Home Nieuws Schoolkinderen testen lucht in leslokalen
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Schoolkinderen testen lucht in leslokalen

Schoolkinderen testen lucht in leslokalen

Hoe gezond zijn de leslokalen van de Dr. Algraschool? Twee leerlingen hebben dit dinsdag 7 april onder begeleiding van wethouder Gerrit Krol getest met een CO2-meter.

De werking van het meetapparaatje is zo eenvoudig dat leerlingen zelf het binnenklimaat van het leslokaal kunnen testen. Met een ‘stoplichteffect’ geeft de meter aan of het binnenklimaat in een klaslokaal goed (groen), matig (oranje) of slecht (rood) is. Bij rood licht is het nodig het leslokaal te ventileren.

Bij de demonstratie sprong de CO2-meter op rood. Juichend en gillend rende de groep kinderen naar buiten want ze hadden van wethouder Gerrit Krol gehoord dat rood = een extra pauze! Het apparaatje sprong al snel op oranje en vervolgens op groen toen er extra werd gelucht in het leslokaal.

De gemeente Leeuwarden heeft op initiatief van de gemeenteraad 55 CO2-meters aangeschaft. Aanleiding was een onderzoek van de GGD naar het binnenklimaat van basisscholen. Een slecht binnenklimaat kan gevolgen hebben voor leerprestaties van de leerlingen. De gemeente gebruikt dezelfde meters als die van GGD Fryslân. De aanschaf van de 55 apparaten hebben de gemeente zo’n 15.000 euro gekost.

CO2 is de chemische formule voor koolstofdioxide. Koolstofdioxide is een gas dat aanwezig is in de atmosfeer en we daarom inademen. Wanneer er een te grote hoeveelheid CO2 in de lucht zit (door te weinig zuurstof, geen frisse lucht), kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid.

BRON: http://www.leeuwarden.nl/live/artikel_content.pag?objectnumber=288430&referpagina=171198

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen