingsapparaat dat warmte opwekt door het verbranden van materialen en brandstoffen zoals hout, steenkool, olie en aardgas. Elektrische kachels zijn stekkerklare heaters. Er zijn diverse soorten elektrische kachels verkrijgbaar: oliekachels, ventilatorkachels en keramische kachels.
Links: Verwarming

Kalkaanslag

Kalkaanslag ontstaat als de vaste kalkdeeltjes in water achterblijven op een oppervlakte terwijl het water verdampt. De vorming van kalkaanslag tijdens luchtbevochtiging is te voorkomen door gebruik van antikalkfilters. Voornamelijk ultrasone luchtbevochtigers zijn uitgerust met een antikalkfilter. Andere bevochtigers zoals luchtwassers of koudwater bevochtigers verhogen de luchtvochtigheid probleemloos zonder vorming van kalknaanslag in de ruimte.

Kalkaanslag verwijderen

In elektrische apparaten waarin water wordt verwerkt, treedt na verloop van tijd kalkvorming op. De harde kalkaanslag is moeizaam te verwijderen zonder geschikte middelen. Voor het verwijderen van kalkaanslag in luchtbevochtigers zijn diverse antikalk-middelen verkrijgbaar. Tijdens verwijdering van de kalkaanslag dient het reinigingsmiddel even in te werken, waarna de kalkresten handmatig uit de bevochtiger verwijderd kunnen worden. De hoeveelheid kalkaanslag dat in een bevochtiger gevormd wordt, is afhankelijk van de waterhardheid en de intensiteit van gebruik.

Kalkgehalte in water

Hoeveelheid kalk in water, uitgedrukt in dH. 1 dH betekent dat er 17,8 gram kalkdeeltjes aanwezig zijn in elke 1000 liter water. Rekensom voor 6 dH, bij een gemiddeld jaarverbruik van 150 m3: (17,8 x 6 =) 106,8 gram kalk x 150 m3 water: 16.02 kg kalk. Water met een hoog kalkgehalte is extra belastend voor apparaten zoals wasmachines en luchtbevochtigers. In een dergelijk apparaat vindt versnelde kalkafzetting plaats waardoor onderdelen sneller een kalklaag bevatten. De kalklaag kan een verstoorde werking of zelfs beschadiging van het apparaat veroorzaken. Indien voor luchtbevochtiging water met een hoog kalkgehalte voor wordt gebruikt, zal sneller een witte aanslag te zien zijn na bevochtigen.

Kamer ontvochtiger

Voor het verwijderen van vocht in een woonkamer of slaapkamer is een stille luchtontvochtiger gewenst. Een kamer ontvochtiger heeft bovendien bescheiden afmetingen en een elegante vormgeving. De capaciteit van de ontvochtiger moet toereikend zijn voor de inhoud van de kamer waar ontvochtiging nodig is. Een luchtontvochtiger voor gebruik in een slaapkamer heeft doorgaans een lagere ontvochtigingscapaciteit omdat de kamer meestal kleiner is.

Kattenallergie

Een allergie voor katten uit zich in traditionele allergieklachten zoals niezen, traanogen, loopneus, benauwdheid, hoofdpijn en vermoeidheid. De allergenen die verantwoordelijk zijn voor de kattenallergie bevinden zich in de huidschilfers, het speeksel en de urine van katten.

Kelder ontvochtiger

De ideale ontvochtiger voor gebruik in een kelder heeft een hoge ontvochtigingscapaciteit en een ruime opvangtank voor condenswater. Om het vochtgehalte in een kelder in de hand te houden moet dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid vocht worden verwijderd. Over het algemeen bevat lucht in een kelder meer vocht per kubieke meter dan bijvoorbeeld lucht in een woonkamer of slaapkamer. Om deze reden dient een kelder ontvochtiger over een lichte overcapaciteit te beschikken.

Kelder vochtgeuren

De kenmerkende vochtgeur in een kelder wordt veroorzaakt door schimmels en bacteriën. Door de vochtige en koele omstandigheden in een kelder vertonen de wanden in veel gevallen schimmelplekken. Goede ontvochtiging is noodzakelijk om de vorming van schimmels tegen te gaan. Als sprake is van een lekke kelder moet men aandacht besteden aan de kelderafdichting.

Kelderzwam

In een vochtige ruimte kan kelderzwam groeien. Deze schimmelsoort tast houten balken aan. Houten balken kunnen vochtig worden door lekkages, optrekkend vocht of doorslaand vocht. Met name in kruipruimtes worden houten balken door kelderzwam aangetast.

Keramische verwarming

Een keramische verwarming verspreidt warmte via keramische verwarmingselementen. De keramische verwarming heeft het voordeel ten opzichte van een straalkachel dat de verwarmingselementen minder heet worden. Dit maakt de keramische kachel tot een veilige vorm van verwarming. Omdat stofdeeltjes niet kunnen verbranden op het warmte-element is de keramische verwarming bovendien niet belastend voor de luchtwegen.

