Woorden met n
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Woordenboek
N


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter N

Nano filter

Een nano filter verwijdert zeer kleine verontreinigingen uit de lucht indien toegepast in een luchtreiniger. Diverse luchtbehandelingsapparaten worden steeds vaker uitgerust met een nano filter. Enkele modellen luchtontvochtigers bezitten ook een nano filter. Ook waterzuiveraars worden veelvuldig uitgerust met de nano filtratietechniek.

Natuurlijke luchtbevochtiger

Een natuurlijke luchtbevochtiger verhoogt de luchtvochtigheid op natuurlijke wijze, d.w.z. door verdamping van water. Natuurlijke luchtbevochtigers zijn luchtwassers en koudwaterverdampers. Een schijvenset of bevochtigingsfilter neemt water uit het reservoir op en geeft dit gedoseerd aan de omgevingslucht af. De belangrijkste voordelen van natuurlijke luchtbevochtigers zijn: gelijkmatige bevochtiging, overbevochtiging is niet mogelijk, geen vorming van witte aanslag door kalkdeeltjes.

Natuurlijke luchtbevochtiging

Met natuurlijke luchtbevochtiging wordt bedoeld: het verhogen van de luchtvochtigheid door middel van een natuurlijke verdampingsproces, van water naar waterdamp. Apparaten welke de lucht natuurlijk bevochtigen bezitten geen hitte-element of ultrasoon verdeelsysteem. Het vocht wordt door verdamping gelijkmatig in de binnenruimte verdeeld. Natuurlijke luchtbevochtiging is ideaal voor langdurig bevochtigen. De bekendste luchtbevochtigers voor natuurlijke bevochtiging zijn luchtwassers en koudwaterverdampers.

Natuurlijke ventilatie

Ventilatie door het openen van ramen en deuren noemen we natuurlijke ventilatie. Daartoe behoort ook ventilatie via roosters en ventilatiekanalen. Bij natuurlijke ventilatie worden geen mechanische technieken gebruikt om ventilatie tot stand te brengen.

Natuurlijke verdamping

Verdamping die plaatsvindt op natuurlijke wijze, b.v. opwarming van vochtige materialen door de zon. Een luchtwasser is een type luchtbevochtiger dat de luchtvochtigheid verhoogt door middel van natuurlijke verdamping. Droge lucht wordt met behulp van een ventilator door de luchtwasser aangezogen. De lucht wordt door een pakket van vochtige schijven geblazen. Door natuurlijke vochtverdeling neemt de droge lucht het vocht op dat door de schijven wordt afgegeven. De luchtvochtigheid wordt zodoende op een natuurlijke wijze verhoogd.
Links: Verdamping

Negatieve Ionen

Negatief geladen ionen hechten zich aan positief geladen vuildeeljes in de lucht. Deze verontreinigingen worden onschadelijk gemaakt en slaan neer. Een high-density ionisator verspreidt zeer veel negatieve ionen in het binnenklimaat. De gebonden vuildeeltjes worden door de geladen vuilcollector van de ionisator opgevangen. Hoge concentraties negatieve ionen vormen een verrijking van de lucht. Vooral in bossen, in bergen en nabij de zee of een waterval is het aantal negatieve ionen in de lucht erg hoog. De lucht ervaren we op deze plaatsen als aangenaam verfrissend. Na een onweersbui ontstaan negatieve ionen doordat UV-straling, bliksem en fijne waterdruppeltjes met de luchtmoleculen reageren.

Negatieve ionen generator

Negatieve ionen generator is een andere benaming voor ionisator. Zoals de naam al zegt: het apparaat genereert negatieve ionen en verspreidt deze vervolgens in het binnenmilieu. Na verrijking met negatieve ionen ervaart men de binnenlucht als fris en sprankelend. Een negatieve ionen generator noemt men ook wel een Low density ionisator of een high density ionisator, afhankelijk van de hoeveelheid negatieve ionen dat de generator produceert.

Negatieve ionen meter

Een negatieve ionen meter meet de hoeveelheid negatieve ionen in de lucht. In een gezond binnenklimaat bevat de lucht voldoende negatieve ionen. Dit instrument meet de concentratie negatieve ionen en laat daarmee zien of voldoende frisse lucht aanwezig is. Een negatieve ionen meter wordt ook gebruikt om de werking van ionisatoren te controleren.

Nevel

Een nevel is een fijne verdeling van minuscule waterdeeltjes in lucht. Ultrasone luchtbevochtigers verhogen de luchtvochtigheid door verspreiding van waternevel. Dit type bevochtiging is zeer effectief. Water uit het reservoir wordt door het trilmembraan van de bevochtiger in beweging gebracht waarna het door de uitblaasmond in de ruimte wordt geblazen. De luchtvochtigheid stijgt snel door gelijkmatige verdeling van de nevel.

Nexura

Het model Nexura is een "lucht-lucht" warmtepomp van Daikin. Deze warmtepomp is geschikt voor verwarmen, koelen en lucht reinigen. Daikin Nexura onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert deze naar het binnenklimaat. Via het stralingspaneel aan de voorzijde wordt de warmte in de ruimte vesrpeid. Indien men het binnenklimaat wenst te koelen vindt dit warmtetransport omgekeerd plaats. Daikin Nexura is een vloermodel warmtepomp.

Nicotinegeur

Een nicotinegeur is een hardnekkige geur die moeilijk uit het binnenklimaat te verwijderen is. Krachtige ozonreiniging met behulp van een ozongenerator wordt ingezet om de stankbestanddelen te verwijderen. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet worden betreden. Een hoge dosering ozon is immers schadelijk voor mens en dier. Ook diverse luchtreinigers zijn in staat om delen van tabaksrook te verwijderen zoals Blueair Smokestop luchtreinigers en Lightair Ionflow 50 luchtreinigers.

Nicotinegeur verwijderen

Met het juiste apparaat is nicotinegeur verwijderen geen probleem. Afhankelijk van de plaats waar nicotinegeur verwijderd moet worden (in een auto, in huis, in een grote ruimte?) kan men kiezen uit een aantal apparaten. Een krachtige nicotinegeur luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht. Een ozongenerator wordt ingezet voor het reinigen van het interieur in auto's, woningen, bedrijfsruimten en toiletruimten. Blueair Smokestop luchtreinigers en Lightair Ionflow luchtreinigers zijn goede rook luchtreinigers.

NVWA

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit. Dat bewaakt o.a. de voedselveiligheid, het welzijn en gezondheid van planten en dieren en de veiligheid van consumentenproducten. De NVWA is onderdeel van de rijksoverheid.
Links: HACCP, Vliegenlamp

Home
Woordenboek
N


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter N

Nano filter

Een nano filter verwijdert zeer kleine verontreinigingen uit de lucht indien toegepast in een luchtreiniger. Diverse luchtbehandelingsapparaten worden steeds vaker uitgerust met een nano filter. Enkele modellen luchtontvochtigers bezitten ook een nano filter. Ook waterzuiveraars worden veelvuldig uitgerust met de nano filtratietechniek.

Natuurlijke luchtbevochtiger

Een natuurlijke luchtbevochtiger verhoogt de luchtvochtigheid op natuurlijke wijze, d.w.z. door verdamping van water. Natuurlijke luchtbevochtigers zijn luchtwassers en koudwaterverdampers. Een schijvenset of bevochtigingsfilter neemt water uit het reservoir op en geeft dit gedoseerd aan de omgevingslucht af. De belangrijkste voordelen van natuurlijke luchtbevochtigers zijn: gelijkmatige bevochtiging, overbevochtiging is niet mogelijk, geen vorming van witte aanslag door kalkdeeltjes.

Natuurlijke luchtbevochtiging

Met natuurlijke luchtbevochtiging wordt bedoeld: het verhogen van de luchtvochtigheid door middel van een natuurlijke verdampingsproces, van water naar waterdamp. Apparaten welke de lucht natuurlijk bevochtigen bezitten geen hitte-element of ultrasoon verdeelsysteem. Het vocht wordt door verdamping gelijkmatig in de binnenruimte verdeeld. Natuurlijke luchtbevochtiging is ideaal voor langdurig bevochtigen. De bekendste luchtbevochtigers voor natuurlijke bevochtiging zijn luchtwassers en koudwaterverdampers.

