Woorden met r
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Woordenboek
R


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter R

R290

R290 is een milieuvriendelijk koudemiddel en wordt gebruikt in airconditioners. R290 is beter bekend als propaan. Het is een volledig natuurlijk koudemiddel en tast de ozonlaag niet aan.

R410A

R410A is een milieuvriendelijk koelmiddel waarmee airconditioners worden afgevuld. Koudemiddel R410A is minder belastend voor het milieu dan bijvoorbeeld het conventionele koelmiddel R22. R410A tast de ozonlaag niet aan als er onverhoopt een lek ontstaat of als het koelmiddel niet op de juiste manier wordt verwerkt en opgeslagen.

Radiatorbakje

Het radiatorbakje kent iedereen als het ouderwetse waterbakje van porselein of metaal aan de verwarming. Vooral vroeger werden deze radiatorbakjes aan de verwarming gehangen als de lucht in huis te droog was. De bakjes hebben echter nauwelijks effect op de luchtvochtigheid in huis. Het wateroppervlakte is gewoonweg te klein om voldoende vocht te laten verdampen. De lucht in huis blijft nagenoeg even droog. Gelukkig staat de techniek niet stil en is er tegenwoordig volop keuze uit effectieve luchtbevochtigers voor gebruik in huis. Luchtbevochtigers zijn speciaal ontworpen om voldoende vocht aan de lucht toe te voegen zodat de luchtvochtigheid op een aangenaam peil blijft.

Radongas

In huis komt radongas vrij uit bouwmaterialen zoals beton, bakstenen en graniet. Om de concentratie radongas in binnenlucht laag te houden is voldoende ventilatie vereist. Radon is radioactief. De radioactieve deeltjes hechten zich aan stofdeeltjes vast en blijven in de longen achter na inademing.

Reconditionering

Onder reconditionering wordt verstaan het in oorspronkelijke staat brengen van apparaten en installaties na calamiteiten zoals brand en wateroverlast. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in reconditioneren, restaureren en reinigen apparatuur zodat de waarde behouden blijft.

Regenmeter

Met een regenmeter wordt de hoeveelheid neerslag vastgesteld. Een regenmeter is onderdeel van een uitgebreid weerstation. Regenmeters zijn ook los verkrijgbaar als regenbeker.

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp in de lucht aanwezig is ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp dat de lucht kan bevatten bij een bepaalde luchtdruk en temperatuur. De term Relatieve Luchtvochtigheid wordt afgekort als % RV. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid in het binnenklimaat ligt op 50-55%. De relatieve luchtvochtigheid wordt gemeten met een hygrometer.

Reukgrens

Met de reukgrens wordt bedoeld: de laagste geurintensiteit van een stof die door mensen wordt waargenomen.

Rioollucht

Rioollucht vormt een vervelend stankprobleem in huis. Het kan lastig zijn om te achterhalen op welke plaats de rioollucht vrijkomt. Oorzaken van rioollucht kunnen zijn o.a.: lekkende sifons, barsten in riolering, slechte verlijming van koppelstukken, breuken in riolering door verzakking. De plaats waar rioollucht vrijkomt kan opgespoord worden met behulp van een rookgenerator.

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM is onder andere verantwoordelijk voor het uitbrengen van smogwaarschuwingen en smogverwachtingen.

Roest

Roest is de aantasting van ijzer of ijzerhoudende metalen door zuurstof. Voor roestvorming is vocht nodig. In een vochtige omgeving roesten veel metaalsoorten in hoog tempo. In het begin wordt slechts het oppervlakte van een metalen voorwerp aangetast, maar later ontstaan zelfs gaten door roest. Een andere naam voor roest is corrosie. Om roest tegen te gaan moet de luchtvochtigheid in een ruimte laag blijven.

Roest voorkomen

Roest voorkomen is relatief eenvoudig. Roestvorming is de oxidatie van ijzer waarvoor zuurstof en vocht nodig is. Als men zorgt dat vocht afwezig is, zal roestvorming niet optreden. In de praktijk betekent dit dat het vochtgehalte van de lucht verlaagd moet worden. Luchtontvochtigers verwijderen vocht uit de lucht en voorkomen daarmee dat metalen voorwerpen roesten. Door ontvochtiging wordt ook condensatie in een binnenruimte voorkomen. Het condensvocht dat vrijkomt in een vochtige omgeving is een belangrijke veroorzaker van roest. In de industrie worden op grote schaal luchtontvochtigers ingezet om ijzerhoudende materialen, eindproducten, gebouwen en inboedel tegen roest te beschermen.

Roet

Roet is een verzamelnaam voor kleine stofdeeltjes die vrijkomen bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Dit kunnen vloeistoffen zijn zoals diesel, olie en terpentine of vaste stoffen zoals hout en steenkool.

Roetfilter

Roetfilters zijn speciale filters die de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes verminderen. Het meest bekende roetfilter zuivert de uitlaatgassen van dieselmotoren in personenauto's.

Rook

Rook is een aërosol van verbrandingsproducten in de lucht. Rook zoals sigarettenrook bevat een grote diversiteit aan gassen en kleine stofdeeltjes die in de lucht verdeeld zijn. Zwarte rook bevat veel roetdeeltjes die vrijkomen bij verbranding. Witte rook bevat veel waterdamp.

Rook luchtreiniger

Een rook luchtreiniger is een luchtreiniger bedoeld die ontworpen is om tabaksrook uit de lucht te verwijderen en de lucht te ontgeuren. Tabaksrook luchtreinigers zijn verkrijgbaar als mobiele unit, maar ook als vaste unit voor wandmontage. Blueair Smokestop luchtreinigers zijn goede sigarettenrook luchtreinigers. De reinigers verwijderen sigarettenrook en rooklucht met behulp van HEPASilent-technologie met ionisatie. Uit verschillende testen is gebleken dat Blueair luchtreinigers tot de beste rook luchtreinigers behoren die er verkrijgbaar zijn. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht.

Rook verwijderen

Rook verwijderen is een uitdagende klus voor een luchtreiniger, maar er zijn diverse modellen die hierin uitblinken ten opzichte van andere luchtreinigers. Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van sigarettenrook en andere soorten tabaksrook bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van sigarettenrook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. Lightair Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede sigarettenrook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rook en rooklucht door High Density ionisatie.

Rookabri

Een rookabri is een overdekte rookplek voor buiten. Sinds het rookverbod van kracht is plaatsen veel bedrijven, kantoren en eigenaren van openbare gebouwen rookabri's op het terrein om werknemers en bezoekers in de gelegenheid te stellen om in de buitenlucht op een beschutte plaats te roken.

Rookafzuiger

Een rookafzuiger verwijdert o.a. sigarettenrook uit een binnenruimte. rookafzuigers worden doorgaans in het plafond gemonteerd. De tabaksrook wordt met behulp van een ventilator naar buiten afgevoerd. Er zijn ook rookafzuigers verkrijgbaar voor industriële doeleinden.

Rookafzuiging

Voor het behouden van gezonde lucht in het binnenklimaat is goede rookafzuiging belangrijk. Rook van sigaretten en andere rookgassen vervuilen het binnenmilieu sterk. Luchtreinigers verwijderen deze schadelijke gassen snel. Ventilatoren verhogen de mate van ventilatie zodat voldoende verse lucht wordt aangevoerd.

Rookalarm

Bij een beginnende brand komt rook vrij. Een rookalarm waarschuwt als een binnenruimte met rook wordt gevuld. Een rookalarm is vaak onderdeel van een uitgebreid systeem voor brandpreventie. Rookgassen zijn giftig, het inademen van de giftige rook moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Rookcabine

Een rookcabine is een ruimte die beschikbaar wordt gesteld voor rokers. Met de komst van het rookverbod zijn op tal van plaatsen rookcabines geplaatst. Als een rookcabine buiten wordt geplaatst, wordt deze meestal alleen voorzien buitenasbakken. Een rookcabine in een binnenruimte is daarnaast voorzien rookafzuiging en/of luchtreiniging.

Rookdetectie

Rookdetectie levert een belangrijke bijdrage aan de brandveiligheid. Een rookdetector waarschuwt bewoners of bezoekers van een pand dat er brand is ontstaan. Rookdetectie is ook een term voor het opsporen van lekkages in leidingen met behulp van rook.

Rookfilter

Een rookfilter reinigt rooklucht. Dankzij de nieuwste technologieën kunnen verschillende luchtreinigers ook als rookfilter dienen. Niet zomaar elke luchtreiniger is in staat om de lucht te zuiveren van tabaksrook. Rook van sigaretten alleen al bestaat uit 4000 miniscule componenten die lastig uit de lucht te verwijderen zijn. Een goed rookfilter is in staat om het merendeel van deze componenten uit de lucht te verwijderen.

Rookgeur

Een rookgeur is een indringende geur en blijft lang waarneembaar. Tabaksrook trekt ook in kleding, gordijnen, vloerbedekking en gestoffeerde meubelen. Plasma luchtreinigers verwijderen de rookgeur met plasma ionen. Deze luchtzuiverende ionen dringen ook door in voorwerpen van stof.

Rooklucht

Na een brand blijft in een pand - én aangrenzende panden - voor een lange periode een intense geur van rook aanwezig. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verhelpen van rookschade en waterschade gebruiken krachtige luchtreinigers / ozonreinigers voor verfrissing van de ruimte.

Rooklucht luchtreiniger

Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van rook en rooklucht bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van rook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. LightAir Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede rook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rookdeeltjes en rooklucht door high density ionisatie. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht.

Rooklucht verwijderen

Met het juiste apparaat is rooklucht verwijderen geen probleem. Afhankelijk van de oorzaak van de rooklucht en de plaats waar dit verwijderd moet worden (in een auto, in huis, in een bedrijfsruimte?) kan men kiezen uit een aantal apparaten. Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van rook en brandgeur bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van rook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. Lightair Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede rook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rook en rooklucht door High Density ionisatie. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere rookgeur, nicotinegeur en brandlucht. Een ozongenerator wordt ingezet na brand, bij rookschade en bij andere soorten geuroverlast.

Rookmelder

Een rookmelder waarschuwt bij het ontstaan van brand. Rookmelders worden op centrale plaatsen in huis of ander gebouw geïnstalleerd. Er zijn diverse typen rookmelders op de markt: o.a. optische rookmelders, ionisatie rookmelders, brandgasmelders en hittemelders.

Rookruimte

Een rookruimte is een vertrek dat speciaal bestemd is voor rokers. Na invoering van het rookverbod is binnen roken op veel plaatsen verboden. Vanwege deze maatregel zijn veel bedrijven en openbare gebouwen uitgerust met een rookruimte zodat het grootste deel van het gebouw rookvrij blijft. Een rookruimte is meestal voorzien van afzuiging en/of luchtreiniging. Een rookruimte moet afsluitbaar zijn zodat de omgevingslucht buiten de rookruimte vrij van rook blijft.

Rookschade

Rookschade ontstaat na brand in een pand of na brand in een aangrenzend pand. Rookschade is zichtbaar als zwarte aanslag op vloeren, wanden en inboedel. Daarnaast ontstaat tevens niet zichtbare rookschade bij brand, namelijk stank ofwel een brandlucht. Gespecialiseerde reinigingsbedrijven herstellen rookschade na brand. Roetaanslag wordt verwijderd en de binnenruimten worden ontdaan van vieze geuren.

Rookverbod

Het rookverbod is een verzameling opgelegde maatregelen van de overheid om blootstelling aan rook te verminderen. Uit vele onderzoeken uit het verleden is gebleken dat niet alleen roken, maar ook meeroken schadelijk is voor de gezondheid. De overheid tracht met deze maatregel roken te ontmoedigen en niet-rokers te beschermen tegen de gevaren van sigarettenrook en andere soorten tabaksrook.

Rookvergiftiging

Rookvergiftiging ontstaat als een persoon grote hoeveelheden rook inademt. Bij een brand komen in korte tijd een groot aantal verbrandingsgassen vrij. Deze rookgassen zijn in veel gevallen giftig. De kans op verstikking bij brand is dan ook aanzienlijk. Rookmelders waarschuwen tijdig voor rookgevaar. Bewoners kunnen snel de woning verlaten zodat rookvergiftiging wordt voorkomen.

Roto molded

Roto molding is een proces in de kunststofbewerking. Poedervormig kunststof in matrijzen wordt in een grote oven gesmolten. Door gelijkmatig smelten ontstaat een vorm met een gelijkmatige dichtheid en sterk hoeken. Enkele modellen ontvochtigers van Fral bezitten een roto molded behuizing. Deze bouwdrogers zijn robuust en stootvast.
Links: Fral, Bouwdroger

Rotte kozijnen

Rotte kozijnen zijn vaak het gevolg van condensproblemen. Vooral ramen met enkel glas beslaan snel als de luchtvochtigheid in huis hoog is. Het condensvocht loopt van de ramen af en blijft op onderdelen van het kozijn staan. Door de voortdurende inwerking van vocht gaan de kozijnen rotten. Condensvorming vindt ook rechtstreeks op het kozijn plaats als de isolatie onvoldoende is en bij lekkages. Door het plaatsen van een luchtontvochtiger wordt de luchtvochtigheid in huis verlaagd. Hierdoor voorkomt men beslagen ramen en wordt water aan vochtige muren, vloeren, plafonds en kozijnen ontrokken.

Ruwe keel

Schurend gevoel in de keel. Een ruwe keel is in veel gevallen het gevolg van een te lage relatieve luchtvochtigheid in huis en/of op de werkplek. Vooral bij gebruik van verwarming in een koude periode worden de luchtwegen zwaar belast. Klachten door droge slijmvliezen en een ruwe keel in koude perioden zijn te verminderen door het inzetten van luchtbevochtigers.

Home
Woordenboek
R


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter R

R290

R290 is een milieuvriendelijk koudemiddel en wordt gebruikt in airconditioners. R290 is beter bekend als propaan. Het is een volledig natuurlijk koudemiddel en tast de ozonlaag niet aan.

R410A

R410A is een milieuvriendelijk koelmiddel waarmee airconditioners worden afgevuld. Koudemiddel R410A is minder belastend voor het milieu dan bijvoorbeeld het conventionele koelmiddel R22. R410A tast de ozonlaag niet aan als er onverhoopt een lek ontstaat of als het koelmiddel niet op de juiste manier wordt verwerkt en opgeslagen.

Radiatorbakje

Het radiatorbakje kent iedereen als het ouderwetse waterbakje van porselein of metaal aan de verwarming. Vooral vroeger werden deze radiatorbakjes aan de verwarming gehangen als de lucht in huis te droog was. De bakjes hebben echter nauwelijks effect op de luchtvochtigheid in huis. Het wateroppervlakte is gewoonweg te klein om voldoende vocht te laten verdampen. De lucht in huis blijft nagenoeg even droog. Gelukkig staat de techniek niet stil en is er tegenwoordig volop keuze uit effectieve luchtbevochtigers voor gebruik in huis. Luchtbevochtigers zijn speciaal ontworpen om voldoende vocht aan de lucht toe te voegen zodat de luchtvochtigheid op een aangenaam peil blijft.

Radongas

In huis komt radongas vrij uit bouwmaterialen zoals beton, bakstenen en graniet. Om de concentratie radongas in binnenlucht laag te houden is voldoende ventilatie vereist. Radon is radioactief. De radioactieve deeltjes hechten zich aan stofdeeltjes vast en blijven in de longen achter na inademing.

Reconditionering

Onder reconditionering wordt verstaan het in oorspronkelijke staat brengen van apparaten en installaties na calamiteiten zoals brand en wateroverlast. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in reconditioneren, restaureren en reinigen apparatuur zodat de waarde behouden blijft.

Regenmeter

Met een regenmeter wordt de hoeveelheid neerslag vastgesteld. Een regenmeter is onderdeel van een uitgebreid weerstation. Regenmeters zijn ook los verkrijgbaar als regenbeker.

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp in de lucht aanwezig is ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp dat de lucht kan bevatten bij een bepaalde luchtdruk en temperatuur. De term Relatieve Luchtvochtigheid wordt afgekort als % RV. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid in het binnenklimaat ligt op 50-55%. De relatieve luchtvochtigheid wordt gemeten met een hygrometer.

Reukgrens

Met de reukgrens wordt bedoeld: de laagste geurintensiteit van een stof die door mensen wordt waargenomen.

Rioollucht

Rioollucht vormt een vervelend stankprobleem in huis. Het kan lastig zijn om te achterhalen op welke plaats de rioollucht vrijkomt. Oorzaken van rioollucht kunnen zijn o.a.: lekkende sifons, barsten in riolering, slechte verlijming van koppelstukken, breuken in riolering door verzakking. De plaats waar rioollucht vrijkomt kan opgespoord worden met behulp van een rookgenerator.

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM is onder andere verantwoordelijk voor het uitbrengen van smogwaarschuwingen en smogverwachtingen.

Roest

Roest is de aantasting van ijzer of ijzerhoudende metalen door zuurstof. Voor roestvorming is vocht nodig. In een vochtige omgeving roesten veel metaalsoorten in hoog tempo. In het begin wordt slechts het oppervlakte van een metalen voorwerp aangetast, maar later ontstaan zelfs gaten door roest. Een andere naam voor roest is corrosie. Om roest tegen te gaan moet de luchtvochtigheid in een ruimte laag blijven.

Roest voorkomen

Roest voorkomen is relatief eenvoudig. Roestvorming is de oxidatie van ijzer waarvoor zuurstof en vocht nodig is. Als men zorgt dat vocht afwezig is, zal roestvorming niet optreden. In de praktijk betekent dit dat het vochtgehalte van de lucht verlaagd moet worden. Luchtontvochtigers verwijderen vocht uit de lucht en voorkomen daarmee dat metalen voorwerpen roesten. Door ontvochtiging wordt ook condensatie in een binnenruimte voorkomen. Het condensvocht dat vrijkomt in een vochtige omgeving is een belangrijke veroorzaker van roest. In de industrie worden op grote schaal luchtontvochtigers ingezet om ijzerhoudende materialen, eindproducten, gebouwen en inboedel tegen roest te beschermen.

Roet

Roet is een verzamelnaam voor kleine stofdeeltjes die vrijkomen bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Dit kunnen vloeistoffen zijn zoals diesel, olie en terpentine of vaste stoffen zoals hout en steenkool.

Roetfilter

Roetfilters zijn speciale filters die de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes verminderen. Het meest bekende roetfilter zuivert de uitlaatgassen van dieselmotoren in personenauto's.

Rook

Rook is een aërosol van verbrandingsproducten in de lucht. Rook zoals sigarettenrook bevat een grote diversiteit aan gassen en kleine stofdeeltjes die in de lucht verdeeld zijn. Zwarte rook bevat veel roetdeeltjes die vrijkomen bij verbranding. Witte rook bevat veel waterdamp.

Rook luchtreiniger

Een rook luchtreiniger is een luchtreiniger bedoeld die ontworpen is om tabaksrook uit de lucht te verwijderen en de lucht te ontgeuren. Tabaksrook luchtreinigers zijn verkrijgbaar als mobiele unit, maar ook als vaste unit voor wandmontage. Blueair Smokestop luchtreinigers zijn goede sigarettenrook luchtreinigers. De reinigers verwijderen sigarettenrook en rooklucht met behulp van HEPASilent-technologie met ionisatie. Uit verschillende testen is gebleken dat Blueair luchtreinigers tot de beste rook luchtreinigers behoren die er verkrijgbaar zijn. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht.

Rook verwijderen

Rook verwijderen is een uitdagende klus voor een luchtreiniger, maar er zijn diverse modellen die hierin uitblinken ten opzichte van andere luchtreinigers. Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van sigarettenrook en andere soorten tabaksrook bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van sigarettenrook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. Lightair Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede sigarettenrook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rook en rooklucht door High Density ionisatie.

Rookabri

Een rookabri is een overdekte rookplek voor buiten. Sinds het rookverbod van kracht is plaatsen veel bedrijven, kantoren en eigenaren van openbare gebouwen rookabri's op het terrein om werknemers en bezoekers in de gelegenheid te stellen om in de buitenlucht op een beschutte plaats te roken.

Rookafzuiger

Een rookafzuiger verwijdert o.a. sigarettenrook uit een binnenruimte. rookafzuigers worden doorgaans in het plafond gemonteerd. De tabaksrook wordt met behulp van een ventilator naar buiten afgevoerd. Er zijn ook rookafzuigers verkrijgbaar voor industriële doeleinden.

Rookafzuiging

Voor het behouden van gezonde lucht in het binnenklimaat is goede rookafzuiging belangrijk. Rook van sigaretten en andere rookgassen vervuilen het binnenmilieu sterk. Luchtreinigers verwijderen deze schadelijke gassen snel. Ventilatoren verhogen de mate van ventilatie zodat voldoende verse lucht wordt aangevoerd.

Rookalarm

Bij een beginnende brand komt rook vrij. Een rookalarm waarschuwt als een binnenruimte met rook wordt gevuld. Een rookalarm is vaak onderdeel van een uitgebreid systeem voor brandpreventie. Rookgassen zijn giftig, het inademen van de giftige rook moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Rookcabine

Een rookcabine is een ruimte die beschikbaar wordt gesteld voor rokers. Met de komst van het rookverbod zijn op tal van plaatsen rookcabines geplaatst. Als een rookcabine buiten wordt geplaatst, wordt deze meestal alleen voorzien buitenasbakken. Een rookcabine in een binnenruimte is daarnaast voorzien rookafzuiging en/of luchtreiniging.

Rookdetectie

Rookdetectie levert een belangrijke bijdrage aan de brandveiligheid. Een rookdetector waarschuwt bewoners of bezoekers van een pand dat er brand is ontstaan. Rookdetectie is ook een term voor het opsporen van lekkages in leidingen met behulp van rook.

Rookfilter

Een rookfilter reinigt rooklucht. Dankzij de nieuwste technologieën kunnen verschillende luchtreinigers ook als rookfilter dienen. Niet zomaar elke luchtreiniger is in staat om de lucht te zuiveren van tabaksrook. Rook van sigaretten alleen al bestaat uit 4000 miniscule componenten die lastig uit de lucht te verwijderen zijn. Een goed rookfilter is in staat om het merendeel van deze componenten uit de lucht te verwijderen.

Rookgeur

Een rookgeur is een indringende geur en blijft lang waarneembaar. Tabaksrook trekt ook in kleding, gordijnen, vloerbedekking en gestoffeerde meubelen. Plasma luchtreinigers verwijderen de rookgeur met plasma ionen. Deze luchtzuiverende ionen dringen ook door in voorwerpen van stof.

Rooklucht

Na een brand blijft in een pand - én aangrenzende panden - voor een lange periode een intense geur van rook aanwezig. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verhelpen van rookschade en waterschade gebruiken krachtige luchtreinigers / ozonreinigers voor verfrissing van de ruimte.

Rooklucht luchtreiniger

Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van rook en rooklucht bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van rook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. LightAir Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede rook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rookdeeltjes en rooklucht door high density ionisatie. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht.

Rooklucht verwijderen

Met het juiste apparaat is rooklucht verwijderen geen probleem. Afhankelijk van de oorzaak van de rooklucht en de plaats waar dit verwijderd moet worden (in een auto, in huis, in een bedrijfsruimte?) kan men kiezen uit een aantal apparaten. Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van rook en brandgeur bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van rook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. Lightair Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede rook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rook en rooklucht door High Density ionisatie. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere rookgeur, nicotinegeur en brandlucht. Een ozongenerator wordt ingezet na brand, bij rookschade en bij andere soorten geuroverlast.

Rookmelder

Een rookmelder waarschuwt bij het ontstaan van brand. Rookmelders worden op centrale plaatsen in huis of ander gebouw geïnstalleerd. Er zijn diverse typen rookmelders op de markt: o.a. optische rookmelders, ionisatie rookmelders, brandgasmelders en hittemelders.

Rookruimte

Een rookruimte is een vertrek dat speciaal bestemd is voor rokers. Na invoering van het rookverbod is binnen roken op veel plaatsen verboden. Vanwege deze maatregel zijn veel bedrijven en openbare gebouwen uitgerust met een rookruimte zodat het grootste deel van het gebouw rookvrij blijft. Een rookruimte is meestal voorzien van afzuiging en/of luchtreiniging. Een rookruimte moet afsluitbaar zijn zodat de omgevingslucht buiten de rookruimte vrij van rook blijft.

Rookschade

Rookschade ontstaat na brand in een pand of na brand in een aangrenzend pand. Rookschade is zichtbaar als zwarte aanslag op vloeren, wanden en inboedel. Daarnaast ontstaat tevens niet zichtbare rookschade bij brand, namelijk stank ofwel een brandlucht. Gespecialiseerde reinigingsbedrijven herstellen rookschade na brand. Roetaanslag wordt verwijderd en de binnenruimten worden ontdaan van vieze geuren.

Rookverbod

Het rookverbod is een verzameling opgelegde maatregelen van de overheid om blootstelling aan rook te verminderen. Uit vele onderzoeken uit het verleden is gebleken dat niet alleen roken, maar ook meeroken schadelijk is voor de gezondheid. De overheid tracht met deze maatregel roken te ontmoedigen en niet-rokers te beschermen tegen de gevaren van sigarettenrook en andere soorten tabaksrook.

Rookvergiftiging

Rookvergiftiging ontstaat als een persoon grote hoeveelheden rook inademt. Bij een brand komen in korte tijd een groot aantal verbrandingsgassen vrij. Deze rookgassen zijn in veel gevallen giftig. De kans op verstikking bij brand is dan ook aanzienlijk. Rookmelders waarschuwen tijdig voor rookgevaar. Bewoners kunnen snel de woning verlaten zodat rookvergiftiging wordt voorkomen.

Roto molded

Roto molding is een proces in de kunststofbewerking. Poedervormig kunststof in matrijzen wordt in een grote oven gesmolten. Door gelijkmatig smelten ontstaat een vorm met een gelijkmatige dichtheid en sterk hoeken. Enkele modellen ontvochtigers van Fral bezitten een roto molded behuizing. Deze bouwdrogers zijn robuust en stootvast.
Links: Fral, Bouwdroger

Rotte kozijnen

Rotte kozijnen zijn vaak het gevolg van condensproblemen. Vooral ramen met enkel glas beslaan snel als de luchtvochtigheid in huis hoog is. Het condensvocht loopt van de ramen af en blijft op onderdelen van het kozijn staan. Door de voortdurende inwerking van vocht gaan de kozijnen rotten. Condensvorming vindt ook rechtstreeks op het kozijn plaats als de isolatie onvoldoende is en bij lekkages. Door het plaatsen van een luchtontvochtiger wordt de luchtvochtigheid in huis verlaagd. Hierdoor voorkomt men beslagen ramen en wordt water aan vochtige muren, vloeren, plafonds en kozijnen ontrokken.

Ruwe keel

Schurend gevoel in de keel. Een ruwe keel is in veel gevallen het gevolg van een te lage relatieve luchtvochtigheid in huis en/of op de werkplek. Vooral bij gebruik van verwarming in een koude periode worden de luchtwegen zwaar belast. Klachten door droge slijmvliezen en een ruwe keel in koude perioden zijn te verminderen door het inzetten van luchtbevochtigers.
VOCHTIGE LUCHT
DROGE LUCHT
FIJNSTOF EN ALLERGIE
VENTILATIE
METEN
VERWARMING
DESINFECTIE STERILISATIE
AIRCONDITIONERS
GEUR OF STANK
VLIEGENVANGER

OKTOBER 2021

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  
Home
R


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter R

R290

R290 is een milieuvriendelijk koudemiddel en wordt gebruikt in airconditioners. R290 is beter bekend als propaan. Het is een volledig natuurlijk koudemiddel en tast de ozonlaag niet aan.

R410A

R410A is een milieuvriendelijk koelmiddel waarmee airconditioners worden afgevuld. Koudemiddel R410A is minder belastend voor het milieu dan bijvoorbeeld het conventionele koelmiddel R22. R410A tast de ozonlaag niet aan als er onverhoopt een lek ontstaat of als het koelmiddel niet op de juiste manier wordt verwerkt en opgeslagen.

Radiatorbakje

Het radiatorbakje kent iedereen als het ouderwetse waterbakje van porselein of metaal aan de verwarming. Vooral vroeger werden deze radiatorbakjes aan de verwarming gehangen als de lucht in huis te droog was. De bakjes hebben echter nauwelijks effect op de luchtvochtigheid in huis. Het wateroppervlakte is gewoonweg te klein om voldoende vocht te laten verdampen. De lucht in huis blijft nagenoeg even droog. Gelukkig staat de techniek niet stil en is er tegenwoordig volop keuze uit effectieve luchtbevochtigers voor gebruik in huis. Luchtbevochtigers zijn speciaal ontworpen om voldoende vocht aan de lucht toe te voegen zodat de luchtvochtigheid op een aangenaam peil blijft.

Radongas

In huis komt radongas vrij uit bouwmaterialen zoals beton, bakstenen en graniet. Om de concentratie radongas in binnenlucht laag te houden is voldoende ventilatie vereist. Radon is radioactief. De radioactieve deeltjes hechten zich aan stofdeeltjes vast en blijven in de longen achter na inademing.

Reconditionering

Onder reconditionering wordt verstaan het in oorspronkelijke staat brengen van apparaten en installaties na calamiteiten zoals brand en wateroverlast. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in reconditioneren, restaureren en reinigen apparatuur zodat de waarde behouden blijft.

Regenmeter

Met een regenmeter wordt de hoeveelheid neerslag vastgesteld. Een regenmeter is onderdeel van een uitgebreid weerstation. Regenmeters zijn ook los verkrijgbaar als regenbeker.

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp in de lucht aanwezig is ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp dat de lucht kan bevatten bij een bepaalde luchtdruk en temperatuur. De term Relatieve Luchtvochtigheid wordt afgekort als % RV. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid in het binnenklimaat ligt op 50-55%. De relatieve luchtvochtigheid wordt gemeten met een hygrometer.

Reukgrens

Met de reukgrens wordt bedoeld: de laagste geurintensiteit van een stof die door mensen wordt waargenomen.

Rioollucht

Rioollucht vormt een vervelend stankprobleem in huis. Het kan lastig zijn om te achterhalen op welke plaats de rioollucht vrijkomt. Oorzaken van rioollucht kunnen zijn o.a.: lekkende sifons, barsten in riolering, slechte verlijming van koppelstukken, breuken in riolering door verzakking. De plaats waar rioollucht vrijkomt kan opgespoord worden met behulp van een rookgenerator.

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM is onder andere verantwoordelijk voor het uitbrengen van smogwaarschuwingen en smogverwachtingen.

Roest

Roest is de aantasting van ijzer of ijzerhoudende metalen door zuurstof. Voor roestvorming is vocht nodig. In een vochtige omgeving roesten veel metaalsoorten in hoog tempo. In het begin wordt slechts het oppervlakte van een metalen voorwerp aangetast, maar later ontstaan zelfs gaten door roest. Een andere naam voor roest is corrosie. Om roest tegen te gaan moet de luchtvochtigheid in een ruimte laag blijven.

Roest voorkomen

Roest voorkomen is relatief eenvoudig. Roestvorming is de oxidatie van ijzer waarvoor zuurstof en vocht nodig is. Als men zorgt dat vocht afwezig is, zal roestvorming niet optreden. In de praktijk betekent dit dat het vochtgehalte van de lucht verlaagd moet worden. Luchtontvochtigers verwijderen vocht uit de lucht en voorkomen daarmee dat metalen voorwerpen roesten. Door ontvochtiging wordt ook condensatie in een binnenruimte voorkomen. Het condensvocht dat vrijkomt in een vochtige omgeving is een belangrijke veroorzaker van roest. In de industrie worden op grote schaal luchtontvochtigers ingezet om ijzerhoudende materialen, eindproducten, gebouwen en inboedel tegen roest te beschermen.

Roet

Roet is een verzamelnaam voor kleine stofdeeltjes die vrijkomen bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Dit kunnen vloeistoffen zijn zoals diesel, olie en terpentine of vaste stoffen zoals hout en steenkool.

Roetfilter

Roetfilters zijn speciale filters die de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes verminderen. Het meest bekende roetfilter zuivert de uitlaatgassen van dieselmotoren in personenauto's.

Rook

Rook is een aërosol van verbrandingsproducten in de lucht. Rook zoals sigarettenrook bevat een grote diversiteit aan gassen en kleine stofdeeltjes die in de lucht verdeeld zijn. Zwarte rook bevat veel roetdeeltjes die vrijkomen bij verbranding. Witte rook bevat veel waterdamp.

Rook luchtreiniger

Een rook luchtreiniger is een luchtreiniger bedoeld die ontworpen is om tabaksrook uit de lucht te verwijderen en de lucht te ontgeuren. Tabaksrook luchtreinigers zijn verkrijgbaar als mobiele unit, maar ook als vaste unit voor wandmontage. Blueair Smokestop luchtreinigers zijn goede sigarettenrook luchtreinigers. De reinigers verwijderen sigarettenrook en rooklucht met behulp van HEPASilent-technologie met ionisatie. Uit verschillende testen is gebleken dat Blueair luchtreinigers tot de beste rook luchtreinigers behoren die er verkrijgbaar zijn. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht.

Rook verwijderen

Rook verwijderen is een uitdagende klus voor een luchtreiniger, maar er zijn diverse modellen die hierin uitblinken ten opzichte van andere luchtreinigers. Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van sigarettenrook en andere soorten tabaksrook bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van sigarettenrook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. Lightair Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede sigarettenrook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rook en rooklucht door High Density ionisatie.

Rookabri

Een rookabri is een overdekte rookplek voor buiten. Sinds het rookverbod van kracht is plaatsen veel bedrijven, kantoren en eigenaren van openbare gebouwen rookabri's op het terrein om werknemers en bezoekers in de gelegenheid te stellen om in de buitenlucht op een beschutte plaats te roken.

Rookafzuiger

Een rookafzuiger verwijdert o.a. sigarettenrook uit een binnenruimte. rookafzuigers worden doorgaans in het plafond gemonteerd. De tabaksrook wordt met behulp van een ventilator naar buiten afgevoerd. Er zijn ook rookafzuigers verkrijgbaar voor industriële doeleinden.

Rookafzuiging

Voor het behouden van gezonde lucht in het binnenklimaat is goede rookafzuiging belangrijk. Rook van sigaretten en andere rookgassen vervuilen het binnenmilieu sterk. Luchtreinigers verwijderen deze schadelijke gassen snel. Ventilatoren verhogen de mate van ventilatie zodat voldoende verse lucht wordt aangevoerd.

Rookalarm

Bij een beginnende brand komt rook vrij. Een rookalarm waarschuwt als een binnenruimte met rook wordt gevuld. Een rookalarm is vaak onderdeel van een uitgebreid systeem voor brandpreventie. Rookgassen zijn giftig, het inademen van de giftige rook moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Rookcabine

Een rookcabine is een ruimte die beschikbaar wordt gesteld voor rokers. Met de komst van het rookverbod zijn op tal van plaatsen rookcabines geplaatst. Als een rookcabine buiten wordt geplaatst, wordt deze meestal alleen voorzien buitenasbakken. Een rookcabine in een binnenruimte is daarnaast voorzien rookafzuiging en/of luchtreiniging.

Rookdetectie

Rookdetectie levert een belangrijke bijdrage aan de brandveiligheid. Een rookdetector waarschuwt bewoners of bezoekers van een pand dat er brand is ontstaan. Rookdetectie is ook een term voor het opsporen van lekkages in leidingen met behulp van rook.

Rookfilter

Een rookfilter reinigt rooklucht. Dankzij de nieuwste technologieën kunnen verschillende luchtreinigers ook als rookfilter dienen. Niet zomaar elke luchtreiniger is in staat om de lucht te zuiveren van tabaksrook. Rook van sigaretten alleen al bestaat uit 4000 miniscule componenten die lastig uit de lucht te verwijderen zijn. Een goed rookfilter is in staat om het merendeel van deze componenten uit de lucht te verwijderen.

Rookgeur

Een rookgeur is een indringende geur en blijft lang waarneembaar. Tabaksrook trekt ook in kleding, gordijnen, vloerbedekking en gestoffeerde meubelen. Plasma luchtreinigers verwijderen de rookgeur met plasma ionen. Deze luchtzuiverende ionen dringen ook door in voorwerpen van stof.

Rooklucht

Na een brand blijft in een pand - én aangrenzende panden - voor een lange periode een intense geur van rook aanwezig. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verhelpen van rookschade en waterschade gebruiken krachtige luchtreinigers / ozonreinigers voor verfrissing van de ruimte.

Rooklucht luchtreiniger

Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van rook en rooklucht bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van rook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. LightAir Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede rook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rookdeeltjes en rooklucht door high density ionisatie. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere nicotinegeur, rookgeur en brandlucht.

Rooklucht verwijderen

Met het juiste apparaat is rooklucht verwijderen geen probleem. Afhankelijk van de oorzaak van de rooklucht en de plaats waar dit verwijderd moet worden (in een auto, in huis, in een bedrijfsruimte?) kan men kiezen uit een aantal apparaten. Een luchtreiniger die effectief is in het verwijderen van rook en brandgeur bezit filtertechnieken waarmee de kleinste deeltjes en gasvormige deeltjes onschadelijk worden gemaakt. Zo combineren Blueair Smokestop luchtreinigers diverse filters met krachtige ionisatie. Het zijn één van 's werelds beste luchtreinigers op het gebied van rook luchtreiniging is uit onafhankelijke testen gebleken. Lightair Ionflow luchtreinigers staan ook bekend als goede rook luchtreinigers, deze reinigers verwijderen rook en rooklucht door High Density ionisatie. Een ander type rooklucht luchtreiniger is een ozongenerator. Dit apparaat is een sterke geurbestrijder en verwijdert onder andere rookgeur, nicotinegeur en brandlucht. Een ozongenerator wordt ingezet na brand, bij rookschade en bij andere soorten geuroverlast.

Rookmelder

Een rookmelder waarschuwt bij het ontstaan van brand. Rookmelders worden op centrale plaatsen in huis of ander gebouw geïnstalleerd. Er zijn diverse typen rookmelders op de markt: o.a. optische rookmelders, ionisatie rookmelders, brandgasmelders en hittemelders.

Rookruimte

Een rookruimte is een vertrek dat speciaal bestemd is voor rokers. Na invoering van het rookverbod is binnen roken op veel plaatsen verboden. Vanwege deze maatregel zijn veel bedrijven en openbare gebouwen uitgerust met een rookruimte zodat het grootste deel van het gebouw rookvrij blijft. Een rookruimte is meestal voorzien van afzuiging en/of luchtreiniging. Een rookruimte moet afsluitbaar zijn zodat de omgevingslucht buiten de rookruimte vrij van rook blijft.

Rookschade

Rookschade ontstaat na brand in een pand of na brand in een aangrenzend pand. Rookschade is zichtbaar als zwarte aanslag op vloeren, wanden en inboedel. Daarnaast ontstaat tevens niet zichtbare rookschade bij brand, namelijk stank ofwel een brandlucht. Gespecialiseerde reinigingsbedrijven herstellen rookschade na brand. Roetaanslag wordt verwijderd en de binnenruimten worden ontdaan van vieze geuren.

Rookverbod

Het rookverbod is een verzameling opgelegde maatregelen van de overheid om blootstelling aan rook te verminderen. Uit vele onderzoeken uit het verleden is gebleken dat niet alleen roken, maar ook meeroken schadelijk is voor de gezondheid. De overheid tracht met deze maatregel roken te ontmoedigen en niet-rokers te beschermen tegen de gevaren van sigarettenrook en andere soorten tabaksrook.

Rookvergiftiging

Rookvergiftiging ontstaat als een persoon grote hoeveelheden rook inademt. Bij een brand komen in korte tijd een groot aantal verbrandingsgassen vrij. Deze rookgassen zijn in veel gevallen giftig. De kans op verstikking bij brand is dan ook aanzienlijk. Rookmelders waarschuwen tijdig voor rookgevaar. Bewoners kunnen snel de woning verlaten zodat rookvergiftiging wordt voorkomen.

Roto molded

Roto molding is een proces in de kunststofbewerking. Poedervormig kunststof in matrijzen wordt in een grote oven gesmolten. Door gelijkmatig smelten ontstaat een vorm met een gelijkmatige dichtheid en sterk hoeken. Enkele modellen ontvochtigers van Fral bezitten een roto molded behuizing. Deze bouwdrogers zijn robuust en stootvast.
Links: Fral, Bouwdroger

Rotte kozijnen

Rotte kozijnen zijn vaak het gevolg van condensproblemen. Vooral ramen met enkel glas beslaan snel als de luchtvochtigheid in huis hoog is. Het condensvocht loopt van de ramen af en blijft op onderdelen van het kozijn staan. Door de voortdurende inwerking van vocht gaan de kozijnen rotten. Condensvorming vindt ook rechtstreeks op het kozijn plaats als de isolatie onvoldoende is en bij lekkages. Door het plaatsen van een luchtontvochtiger wordt de luchtvochtigheid in huis verlaagd. Hierdoor voorkomt men beslagen ramen en wordt water aan vochtige muren, vloeren, plafonds en kozijnen ontrokken.

Ruwe keel

Schurend gevoel in de keel. Een ruwe keel is in veel gevallen het gevolg van een te lage relatieve luchtvochtigheid in huis en/of op de werkplek. Vooral bij gebruik van verwarming in een koude periode worden de luchtwegen zwaar belast. Klachten door droge slijmvliezen en een ruwe keel in koude perioden zijn te verminderen door het inzetten van luchtbevochtigers.

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

AirSain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 23 oktober 2021 Sitemap