Ketelsteen

Ketelsteen is een andere benaming voor kalkaanslag. Ketelsteen ontstaat als de vaste kalkdeeltjes in water achterblijven op een oppervlakte terwijl het water verdampt. De vorming van ketelsteen tijdens luchtbevochtiging is te voorkomen door gebruik van antikalkfilters. Voornamelijk ultrasone luchtbevochtigers zijn uitgerust met een antikalkfilter. Andere bevochtigers zoals luchtwassers of koudwater bevochtigers vormen geen ketelsteen in de ruimte omdat bevochtiging tot stand komt door verdamping.

Kleefplaat

Een kleefplaat is een kartonnen plaat met lijmlaag waarop vliegende insecten blijven kleven. De vliegende insecten worden door uv-licht aangetrokken waarna ze op de kleefplaat gaan zitten. Dit type insectenverdelger wordt ook wel een vliegenlamp genoemd. De kleefplaten in een vliegenlamp zijn eenvoudig en hygiënisch verwisselbaar. kleefplaten worden ook wel lijmborden en glueborden genoemd.

Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing is de term voor het kunstmatig aanpassen van de omstandigheden van binnenlucht. Klimaatbeheersing is meer dan airconditioning alleen. Koelen, ventileren, verwarmen, bevochtigen, ontvochtigen, het zijn onderdelen van een uitgebreid clima systeem.

Klimaatinstallaties

Klimaatinstallaties zorgen voor een aangenaam binnenklimaat in gebouwen. Een klimaatinstallatie bestaat doorgaans uit een aantal onderdelen met elk een specifieke functie zoals koeling, verwarming, luchtreiniging, ventilatie, luchtbevochtiging, ionisatie of ontvochtiging.

Klimaatregeling

Een klimaatregeling regelt de omstandigheden in het binnenklimaat. Door het monitoren van o.a. temperatuur en luchtvochtigheid wordt een luchtbehandelingssysteem aangestuurd. De omstandigheden van de binnenlucht worden automatisch gecontroleerd en aangepast volgens de ingestelde waarden.

Klimaattechniek

Klimaattechnische ondernemingen houden zich bezig met het sturen en optimaliseren van de klimaatomstandigheden in een woning of ander type gebouw. Een in klimaattechniek gespecialiseerd bedrijf houdt zich bezig met koeling, verwarming, bevochtiging, ontvochtiging, luchtverversing, luchtafzuiging, luchtreiniging, ionisatie en stankbestrijding. Deze facetten zijn belangrijk voor het verkrijgen en behouden van een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Koelmiddel

Een koelmiddel is een vloeistof dat dient voor warmtetransport in o.a. airconditioners, koelkasten en diepvriezers. Voorbeelden van koelmiddelen zijn: R134a, R404a, R507, R407c, R410a, R417a. Moderne airconditioners zijn steeds vaker afgevuld met ecologisch koelmiddel R290.

Koelmiddel ecologisch

Een ecologisch koelmiddel is minder belastend voor het milieu dan een regulier koelmiddel. Niet alle airconditioners zijn geschikt voor afvullen met het milieuvriendelijke koelmiddel. De fabrikanten moeten de airconditioners aanpassen en uitvoerig testen voordat ecologisch koelmiddel probleemloos kan worden gebruikt. Voorbeelden van ecologische koelmiddelen zijn: R410A en R290 (Propaan).

Koelvloeistof

Een koelvloeistof is een vloeistof dat dient voor warmtetransport in o.a. auto's, airconditioners, koelkasten en diepvriezers. Voorbeelden van koelmiddelen zijn: R134a, R404a, R507, R407c, R410a, R417a. Moderne airconditioners zijn steeds vaker afgevuld met ecologisch koelmiddel R290.

Kookgeur

De geur die vrijkomt tijdens het koken wordt kookgeur genoemd. De kookluchtjes verspreiden razendsnel door het huis en zijn nog een lange tijd na het koken te ruiken. Kookgeuren in huis worden als vervelend ervaren. Als de afzuiging onvoldoende is, blijven de geuren de hele avond in huis aanwezig. Voor het verwijderen van kookluchtjes zijn er diverse luchtreinigers verkrijgbaar.

Koolmonoxidemelder

Een Koolmonoxidemelder analyseert de concentratie Koolmonoxide in de lucht en waarschuwt bij gevaarlijke CO-waarden. Een Koolmonoxidemelder waarschuwt tijdig ter voorkoming van CO-vergiftiging. CO-melders worden centraal in kamers gemonteerd, met name in slaapkamers.

Koolmonoxidemeter

Een koolmonoxidemeter analyseert de lucht op aanwezigheid van het koolmonoxidegas. Dit giftige gas kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging als de concentratie in het binnenmilieu te hoog oploopt. Koolmonoxidemeters meten het gehalte CO in de lucht en geven dit weer in ppm (parts per million). Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbanding van fossiele brandstoffen. Hiervan kan sprake zijn bij slecht functionerende verwarmingsapparaten zoals geisers en boilers. CO-meters worden o.a. gebruikt door installateurs en brandweer.

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, giftig gas. Het gas komt o.a. vrij bij onvolledige verbranding van hout, koolstof en fossiele brandstoffen. Koolmonoxide kan ophopen als een ruimte met een boiler, cv-ketel, geiser of kachel slecht geventileerd is. De concentratie CO in de lucht wordt dan te hoog zodat er risico op vergiftiging bestaat. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is ook regelmatig onderhoud aan verwarmingsapparatuur vereist. Een koolmonoxidemelder waarschuwt als de CO-concentratie in de lucht te hoog wordt.

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide wordt ook wel kooldioxide of koolzuurgas genoemd (chemische formule CO2) CO2 komt van nature voor in de atmosfeer en is kleurloos en reukloos. CO2 Koolstofdioxide opgelost in water vormt koolzuur, dat veel gebruikt wordt in frisdranken.
Links: Co2, Atal, Envix

Koolstofdioxidemeter

Met een koolstofdioxidemeter meet men de hoeveelheid CO2 in het binnenklimaat. Hoge meetwaarden koolstofdioxide wijzen op onvoldoende ventilatie in een binnenruimte. De koolstofdioxidemeter geeft aan wanneer een ruimte extra gelucht dient te worden.

Koolstoffilter

Het koolstoffilter (geurfilter) absorbeert ongewenste geuren. De meeste luchtreinigers zijn voorzien van een koolstoffilter.

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide wordt ook koolmonoxide genoemd (chemische formule CO) Het gas komt van nature voor in het milieu als gevolg van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en ontgassing van moerassen. Ook bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen komt CO vrij. Koolstofmonoxide is reukloos, kleurloos en giftig. Door deze eigenschappen is CO gas erg gevaarlijk.

Koudebrug

Een koudebrug is een zwak punt in de constructie van een woning of ander gebouw waarbij versneld warmteverlies optreedt. Bijvoorbeeld de verbinding tussen een raam en een muur vormt een koudebrug als hier onvoldoende geïsoleerd wordt. Koudebruggen staan aan de basis van vochtproblemen in huis. Door het temperatuurverschil condenseert het vocht dat in de binnenlucht aanwezig is. Schimmels, vochtplekken, zoutuitslag en houtrot zijn mogelijke gevolgen van een koudebrug.

Koudemiddel

Een koudemiddel is een chemische stof welke warmte aan de omgeving onttrekt door verdamping. Het koudemiddel in airconditioners neemt warmte uit de omgeving op en gebruikt deze warmte om te verdampen. Dit gebeurt in de verdamper, ofwel in de binnenunit van de airconditioner. In de condensor (buitenunit) van de airconditioner wordt het koudemiddel gekoeld waardoor de ontstane damp opnieuw vloeibaar wordt. Door verdamping en condensatie van het koudemiddel ontstaat een warmtetransport naar buiten zodat de omgevingslucht in een binnenruimte afkoelt. Deze koelcyclus wordt eindeloos herhaald zodat de ruimte aangenaam koel blijft.

Koudwaterbevochtiger

Een koudwaterbevochtiger is een type luchtbevochtiger waarmee gelijkmatige bevochtiging wordt verkregen. Het verdampingsfilter in de koudwaterbevochtiger neemt constant water op uit het waterreservoir. Droge lucht wordt met behulp van een ventilator aangezogen en door het verdampingsfilter gevoerd. De lucht neemt vocht op uit het verdampingsfilter en wordt opnieuw in de ruimte verspreid. Met koudwaterbevochtiging wordt de luchtvochtigheid verhoogd op basis van natuurlijke verdamping van water.

Kriebelhoest

Hoest zonder slijm. Ook wel droge hoest genoemd. Te veel (fijn)stof of roken kan een oorzaak zijn van kriebelhoest. Daarnaast veroorzaakt droge lucht ook bij veel mensen een aanhoudende kriebelhoest. Kriebelhoest kan afnemen door aandacht te geven aan de luchtkwaliteit in het binnenklimaat. Luchtreinigers verwijderen o.a. stof, fijnstof, pollen, schimmels en andere verontreinigingen die luchtwegirritatie veroorzaken. Met een luchtbevochtiger verhoogt u de luchtvochtigheid zodat keelirritatie als gevolg van droge lucht tot het verleden behoort.

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap