Woorden met o
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
AirSain
voor gezonde lucht
Over Airsain
Contact
VacaturesHome
Woordenboek
O


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter O

Oldtimer ontvochtiger

Door de werking van een luchtontvochtiger worden oldtimers beschermd tegen de inwerking van vocht. De luchtvochtigheid in een garage of oldtimerstalling dient onder controle te blijven om corrosie te voorkomen. Door schimmelgroei ontstaan bovendien muffe luchtjes in de oldtimer als de luchtvochtigheid te hoog is. Een ontvochtiger verwijdert voortdurend het vocht uit de omgevingslucht zodat het vocht de oldtimer ongemoeid laat. Corrosie wordt voorkomen of geremd en de ruimte, én de oldtimer zelf, blijven vrij van vervelende vochtgeuren.

Olieradiator

Verplaatsbare radiator die gevuld is met olie. In dit type kachel wordt de olie elektrisch verwarmd. Dit verwarmingssysteem heeft een stille werking en is makkelijk verplaatsbaar dankzij de kleine wieltjes. Verwarming vindt enkel plaats door straling. Een compacte olieradator is ideaal voor bijverwarming in de winter. Snel extra warmte in bijvoorbeeld een slaapkamer, studeerkamer of hobbyruimte.

Onderhoudsindicator

Luchtreinigers en airconditioners met een onderhoudsindicator waarschuwen als de luchtfilters vervangen moeten worden of reiniging gebruiken. De onderhoudsindicator is een prima functie, de kwaliteit van luchtreiniging blijft van hoog niveau als op tijd aandacht aan de filters wordt gegeven.

Ongezond binnenklimaat

In een ongezond binnenklimaat worden bewoners en bezoekers blootgesteld aan omstandigheden die de gezondheid nadelig beïnvloeden. Onvoldoende ventilatie is een belangrijke oorzaak van een ongezond binnenklimaat. Bij onvoldoende ventileren kan de CO2-waarde tot ongezond hoge waarden stijgen. Helaas is het zo dat ook bij voldoende ventilatie de luchtkwaliteit in een woning of ander gebouw slecht kan zijn. Vooral in de nabijheid van drukke verkeerswegen en nabij industriegebieden is verse lucht niet altijd zo schoon als dat men wenst. Ook de luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol. In een vochtig binnenklimaat hebben schimmels vrij spel. Deze schimmels kunnen allergie veroorzaken en zelfs ergere gezondheidsklachten indien de schimmels gifstoffen in de lucht verspreiden, de zogenaamde mycotoxinen. In een droog binnenklimaat is de luchtvochtigheid erg laag. Slijmvliezen drogen uit waardoor men vatbaarder is voor griep en verkoudheid.

Ongezonde lucht

Ongezonde lucht bevat veel verontreinigingen en weinig negatieve ionen. Als het CO2-gehalte in de lucht hoog is, wijst dit bovendien op onvoldoende ventilatie van een binnenruimte. Ongezonde lucht in het binnenklimaat ontstaat vaak door ondermaatse verversing van binnenlucht. Daarnaast is 'verse lucht' ook vaak niet vrij van verontreinigingen. Enkele factoren die bijdragen aan ongezonde binnenlucht zijn: uitstoot van gassen door verkeer en industrie, schimmelgroei in een vochtig binnenklimaat, vrijkomen van schadelijke gassen uit bouwmaterialen, tonerstof uit printers. In een ongezond binnenklimaat is bovendien de luchtvochtigheid te laag of juist te hoog. De ideale relatieve luchtvochtigheid bedraagt 45- 55%.

Ontdooifunctie

Diverse luchtontvochtigers zijn voorzien van een ontdooifunctie. Door gebruik te maken van de ontdooifunctie wordt bevriezing van het apparaat voorkomen. Een luchtontvochtiger onttrekt water aan de lucht door deze snel af te koelen. De waterdamp condenseert op de gekoelde spiraal zodat het als condensvocht kan worden afgevoerd. Voor een optimale werking van de ontvochtiger dient dit mechanisme zo veel mogelijk ijsvrij te blijven. De ontdooifunctie draagt dus bij aan de hoge prestaties van een luchtontvochtiger.

Ontdooistand

Verschillende luchtontvochtigers zijn voorzien van een ontdooistand. Een luchtontvochtiger verwijdert vocht uit de lucht door waterdamp zeer snel af te koelen. Waterdamp condenseert op het koelelement en wordt als condensvocht afgevoerd naar een wateropvangtank. Op deze wijze wordt de luchtvochtigheid in een ruimte verlaagd. Omdat na een periode van ontvochtigen ijsafzetting op het koelelement van de ontvochtiger voorkomt, is een korte periode van ontdooien -defrost- nodig. De ontdooistand schakelt de ontvochtiger tijdelijk uit, laat het koelelement ontdooien en schakelt daarna de luchtontvochtiger automatisch weer in.

Ontkalker

Ontkalker is een middel om kalkaanslag te verwijderen. De moeilijk te verwijderen calcium en magnesium ionen worden door een ontkalker losgeweekt en verwijderd. Ontkalkers zijn verkrijgbaar als vloeistof, als poeder en als bruistablet. Veel ontkalkers bevatten citroenzuur als basisstof.

Ontkalkingsmiddel

Een ontkalkingsmiddel breekt hardnekkige kalkaanslag in waterhoudende apparaten af. Regelmatig gebruik van een ontkalkingsmiddel voorkomt aantasting van verschillende onderdelen in o.a. luchtbevochtigers. Ontkalkingsmiddelen voor luchtbevochtigers zijn los verkrijgbaar. In de handleiding van de bevochtigers worden de benodigde middelen genoemd met de daarbij behorende frequenties van onderhoud.

Ontvochtigen

In een vochtige binnenruimte is ontvochtiging noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te verkrijgen. Als het in huis te vochtig is kan door ontvochtigen de luchtvochtigheid snel worden verlaagd tot een gezond niveau. Dit is aan te bevelen bij waterschade, schimmelgroei op muren en plafonds, optrekkend vocht in muren en in geval van vloeren die uitzetten. Ontvochtigen op grote schaal wordt toegepast in industrie, zwembaden, opslagruimten, scheepvaart, overslagbedrijven en productiebedrijven. De vaste ontvochtigers zijn in staat tot het verwijderen van honderden liters vocht per dag uit het binnenklimaat. Fral is een vooraanstaand merk in de wereld van ontvochtiging. Het assortiment ontvochtigers loopt uiteen van kleine ontvochtigers voor thuisgebruik tot krachtige industriële ontvochtigers met een capaciteit tot maar liefst 980 liter per dag.

Ontvochtiger

Een ontvochtiger onttrekt vocht uit vloeren, muren, kasten, plafonds tot een normaal vochtevenwicht is bereikt. Met behulp van de ingebouwde hygrostaat (of losse hygrostaat) verlaagt de ontvochtiger de luchtvochtigheid tot de door u ingestelde waarde bereikt is. In huis volstaat doorgaans het gebruik van een kleine ontvochtiger. Grote ontvochtigers worden ingezet voor zware droogklussen zoals ontvochtiging in magazijnen, zwembaden, productiebedrijven, scheepvaart en op elke andere lokatie waar een hoge ontvochtigingscapaciteit vereist is. Er zijn diverse typen ontvochtigers verkrijgbaar: mobiele luchtontvochtigers, vaste ontvochtigers, adsorptiedrogers, bouwdrogers en zwembadontvochtigers. Bouwdrogers zijn robuuste ontvochtigers, speciaal geschikt voor ontvochtiging in veeleisende omgevingen. Een adsorptieontvochtiger is geschikt voor ontvochtigen bij lage temperaturen.

Ontvochtiger industrie

Een ontvochtiger voor industriële doeleinden is bijzonder krachtig, robuust uitgevoerd en geschikt voor jarenlang probleemloos ontvochtigen. Een industrie ontvochtiger is in staat om honderden liters vocht per dag uit een bedrijfsruimte of opslagruimte af te voeren. Speciaal voor ontvochtiging in koude ruimten worden industrie ontvochtigers uitgevoerd met een automatische ontdooifunctie zodat de krachtige werking ook bij lage temperaturen in stand blijft. Hierdoor zijn deze ontvochtigers ook geschikt voor het ontvochtigen van bijvoorbeeld koude productieruimten en koelcellen.

AIRSAIN VOOR UW INDUSTRIËLE ONTVOCHTIGER!

Ontvochtiger met afvoer

Indien een ontvochtiger voorzien is van een afvoerleiding wordt het condenswater automatisch afgevoerd. Een ontvochtiger met afvoer is ideaal voor het ontvochtigen van ruimtes waar weinig toezicht is. Een luchtontvochtiger met een waterreservoir schakelt zichzelf uit als het reservoir vol is. Luchtontvochtiging stopt totdat het waterreservoir geleegd is. Luchtontvochtigers met een vaste afvoer draaien continu door.

Ontvochtiger met hygrostaat

Een ontvochtiger met hygrostaat is geschikt voor automatische luchtontvochtiging. De hygrostaat kan worden ingesteld op de gewenste luchtvochtigheid. De ontvochtiger start de werking en stopt pas als de ingestelde luchtvochtigheid bereikt is. Indien de luchtontvochtiger voorzien is van een vaste waterafvoer, hoeft men het ontvochtigen ook niet te onderbreken voor het legen van het waterreservoir. Een hygrostaat is een meet- en regelinstrument voor luchtontvochtigers en luchtbevochtigers.