Natuurlijke ventilatie

Ventilatie door het openen van ramen en deuren noemen we natuurlijke ventilatie. Daartoe behoort ook ventilatie via roosters en ventilatiekanalen. Bij natuurlijke ventilatie worden geen mechanische technieken gebruikt om ventilatie tot stand te brengen.

Natuurlijke verdamping

Verdamping die plaatsvindt op natuurlijke wijze, b.v. opwarming van vochtige materialen door de zon. Een luchtwasser is een type luchtbevochtiger dat de luchtvochtigheid verhoogt door middel van natuurlijke verdamping. Droge lucht wordt met behulp van een ventilator door de luchtwasser aangezogen. De lucht wordt door een pakket van vochtige schijven geblazen. Door natuurlijke vochtverdeling neemt de droge lucht het vocht op dat door de schijven wordt afgegeven. De luchtvochtigheid wordt zodoende op een natuurlijke wijze verhoogd.
Links: Verdamping

Negatieve Ionen

Negatief geladen ionen hechten zich aan positief geladen vuildeeljes in de lucht. Deze verontreinigingen worden onschadelijk gemaakt en slaan neer. Een high-density ionisator verspreidt zeer veel negatieve ionen in het binnenklimaat. De gebonden vuildeeltjes worden door de geladen vuilcollector van de ionisator opgevangen. Hoge concentraties negatieve ionen vormen een verrijking van de lucht. Vooral in bossen, in bergen en nabij de zee of een waterval is het aantal negatieve ionen in de lucht erg hoog. De lucht ervaren we op deze plaatsen als aangenaam verfrissend. Na een onweersbui ontstaan negatieve ionen doordat UV-straling, bliksem en fijne waterdruppeltjes met de luchtmoleculen reageren.

Negatieve ionen generator

Negatieve ionen generator is een andere benaming voor ionisator. Zoals de naam al zegt: het apparaat genereert negatieve ionen en verspreidt deze vervolgens in het binnenmilieu. Na verrijking met negatieve ionen ervaart men de binnenlucht als fris en sprankelend. Een negatieve ionen generator noemt men ook wel een Low density ionisator of een high density ionisator, afhankelijk van de hoeveelheid negatieve ionen dat de generator produceert.

Negatieve ionen meter

Een negatieve ionen meter meet de hoeveelheid negatieve ionen in de lucht. In een gezond binnenklimaat bevat de lucht voldoende negatieve ionen. Dit instrument meet de concentratie negatieve ionen en laat daarmee zien of voldoende frisse lucht aanwezig is. Een negatieve ionen meter wordt ook gebruikt om de werking van ionisatoren te controleren.

Nevel

Een nevel is een fijne verdeling van minuscule waterdeeltjes in lucht. Ultrasone luchtbevochtigers verhogen de luchtvochtigheid door verspreiding van waternevel. Dit type bevochtiging is zeer effectief. Water uit het reservoir wordt door het trilmembraan van de bevochtiger in beweging gebracht waarna het door de uitblaasmond in de ruimte wordt geblazen. De luchtvochtigheid stijgt snel door gelijkmatige verdeling van de nevel.

Nexura

Het model Nexura is een "lucht-lucht" warmtepomp van Daikin. Deze warmtepomp is geschikt voor verwarmen, koelen en lucht reinigen. Daikin Nexura onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert deze naar het binnenklimaat. Via het stralingspaneel aan de voorzijde wordt de warmte in de ruimte vesrpeid. Indien men het binnenklimaat wenst te koelen vindt dit warmtetransport omgekeerd plaats. Daikin Nexura is een vloermodel warmtepomp.

Nicotinegeur

Een nicotinegeur is een hardnekkige geur die moeilijk uit het binnenklimaat te verwijderen is. Krachtige ozonreiniging met behulp van een ozongenerator wordt ingezet om de stankbestanddelen te verwijderen. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet worden betreden. Een hoge dosering ozon is immers schadelijk voor mens en dier. Ook diverse luchtreinigers zijn in staat om delen van tabaksrook te verwijderen zoals Blueair Smokestop luchtreinigers en Lightair Ionflow 50 luchtreinigers.

Nicotinegeur verwijderen

Met het juiste apparaat is nicotinegeur verwijderen geen probleem. Afhankelijk van de plaats waar nicotinegeur verwijderd moet worden (in een auto, in huis, in een grote ruimte?) kan men kiezen uit een aantal apparaten. Een krachtige nicotinegeur luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht. Een ozongenerator wordt ingezet voor het reinigen van het interieur in auto's, woningen, bedrijfsruimten en toiletruimten. Blueair Smokestop luchtreinigers en Lightair Ionflow luchtreinigers zijn goede rook luchtreinigers.

NVWA

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit. Dat bewaakt o.a. de voedselveiligheid, het welzijn en gezondheid van planten en dieren en de veiligheid van consumentenproducten. De NVWA is onderdeel van de rijksoverheid.
Links: HACCP, Vliegenlamp
VOCHTIGE LUCHT
DROGE LUCHT
FIJNSTOF EN ALLERGIE
VENTILATIE
METEN
VERWARMING
DESINFECTIE STERILISATIE
AIRCONDITIONERS
GEUR OF STANK
VLIEGENVANGER

OKTOBER 2021

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  
Home
N


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter N

Nano filter

Een nano filter verwijdert zeer kleine verontreinigingen uit de lucht indien toegepast in een luchtreiniger. Diverse luchtbehandelingsapparaten worden steeds vaker uitgerust met een nano filter. Enkele modellen luchtontvochtigers bezitten ook een nano filter. Ook waterzuiveraars worden veelvuldig uitgerust met de nano filtratietechniek.

Natuurlijke luchtbevochtiger

Een natuurlijke luchtbevochtiger verhoogt de luchtvochtigheid op natuurlijke wijze, d.w.z. door verdamping van water. Natuurlijke luchtbevochtigers zijn luchtwassers en koudwaterverdampers. Een schijvenset of bevochtigingsfilter neemt water uit het reservoir op en geeft dit gedoseerd aan de omgevingslucht af. De belangrijkste voordelen van natuurlijke luchtbevochtigers zijn: gelijkmatige bevochtiging, overbevochtiging is niet mogelijk, geen vorming van witte aanslag door kalkdeeltjes.

Natuurlijke luchtbevochtiging

Met natuurlijke luchtbevochtiging wordt bedoeld: het verhogen van de luchtvochtigheid door middel van een natuurlijke verdampingsproces, van water naar waterdamp. Apparaten welke de lucht natuurlijk bevochtigen bezitten geen hitte-element of ultrasoon verdeelsysteem. Het vocht wordt door verdamping gelijkmatig in de binnenruimte verdeeld. Natuurlijke luchtbevochtiging is ideaal voor langdurig bevochtigen. De bekendste luchtbevochtigers voor natuurlijke bevochtiging zijn luchtwassers en koudwaterverdampers.

Natuurlijke ventilatie

Ventilatie door het openen van ramen en deuren noemen we natuurlijke ventilatie. Daartoe behoort ook ventilatie via roosters en ventilatiekanalen. Bij natuurlijke ventilatie worden geen mechanische technieken gebruikt om ventilatie tot stand te brengen.

Natuurlijke verdamping

Verdamping die plaatsvindt op natuurlijke wijze, b.v. opwarming van vochtige materialen door de zon. Een luchtwasser is een type luchtbevochtiger dat de luchtvochtigheid verhoogt door middel van natuurlijke verdamping. Droge lucht wordt met behulp van een ventilator door de luchtwasser aangezogen. De lucht wordt door een pakket van vochtige schijven geblazen. Door natuurlijke vochtverdeling neemt de droge lucht het vocht op dat door de schijven wordt afgegeven. De luchtvochtigheid wordt zodoende op een natuurlijke wijze verhoogd.
Links: Verdamping

Negatieve Ionen

Negatief geladen ionen hechten zich aan positief geladen vuildeeljes in de lucht. Deze verontreinigingen worden onschadelijk gemaakt en slaan neer. Een high-density ionisator verspreidt zeer veel negatieve ionen in het binnenklimaat. De gebonden vuildeeltjes worden door de geladen vuilcollector van de ionisator opgevangen. Hoge concentraties negatieve ionen vormen een verrijking van de lucht. Vooral in bossen, in bergen en nabij de zee of een waterval is het aantal negatieve ionen in de lucht erg hoog. De lucht ervaren we op deze plaatsen als aangenaam verfrissend. Na een onweersbui ontstaan negatieve ionen doordat UV-straling, bliksem en fijne waterdruppeltjes met de luchtmoleculen reageren.

Negatieve ionen generator

Negatieve ionen generator is een andere benaming voor ionisator. Zoals de naam al zegt: het apparaat genereert negatieve ionen en verspreidt deze vervolgens in het binnenmilieu. Na verrijking met negatieve ionen ervaart men de binnenlucht als fris en sprankelend. Een negatieve ionen generator noemt men ook wel een Low density ionisator of een high density ionisator, afhankelijk van de hoeveelheid negatieve ionen dat de generator produceert.

Negatieve ionen meter

Een negatieve ionen meter meet de hoeveelheid negatieve ionen in de lucht. In een gezond binnenklimaat bevat de lucht voldoende negatieve ionen. Dit instrument meet de concentratie negatieve ionen en laat daarmee zien of voldoende frisse lucht aanwezig is. Een negatieve ionen meter wordt ook gebruikt om de werking van ionisatoren te controleren.

Nevel

Een nevel is een fijne verdeling van minuscule waterdeeltjes in lucht. Ultrasone luchtbevochtigers verhogen de luchtvochtigheid door verspreiding van waternevel. Dit type bevochtiging is zeer effectief. Water uit het reservoir wordt door het trilmembraan van de bevochtiger in beweging gebracht waarna het door de uitblaasmond in de ruimte wordt geblazen. De luchtvochtigheid stijgt snel door gelijkmatige verdeling van de nevel.

Nexura

Het model Nexura is een "lucht-lucht" warmtepomp van Daikin. Deze warmtepomp is geschikt voor verwarmen, koelen en lucht reinigen. Daikin Nexura onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert deze naar het binnenklimaat. Via het stralingspaneel aan de voorzijde wordt de warmte in de ruimte vesrpeid. Indien men het binnenklimaat wenst te koelen vindt dit warmtetransport omgekeerd plaats. Daikin Nexura is een vloermodel warmtepomp.

Nicotinegeur

Een nicotinegeur is een hardnekkige geur die moeilijk uit het binnenklimaat te verwijderen is. Krachtige ozonreiniging met behulp van een ozongenerator wordt ingezet om de stankbestanddelen te verwijderen. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet worden betreden. Een hoge dosering ozon is immers schadelijk voor mens en dier. Ook diverse luchtreinigers zijn in staat om delen van tabaksrook te verwijderen zoals Blueair Smokestop luchtreinigers en Lightair Ionflow 50 luchtreinigers.

Nicotinegeur verwijderen

Met het juiste apparaat is nicotinegeur verwijderen geen probleem. Afhankelijk van de plaats waar nicotinegeur verwijderd moet worden (in een auto, in huis, in een grote ruimte?) kan men kiezen uit een aantal apparaten. Een krachtige nicotinegeur luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht. Een ozongenerator wordt ingezet voor het reinigen van het interieur in auto's, woningen, bedrijfsruimten en toiletruimten. Blueair Smokestop luchtreinigers en Lightair Ionflow luchtreinigers zijn goede rook luchtreinigers.

NVWA

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit. Dat bewaakt o.a. de voedselveiligheid, het welzijn en gezondheid van planten en dieren en de veiligheid van consumentenproducten. De NVWA is onderdeel van de rijksoverheid.
Links: HACCP, Vliegenlamp

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 26 oktober 2021 Sitemap

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 26 oktober 2021 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 26 oktober 2021 Sitemap