Ontvochtiger met verwarming

Een ontvochtiger met verwarmingsfunctie warmt de vochtige omgevingslucht vóór ontvochtigen op. Dankzij de verwarming kan ook vochtige lucht met een lage temperatuur effectief gedroogd worden. Het optionele verwarmingsonderdeel voor Fral ontvochtigers noemt men een Heet Gas Module.

Ontvochtiger museum

Ontvochtigers voor musea hebben een krachtige werking, bescheiden afmetingen en een elegante uitstraling. Voor ontvochting van kleine opslagruimten en kleine expositieruimten zijn verplaatsbare luchtontvochtigers ideaal. Voor permanente ontvochtiging in grote opslagruimten kan men een vaste ontvochtiger overwegen.

Ontvochtiger zwembad

Aantasting door vocht in binnenzwembaden kan ernstige schade veroorzaken aan het zwembadgebouw, de installatie en inboedel. Ontvochtigers in zwembaden verwijderen voortdurend het vocht uit de lucht waardoor aantasting door condens en corrosie niet kan plaatsvinden. Geen schimmelplekken, houtrot, roest en muffe luchtjes indien een zwembadontvochtiger wordt geïnstalleerd. Geschikte ontvochtigers voor zwembaden hebben een hoge ontvochtigingscapaciteit.

Ontvochtigers

Ontvochtigers worden onderverdeeld in mobiele ontvochtigers en vaste ontvochtigers. Een mobiele ontvochtiger is geschikt voor het ontvochtigen van een kleine tot middelgrote ruimte. De verplaatsbare luchtontvochtigers worden ingezet voor het verlagen van de luchtvochtigheid in woonkamers, badkamers, kelders, schuren, garages, opslagruimten, winkelruimten enz. Ontvochtigers voor de bouwsector noemt men bouwdrogers. Vaste ontvochtigers hebben een hogere ontvochtigingscapaciteit en worden aan een muur of plafond bevestigd. Deze industriële ontvochtigers zijn geschikt voor het ontvochtigen van industriële gebouwen, gekoelde ruimten, magazijnen, scheepvaart, klimaatkamers, zwembadruimten enz. Fral heeft een groot aantal ontvochtigers op de markt gebracht. De ontvochtigingscapaciteit loopt op tot maar liefst 2.955 liter per dag.

Ontvochtiging

Geforceerd vocht verwijderen uit de lucht. Waterdamp wordt door een ontvochtiger aan de lucht onttrokken zodat vochtige lucht droger wordt. Ontvochtiging d.m.v. luchtontvochtigers, adsorptiedrogers, bouwdrogers verlagen de luchtvochtigheid snel naar een gewenste waarde. Door luchtontvochtiging verliezen ook materialen in de binnenruimte vocht. Het vocht in de materialen wordt afgegeven aan de omgevingslucht die voortdurend gedroogd wordt door de ontvochtiger. Airsain is leverancier voor ontvochtiging in huis, industrie, opslag en zwembad.

AIRSAIN VOOR UW LUCHTONTVOCHTIGER!

Ontvochtigingsapparaat

De gangbare benaming voor een ontvochtigingsapparaat is luchtontvochtiger of luchtdroger. Een dergelijk ontvochtigingsapparaat is in staat om in korte tijd een grote hoeveelheid vocht uit een binnenruimte te verwijderen. Een kleine ontvochtiger is makkelijk verplaatsbaar en wordt gebruikt in huis, kantoor, winkel of kleine opslagruimte. Voor industriële ontvochtiging zijn grote, vaste ontvochtigingsapparaten verkrijgbaar.

Ontvochtigingscapaciteit

De ontvochtigingscapaciteit van een luchtontvochtiger wordt uitgedrukt in aantal liters vocht per uur of aantal liters vocht per dag dat uit een binnenruimte wordt verwijderd. Voor het drogen van grote bedrijfsruimten of opslagplaatsen is een ontvochtiger met een hoge ontvochtigingscapaciteit vereist. De zogenaamde vaste ontvochtigers bezitten een enorme capaciteit voor ontvochtigen. Deze luchtdrogers zijn in staat om tot maar liefst 980 liter vocht per dag uit een binnenruimte te verwijderen. Er zijn diverse vaste ontvochtigers verkrijgbaar met diverse ontvochtigingscapaciteiten. Voor luchtontvochtiging in kleinere ruimten zoals bijvoorbeeld een woonkamer, badkamer, of garage volstaat een luchtontvochtiger met een kleine ontvochtigingscapaciteit. Voor elke toepassing is een luchtontvochtiger verkrijgbaar met een passende droogcapaciteit. Speciaal voor op de bouw zijn robuuste bouwdrogers verkrijgbaar.

Ontvochtigingsinstallatie

Een ontvochtigingsinstallatie verwijdert 24 uur per dag vocht uit een ruimte. Indien de installatie uitgerust is met een hygrostaat is de gewenste luchtvochtigheid instelbaar. De vaste ontvochtigers zijn geschikt voor montage aan de wand of aan het plafond. Ook zijn diverse ontvochtigingsinstallaties verkrijgbaar die geschikt zijn voor vloermontage. Grote, vochtige ruimten worden uitgerust met een installatie voor luchtontvochtiging. Door de luchtvochtigheid voldoende laag te houden stopt condensvorming, corrosie, houtrot en schimmelvorming. De capaciteit van de ontvochtigingsinstallatie dient toereikend te zijn voor de grootte van de ruimte en de hoeveelheid vocht dat in de ruimte aanwezig is.

Oogirritatie

Oogirritatie kan optreden door slechte omstandigheden in het binnenklimaat. Vooral bij een lage luchtvochtigheid hebben mensen vaak last van geïrriteerde ogen. In een kantooromgeving is de luchtvochtigheid in de winter meestal te laag. De droge lucht zorgt dan samen met het beeldschermwerk voor oogirritatie. Ook een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt oogirritatie. Zwevende verontreinigingen in de lucht zijn erg belastend voor de ogen. Hooikoorts en andere vormen van allergie veroorzaken ook vaak irritatie aan de ogen, de bekende rode traanogen.

Oogklachten

Oogklachten kunnen door tal van factoren veroorzaakt worden. Een vaak voorkomende oorzaak van oogklachten is een slechte binnenluchtkwaliteit. Een lage luchtvochtigheid veroorzaakt al snel oogklachten, met name bij langdurig beeldschermwerk. Droge lucht in kantoren in combinatie met intensief gebruik van de ogen kan behoorlijk wat hinder veroorzaken. Droge, prikkende ogen voelen pijnlijk en leiden tot vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen en hoofdpijn. Niet alleen een lage luchtvochtigheid veroorzaakt oogklachten maar ook een hoge concentratie verontreinigingen in de lucht kan de ogen sterk irriteren. In het hooikoortsseizoen hebben veel mensen oogklachten door een allergische reactie op het zwevende stuifmeel.

Oostenwind

Droge wind die vooral in de wintermaanden mede verantwoordelijk is voor uitdroging van o.a. houten vloeren, boeken, instrumenten en meubelen in uw huis. In de winter wordt de lucht in huis drooggestookt door gebruik van verwarming of kachel. Ventileren met een droge oostenwind zorgt dan voor een nóg droger binnenklimaat. De luchtvochtigheid is dan erg laag. Is de wind in de winter afkomstig van een lagedrukgebied uit het oosten of noordoosten, dan volgt er meestal sneeuw.

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht noemt men het vocht dat in een muur vanaf de grond omhoog trekt. Vanwege de capillaire werking verplaatst het vocht zich naar boven in een muur. Opstijgend vocht kan ontstaan door aanzuiging van grondwater of een slechte vochtbarriëre van de buitenmuur net boven of onder het grondoppervlakte. Opstijgend vocht wordt ook wel optrekkend vocht genoemd. Het vocht veroorzaakt schade aan de muur zelf, maar het ontstane vochtige binnenklimaat veroorzaakt ook andere vochtproblemen. Schimmels, condens, houtrot, corrosie, houten vloeren die bol staan, stucwerk en behang dat loslaat, overlast van ongedierte. Problemen die te voorkomen zijn door tijdig te starten met ontvochtiging. Structureel waterdicht maken van de muur voorkomt toekomstige vochtproblemen.

Optimale luchtverdeling

Het verspreiden van lucht waarbij de verdeling van de behandelde lucht zo gunstig mogelijk is. Een optimale luchtverdeling is ook aan te passen aan bijvoorbeeld persoonlijke wensen of eisen. Diverse apparaten voor luchtbehandeling bezitten voorzieningen om de uitgaande lucht in te kunnen stellen. Diverse airconditioners bezitten luchtregeling om koude trek te voorkomen. Ventilatoren en ventilatorkachels zijn zodanig ontworpen dat frisse lucht en/of verwamde lucht zo goed mogelijk in het binnenklimaat wordt verspreid.

Optimale luchtvochtigheid

Als men spreekt over de optimale luchtvochtigheid, bedoelt men meestal de ideale luchtvochtigheid voor mensen in het binnenklimaat. De optimale luchtvochtigheid ligt in dat geval tussen 40% en 60% (Relatieve luchtvochtigheid). Voor een groot aantal productieprocessen en opslagcondities liggen de waarden van een optimale luchtvochtigheid hoger of juist lager. Elke bedrijfstak kent haar eigen ideale vochtomstandigheden voor productie, verwerking, bewerking, en opslag van uiteenlopende producten en materialen.

Optrekkend vocht

Vocht in een muur dat vanuit de bodem omhoog trekt door de capillaire werking. Dit zogenaamde opstijgende vocht kan ontstaan door aanzuiging van grondwater of een slechte vochtbarriëre van de buitenmuur net boven of onder het grondoppervlakte. Optrekkend vocht veroorzaakt een vochtig binnenklimaat en kan tot aanzienlijke vochtschade leiden zoals: houtrot, schimmelvorming, omhoog drukken van houten vloeren, loslatend stucwerk of behang, hinder van ongedierte. Voor het verwijderen van vocht uit het binnenklimaat biedt een luchtontvochtiger uitkomst. Om te voorkomen dat een muur zich met vocht blijft volzuigen dient men op zoek te gaan naar een bouwkundige oplossing.

Optrekkend vocht behandelen

Optrekkend vocht behandelen begint bij het opsporen van het vochtprobleem. Met diverse technieken kunnen muren waterafstotend worden gemaakt zodat de opname van vocht vanuit de bodem stopt. Een krachtige luchtontvochtiger verwijdert dagelijks een flink aantal liters vocht uit de binnenruimte waardoor de muur snel droogt. Als de vochtigheidsgraad van de muur voldoende afgenomen is, kan de muur worden gereinigd en opgeknapt. Dezelfde luchtontvochtiger zorgt ervoor dat in de toekomst het vocht in de muur direct verwijderd wordt.

Oregon

Oregon is een fabrikant van uiteenlopende meetinstrumenten. Weerstations, digitale thermometers, digitale hygrometers en digitale barometers behoren tot het assortiment van Oregon.

Oscillatiefunctie

Draaifunctie op bijvoorbeeld een elektrische kachel of ventilator. De oscillatiefunctie zorgt voor een goede luchtverdeling in de kamer. Door oscilleren wordt de warme lucht of frisse lucht gelijkmatig verspreid.
Links: Swingfunctie

Overbevochtiging

Van overbevochtiging is sprake als te veel vocht aan de lucht wordt toegevoegd. Sommige luchtbevochtigers zijn in staat de luchtvochtigheid sterk te verhogen, zelfs verder dan 60% luchtvochtigheid. In een gezond binnenklimaat overstijgt de luchtvochtigheid niet 60%. Luchtbevochtigers zijn daarom vaak uitgerust met een hygrostaat zodat de bevochtiger automatisch uitschakelt als de luchtvochtigheid voldoende hoog is. Luchtwassers en koud water verdampers bevochtigen de lucht door middel van natuurlijke verdamping van water zodat overbevochtiging niet mogelijk is. Door overbevochtiging kan condensatie en schimmel ontstaan.

Ozon

Ozon (O3) is een prikkelend en reactief gas dat in de atmosfeer vookomt. Het beschermt de aarde tegen ultraviolette straling van de zon (ozonlaag). Ozon heeft een sterk desinfecterende werking. Ozonreinigers maken gebruik van deze reinigende eigenschappen om een ruimte snel te ontgeuren. Tijdens ozonreiniging mag de ruimte niet worden betreden omdat inademing van deze grote hoeveelheden ozon schadelijk is.

Ozon luchtreiniger

Ozon luchtreinigers werken zeer effectief tegen stank en aërosole luchtverontreinigingen. Door krachtige oxidatie worden diverse verontreinigingen onschadelijk gemaakt. Het nadeel van dit type luchtreiniger is dat de ruimten tijdens ozonreiniging niet betreden mogen worden. Ozon is immers zeer schadelijk voor mens en dier.

Ozongenerator

Een ozongenerator (ozonreiniger) is een apparaat dat ingezet wordt bij rookschade en stankoverlast. De ozongenerator brengt grote hoeveelheden ozon in een korte periode in een verontreinigde ruimte. Door krachtige oxidatie worden stankcomponenten en rooklucht geneutraliseerd. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet betreden worden omdat inademing van deze hoeveelheid ozon bijzonder schadelijk is.

Ozonlaag

De ozonlaag is een beschermende laag met het gas ozon (O3)in onze stratosfeer. De ozonlaag is een deel van onze dampkring dat zich op een afstand van 15 tot 45 km van de aarde bevindt. De ozonlaag beschermt ons tegen te hoge blootstelling aan ultraviolette straling afkomstig van de zon.

Ozonreiniger

Ozonreiniger is een andere benaming voor ozongenerator. Door krachtige luchtreiniging met ozon worden stankbestanddelen en andere verontreinigingen in de lucht afgebroken. Ozonreinigers worden ingezet bij calamiteiten zoals rookschade en wateroverlast. Ozonreiniging wordt ook ingezet voor stankbestrijding in woningen en industrie. Een industriële ozonreiniger brengt grote hoeveelheden ozon in een korte periode in een verontreinigde ruimte. Door krachtige oxidatie worden stankcomponenten en rooklucht geneutraliseerd. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet betreden worden omdat inademing van deze hoeveelheid ozon bijzonder schadelijk is. Indien een ozonreiniger onder de maximaal toelaatbare grens ozon verspreidt, mag de ruimte wel worden betreden. Ozonreinigers verwijderen ook nicotinegeuren uit het binnenklimaat.

Ozonreiniging

Ozonreiniging is een methode voor luchtzuivering waarbij verontreinigingen door oxidatie worden afgebroken. Ozonreiniging wordt onder andere ingezet voor het verwijderen van stankcomponenten bij brandschade en in de industrie. Bij gebruik van een zeer krachtige ozonreiniger mag tijdens de reiniging de ruimte niet betreden worden vanwege hoge concentraties ozon in de lucht. Bij ozonreiniging met een lagere dosering hoeft men de ruimte niet te verlaten.
Links: Stank, Salvage, Trotec

Ozontechniek

Ozontechniek is een specifieke wijze van luchtreiniging. Door verspreiding van ozon worden vindt krachtige oxidatie van luchtverontreinigingen plaats. Ozontechniek wordt met name ingezet voor het verwijderen van geuren en andere vluchtige stoffen. Ozontechniek wordt ook veelvuldig toegepast in apparatuur voor waterbehandeling vanwege de desinfecterende werking.

Home
Woordenboek
O


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter O

Oldtimer ontvochtiger

Door de werking van een luchtontvochtiger worden oldtimers beschermd tegen de inwerking van vocht. De luchtvochtigheid in een garage of oldtimerstalling dient onder controle te blijven om corrosie te voorkomen. Door schimmelgroei ontstaan bovendien muffe luchtjes in de oldtimer als de luchtvochtigheid te hoog is. Een ontvochtiger verwijdert voortdurend het vocht uit de omgevingslucht zodat het vocht de oldtimer ongemoeid laat. Corrosie wordt voorkomen of geremd en de ruimte, én de oldtimer zelf, blijven vrij van vervelende vochtgeuren.

Olieradiator

Verplaatsbare radiator die gevuld is met olie. In dit type kachel wordt de olie elektrisch verwarmd. Dit verwarmingssysteem heeft een stille werking en is makkelijk verplaatsbaar dankzij de kleine wieltjes. Verwarming vindt enkel plaats door straling. Een compacte olieradator is ideaal voor bijverwarming in de winter. Snel extra warmte in bijvoorbeeld een slaapkamer, studeerkamer of hobbyruimte.

Onderhoudsindicator

Luchtreinigers en airconditioners met een onderhoudsindicator waarschuwen als de luchtfilters vervangen moeten worden of reiniging gebruiken. De onderhoudsindicator is een prima functie, de kwaliteit van luchtreiniging blijft van hoog niveau als op tijd aandacht aan de filters wordt gegeven.

Ongezond binnenklimaat

In een ongezond binnenklimaat worden bewoners en bezoekers blootgesteld aan omstandigheden die de gezondheid nadelig beïnvloeden. Onvoldoende ventilatie is een belangrijke oorzaak van een ongezond binnenklimaat. Bij onvoldoende ventileren kan de CO2-waarde tot ongezond hoge waarden stijgen. Helaas is het zo dat ook bij voldoende ventilatie de luchtkwaliteit in een woning of ander gebouw slecht kan zijn. Vooral in de nabijheid van drukke verkeerswegen en nabij industriegebieden is verse lucht niet altijd zo schoon als dat men wenst. Ook de luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol. In een vochtig binnenklimaat hebben schimmels vrij spel. Deze schimmels kunnen allergie veroorzaken en zelfs ergere gezondheidsklachten indien de schimmels gifstoffen in de lucht verspreiden, de zogenaamde mycotoxinen. In een droog binnenklimaat is de luchtvochtigheid erg laag. Slijmvliezen drogen uit waardoor men vatbaarder is voor griep en verkoudheid.

Ongezonde lucht

Ongezonde lucht bevat veel verontreinigingen en weinig negatieve ionen. Als het CO2-gehalte in de lucht hoog is, wijst dit bovendien op onvoldoende ventilatie van een binnenruimte. Ongezonde lucht in het binnenklimaat ontstaat vaak door ondermaatse verversing van binnenlucht. Daarnaast is 'verse lucht' ook vaak niet vrij van verontreinigingen. Enkele factoren die bijdragen aan ongezonde binnenlucht zijn: uitstoot van gassen door verkeer en industrie, schimmelgroei in een vochtig binnenklimaat, vrijkomen van schadelijke gassen uit bouwmaterialen, tonerstof uit printers. In een ongezond binnenklimaat is bovendien de luchtvochtigheid te laag of juist te hoog. De ideale relatieve luchtvochtigheid bedraagt 45- 55%.

Ontdooifunctie

Diverse luchtontvochtigers zijn voorzien van een ontdooifunctie. Door gebruik te maken van de ontdooifunctie wordt bevriezing van het apparaat voorkomen. Een luchtontvochtiger onttrekt water aan de lucht door deze snel af te koelen. De waterdamp condenseert op de gekoelde spiraal zodat het als condensvocht kan worden afgevoerd. Voor een optimale werking van de ontvochtiger dient dit mechanisme zo veel mogelijk ijsvrij te blijven. De ontdooifunctie draagt dus bij aan de hoge prestaties van een luchtontvochtiger.

Ontdooistand

Verschillende luchtontvochtigers zijn voorzien van een ontdooistand. Een luchtontvochtiger verwijdert vocht uit de lucht door waterdamp zeer snel af te koelen. Waterdamp condenseert op het koelelement en wordt als condensvocht afgevoerd naar een wateropvangtank. Op deze wijze wordt de luchtvochtigheid in een ruimte verlaagd. Omdat na een periode van ontvochtigen ijsafzetting op het koelelement van de ontvochtiger voorkomt, is een korte periode van ontdooien -defrost- nodig. De ontdooistand schakelt de ontvochtiger tijdelijk uit, laat het koelelement ontdooien en schakelt daarna de luchtontvochtiger automatisch weer in.

Ontkalker

Ontkalker is een middel om kalkaanslag te verwijderen. De moeilijk te verwijderen calcium en magnesium ionen worden door een ontkalker losgeweekt en verwijderd. Ontkalkers zijn verkrijgbaar als vloeistof, als poeder en als bruistablet. Veel ontkalkers bevatten citroenzuur als basisstof.

Ontkalkingsmiddel

Een ontkalkingsmiddel breekt hardnekkige kalkaanslag in waterhoudende apparaten af. Regelmatig gebruik van een ontkalkingsmiddel voorkomt aantasting van verschillende onderdelen in o.a. luchtbevochtigers. Ontkalkingsmiddelen voor luchtbevochtigers zijn los verkrijgbaar. In de handleiding van de bevochtigers worden de benodigde middelen genoemd met de daarbij behorende frequenties van onderhoud.

Ontvochtigen

In een vochtige binnenruimte is ontvochtiging noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te verkrijgen. Als het in huis te vochtig is kan door ontvochtigen de luchtvochtigheid snel worden verlaagd tot een gezond niveau. Dit is aan te bevelen bij waterschade, schimmelgroei op muren en plafonds, optrekkend vocht in muren en in geval van vloeren die uitzetten. Ontvochtigen op grote schaal wordt toegepast in industrie, zwembaden, opslagruimten, scheepvaart, overslagbedrijven en productiebedrijven. De vaste ontvochtigers zijn in staat tot het verwijderen van honderden liters vocht per dag uit het binnenklimaat. Fral is een vooraanstaand merk in de wereld van ontvochtiging. Het assortiment ontvochtigers loopt uiteen van kleine ontvochtigers voor thuisgebruik tot krachtige industriële ontvochtigers met een capaciteit tot maar liefst 980 liter per dag.

Ontvochtiger

Een ontvochtiger onttrekt vocht uit vloeren, muren, kasten, plafonds tot een normaal vochtevenwicht is bereikt. Met behulp van de ingebouwde hygrostaat (of losse hygrostaat) verlaagt de ontvochtiger de luchtvochtigheid tot de door u ingestelde waarde bereikt is. In huis volstaat doorgaans het gebruik van een kleine ontvochtiger. Grote ontvochtigers worden ingezet voor zware droogklussen zoals ontvochtiging in magazijnen, zwembaden, productiebedrijven, scheepvaart en op elke andere lokatie waar een hoge ontvochtigingscapaciteit vereist is. Er zijn diverse typen ontvochtigers verkrijgbaar: mobiele luchtontvochtigers, vaste ontvochtigers, adsorptiedrogers, bouwdrogers en zwembadontvochtigers. Bouwdrogers zijn robuuste ontvochtigers, speciaal geschikt voor ontvochtiging in veeleisende omgevingen. Een adsorptieontvochtiger is geschikt voor ontvochtigen bij lage temperaturen.

Ontvochtiger industrie

Een ontvochtiger voor industriële doeleinden is bijzonder krachtig, robuust uitgevoerd en geschikt voor jarenlang probleemloos ontvochtigen. Een industrie ontvochtiger is in staat om honderden liters vocht per dag uit een bedrijfsruimte of opslagruimte af te voeren. Speciaal voor ontvochtiging in koude ruimten worden industrie ontvochtigers uitgevoerd met een automatische ontdooifunctie zodat de krachtige werking ook bij lage temperaturen in stand blijft. Hierdoor zijn deze ontvochtigers ook geschikt voor het ontvochtigen van bijvoorbeeld koude productieruimten en koelcellen.

AIRSAIN VOOR UW INDUSTRIËLE ONTVOCHTIGER!

Ontvochtiger met afvoer

Indien een ontvochtiger voorzien is van een afvoerleiding wordt het condenswater automatisch afgevoerd. Een ontvochtiger met afvoer is ideaal voor het ontvochtigen van ruimtes waar weinig toezicht is. Een luchtontvochtiger met een waterreservoir schakelt zichzelf uit als het reservoir vol is. Luchtontvochtiging stopt totdat het waterreservoir geleegd is. Luchtontvochtigers met een vaste afvoer draaien continu door.

Ontvochtiger met hygrostaat

Een ontvochtiger met hygrostaat is geschikt voor automatische luchtontvochtiging. De hygrostaat kan worden ingesteld op de gewenste luchtvochtigheid. De ontvochtiger start de werking en stopt pas als de ingestelde luchtvochtigheid bereikt is. Indien de luchtontvochtiger voorzien is van een vaste waterafvoer, hoeft men het ontvochtigen ook niet te onderbreken voor het legen van het waterreservoir. Een hygrostaat is een meet- en regelinstrument voor luchtontvochtigers en luchtbevochtigers.

Ontvochtiger met verwarming

Een ontvochtiger met verwarmingsfunctie warmt de vochtige omgevingslucht vóór ontvochtigen op. Dankzij de verwarming kan ook vochtige lucht met een lage temperatuur effectief gedroogd worden. Het optionele verwarmingsonderdeel voor Fral ontvochtigers noemt men een Heet Gas Module.

Ontvochtiger museum

Ontvochtigers voor musea hebben een krachtige werking, bescheiden afmetingen en een elegante uitstraling. Voor ontvochting van kleine opslagruimten en kleine expositieruimten zijn verplaatsbare luchtontvochtigers ideaal. Voor permanente ontvochtiging in grote opslagruimten kan men een vaste ontvochtiger overwegen.

Ontvochtiger zwembad

Aantasting door vocht in binnenzwembaden kan ernstige schade veroorzaken aan het zwembadgebouw, de installatie en inboedel. Ontvochtigers in zwembaden verwijderen voortdurend het vocht uit de lucht waardoor aantasting door condens en corrosie niet kan plaatsvinden. Geen schimmelplekken, houtrot, roest en muffe luchtjes indien een zwembadontvochtiger wordt geïnstalleerd. Geschikte ontvochtigers voor zwembaden hebben een hoge ontvochtigingscapaciteit.

Ontvochtigers

Ontvochtigers worden onderverdeeld in mobiele ontvochtigers en vaste ontvochtigers. Een mobiele ontvochtiger is geschikt voor het ontvochtigen van een kleine tot middelgrote ruimte. De verplaatsbare luchtontvochtigers worden ingezet voor het verlagen van de luchtvochtigheid in woonkamers, badkamers, kelders, schuren, garages, opslagruimten, winkelruimten enz. Ontvochtigers voor de bouwsector noemt men bouwdrogers. Vaste ontvochtigers hebben een hogere ontvochtigingscapaciteit en worden aan een muur of plafond bevestigd. Deze industriële ontvochtigers zijn geschikt voor het ontvochtigen van industriële gebouwen, gekoelde ruimten, magazijnen, scheepvaart, klimaatkamers, zwembadruimten enz. Fral heeft een groot aantal ontvochtigers op de markt gebracht. De ontvochtigingscapaciteit loopt op tot maar liefst 2.955 liter per dag.

Ontvochtiging

Geforceerd vocht verwijderen uit de lucht. Waterdamp wordt door een ontvochtiger aan de lucht onttrokken zodat vochtige lucht droger wordt. Ontvochtiging d.m.v. luchtontvochtigers, adsorptiedrogers, bouwdrogers verlagen de luchtvochtigheid snel naar een gewenste waarde. Door luchtontvochtiging verliezen ook materialen in de binnenruimte vocht. Het vocht in de materialen wordt afgegeven aan de omgevingslucht die voortdurend gedroogd wordt door de ontvochtiger. Airsain is leverancier voor ontvochtiging in huis, industrie, opslag en zwembad.

AIRSAIN VOOR UW LUCHTONTVOCHTIGER!

Ontvochtigingsapparaat

De gangbare benaming voor een ontvochtigingsapparaat is luchtontvochtiger of luchtdroger. Een dergelijk ontvochtigingsapparaat is in staat om in korte tijd een grote hoeveelheid vocht uit een binnenruimte te verwijderen. Een kleine ontvochtiger is makkelijk verplaatsbaar en wordt gebruikt in huis, kantoor, winkel of kleine opslagruimte. Voor industriële ontvochtiging zijn grote, vaste ontvochtigingsapparaten verkrijgbaar.

Ontvochtigingscapaciteit

De ontvochtigingscapaciteit van een luchtontvochtiger wordt uitgedrukt in aantal liters vocht per uur of aantal liters vocht per dag dat uit een binnenruimte wordt verwijderd. Voor het drogen van grote bedrijfsruimten of opslagplaatsen is een ontvochtiger met een hoge ontvochtigingscapaciteit vereist. De zogenaamde vaste ontvochtigers bezitten een enorme capaciteit voor ontvochtigen. Deze luchtdrogers zijn in staat om tot maar liefst 980 liter vocht per dag uit een binnenruimte te verwijderen. Er zijn diverse vaste ontvochtigers verkrijgbaar met diverse ontvochtigingscapaciteiten. Voor luchtontvochtiging in kleinere ruimten zoals bijvoorbeeld een woonkamer, badkamer, of garage volstaat een luchtontvochtiger met een kleine ontvochtigingscapaciteit. Voor elke toepassing is een luchtontvochtiger verkrijgbaar met een passende droogcapaciteit. Speciaal voor op de bouw zijn robuuste bouwdrogers verkrijgbaar.

Ontvochtigingsinstallatie

Een ontvochtigingsinstallatie verwijdert 24 uur per dag vocht uit een ruimte. Indien de installatie uitgerust is met een hygrostaat is de gewenste luchtvochtigheid instelbaar. De vaste ontvochtigers zijn geschikt voor montage aan de wand of aan het plafond. Ook zijn diverse ontvochtigingsinstallaties verkrijgbaar die geschikt zijn voor vloermontage. Grote, vochtige ruimten worden uitgerust met een installatie voor luchtontvochtiging. Door de luchtvochtigheid voldoende laag te houden stopt condensvorming, corrosie, houtrot en schimmelvorming. De capaciteit van de ontvochtigingsinstallatie dient toereikend te zijn voor de grootte van de ruimte en de hoeveelheid vocht dat in de ruimte aanwezig is.

Oogirritatie

Oogirritatie kan optreden door slechte omstandigheden in het binnenklimaat. Vooral bij een lage luchtvochtigheid hebben mensen vaak last van geïrriteerde ogen. In een kantooromgeving is de luchtvochtigheid in de winter meestal te laag. De droge lucht zorgt dan samen met het beeldschermwerk voor oogirritatie. Ook een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt oogirritatie. Zwevende verontreinigingen in de lucht zijn erg belastend voor de ogen. Hooikoorts en andere vormen van allergie veroorzaken ook vaak irritatie aan de ogen, de bekende rode traanogen.

Oogklachten

Oogklachten kunnen door tal van factoren veroorzaakt worden. Een vaak voorkomende oorzaak van oogklachten is een slechte binnenluchtkwaliteit. Een lage luchtvochtigheid veroorzaakt al snel oogklachten, met name bij langdurig beeldschermwerk. Droge lucht in kantoren in combinatie met intensief gebruik van de ogen kan behoorlijk wat hinder veroorzaken. Droge, prikkende ogen voelen pijnlijk en leiden tot vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen en hoofdpijn. Niet alleen een lage luchtvochtigheid veroorzaakt oogklachten maar ook een hoge concentratie verontreinigingen in de lucht kan de ogen sterk irriteren. In het hooikoortsseizoen hebben veel mensen oogklachten door een allergische reactie op het zwevende stuifmeel.

Oostenwind

Droge wind die vooral in de wintermaanden mede verantwoordelijk is voor uitdroging van o.a. houten vloeren, boeken, instrumenten en meubelen in uw huis. In de winter wordt de lucht in huis drooggestookt door gebruik van verwarming of kachel. Ventileren met een droge oostenwind zorgt dan voor een nóg droger binnenklimaat. De luchtvochtigheid is dan erg laag. Is de wind in de winter afkomstig van een lagedrukgebied uit het oosten of noordoosten, dan volgt er meestal sneeuw.

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht noemt men het vocht dat in een muur vanaf de grond omhoog trekt. Vanwege de capillaire werking verplaatst het vocht zich naar boven in een muur. Opstijgend vocht kan ontstaan door aanzuiging van grondwater of een slechte vochtbarriëre van de buitenmuur net boven of onder het grondoppervlakte. Opstijgend vocht wordt ook wel optrekkend vocht genoemd. Het vocht veroorzaakt schade aan de muur zelf, maar het ontstane vochtige binnenklimaat veroorzaakt ook andere vochtproblemen. Schimmels, condens, houtrot, corrosie, houten vloeren die bol staan, stucwerk en behang dat loslaat, overlast van ongedierte. Problemen die te voorkomen zijn door tijdig te starten met ontvochtiging. Structureel waterdicht maken van de muur voorkomt toekomstige vochtproblemen.

Optimale luchtverdeling

Het verspreiden van lucht waarbij de verdeling van de behandelde lucht zo gunstig mogelijk is. Een optimale luchtverdeling is ook aan te passen aan bijvoorbeeld persoonlijke wensen of eisen. Diverse apparaten voor luchtbehandeling bezitten voorzieningen om de uitgaande lucht in te kunnen stellen. Diverse airconditioners bezitten luchtregeling om koude trek te voorkomen. Ventilatoren en ventilatorkachels zijn zodanig ontworpen dat frisse lucht en/of verwamde lucht zo goed mogelijk in het binnenklimaat wordt verspreid.

Optimale luchtvochtigheid

Als men spreekt over de optimale luchtvochtigheid, bedoelt men meestal de ideale luchtvochtigheid voor mensen in het binnenklimaat. De optimale luchtvochtigheid ligt in dat geval tussen 40% en 60% (Relatieve luchtvochtigheid). Voor een groot aantal productieprocessen en opslagcondities liggen de waarden van een optimale luchtvochtigheid hoger of juist lager. Elke bedrijfstak kent haar eigen ideale vochtomstandigheden voor productie, verwerking, bewerking, en opslag van uiteenlopende producten en materialen.

Optrekkend vocht

Vocht in een muur dat vanuit de bodem omhoog trekt door de capillaire werking. Dit zogenaamde opstijgende vocht kan ontstaan door aanzuiging van grondwater of een slechte vochtbarriëre van de buitenmuur net boven of onder het grondoppervlakte. Optrekkend vocht veroorzaakt een vochtig binnenklimaat en kan tot aanzienlijke vochtschade leiden zoals: houtrot, schimmelvorming, omhoog drukken van houten vloeren, loslatend stucwerk of behang, hinder van ongedierte. Voor het verwijderen van vocht uit het binnenklimaat biedt een luchtontvochtiger uitkomst. Om te voorkomen dat een muur zich met vocht blijft volzuigen dient men op zoek te gaan naar een bouwkundige oplossing.

Optrekkend vocht behandelen

Optrekkend vocht behandelen begint bij het opsporen van het vochtprobleem. Met diverse technieken kunnen muren waterafstotend worden gemaakt zodat de opname van vocht vanuit de bodem stopt. Een krachtige luchtontvochtiger verwijdert dagelijks een flink aantal liters vocht uit de binnenruimte waardoor de muur snel droogt. Als de vochtigheidsgraad van de muur voldoende afgenomen is, kan de muur worden gereinigd en opgeknapt. Dezelfde luchtontvochtiger zorgt ervoor dat in de toekomst het vocht in de muur direct verwijderd wordt.

Oregon

Oregon is een fabrikant van uiteenlopende meetinstrumenten. Weerstations, digitale thermometers, digitale hygrometers en digitale barometers behoren tot het assortiment van Oregon.

Oscillatiefunctie

Draaifunctie op bijvoorbeeld een elektrische kachel of ventilator. De oscillatiefunctie zorgt voor een goede luchtverdeling in de kamer. Door oscilleren wordt de warme lucht of frisse lucht gelijkmatig verspreid.
Links: Swingfunctie

Overbevochtiging

Van overbevochtiging is sprake als te veel vocht aan de lucht wordt toegevoegd. Sommige luchtbevochtigers zijn in staat de luchtvochtigheid sterk te verhogen, zelfs verder dan 60% luchtvochtigheid. In een gezond binnenklimaat overstijgt de luchtvochtigheid niet 60%. Luchtbevochtigers zijn daarom vaak uitgerust met een hygrostaat zodat de bevochtiger automatisch uitschakelt als de luchtvochtigheid voldoende hoog is. Luchtwassers en koud water verdampers bevochtigen de lucht door middel van natuurlijke verdamping van water zodat overbevochtiging niet mogelijk is. Door overbevochtiging kan condensatie en schimmel ontstaan.

Ozon

Ozon (O3) is een prikkelend en reactief gas dat in de atmosfeer vookomt. Het beschermt de aarde tegen ultraviolette straling van de zon (ozonlaag). Ozon heeft een sterk desinfecterende werking. Ozonreinigers maken gebruik van deze reinigende eigenschappen om een ruimte snel te ontgeuren. Tijdens ozonreiniging mag de ruimte niet worden betreden omdat inademing van deze grote hoeveelheden ozon schadelijk is.

Ozon luchtreiniger

Ozon luchtreinigers werken zeer effectief tegen stank en aërosole luchtverontreinigingen. Door krachtige oxidatie worden diverse verontreinigingen onschadelijk gemaakt. Het nadeel van dit type luchtreiniger is dat de ruimten tijdens ozonreiniging niet betreden mogen worden. Ozon is immers zeer schadelijk voor mens en dier.

Ozongenerator

Een ozongenerator (ozonreiniger) is een apparaat dat ingezet wordt bij rookschade en stankoverlast. De ozongenerator brengt grote hoeveelheden ozon in een korte periode in een verontreinigde ruimte. Door krachtige oxidatie worden stankcomponenten en rooklucht geneutraliseerd. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet betreden worden omdat inademing van deze hoeveelheid ozon bijzonder schadelijk is.

Ozonlaag

De ozonlaag is een beschermende laag met het gas ozon (O3)in onze stratosfeer. De ozonlaag is een deel van onze dampkring dat zich op een afstand van 15 tot 45 km van de aarde bevindt. De ozonlaag beschermt ons tegen te hoge blootstelling aan ultraviolette straling afkomstig van de zon.

Ozonreiniger

Ozonreiniger is een andere benaming voor ozongenerator. Door krachtige luchtreiniging met ozon worden stankbestanddelen en andere verontreinigingen in de lucht afgebroken. Ozonreinigers worden ingezet bij calamiteiten zoals rookschade en wateroverlast. Ozonreiniging wordt ook ingezet voor stankbestrijding in woningen en industrie. Een industriële ozonreiniger brengt grote hoeveelheden ozon in een korte periode in een verontreinigde ruimte. Door krachtige oxidatie worden stankcomponenten en rooklucht geneutraliseerd. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet betreden worden omdat inademing van deze hoeveelheid ozon bijzonder schadelijk is. Indien een ozonreiniger onder de maximaal toelaatbare grens ozon verspreidt, mag de ruimte wel worden betreden. Ozonreinigers verwijderen ook nicotinegeuren uit het binnenklimaat.

Ozonreiniging

Ozonreiniging is een methode voor luchtzuivering waarbij verontreinigingen door oxidatie worden afgebroken. Ozonreiniging wordt onder andere ingezet voor het verwijderen van stankcomponenten bij brandschade en in de industrie. Bij gebruik van een zeer krachtige ozonreiniger mag tijdens de reiniging de ruimte niet betreden worden vanwege hoge concentraties ozon in de lucht. Bij ozonreiniging met een lagere dosering hoeft men de ruimte niet te verlaten.
Links: Stank, Salvage, Trotec

Ozontechniek

Ozontechniek is een specifieke wijze van luchtreiniging. Door verspreiding van ozon worden vindt krachtige oxidatie van luchtverontreinigingen plaats. Ozontechniek wordt met name ingezet voor het verwijderen van geuren en andere vluchtige stoffen. Ozontechniek wordt ook veelvuldig toegepast in apparatuur voor waterbehandeling vanwege de desinfecterende werking.
AIRCONDITIONERS
VOCHTIGE LUCHT
VENTILATIE
FIJNSTOF EN ALLERGIE
DROGE LUCHT
DESINFECTIE STERILISATIE
METEN
GEUR OF STANK
VLIEGENVANGER
VERWARMING

SEPTEMBER 2021

Gratis

TFA Thermo Hygro Climate met logo
t.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00

  
Home
O


  


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Woorden die beginnen met de letter O

Oldtimer ontvochtiger

Door de werking van een luchtontvochtiger worden oldtimers beschermd tegen de inwerking van vocht. De luchtvochtigheid in een garage of oldtimerstalling dient onder controle te blijven om corrosie te voorkomen. Door schimmelgroei ontstaan bovendien muffe luchtjes in de oldtimer als de luchtvochtigheid te hoog is. Een ontvochtiger verwijdert voortdurend het vocht uit de omgevingslucht zodat het vocht de oldtimer ongemoeid laat. Corrosie wordt voorkomen of geremd en de ruimte, én de oldtimer zelf, blijven vrij van vervelende vochtgeuren.

Olieradiator

Verplaatsbare radiator die gevuld is met olie. In dit type kachel wordt de olie elektrisch verwarmd. Dit verwarmingssysteem heeft een stille werking en is makkelijk verplaatsbaar dankzij de kleine wieltjes. Verwarming vindt enkel plaats door straling. Een compacte olieradator is ideaal voor bijverwarming in de winter. Snel extra warmte in bijvoorbeeld een slaapkamer, studeerkamer of hobbyruimte.

Onderhoudsindicator

Luchtreinigers en airconditioners met een onderhoudsindicator waarschuwen als de luchtfilters vervangen moeten worden of reiniging gebruiken. De onderhoudsindicator is een prima functie, de kwaliteit van luchtreiniging blijft van hoog niveau als op tijd aandacht aan de filters wordt gegeven.

Ongezond binnenklimaat

In een ongezond binnenklimaat worden bewoners en bezoekers blootgesteld aan omstandigheden die de gezondheid nadelig beïnvloeden. Onvoldoende ventilatie is een belangrijke oorzaak van een ongezond binnenklimaat. Bij onvoldoende ventileren kan de CO2-waarde tot ongezond hoge waarden stijgen. Helaas is het zo dat ook bij voldoende ventilatie de luchtkwaliteit in een woning of ander gebouw slecht kan zijn. Vooral in de nabijheid van drukke verkeerswegen en nabij industriegebieden is verse lucht niet altijd zo schoon als dat men wenst. Ook de luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol. In een vochtig binnenklimaat hebben schimmels vrij spel. Deze schimmels kunnen allergie veroorzaken en zelfs ergere gezondheidsklachten indien de schimmels gifstoffen in de lucht verspreiden, de zogenaamde mycotoxinen. In een droog binnenklimaat is de luchtvochtigheid erg laag. Slijmvliezen drogen uit waardoor men vatbaarder is voor griep en verkoudheid.

Ongezonde lucht

Ongezonde lucht bevat veel verontreinigingen en weinig negatieve ionen. Als het CO2-gehalte in de lucht hoog is, wijst dit bovendien op onvoldoende ventilatie van een binnenruimte. Ongezonde lucht in het binnenklimaat ontstaat vaak door ondermaatse verversing van binnenlucht. Daarnaast is 'verse lucht' ook vaak niet vrij van verontreinigingen. Enkele factoren die bijdragen aan ongezonde binnenlucht zijn: uitstoot van gassen door verkeer en industrie, schimmelgroei in een vochtig binnenklimaat, vrijkomen van schadelijke gassen uit bouwmaterialen, tonerstof uit printers. In een ongezond binnenklimaat is bovendien de luchtvochtigheid te laag of juist te hoog. De ideale relatieve luchtvochtigheid bedraagt 45- 55%.

Ontdooifunctie

Diverse luchtontvochtigers zijn voorzien van een ontdooifunctie. Door gebruik te maken van de ontdooifunctie wordt bevriezing van het apparaat voorkomen. Een luchtontvochtiger onttrekt water aan de lucht door deze snel af te koelen. De waterdamp condenseert op de gekoelde spiraal zodat het als condensvocht kan worden afgevoerd. Voor een optimale werking van de ontvochtiger dient dit mechanisme zo veel mogelijk ijsvrij te blijven. De ontdooifunctie draagt dus bij aan de hoge prestaties van een luchtontvochtiger.

Ontdooistand

Verschillende luchtontvochtigers zijn voorzien van een ontdooistand. Een luchtontvochtiger verwijdert vocht uit de lucht door waterdamp zeer snel af te koelen. Waterdamp condenseert op het koelelement en wordt als condensvocht afgevoerd naar een wateropvangtank. Op deze wijze wordt de luchtvochtigheid in een ruimte verlaagd. Omdat na een periode van ontvochtigen ijsafzetting op het koelelement van de ontvochtiger voorkomt, is een korte periode van ontdooien -defrost- nodig. De ontdooistand schakelt de ontvochtiger tijdelijk uit, laat het koelelement ontdooien en schakelt daarna de luchtontvochtiger automatisch weer in.

Ontkalker

Ontkalker is een middel om kalkaanslag te verwijderen. De moeilijk te verwijderen calcium en magnesium ionen worden door een ontkalker losgeweekt en verwijderd. Ontkalkers zijn verkrijgbaar als vloeistof, als poeder en als bruistablet. Veel ontkalkers bevatten citroenzuur als basisstof.

Ontkalkingsmiddel

Een ontkalkingsmiddel breekt hardnekkige kalkaanslag in waterhoudende apparaten af. Regelmatig gebruik van een ontkalkingsmiddel voorkomt aantasting van verschillende onderdelen in o.a. luchtbevochtigers. Ontkalkingsmiddelen voor luchtbevochtigers zijn los verkrijgbaar. In de handleiding van de bevochtigers worden de benodigde middelen genoemd met de daarbij behorende frequenties van onderhoud.

Ontvochtigen

In een vochtige binnenruimte is ontvochtiging noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te verkrijgen. Als het in huis te vochtig is kan door ontvochtigen de luchtvochtigheid snel worden verlaagd tot een gezond niveau. Dit is aan te bevelen bij waterschade, schimmelgroei op muren en plafonds, optrekkend vocht in muren en in geval van vloeren die uitzetten. Ontvochtigen op grote schaal wordt toegepast in industrie, zwembaden, opslagruimten, scheepvaart, overslagbedrijven en productiebedrijven. De vaste ontvochtigers zijn in staat tot het verwijderen van honderden liters vocht per dag uit het binnenklimaat. Fral is een vooraanstaand merk in de wereld van ontvochtiging. Het assortiment ontvochtigers loopt uiteen van kleine ontvochtigers voor thuisgebruik tot krachtige industriële ontvochtigers met een capaciteit tot maar liefst 980 liter per dag.

Ontvochtiger

Een ontvochtiger onttrekt vocht uit vloeren, muren, kasten, plafonds tot een normaal vochtevenwicht is bereikt. Met behulp van de ingebouwde hygrostaat (of losse hygrostaat) verlaagt de ontvochtiger de luchtvochtigheid tot de door u ingestelde waarde bereikt is. In huis volstaat doorgaans het gebruik van een kleine ontvochtiger. Grote ontvochtigers worden ingezet voor zware droogklussen zoals ontvochtiging in magazijnen, zwembaden, productiebedrijven, scheepvaart en op elke andere lokatie waar een hoge ontvochtigingscapaciteit vereist is. Er zijn diverse typen ontvochtigers verkrijgbaar: mobiele luchtontvochtigers, vaste ontvochtigers, adsorptiedrogers, bouwdrogers en zwembadontvochtigers. Bouwdrogers zijn robuuste ontvochtigers, speciaal geschikt voor ontvochtiging in veeleisende omgevingen. Een adsorptieontvochtiger is geschikt voor ontvochtigen bij lage temperaturen.

Ontvochtiger industrie

Een ontvochtiger voor industriële doeleinden is bijzonder krachtig, robuust uitgevoerd en geschikt voor jarenlang probleemloos ontvochtigen. Een industrie ontvochtiger is in staat om honderden liters vocht per dag uit een bedrijfsruimte of opslagruimte af te voeren. Speciaal voor ontvochtiging in koude ruimten worden industrie ontvochtigers uitgevoerd met een automatische ontdooifunctie zodat de krachtige werking ook bij lage temperaturen in stand blijft. Hierdoor zijn deze ontvochtigers ook geschikt voor het ontvochtigen van bijvoorbeeld koude productieruimten en koelcellen.

AIRSAIN VOOR UW INDUSTRIËLE ONTVOCHTIGER!

Ontvochtiger met afvoer

Indien een ontvochtiger voorzien is van een afvoerleiding wordt het condenswater automatisch afgevoerd. Een ontvochtiger met afvoer is ideaal voor het ontvochtigen van ruimtes waar weinig toezicht is. Een luchtontvochtiger met een waterreservoir schakelt zichzelf uit als het reservoir vol is. Luchtontvochtiging stopt totdat het waterreservoir geleegd is. Luchtontvochtigers met een vaste afvoer draaien continu door.

Ontvochtiger met hygrostaat

Een ontvochtiger met hygrostaat is geschikt voor automatische luchtontvochtiging. De hygrostaat kan worden ingesteld op de gewenste luchtvochtigheid. De ontvochtiger start de werking en stopt pas als de ingestelde luchtvochtigheid bereikt is. Indien de luchtontvochtiger voorzien is van een vaste waterafvoer, hoeft men het ontvochtigen ook niet te onderbreken voor het legen van het waterreservoir. Een hygrostaat is een meet- en regelinstrument voor luchtontvochtigers en luchtbevochtigers.

Ontvochtiger met verwarming

Een ontvochtiger met verwarmingsfunctie warmt de vochtige omgevingslucht vóór ontvochtigen op. Dankzij de verwarming kan ook vochtige lucht met een lage temperatuur effectief gedroogd worden. Het optionele verwarmingsonderdeel voor Fral ontvochtigers noemt men een Heet Gas Module.

Ontvochtiger museum

Ontvochtigers voor musea hebben een krachtige werking, bescheiden afmetingen en een elegante uitstraling. Voor ontvochting van kleine opslagruimten en kleine expositieruimten zijn verplaatsbare luchtontvochtigers ideaal. Voor permanente ontvochtiging in grote opslagruimten kan men een vaste ontvochtiger overwegen.

Ontvochtiger zwembad

Aantasting door vocht in binnenzwembaden kan ernstige schade veroorzaken aan het zwembadgebouw, de installatie en inboedel. Ontvochtigers in zwembaden verwijderen voortdurend het vocht uit de lucht waardoor aantasting door condens en corrosie niet kan plaatsvinden. Geen schimmelplekken, houtrot, roest en muffe luchtjes indien een zwembadontvochtiger wordt geïnstalleerd. Geschikte ontvochtigers voor zwembaden hebben een hoge ontvochtigingscapaciteit.

Ontvochtigers

Ontvochtigers worden onderverdeeld in mobiele ontvochtigers en vaste ontvochtigers. Een mobiele ontvochtiger is geschikt voor het ontvochtigen van een kleine tot middelgrote ruimte. De verplaatsbare luchtontvochtigers worden ingezet voor het verlagen van de luchtvochtigheid in woonkamers, badkamers, kelders, schuren, garages, opslagruimten, winkelruimten enz. Ontvochtigers voor de bouwsector noemt men bouwdrogers. Vaste ontvochtigers hebben een hogere ontvochtigingscapaciteit en worden aan een muur of plafond bevestigd. Deze industriële ontvochtigers zijn geschikt voor het ontvochtigen van industriële gebouwen, gekoelde ruimten, magazijnen, scheepvaart, klimaatkamers, zwembadruimten enz. Fral heeft een groot aantal ontvochtigers op de markt gebracht. De ontvochtigingscapaciteit loopt op tot maar liefst 2.955 liter per dag.

Ontvochtiging

Geforceerd vocht verwijderen uit de lucht. Waterdamp wordt door een ontvochtiger aan de lucht onttrokken zodat vochtige lucht droger wordt. Ontvochtiging d.m.v. luchtontvochtigers, adsorptiedrogers, bouwdrogers verlagen de luchtvochtigheid snel naar een gewenste waarde. Door luchtontvochtiging verliezen ook materialen in de binnenruimte vocht. Het vocht in de materialen wordt afgegeven aan de omgevingslucht die voortdurend gedroogd wordt door de ontvochtiger. Airsain is leverancier voor ontvochtiging in huis, industrie, opslag en zwembad.

AIRSAIN VOOR UW LUCHTONTVOCHTIGER!

Ontvochtigingsapparaat

De gangbare benaming voor een ontvochtigingsapparaat is luchtontvochtiger of luchtdroger. Een dergelijk ontvochtigingsapparaat is in staat om in korte tijd een grote hoeveelheid vocht uit een binnenruimte te verwijderen. Een kleine ontvochtiger is makkelijk verplaatsbaar en wordt gebruikt in huis, kantoor, winkel of kleine opslagruimte. Voor industriële ontvochtiging zijn grote, vaste ontvochtigingsapparaten verkrijgbaar.

Ontvochtigingscapaciteit

De ontvochtigingscapaciteit van een luchtontvochtiger wordt uitgedrukt in aantal liters vocht per uur of aantal liters vocht per dag dat uit een binnenruimte wordt verwijderd. Voor het drogen van grote bedrijfsruimten of opslagplaatsen is een ontvochtiger met een hoge ontvochtigingscapaciteit vereist. De zogenaamde vaste ontvochtigers bezitten een enorme capaciteit voor ontvochtigen. Deze luchtdrogers zijn in staat om tot maar liefst 980 liter vocht per dag uit een binnenruimte te verwijderen. Er zijn diverse vaste ontvochtigers verkrijgbaar met diverse ontvochtigingscapaciteiten. Voor luchtontvochtiging in kleinere ruimten zoals bijvoorbeeld een woonkamer, badkamer, of garage volstaat een luchtontvochtiger met een kleine ontvochtigingscapaciteit. Voor elke toepassing is een luchtontvochtiger verkrijgbaar met een passende droogcapaciteit. Speciaal voor op de bouw zijn robuuste bouwdrogers verkrijgbaar.

Ontvochtigingsinstallatie

Een ontvochtigingsinstallatie verwijdert 24 uur per dag vocht uit een ruimte. Indien de installatie uitgerust is met een hygrostaat is de gewenste luchtvochtigheid instelbaar. De vaste ontvochtigers zijn geschikt voor montage aan de wand of aan het plafond. Ook zijn diverse ontvochtigingsinstallaties verkrijgbaar die geschikt zijn voor vloermontage. Grote, vochtige ruimten worden uitgerust met een installatie voor luchtontvochtiging. Door de luchtvochtigheid voldoende laag te houden stopt condensvorming, corrosie, houtrot en schimmelvorming. De capaciteit van de ontvochtigingsinstallatie dient toereikend te zijn voor de grootte van de ruimte en de hoeveelheid vocht dat in de ruimte aanwezig is.

Oogirritatie

Oogirritatie kan optreden door slechte omstandigheden in het binnenklimaat. Vooral bij een lage luchtvochtigheid hebben mensen vaak last van geïrriteerde ogen. In een kantooromgeving is de luchtvochtigheid in de winter meestal te laag. De droge lucht zorgt dan samen met het beeldschermwerk voor oogirritatie. Ook een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt oogirritatie. Zwevende verontreinigingen in de lucht zijn erg belastend voor de ogen. Hooikoorts en andere vormen van allergie veroorzaken ook vaak irritatie aan de ogen, de bekende rode traanogen.

Oogklachten

Oogklachten kunnen door tal van factoren veroorzaakt worden. Een vaak voorkomende oorzaak van oogklachten is een slechte binnenluchtkwaliteit. Een lage luchtvochtigheid veroorzaakt al snel oogklachten, met name bij langdurig beeldschermwerk. Droge lucht in kantoren in combinatie met intensief gebruik van de ogen kan behoorlijk wat hinder veroorzaken. Droge, prikkende ogen voelen pijnlijk en leiden tot vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen en hoofdpijn. Niet alleen een lage luchtvochtigheid veroorzaakt oogklachten maar ook een hoge concentratie verontreinigingen in de lucht kan de ogen sterk irriteren. In het hooikoortsseizoen hebben veel mensen oogklachten door een allergische reactie op het zwevende stuifmeel.

Oostenwind

Droge wind die vooral in de wintermaanden mede verantwoordelijk is voor uitdroging van o.a. houten vloeren, boeken, instrumenten en meubelen in uw huis. In de winter wordt de lucht in huis drooggestookt door gebruik van verwarming of kachel. Ventileren met een droge oostenwind zorgt dan voor een nóg droger binnenklimaat. De luchtvochtigheid is dan erg laag. Is de wind in de winter afkomstig van een lagedrukgebied uit het oosten of noordoosten, dan volgt er meestal sneeuw.

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht noemt men het vocht dat in een muur vanaf de grond omhoog trekt. Vanwege de capillaire werking verplaatst het vocht zich naar boven in een muur. Opstijgend vocht kan ontstaan door aanzuiging van grondwater of een slechte vochtbarriëre van de buitenmuur net boven of onder het grondoppervlakte. Opstijgend vocht wordt ook wel optrekkend vocht genoemd. Het vocht veroorzaakt schade aan de muur zelf, maar het ontstane vochtige binnenklimaat veroorzaakt ook andere vochtproblemen. Schimmels, condens, houtrot, corrosie, houten vloeren die bol staan, stucwerk en behang dat loslaat, overlast van ongedierte. Problemen die te voorkomen zijn door tijdig te starten met ontvochtiging. Structureel waterdicht maken van de muur voorkomt toekomstige vochtproblemen.

Optimale luchtverdeling

Het verspreiden van lucht waarbij de verdeling van de behandelde lucht zo gunstig mogelijk is. Een optimale luchtverdeling is ook aan te passen aan bijvoorbeeld persoonlijke wensen of eisen. Diverse apparaten voor luchtbehandeling bezitten voorzieningen om de uitgaande lucht in te kunnen stellen. Diverse airconditioners bezitten luchtregeling om koude trek te voorkomen. Ventilatoren en ventilatorkachels zijn zodanig ontworpen dat frisse lucht en/of verwamde lucht zo goed mogelijk in het binnenklimaat wordt verspreid.

Optimale luchtvochtigheid

Als men spreekt over de optimale luchtvochtigheid, bedoelt men meestal de ideale luchtvochtigheid voor mensen in het binnenklimaat. De optimale luchtvochtigheid ligt in dat geval tussen 40% en 60% (Relatieve luchtvochtigheid). Voor een groot aantal productieprocessen en opslagcondities liggen de waarden van een optimale luchtvochtigheid hoger of juist lager. Elke bedrijfstak kent haar eigen ideale vochtomstandigheden voor productie, verwerking, bewerking, en opslag van uiteenlopende producten en materialen.

Optrekkend vocht

Vocht in een muur dat vanuit de bodem omhoog trekt door de capillaire werking. Dit zogenaamde opstijgende vocht kan ontstaan door aanzuiging van grondwater of een slechte vochtbarriëre van de buitenmuur net boven of onder het grondoppervlakte. Optrekkend vocht veroorzaakt een vochtig binnenklimaat en kan tot aanzienlijke vochtschade leiden zoals: houtrot, schimmelvorming, omhoog drukken van houten vloeren, loslatend stucwerk of behang, hinder van ongedierte. Voor het verwijderen van vocht uit het binnenklimaat biedt een luchtontvochtiger uitkomst. Om te voorkomen dat een muur zich met vocht blijft volzuigen dient men op zoek te gaan naar een bouwkundige oplossing.

Optrekkend vocht behandelen

Optrekkend vocht behandelen begint bij het opsporen van het vochtprobleem. Met diverse technieken kunnen muren waterafstotend worden gemaakt zodat de opname van vocht vanuit de bodem stopt. Een krachtige luchtontvochtiger verwijdert dagelijks een flink aantal liters vocht uit de binnenruimte waardoor de muur snel droogt. Als de vochtigheidsgraad van de muur voldoende afgenomen is, kan de muur worden gereinigd en opgeknapt. Dezelfde luchtontvochtiger zorgt ervoor dat in de toekomst het vocht in de muur direct verwijderd wordt.

Oregon

Oregon is een fabrikant van uiteenlopende meetinstrumenten. Weerstations, digitale thermometers, digitale hygrometers en digitale barometers behoren tot het assortiment van Oregon.

Oscillatiefunctie

Draaifunctie op bijvoorbeeld een elektrische kachel of ventilator. De oscillatiefunctie zorgt voor een goede luchtverdeling in de kamer. Door oscilleren wordt de warme lucht of frisse lucht gelijkmatig verspreid.
Links: Swingfunctie

Overbevochtiging

Van overbevochtiging is sprake als te veel vocht aan de lucht wordt toegevoegd. Sommige luchtbevochtigers zijn in staat de luchtvochtigheid sterk te verhogen, zelfs verder dan 60% luchtvochtigheid. In een gezond binnenklimaat overstijgt de luchtvochtigheid niet 60%. Luchtbevochtigers zijn daarom vaak uitgerust met een hygrostaat zodat de bevochtiger automatisch uitschakelt als de luchtvochtigheid voldoende hoog is. Luchtwassers en koud water verdampers bevochtigen de lucht door middel van natuurlijke verdamping van water zodat overbevochtiging niet mogelijk is. Door overbevochtiging kan condensatie en schimmel ontstaan.

Ozon

Ozon (O3) is een prikkelend en reactief gas dat in de atmosfeer vookomt. Het beschermt de aarde tegen ultraviolette straling van de zon (ozonlaag). Ozon heeft een sterk desinfecterende werking. Ozonreinigers maken gebruik van deze reinigende eigenschappen om een ruimte snel te ontgeuren. Tijdens ozonreiniging mag de ruimte niet worden betreden omdat inademing van deze grote hoeveelheden ozon schadelijk is.

Ozon luchtreiniger

Ozon luchtreinigers werken zeer effectief tegen stank en aërosole luchtverontreinigingen. Door krachtige oxidatie worden diverse verontreinigingen onschadelijk gemaakt. Het nadeel van dit type luchtreiniger is dat de ruimten tijdens ozonreiniging niet betreden mogen worden. Ozon is immers zeer schadelijk voor mens en dier.

Ozongenerator

Een ozongenerator (ozonreiniger) is een apparaat dat ingezet wordt bij rookschade en stankoverlast. De ozongenerator brengt grote hoeveelheden ozon in een korte periode in een verontreinigde ruimte. Door krachtige oxidatie worden stankcomponenten en rooklucht geneutraliseerd. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet betreden worden omdat inademing van deze hoeveelheid ozon bijzonder schadelijk is.

Ozonlaag

De ozonlaag is een beschermende laag met het gas ozon (O3)in onze stratosfeer. De ozonlaag is een deel van onze dampkring dat zich op een afstand van 15 tot 45 km van de aarde bevindt. De ozonlaag beschermt ons tegen te hoge blootstelling aan ultraviolette straling afkomstig van de zon.

Ozonreiniger

Ozonreiniger is een andere benaming voor ozongenerator. Door krachtige luchtreiniging met ozon worden stankbestanddelen en andere verontreinigingen in de lucht afgebroken. Ozonreinigers worden ingezet bij calamiteiten zoals rookschade en wateroverlast. Ozonreiniging wordt ook ingezet voor stankbestrijding in woningen en industrie. Een industriële ozonreiniger brengt grote hoeveelheden ozon in een korte periode in een verontreinigde ruimte. Door krachtige oxidatie worden stankcomponenten en rooklucht geneutraliseerd. Tijdens het gebruik van een ozonreiniger mag de ruimte niet betreden worden omdat inademing van deze hoeveelheid ozon bijzonder schadelijk is. Indien een ozonreiniger onder de maximaal toelaatbare grens ozon verspreidt, mag de ruimte wel worden betreden. Ozonreinigers verwijderen ook nicotinegeuren uit het binnenklimaat.

Ozonreiniging

Ozonreiniging is een methode voor luchtzuivering waarbij verontreinigingen door oxidatie worden afgebroken. Ozonreiniging wordt onder andere ingezet voor het verwijderen van stankcomponenten bij brandschade en in de industrie. Bij gebruik van een zeer krachtige ozonreiniger mag tijdens de reiniging de ruimte niet betreden worden vanwege hoge concentraties ozon in de lucht. Bij ozonreiniging met een lagere dosering hoeft men de ruimte niet te verlaten.
Links: Stank, Salvage, Trotec

Ozontechniek

Ozontechniek is een specifieke wijze van luchtreiniging. Door verspreiding van ozon worden vindt krachtige oxidatie van luchtverontreinigingen plaats. Ozontechniek wordt met name ingezet voor het verwijderen van geuren en andere vluchtige stoffen. Ozontechniek wordt ook veelvuldig toegepast in apparatuur voor waterbehandeling vanwege de desinfecterende werking.

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Rubrieken


Klantenservice


© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 20 september 2021 Sitemap

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

Klantenservice

Rubrieken

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 20 september 2021 Sitemap

Rubrieken

Klantenservice

Contact

Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56
5521 DZ EERSEL

E. Contactformulier
T. 0497-512164
Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur
MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK

© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 20 september 2021 Sitemap